ژانر: انیمیشن، اکشن، ماجراجویی

دانلود کارتون نگهبانان کهکشان با کیفیت عالی

کارتون نگهبانان کهکشان

دانلود کارتون نگهبانان کهکشان با لینک مستقیم

دانلود مجموعه کامل کارتون نگهبانان کهکشان دوبله فارسی

 • تعداد قسمت ها :

  فصل اول: ۲۶ قسمت زبان اصلی (۱۲ قسمت دوبله فارسی با کیفیت بالا)
  فصل دوم: ۲۵ قسمت زبان اصلی
  فصل سوم: ۲۶ قسمت زبان اصلی

 • سال تولید :

  ۲۰۱۵ , توسط کشور : آمریکا

 • میانگین حجم هر قسمت :

  ۲۰۰ مگابایت (مدت هر قسمت: حدود ۲۲ دقیقه)

 • کیفیت :

  ۷۲۰pامتیاز از ۱۰ : ۷٫۴

فصل اول: شامل ۱۲ قسمت با دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱

حجم : ۱۶۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۱۸۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۱۵۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۱۶۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۱۶۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷

حجم : ۱۷۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۱۶۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۱۸۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۱۷۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۱۵۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۱۵۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

فصل اول: شامل ۲۶ قسمت با زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲

حجم : ۱۵۵ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۳

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۴

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۵

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۶

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۷

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۸

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۹

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۵

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۱۵۵ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲۳

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲۴

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲۵

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲۶

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

فصل دوم: شامل ۲۵ قسمت با زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲

حجم : ۱۵۵ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۳

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۴

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۵

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۶

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۷

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۸

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۹

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۵

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۱۵۵ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲۳

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲۴

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲۵

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

فصل سوم: شامل ۲۶ قسمت با زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲

حجم : ۱۵۵ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۳

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۴

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۵

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۶

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۷

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۸

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۹

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۵

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۱۵۵ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲۳

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲۴

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲۵

حجم : ۱۰۳ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

دانلود قسمت ۲۶

حجم : ۱۰۳ مگابایت
زبان : زبان اصلی (انگلیسی)

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.
اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.
با تشکر.

چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید

برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

نظرات و ارسال نظر