ژانر: انیمیشن، کمدی، ماجرایی، خانوادگی، فانتزی

دانلود کارتون کارتون سه خرس کله پوک با کیفیت عالی

| دوبله فارسی فصل دوم تکمیل شد |

کارتون کارتون سه خرس کله پوک

دانلود کارتون کارتون سه خرس کله پوک We Bare Bears 2014 با لینک مستقیم

دانلود مجموعه کامل کارتون سه خرس کله پوک - We Bare Bears دوبله فارسی

 • تعداد قسمت ها :

  فصل اول: ۲۶ قسمت زبان اصلی (۲۶ قسمت دوبله فارسی با کیفیت بالا)
  فصل دوم: ۲۲ قسمت زبان اصلی (۲۲ قسمت دوبله فارسی با کیفیت بالا)
  فصل سوم: ۴۳ قسمت زبان اصلی
  فصل چهارم: ۵۱ قسمت زبان اصلی

 • سال تولید :

  ۲۰۱۴ , توسط کشور : آمریکا

 • میانگین حجم هر قسمت :

  ۱۰۰-۳۰۰ مگابایت (دوبله ۱۰۰ مگابایت) (مدت هر قسمت: حدود ۳۰ دقیقه)

 • کیفیت :

  ۷۲۰p,۱۰۸۰pامتیاز از ۱۰ : ۸٫۰

فصل اول: شامل ۲۶ قسمت

قسمت ۱

حجم : ۷۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۲

حجم : ۶۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۳

حجم : ۸۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۴

حجم : ۷۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۵

حجم : ۶۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۶

حجم : ۶۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۷

حجم : ۷۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۸

حجم : ۷۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۹

حجم : ۸۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۱۰

حجم : ۷۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۱۱

حجم : ۷۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۱۲

حجم : ۶۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۱۳

حجم : ۶۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۱۴

حجم : ۷۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۱۵

حجم : ۶۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۱۶

حجم : ۶۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۱۷

حجم : ۶۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۱۸

حجم : ۷۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۱۹

حجم : ۷۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۲۰

حجم : ۶۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۲۱

حجم : ۶۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۲۲

حجم : ۶۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۲۳

حجم : ۶۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۲۴

حجم : ۷۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۲۵

حجم : ۶۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۲۶

حجم : ۷۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

فصل دوم: شامل ۲۲ قسمت

قسمت ۱

حجم : ۶۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۲

حجم : ۶۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۳

حجم : ۶۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۴

حجم : ۶۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۵

حجم : ۷۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۶

حجم : ۵۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۷

حجم : ۶۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۸

حجم : ۵۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۹

حجم : ۵۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۱۰

حجم : ۶۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۱۱

حجم : ۶۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۱۲

حجم : ۶۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۱۳

حجم : ۵۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۱۴

حجم : ۱۳۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۱۵

حجم : ۶۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۱۶

حجم : ۶۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۱۷

حجم : ۵۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۱۸

حجم : ۴۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۱۹

حجم : ۷۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۲۰

حجم : ۶۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۲۱

حجم : ۶۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۲۲

حجم : ۶۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

فصل اول: شامل ۲۶ قسمت با زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱و۲

حجم : ۶۴۸ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۳

حجم : ۳۲۹ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۴

حجم : ۳۲۳ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۵

حجم : ۳۲۱ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۶

حجم : ۳۵۵ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۷

حجم : ۳۵۹ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۸

حجم : ۳۴۳ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۹

حجم : ۳۷۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۳۲۲ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۳۷۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۳۰۹ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۳۵۲ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۳۴۲ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۵

حجم : ۳۵۱ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۲۷۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۳۲۱ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۳۸۳ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۳۶۸ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۳۳۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۳۲۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۳۴۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲۳

