ژانر: انیمیشن، اکشن، رومانتیک، ترسناک، درام، خانوادگی، ماجرایی، فانتزی، علمی – تخیلی، داستانی

دانلود کارتون لیگ عدالت Justice League با کیفیت عالی

کارتون Justice League

دانلود کارتون لیگ عدالت Justice League 2001 با لینک مستقیم

دانلود مجموعه کامل انیمیشن لیگ عدالت Justice League با زیرنویس فارسی

دانلود مجموعه کامل کارتون لیگ عدالت Justice League

 • تعداد قسمت ها :

  فصل اول: ۲۶ قسمت زبان اصلی (انگلیسی) (زیرنویس فارسی)
  فصل دوم: ۲۶ قسمت زبان اصلی (انگلیسی) (زیرنویس فارسی)
  فصل سوم: ۱۳ قسمت زبان اصلی (انگلیسی) (زیرنویس فارسی)
  فصل چهارم: ۱۳ قسمت زبان اصلی (انگلیسی) (زیرنویس فارسی)
  فصل پنجم: ۱۳ قسمت زبان اصلی (انگلیسی) (زیرنویس فارسی)

 • سال تولید :

  ۲۰۰۱ , توسط کشور : آمریکا

 • میانگین حجم هر قسمت :

  ۱۰۰ مگابایت (مدت هر قسمت: حدود ۲۲ دقیقه)

 • کیفیت :

  ۷۲۰pامتیاز از ۱۰ : ۸٫۵

فصل اول: شامل ۲۶ قسمت

دانلود قسمت ۱

حجم : ۸۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۸۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۸۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۷

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۸۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۸۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۵

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۸۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۳

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۴

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۵

حجم : ۸۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۶

حجم : ۸۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل دوم: شامل ۲۶ قسمت

دانلود قسمت ۱

حجم : ۸۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۹۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۸۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۹۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۸۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۷

حجم : ۹۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۸۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۵۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۹۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۹۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۸۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۸۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۵

حجم : ۸۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۸۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۸۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۸۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۹۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۸۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۳

حجم : ۹۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۴

حجم : ۸۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۵

حجم : ۹۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۶

حجم : ۹۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل سوم: شامل ۱۳ قسمت

دانلود قسمت ۱

حجم : ۹۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۹۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۸۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۹۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۹۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۷

حجم : ۹۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۹۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۹۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۹۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۹۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۹۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۹۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل چهارم: شامل ۱۳ قسمت

دانلود قسمت ۱

حجم : ۹۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۹۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۹۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۹۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۹۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۹۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۷

حجم : ۸۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۹۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۹۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۹۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۹۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۹۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۹۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل پنجم: شامل ۱۳ قسمت

دانلود قسمت ۱

حجم : ۹۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۹۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۹۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۸۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۹۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۷

حجم : ۹۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۹۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۸۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۹۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۹۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۹۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۹۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.
اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.
با تشکر.

چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید

نظرات و ارسال نظر

سینا گفته :
دوشنبه , 11 می 2020

چرا وقتی زیر نویسو رو فیلم میزارم یه مشت حروف انگلیسی در هم برهم میاره

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
سه‌شنبه , 12 می 2020

سینا عزیز;
ویندوز و پلیر شما باید تنظیمات زبان فارسی (فونت utf8) را داشته باشد.

پاسخ
علی گفته :
دوشنبه , 27 آوریل 2020

کاربر محترم ( یقرا ) چرا منحرفی همو می بوسند یعنی چی مگه شما به اون قسمت عااقه دارین اصلش همون نجات دادن مردم با تشکر خیلی خوب بود

پاسخ
Daniel گفته :
چهارشنبه , 22 آوریل 2020

واقعا ممنون

پاسخ
یقرا گفته :
چهارشنبه , 8 آوریل 2020

قسمتی که بتمن وآدیانا همو می بوسند کدام قسمته

پاسخ
سعید گفته :
شنبه , 28 مارس 2020

سلام خسته نباشید ببخشید چطور میتونم از نویس استفاده کنم آخه وقتی دانلود میکنی زیپ اصلا باز نمیکنه

پاسخ
محمد گفته :
جمعه , 1 می 2020

برو MPPlaier برای گوشی نصب کن میاره بالا

پاسخ
Arash گفته :
چهارشنبه , 25 مارس 2020

چطور باید از زیرنویس استفاده کرد؟

پاسخ
Ehsan گفته :
دوشنبه , 23 مارس 2020

سلام،ببخشید از قسمت 9 فصل اول به بعد رو اشتباه گذاشتید،لطفا رسیدگی کنید،با تشکر.

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
دوشنبه , 23 مارس 2020

فقط همون قسمت 9 مشکل داشت.
مجدداً فایل ویدیو قسمت 9 فصل 1 رو دانلود کنید.
نیازی به دانلود مجدد زیرنویس نیست.

پاسخ
س گفته :
دوشنبه , 23 مارس 2020

ممنون کارتونی قشنگی

پاسخ
ناشناس گفته :
دوشنبه , 23 مارس 2020

آقا زیر نویس نداره

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
دوشنبه , 23 مارس 2020
Armin گفته :
جمعه , 3 آوریل 2020

سلام ببخشید زیرنویس رو دانلود کردم ریختم تو فلشم از زیپ استخراجش کردم فایل رو ریختم تو فلش…..تا قسمت۷ زیرنویس داشت اما از قسمت۸فایلی که استخراج کردم دوتا بود و زیرنویس نداشت باید چیکار کنم

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
جمعه , 3 آوریل 2020

Armin عزیز:
فایل ویدیو رو بذارید توی پوشه زیرنویس، بعد پلی کنید.

پاسخ
امیرحسین گفته :
چهارشنبه , 18 مارس 2020

زیرنویس ها یا فارسی نیس یا من اشتبا میکنم؟

پاسخ
یاسر گفته :
سه‌شنبه , 17 مارس 2020

فایل زیپ نداره همه رو یه جا دانلود بشه؟

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
سه‌شنبه , 17 مارس 2020

یاسر عزیز;
سلام، در IDA یا IDM از گزینه “download all links” استفاده کنید.

پاسخ