ژانر: انیمیشن، اکشن، ماجراجویی

دانلود کارتون نگهبانان کهکشان با کیفیت عالی

| زیرنویس فارسی فصل ۱و۲و۳ اضافه شد |

کارتون نگهبانان کهکشان

دانلود کارتون نگهبانان کهکشان با لینک مستقیم

دانلود مجموعه کامل کارتون نگهبانان کهکشان دوبله فارسی

 • تعداد قسمت ها :

  فصل اول: ۲۶ قسمت زبان اصلی (زیرنویس فارسی) (۱۲ قسمت دوبله فارسی با کیفیت بالا)
  فصل دوم: ۲۶ قسمت زبان اصلی (زیرنویس فارسی)
  فصل سوم: ۲۶ قسمت زبان اصلی (زیرنویس فارسی)

 • سال تولید :

  ۲۰۱۵ , توسط کشور : آمریکا

 • میانگین حجم هر قسمت :

  ۲۰۰ مگابایت (مدت هر قسمت: حدود ۲۲ دقیقه)

 • کیفیت :

  ۷۲۰pامتیاز از ۱۰ : ۷٫۴

فصل اول: شامل ۱۲ قسمت

قسمت ۱

حجم : ۱۶۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۲

حجم : ۱۸۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۳

حجم : ۱۵۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۴

حجم : ۱۶۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۵

حجم : ۱۶۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۶

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۷

حجم : ۱۷۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۸

حجم : ۱۶۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۹

حجم : ۱۸۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۱۰

حجم : ۱۷۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۱۱

حجم : ۱۵۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۱۲

حجم : ۱۵۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

فصل اول: شامل ۲۶ قسمت

دانلود قسمت ۱

حجم : ۹۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۹۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۹۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۹۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۹۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۷

حجم : ۹۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۹۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۱۱۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۱۱۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۹۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۱۰۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۷۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۵

حجم : ۱۱۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۱۱۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۱۳۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۹۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۱۱۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۹۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۹۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۱۱۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۳

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۴

حجم : ۱۲۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۵

حجم : ۱۱۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۶

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل دوم: شامل ۲۶ قسمت

دانلود قسمت ۱

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۹۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۹۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۸۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۱۰۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۹۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۷

حجم : ۱۰۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۱۶۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۸۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۷۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۱۱۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۱۰۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۱۲۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۵

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۱۰۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۱۰۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۸۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۱۰۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۸۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۱۱۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۳

حجم : ۹۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۴

حجم : ۱۰۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۵

حجم : ۱۱۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۶

حجم : ۱۰۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل سوم: شامل ۲۶ قسمت

دانلود قسمت ۱

حجم : ۱۰۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۹۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۱۱۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۱۲۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۱۲۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۱۲۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۷

حجم : ۱۱۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۱۱۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۱۸۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۹۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۱۲۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۱۱۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۱۰۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۱۳۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۵

حجم : ۱۶۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۱۹۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۱۰۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۸۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۱۱۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۹۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۱۳۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۱۲۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۳

حجم : ۱۱۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۴

حجم : ۹۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۵

حجم : ۱۳۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۶

حجم : ۱۰۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.
اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.
با تشکر.

چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید

برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

نظرات و ارسال نظر

م گفته :
دوشنبه , 14 سپتامبر 2020

خوب

پاسخ
ابولفضل گفته :
یکشنبه , 12 آوریل 2020

عالی ممنون

پاسخ