ژانر: انیمیشن، کمدی، خانوادگی، علمی – تخیلی

دانلود کارتون موش خطرناک با کیفیت عالی

کارتون موش خطرناک

دانلود کارتون موش خطرناک Danger Mouse 1981-1992 با لینک مستقیم

دانلود مجموعه کامل کارتون موش خطرناک - Danger Mouse

 • تعداد قسمت ها :

  فصل اول: ۱۰ قسمت زبان اصلی
  فصل دوم: ۶ قسمت زبان اصلی
  فصل سوم: ۵ قسمت زبان اصلی
  فصل چهارم: ۹ قسمت زبان اصلی
  فصل پنجم: ۱۰ قسمت زبان اصلی
  فصل ششم: ۲۷ قسمت زبان اصلی
  فصل هفتم: ۶ قسمت زبان اصلی
  فصل هشتم: ۲ قسمت زبان اصلی
  فصل نهم: ۶ قسمت زبان اصلی
  فصل دهم: ۷ قسمت زبان اصلی

 • سال تولید :

  ۱۹۸۱ , توسط کشور : انگلستان

 • میانگین حجم هر قسمت :

  ۱۰۰-۲۰۰ مگابایت (مدت هر قسمت: حدود ۲۵ دقیقه)

 • کیفیت :

  ۴۸۰p HDTVامتیاز از ۱۰ : ۷٫۴

فصل اول: شامل ۱۰ قسمت با زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱

حجم : ۹۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲

حجم : ۹۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۳

حجم : ۹۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۴

حجم : ۹۸ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۵

حجم : ۹۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۶

حجم : ۹۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۷

حجم : ۹۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۸

حجم : ۹۵ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۹

حجم : ۹۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۹۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

فصل دوم: شامل ۶ قسمت با زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱

حجم : ۲۱۸ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲

حجم : ۲۱۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۳

حجم : ۲۱۹ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۴

حجم : ۲۱۸ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۵

حجم : ۲۱۹ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۶

حجم : ۲۱۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

فصل سوم: شامل ۵ قسمت با زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱

حجم : ۲۱۵ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲

حجم : ۲۱۵ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۳

حجم : ۲۱۳ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۴

حجم : ۹۵ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۵

حجم : ۹۵ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

فصل چهارم: شامل ۹ قسمت با زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱

حجم : ۲۱۹ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲

حجم : ۲۱۸ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۳

حجم : ۲۱۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۴

حجم : ۲۱۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۵

حجم : ۲۱۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۶

حجم : ۲۱۵ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۷

حجم : ۲۱۹ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۸

حجم : ۲۱۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۹

حجم : ۲۱۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

فصل پنجم: شامل ۱۰ قسمت با زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱

حجم : ۸۸ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲

حجم : ۸۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۳

حجم : ۸۸ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۴

حجم : ۸۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۵

حجم : ۸۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۶

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۷

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۸

حجم : ۸۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۹

حجم : ۸۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۸۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

فصل ششم: شامل ۲۷ قسمت با زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱

حجم : ۸۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲

حجم : ۸۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۳

حجم : ۸۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۴

حجم : ۸۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۵

حجم : ۸۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۶

حجم : ۸۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۷

حجم : ۸۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۸

حجم : ۸۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۹

حجم : ۸۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۸۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۸۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۸۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۸۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۵

حجم : ۸۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۸۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۸۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۸۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۸۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۸۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۸۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲۳

حجم : ۸۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲۴

حجم : ۸۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲۵

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲۶

حجم : ۸۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲۷

حجم : ۸۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

فصل هفتم: شامل ۶ قسمت با زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱

حجم : ۲۱۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲

حجم : ۲۱۱ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۳

حجم : ۲۱۱ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۴

حجم : ۲۱۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۵

حجم : ۲۱۱ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۶

حجم : ۲۱۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

فصل هشتم: شامل ۲ قسمت با زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱

حجم : ۸۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

فصل نهم: شامل ۶ قسمت با زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱

حجم : ۱۹۱ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲

حجم : ۱۸۹ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۳

حجم : ۱۸۹ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۴

حجم : ۱۹۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۵

حجم : ۱۹۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۶

حجم : ۱۹۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

فصل دهم: شامل ۷ قسمت با زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱

حجم : ۱۹۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲

حجم : ۱۹۱ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۳

حجم : ۱۹۱ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۴

حجم : ۱۹۱ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۵

حجم : ۱۹۱ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۶

حجم : ۱۹۱ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۷

حجم : ۱۹۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.
اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.
با تشکر.

چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید

برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

نظرات و ارسال نظر

بیژن گفته :
چهارشنبه , 18 سپتامبر 2019

یه جوابی بدید

پاسخ
بیژن گفته :
چهارشنبه , 18 سپتامبر 2019

سلام ادمین محترم چی کار کردین برام

پاسخ
بیژن گفته :
سه‌شنبه , 17 سپتامبر 2019

ادمین جان عزیز بررسی نکردید من کمی عجله دارم برای سریال لطف کنید جواب بدید

پاسخ
بیژن گفته :
سه‌شنبه , 17 سپتامبر 2019

سلام خسته نباشید روز بخیر ادمین جان وی شد می عجله دارم دوست دارم سریال دریافت کنم

پاسخ
بیژن گفته :
دوشنبه , 16 سپتامبر 2019

ممنون میشم پاسخ رو بدید ادمین جان درود برشما

پاسخ