ژانر: انیمیشن، کمدی، خانوادگی

دانلود کارتون قلعه هزار اردک با کیفیت عالی

کارتون قلعه هزار اردک

دانلود کارتون قلعه هزار اردک Count Duckula با لینک مستقیم

دانلود مجموعه کامل کارتون قلعه هزار اردک - Count Duckula دوبله فارسی

 • تعداد قسمت ها :

  فصل اول: ۲۶ قسمت زبان اصلی (۱۰ قسمت دوبله فارسی با کیفیت بالا)
  فصل دوم: ۱۹ قسمت زبان اصلی
  فصل سوم: ۱۳ قسمت زبان اصلی
  فصل چهارم: ۷ قسمت زبان اصلی

 • سال تولید :

  ۱۹۸۸ , توسط کشور : انگلستان

 • میانگین حجم هر قسمت :

  ۱۰۰ مگابایت (مدت هر قسمت: حدود ۲۲ دقیقه)

 • کیفیت :

  ۷۲۰pامتیاز از ۱۰ : ۷٫۴

فصل اول: شامل ۱۰ قسمت با دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱

حجم : ۳۱۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۳۱۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۳۱۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۳۱۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۲۶۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۲۷۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷

حجم : ۲۷۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۲۸۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۲۸۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۲۹۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

فصل اول: شامل ۲۶ قسمت با زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱

حجم : ۱۰۱ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲

حجم : ۹۵ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۳

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۴

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۵

حجم : ۱۰۱ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۶

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۷

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۸

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۹

حجم : ۱۰۱ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۵

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲۳

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲۴

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲۵

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲۶

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

فصل دوم: شامل ۱۹ قسمت با زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱

حجم : ۱۰۱ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۳

حجم : ۱۰۱ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۴

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۵

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۶

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۷

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۸

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۹

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۵

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۹۹ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۱۰۱ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

فصل سوم: شامل ۱۳ قسمت با زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۳

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۴

حجم : ۹۹ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۵

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۶

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۷

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۸

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۹

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

فصل چهارم: شامل ۷ قسمت با زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۳

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۴

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۵

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۶

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۷

حجم : ۹۹ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.
اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.
با تشکر.

چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید

برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

نظرات و ارسال نظر

Arman گفته :
جمعه , 13 سپتامبر 2019

سلام ضمن تشکر از زحمات شما قسمت یک و دو فصل یک یکیه بازم ممنون

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
جمعه , 13 سپتامبر 2019

Arman عزیز;
سلام، تشکر بابت اطلاع رسانی
در اسرع وقت اصلاع خواهد شد

پاسخ