ژانر: انیمیشن, ماجراجویی, کمدی

| نسخه انگلیسی قرار گرفت |

دانلود کارتون ویکی وایکینگ با کیفیت عالی

کارتون ویکی وایکینگ

دانلود مجموعه کامل کارتون ویکی وایکینگ با لینک مستقیم

دانلود مجموعه کامل ویکی وایکینگ با لینک مستقیم

 • بازیگران :

  Wolf Ackva, Harald Baerow, Ivar Combrinck, Gustl Datz

 • تعداد قسمت ها :

  78 قسمت زبان آلمانی 52 قسمت زبان انگلیسی با کیفیت بالا

 • سال تولید :

  1974 , توسط کشور : اتریش, ژاپن, West Germany

 • میانگین حجم هر قسمت :

  200 مگابایت (مدت هر قسمت: حدود 23 دقیقه)

 • کیفیت :

  576p امتیاز از ۱۰ : 7.3

لینک دانلود: شامل 52 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 68 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 65 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 67 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 68 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 74 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 70 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 69 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 72 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 68 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 77 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 72 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 74 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 68 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 64 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 68 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 74 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 84 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 69 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 19

حجم : 69 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 20

حجم : 71 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 21

حجم : 79 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 22

حجم : 73 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 23

حجم : 71 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 24

حجم : 74 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 25

حجم : 73 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 26

حجم : 73 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 27

حجم : 70 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 28

حجم : 68 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 29

حجم : 67 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 30

حجم : 69 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 31

حجم : 65 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 32

حجم : 66 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 33

حجم : 67 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 34

حجم : 67 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 35

حجم : 66 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 36

حجم : 67 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 37

حجم : 71 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 38

حجم : 63 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 39

حجم : 63 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 40

حجم : 66 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 41

حجم : 67 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 42

حجم : 68 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 43

حجم : 66 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 44

حجم : 65 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 45

حجم : 66 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 46

حجم : 70 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 47

حجم : 67 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 48

حجم : 67 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 49

حجم : 64 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 50

حجم : 74 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 51

حجم : 64 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 52

حجم : 74 مگابایت
زبان : انگلیسی

لینک دانلود: شامل 78 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 197 مگابایت
زبان : آلمانی

