ژانر: انیمیشن، اکشن، رومانتیک، ترسناک، درام، خانوادگی، ماجرایی، فانتزی، علمی – تخیلی، داستانی

دانلود کارتون لیگ عدالت Justice League با کیفیت عالی

کارتون Justice League

دانلود کارتون لیگ عدالت Justice League 2001 با لینک مستقیم

دانلود مجموعه کامل انیمیشن لیگ عدالت Justice League با زیرنویس فارسی

دانلود مجموعه کامل کارتون لیگ عدالت Justice League

 • تعداد قسمت ها :

  فصل اول: ۲۶ قسمت زبان اصلی (انگلیسی) (زیرنویس فارسی)
  فصل دوم: ۲۶ قسمت زبان اصلی (انگلیسی) (زیرنویس فارسی)
  فصل سوم: ۱۳ قسمت زبان اصلی (انگلیسی) (زیرنویس فارسی)
  فصل چهارم: ۱۳ قسمت زبان اصلی (انگلیسی) (زیرنویس فارسی)
  فصل پنجم: ۱۳ قسمت زبان اصلی (انگلیسی) (زیرنویس فارسی)

 • سال تولید :

  ۲۰۰۱ , توسط کشور : آمریکا

 • میانگین حجم هر قسمت :

  ۱۰۰ مگابایت (مدت هر قسمت: حدود ۲۲ دقیقه)

 • کیفیت :

  ۷۲۰pامتیاز از ۱۰ : ۸٫۵

فصل اول: شامل ۲۶ قسمت

دانلود قسمت ۱

حجم : ۸۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۸۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۸۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۷

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۸۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۸۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۵

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۸۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۳

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۴

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۵

حجم : ۸۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۶

حجم : ۸۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل دوم: شامل ۲۶ قسمت

دانلود قسمت ۱

حجم : ۸۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۹۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۸۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۹۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۸۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۷

حجم : ۹۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۸۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۵۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۹۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۹۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۸۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۸۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۵

حجم : ۸۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۸۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۸۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۸۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۹۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۸۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۳

حجم : ۹۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۴

حجم : ۸۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۵

حجم : ۹۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۶

حجم : ۹۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل سوم: شامل ۱۳ قسمت

دانلود قسمت ۱

حجم : ۹۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۹۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۸۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۹۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۹۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۷

حجم : ۹۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۹۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۹۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۹۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۹۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۹۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۹۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل چهارم: شامل ۱۳ قسمت

دانلود قسمت ۱

حجم : ۹۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۹۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۹۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۹۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۹۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۹۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۷

حجم : ۸۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۹۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۹۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۹۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۹۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۹۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۹۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل پنجم: شامل ۱۳ قسمت

دانلود قسمت ۱

حجم : ۹۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۹۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۹۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۸۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۹۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۷

حجم : ۹۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۹۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۸۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۹۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۹۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۹۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۹۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.
اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.
با تشکر.

چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید

نظرات و ارسال نظر