حجم : ۳۱۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲۴

حجم : ۳۷۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲۵

حجم : ۲۹۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲۶

حجم : ۳۷۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

فصل دوم: شامل ۲۲ قسمت با زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱

حجم : ۳۵۳ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲

حجم : ۳۴۸ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۳

حجم : ۳۳۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۴

حجم : ۳۳۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۵

حجم : ۴۰۲ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۶

حجم : ۲۸۹ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۷

حجم : ۳۶۳ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۸

حجم : ۳۳۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۹

حجم : ۳۷۹ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۳۰۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۳۳۹ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۳۵۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۳۱۳ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۶۷۱ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۵

حجم : ۳۸۱ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۳۱۹ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۳۸۵ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۳۱۳ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۳۵۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۳۳۳ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۳۵۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۳۲۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

فصل سوم: شامل ۴۳ قسمت با زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱

حجم : ۳۳۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲

حجم : ۳۵۸ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۳

حجم : ۴۲۲ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۴

حجم : ۲۴۹ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۵

حجم : ۳۹۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۶

حجم : ۲۸۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۷

حجم : ۲۷۵ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۸

حجم : ۴۰۵ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۹

حجم : ۳۶۳ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۳۲۳ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۳۲۳ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۳۶۲ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۳۵۳ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۳۳۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۵

حجم : ۳۳۸ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۳۲۹ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۳۴۹ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۳۶۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۳۱۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۳۵۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۳۲۹ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۳۴۳ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲۳

حجم : ۳۳۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲۴

حجم : ۳۳۸ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲۵

حجم : ۳۳۹ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲۶

حجم : ۳۳۹ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲۷

حجم : ۳۳۸ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲۸

حجم : ۳۳۵ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲۹

حجم : ۳۴۲ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۳۰

حجم : ۳۳۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۳۱

حجم : ۳۴۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۳۲

حجم : ۳۴۳ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۳۳

حجم : ۳۳۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۳۴

حجم : ۳۳۸ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۳۵

حجم : ۳۴۱ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۳۶

حجم : ۳۴۳ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۳۷

حجم : ۳۴۱ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۳۸

حجم : ۳۳۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۳۹

حجم : ۳۳۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۴۰

حجم : ۳۴۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۴۱

حجم : ۳۳۸ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۴۲

حجم : ۳۳۹ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۴۳

حجم : ۳۴۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

فصل چهارم: شامل ۵۱ قسمت با زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱

حجم : ۹۲ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲

حجم : ۹۲ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۳

حجم : ۹۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۴

حجم : ۹۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۵

حجم : ۱۱۲ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۶

حجم : ۱۱۲ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۷

حجم : ۹۵ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۸

حجم : ۹۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۹

حجم : ۹۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۹۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۹۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۹۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۹۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۹۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۵

حجم : ۹۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۹۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۹۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۹۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۹۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۹۵ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۹۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۹۵ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲۳

حجم : ۹۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲۴

حجم : ۹۵ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲۵

حجم : ۹۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲۶و۲۷

حجم : ۲۵۱ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲۸

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲۹

حجم : ۱۰۹ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۳۰

حجم : ۸۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۳۱

حجم : ۱۰۵ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۳۲

حجم : ۱۰۱ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۳۳

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۳۴

حجم : ۱۳۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۳۵

حجم : ۹۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۳۶

حجم : ۱۰۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۳۷

حجم : ۱۲۵ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۳۸

حجم : ۱۳۱ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۳۹

حجم : ۱۰۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۴۰

حجم : ۱۳۹ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۴۱

حجم : ۱۱۸ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۴۲

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۴۳

حجم : ۱۲۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۴۴

حجم : ۱۱۸ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۴۵

حجم : ۱۱۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۴۶

حجم : ۱۱۸ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۴۷

حجم : ۱۲۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۴۸

حجم : ۱۰۲ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۴۹

حجم : ۱۱۳ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۵۰

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۵۱

حجم : ۱۳۵ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.
اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.
با تشکر.

چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید

برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

نظرات و ارسال نظر

ماهان گفته :
دوشنبه , 23 دسامبر 2019

موقع دانلود فصل سوم و چهارم زیرنویس اینگیلیسیی داره نه فارسی ولی حتما ببینید

پاسخ
bita گفته :
شنبه , 7 دسامبر 2019

من عاشق این ۳تا خرس کیوتم

پاسخ