دانلود قسمت 2

حجم : 197 مگابایت
زبان : آلمانی

دانلود قسمت 3

حجم : 197 مگابایت
زبان : آلمانی

دانلود قسمت 4

حجم : 197 مگابایت
زبان : آلمانی

دانلود قسمت 5

حجم : 197 مگابایت
زبان : آلمانی

دانلود قسمت 6

حجم : 197 مگابایت
زبان : آلمانی

دانلود قسمت 7

حجم : 197 مگابایت
زبان : آلمانی

دانلود قسمت 8

حجم : 197 مگابایت
زبان : آلمانی

دانلود قسمت 9

حجم : 197 مگابایت
زبان : آلمانی

دانلود قسمت 10

حجم : 198 مگابایت
زبان : آلمانی

دانلود قسمت 11

حجم : 197 مگابایت
زبان : آلمانی

دانلود قسمت 12

حجم : 198 مگابایت
زبان : آلمانی

دانلود قسمت 13

حجم : 198 مگابایت
زبان : آلمانی

دانلود قسمت 14

حجم : 198 مگابایت
زبان : آلمانی

دانلود قسمت 15

حجم : 197 مگابایت
زبان : آلمانی

دانلود قسمت 16

حجم : 196 مگابایت
زبان : آلمانی

دانلود قسمت 17

حجم : 196 مگابایت
زبان : آلمانی

دانلود قسمت 18

حجم : 197 مگابایت
زبان : آلمانی

دانلود قسمت 19

حجم : 197 مگابایت
زبان : آلمانی

دانلود قسمت 20

حجم : 197 مگابایت
زبان : آلمانی

دانلود قسمت 21

حجم : 197 مگابایت
زبان : آلمانی

دانلود قسمت 22

حجم : 197 مگابایت
زبان : آلمانی

دانلود قسمت 23

حجم : 197 مگابایت
زبان : آلمانی

دانلود قسمت 24

حجم : 196 مگابایت
زبان : آلمانی

دانلود قسمت 25

حجم : 197 مگابایت
زبان : آلمانی

دانلود قسمت 26

حجم : 196 مگابایت
زبان : آلمانی

دانلود قسمت 27

حجم : 196 مگابایت
زبان : آلمانی

دانلود قسمت 28

حجم : 197 مگابایت
زبان : آلمانی

دانلود قسمت 29

حجم : 196 مگابایت
زبان : آلمانی

دانلود قسمت 30

حجم : 197 مگابایت
زبان : آلمانی

دانلود قسمت 31

حجم : 196 مگابایت
زبان : آلمانی

دانلود قسمت 32

حجم : 197 مگابایت
زبان : آلمانی

دانلود قسمت 33

حجم : 197 مگابایت
زبان : آلمانی

دانلود قسمت 34

حجم : 197 مگابایت
زبان : آلمانی

دانلود قسمت 35

حجم : 197 مگابایت
زبان : آلمانی

دانلود قسمت 36

حجم : 197 مگابایت
زبان : آلمانی

دانلود قسمت 37

حجم : 196 مگابایت
زبان : آلمانی

دانلود قسمت 38

حجم : 196 مگابایت
زبان : آلمانی

دانلود قسمت 39

حجم : 197 مگابایت
زبان : آلمانی

دانلود قسمت 40

حجم : 197 مگابایت
زبان : آلمانی

دانلود قسمت 41

حجم : 197 مگابایت
زبان : آلمانی

دانلود قسمت 42

حجم : 197 مگابایت
زبان : آلمانی

دانلود قسمت 43

حجم : 197 مگابایت
زبان : آلمانی

دانلود قسمت 44

حجم : 197 مگابایت
زبان : آلمانی

دانلود قسمت 45

حجم : 196 مگابایت
زبان : آلمانی

دانلود قسمت 46

حجم : 197 مگابایت
زبان : آلمانی

دانلود قسمت 47

حجم : 197 مگابایت
زبان : آلمانی

دانلود قسمت 48

حجم : 197 مگابایت
زبان : آلمانی

دانلود قسمت 49

حجم : 197 مگابایت
زبان : آلمانی

دانلود قسمت 50

حجم : 197 مگابایت
زبان : آلمانی

دانلود قسمت 51

حجم : 197 مگابایت
زبان : آلمانی

دانلود قسمت 52

حجم : 197 مگابایت
زبان : آلمانی

دانلود قسمت 53

حجم : 196 مگابایت
زبان : آلمانی

دانلود قسمت 54

حجم : 197 مگابایت
زبان : آلمانی

دانلود قسمت 55

حجم : 196 مگابایت
زبان : آلمانی

دانلود قسمت 56

حجم : 197 مگابایت
زبان : آلمانی

دانلود قسمت 57

حجم : 196 مگابایت
زبان : آلمانی

دانلود قسمت 58

حجم : 197 مگابایت
زبان : آلمانی

دانلود قسمت 59

حجم : 197 مگابایت
زبان : آلمانی

دانلود قسمت 60

حجم : 196 مگابایت
زبان : آلمانی

دانلود قسمت 61

حجم : 197 مگابایت
زبان : آلمانی

دانلود قسمت 62

حجم : 197 مگابایت
زبان : آلمانی

دانلود قسمت 63

حجم : 196 مگابایت
زبان : آلمانی

دانلود قسمت 64

حجم : 196 مگابایت
زبان : آلمانی

دانلود قسمت 65

حجم : 197 مگابایت
زبان : آلمانی

دانلود قسمت 66

حجم : 196 مگابایت
زبان : آلمانی

دانلود قسمت 67

حجم : 196 مگابایت
زبان : آلمانی

دانلود قسمت 68

حجم : 196 مگابایت
زبان : آلمانی

دانلود قسمت 69

حجم : 196 مگابایت
زبان : آلمانی

دانلود قسمت 70

حجم : 196 مگابایت
زبان : آلمانی

دانلود قسمت 71

حجم : 196 مگابایت
زبان : آلمانی

دانلود قسمت 72

حجم : 198 مگابایت
زبان : آلمانی

دانلود قسمت 73

حجم : 198 مگابایت
زبان : آلمانی

دانلود قسمت 74

حجم : 197 مگابایت
زبان : آلمانی

دانلود قسمت 75

حجم : 197 مگابایت
زبان : آلمانی

دانلود قسمت 76

حجم : 197 مگابایت
زبان : آلمانی

دانلود قسمت 77

حجم : 197 مگابایت
زبان : آلمانی

دانلود قسمت 78

حجم : 197 مگابایت
زبان : آلمانی

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.
اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.
با تشکر.
چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید
نظرات و ارسال نظر

سعید گفته :
جمعه , 3 جولای 2020

من دنبال زیرنویس آلمانی هستم برای تقویت زبان آلمانی. لطف کنید اگه سراغ دارید بذارید

پاسخ
مسعود گفته :
شنبه , 30 می 2020

سلام خواهشا دوبله فارسی این کارتن بسیار زیبا رو بزارید . منتظریم

پاسخ
طنین گفته :
سه‌شنبه , 31 مارس 2020

باسلام و تشکر بابت این همه کارتون زیبا و دوست داشتنی، کارتون ویکی دوبله شده رو تلویزیون نشون میداد… امکانش نیست دوبله شده رو بذارین؟ مدل دیگه ای از ویکی هست که دوبله شو گذاشتین ولی من دنبال همین مدلش هستم

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
سه‌شنبه , 31 مارس 2020

در صورت تهیه دوبله اضافه میگردد.

پاسخ
امیر گفته :
چهارشنبه , 1 آوریل 2020

دوست عزیز هم زیرنویسش رو بزارین هم ما خوش حال میشیم،پولی هم باشه مشکل نداره،فقط تورو خدا اگه گذاشتین هماهنگ باشه،خیلی ممنون

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
چهارشنبه , 1 آوریل 2020

بزودی…

پاسخ