ژانر: انیمیشن ، اکشن ، ماجراجویی ، خانوادگی ، علمی تخیلی

| اتمام مجموعه در قالب ۴ فصل (بدون زیرنویس) |

دانلود کارتون بتمن با کیفیت عالی

کارتون بتمن

دانلود مجموعه کامل کارتون بتمن با لینک مستقیم

دانلود مجموعه کامل بتمن با لینک مستقیم

 • کارگردان :

  N/A

 • بازیگران :

  Kevin Conroy, Efrem Zimbalist Jr., Bob Hastings

 • تعداد قسمت ها :

  فصل اول = ۶۰ قسمت (زبان انگلیسی)
  فصل دوم = ۱۰ قسمت (زبان انگلیسی)
  فصل سوم = ۱۰ قسمت (زبان انگلیسی)
  فصل چهارم = ۰۴ قسمت (زبان انگلیسی)

 • سال تولید :

  ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵ , توسط کشور : USA

 • میانگین حجم هر قسمت :

  ۲۵۰ مگابایت (مدت هر قسمت: حدود ۲۳ دقیقه دقیقه)

 • کیفیت :

  امتیاز از ۱۰ : ۹٫۰

فصل اول: شامل ۶۰ قسمت

دانلود قسمت ۱

حجم : ۲۰۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۲۳۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۲۸۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۲۳۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۲۷۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۲۲۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۷

حجم : ۲۶۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۲۵۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۲۸۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۲۸۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۳۲۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۲۳۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۲۳۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۲۶۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۵

حجم : ۲۹۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۲۸۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۲۶۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۲۷۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۲۳۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۲۳۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۲۵۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۲۶۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۳

حجم : ۲۷۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۴

حجم : ۲۶۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۵

حجم : ۱۹۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۶

حجم : ۲۹۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۷

حجم : ۲۴۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۸

حجم : ۲۱۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۹

حجم : ۲۸۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۰

حجم : ۲۷۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۱

حجم : ۲۴۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۲

حجم : ۲۱۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۳

حجم : ۲۷۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۴

حجم : ۱۸۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۵

حجم : ۲۵۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۶

حجم : ۲۳۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۷

حجم : ۲۶۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۸

حجم : ۲۷۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۹

حجم : ۲۱۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴۰

حجم : ۲۰۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴۱

حجم : ۲۵۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴۲

حجم : ۲۶۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴۳

حجم : ۲۲۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴۴

حجم : ۲۲۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴۵

حجم : ۲۳۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴۶

حجم : ۲۴۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴۷

حجم : ۲۷۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴۸

حجم : ۲۵۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴۹

حجم : ۲۳۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۵۰

حجم : ۲۱۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۵۱

حجم : ۲۰۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۵۲

حجم : ۲۱۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۵۳

حجم : ۲۲۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۵۴

حجم : ۲۴۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۵۵

حجم : ۱۹۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۵۶

حجم : ۲۵۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۵۷

حجم : ۲۰۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۵۸

حجم : ۲۵۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۵۹

حجم : ۱۹۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۶۰

حجم : ۲۲۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل دوم: شامل ۱۰ قسمت

دانلود قسمت ۱

حجم : ۱۹۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۲۰۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۲۴۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۱۹۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۲۰۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۲۱۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۷

حجم : ۲۴۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۲۷۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۲۴۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۲۲۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل سوم: شامل ۱۰ قسمت

دانلود قسمت ۱

حجم : ۲۰۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۲۰۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۲۸۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۲۳۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۱۸۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۲۳۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۷

حجم : ۲۳۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۱۸۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۲۶۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۲۴۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل چهارم: شامل ۴ قسمت

دانلود قسمت ۱

حجم : ۲۲۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۲۲۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۱۹۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۲۰۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.
اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.
با تشکر.
چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید
نظرات و ارسال نظر

امیر گفته :
سه‌شنبه , 12 می 2020

سلام زیر نویس از کجا پیدا کنم

پاسخ