ژانر: انیمیشن، کمدی، خانوادگی

| دوبله فارسی قسمت 40تا47 اضافه شد |

دانلود کارتون قلعه هزار اردک با کیفیت عالی

کارتون قلعه هزار اردک

دانلود کارتون قلعه هزار اردک Count Duckula با لینک مستقیم

دانلود مجموعه کامل کارتون قلعه هزار اردک - Count Duckula دوبله فارسی

 • تعداد قسمت ها :

  دوبله فارسی: 47 قسمت
  فصل اول: ۲۶ قسمت زبان اصلی (۱۰ قسمت دوبله فارسی با کیفیت بالا)
  فصل دوم: ۱۹ قسمت زبان اصلی
  فصل سوم: ۱۳ قسمت زبان اصلی
  فصل چهارم: ۷ قسمت زبان اصلی

 • سال تولید :

  ۱۹۸۸ , توسط کشور : انگلستان

 • میانگین حجم هر قسمت :

  ۱۰۰ مگابایت (مدت هر قسمت: حدود ۲۲ دقیقه)

 • کیفیت :

  ۷۲۰pامتیاز از ۱۰ : ۷٫۴

لینک دانلود: شامل 47 قسمت

قسمت 1

حجم : 75 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 2

حجم : 78 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 3

حجم : 53 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 4

حجم : 82 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 5

حجم : 76 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 6

حجم : 77 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 7

حجم : 81 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 8

حجم : 81 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 9

حجم : 76 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 10

حجم : 79 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 11

حجم : 80 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 12

حجم : 70 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 13

حجم : 82 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 14

حجم : 80 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 15

حجم : 80 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 16

حجم : 73 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 17

حجم : 71 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 18

حجم : 76 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 19

حجم : 81 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 20

حجم : 81 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 21

حجم : 78 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 22

حجم : 69 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 23

حجم : 81 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 24

حجم : 79 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 25

حجم : 69 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 26

حجم : 74 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 27

حجم : 69 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 28

حجم : 81 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 29

حجم : 79 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 30

حجم : 79 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 31

حجم : 78 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 32

حجم : 81 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 33

حجم : 81 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 34

حجم : 63 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 35

حجم : 81 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 36

حجم : 76 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 37

حجم : 77 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 38

حجم : 81 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 39

حجم : 81 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 40

حجم : 81 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 41

حجم : 76 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 42

حجم : 77 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 43

حجم : 73 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 44

حجم : 80 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 45

حجم : 81 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 46

حجم : 81 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 47

حجم : 78 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

لینک دانلود: شامل 10 قسمت

قسمت 1

حجم : 313 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 2

حجم : 312 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 3

حجم : 311 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 4

حجم : 310 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 5

حجم : 264 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 6

حجم : 271 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 7

حجم : 279 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 8

حجم : 284 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 9

حجم : 289 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 10

حجم : 296 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

فصل اول: شامل ۲۶ قسمت با زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱

حجم : ۱۰۱ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲

حجم : ۹۵ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۳

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۴

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۵

حجم : ۱۰۱ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۶

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۷

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۸

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۹

حجم : ۱۰۱ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۵

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲۳

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲۴

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲۵

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲۶

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

فصل دوم: شامل ۱۹ قسمت با زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱

حجم : ۱۰۱ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۳

حجم : ۱۰۱ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۴

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۵

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۶

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۷

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۸

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۹

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۵

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۹۹ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۱۰۱ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

فصل سوم: شامل ۱۳ قسمت با زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۳

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۴

حجم : ۹۹ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۵

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۶

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۷

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۸

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۹

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

فصل چهارم: شامل ۷ قسمت با زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۳

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۴

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۵

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۶

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۷

حجم : ۹۹ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.
اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.
با تشکر.

چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید

برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

نظرات و ارسال نظر

علی گفته :
سه‌شنبه , 19 می 2020

نمیدونم چرا تو ترجمه همش اسم دراکولا رو سانسور میکنن انمیمیشن هتل ترانسیلوانیا به دراکولا میگفتن لولوخان
اینجا هم بهتر بود کنت اردکولا ترجمه میکردن تا قلعه هزار اردک

پاسخ
مریم روزبهی گفته :
یکشنبه , 15 مارس 2020

سلام مرسی عالی بود ولی لطف کنید زیر نویس فارسی رو هم قرار بدید….با سپاس

پاسخ
Niloufar گفته :
دوشنبه , 2 مارس 2020

مرسی واقعا عالی بود

پاسخ
j گفته :
شنبه , 1 فوریه 2020

سلام،لطفا کامل دوبله فارسیش رو قرار بدید.با تشکر،شبکه نهال هم پخش میکنه راحت میتونید صوتش رو تهیه بکنید.

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
شنبه , 1 فوریه 2020

j عزیز;
سلام، وقتی پخش تلویزیون تمام شد انشاالله اضافه خواهد شد.

پاسخ
Arman گفته :
جمعه , 13 سپتامبر 2019

سلام ضمن تشکر از زحمات شما قسمت یک و دو فصل یک یکیه بازم ممنون

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
جمعه , 13 سپتامبر 2019

Arman عزیز;
سلام، تشکر بابت اطلاع رسانی
در اسرع وقت اصلاع خواهد شد

پاسخ