ژانر: انیمیشن، کوتاه، کمدی، خانوادگی، ماجرایی، فانتزی، رمانتیک

دانلود کارتون دنیای شگفت انگیز گامبال The Amazing World of Gumball با کیفیت عالی

کارتون The Amazing World of Gumball

دانلود کارتون دنیای شگفت انگیز گامبال The Amazing World of Gumball 2011 با لینک مستقیم

دانلود مجموعه کامل کارتون دنیای شگفت انگیز گامبال The Amazing World of Gumball

 • تعداد قسمت ها :

  فصل اول: ۳۶ قسمت زبان اصلی (انگلیسی)
  فصل دوم: ۴۰ قسمت زبان اصلی (انگلیسی)
  فصل سوم: ۴۰ قسمت زبان اصلی (انگلیسی)
  فصل چهارم: ۳۲ قسمت زبان اصلی (انگلیسی)
  فصل پنجم: ۳۹ قسمت زبان اصلی (انگلیسی)
  فصل ششم: ۴۴ قسمت زبان اصلی (انگلیسی)

 • سال تولید :

  ۲۰۱۱ , توسط کشور : آمریکا، بریتانیا، ایرلند، آلمان، ژاپن، فرانسه

 • میانگین حجم هر قسمت :

  ۵۰-۱۰۰ مگابایت (مدت هر قسمت: حدود ۲۲-۱۱ دقیقه)

 • کیفیت :

  ۷۲۰pامتیاز از ۱۰ : ۸٫۱

فصل اول: شامل ۳۶ قسمت

دانلود قسمت ۱و۲

حجم : ۹۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳و۴

حجم : ۱۰۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۵و۶

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۷و۸

حجم : ۱۱۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۴۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۴۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۵۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۵۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۶۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۴۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۵

حجم : ۵۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۵۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۵۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۵۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۵۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۶۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۶۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۴۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۳

حجم : ۴۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۴

حجم : ۵۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۵

حجم : ۴۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۶

حجم : ۵۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۷

حجم : ۵۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۸

حجم : ۴۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۹

حجم : ۵۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۰

حجم : ۶۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۱

حجم : ۵۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۲

حجم : ۵۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۳

حجم : ۴۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۴

حجم : ۴۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۵

حجم : ۴۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۶

حجم : ۵۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل دوم: شامل ۴۰ قسمت

دانلود قسمت ۱

حجم : ۵۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۶۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۵۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۵۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۵و۶

حجم : ۹۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۷و۸

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۴۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۴۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۵۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۶۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۴۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۴۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۵

حجم : ۴۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۴۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۵۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۴۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۵۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۴۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۴۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۶۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۳

حجم : ۴۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۴

حجم : ۴۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۵

حجم : ۴۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۶

حجم : ۵۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۷

حجم : ۴۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۸

حجم : ۴۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۹

حجم : ۴۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۰

حجم : ۵۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۱

حجم : ۳۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۲

حجم : ۴۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۳

حجم : ۴۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۴

حجم : ۴۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۵

حجم : ۴۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۶

حجم : ۴۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۷

حجم : ۴۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۸

حجم : ۴۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۹

حجم : ۴۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴۰

حجم : ۵۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل سوم: شامل ۴۰ قسمت

دانلود قسمت ۱و۲

حجم : ۹۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳و۴

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۵و۶

حجم : ۹۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۷و۸

حجم : ۱۱۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۹و۱۰

حجم : ۸۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۱و۱۲

حجم : ۱۰۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۳و۱۴

حجم : ۹۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۵و۱۶

حجم : ۱۱۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۷و۱۸

حجم : ۱۱۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۹و۲۰

حجم : ۷۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۱و۲۲

حجم : ۹۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۳و۲۴

حجم : ۸۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۵و۲۶

حجم : ۹۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۷و۲۸

حجم : ۹۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۹و۳۰

حجم : ۸۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۱و۳۲

حجم : ۹۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۳و۳۴

حجم : ۷۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۵و۳۶

حجم : ۹۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۷و۳۸

حجم : ۹۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۹و۴۰

حجم : ۹۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل چهارم: شامل ۳۲ قسمت

دانلود قسمت ۱و۲

حجم : ۹۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳و۴

حجم : ۱۰۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۵و۶

حجم : ۱۰۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۷و۸

حجم : ۹۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۹و۱۰

حجم : ۹۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۱و۱۲

حجم : ۹۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۳و۱۴

حجم : ۹۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۵و۱۶

حجم : ۱۰۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۷و۱۸

حجم : ۹۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۹و۲۰

حجم : ۱۰۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۱و۲۲

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۳و۲۴

حجم : ۱۰۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۵و۲۶

حجم : ۹۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۷و۲۸

حجم : ۱۰۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۹و۳۰

حجم : ۱۱۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۱و۳۲

حجم : ۹۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل پنجم: شامل ۳۹ قسمت

دانلود قسمت ۱

حجم : ۱۱۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۱۴۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۱۲۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۱۷۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۱۱۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۱۵۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۷

حجم : ۱۴۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۱۹۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۱۳۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۱۶۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۱۴۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۱۴۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۱۲۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۱۳۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۵

حجم : ۱۲۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۱۸۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۱۹۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۱۸۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۱۲۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۱۴۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۱۳۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۱۳۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۳

حجم : ۱۳۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۴

حجم : ۱۵۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۵

حجم : ۱۳۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۶

حجم : ۱۴۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۷

حجم : ۱۶۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۸

حجم : ۱۸۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۹

حجم : ۱۳۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۰

حجم : ۱۸۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۱

حجم : ۱۳۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۲

حجم : ۶۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۳

حجم : ۵۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۴

حجم : ۶۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۵

حجم : ۵۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۶

حجم : ۱۵۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۷

حجم : ۱۵۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۸

حجم : ۱۶۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۹

حجم : ۲۰۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل ششم: شامل ۴۴ قسمت

دانلود قسمت ۱

حجم : ۱۷۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۱۷۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۱۴۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۱۵۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۱۵۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۱۵۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۷

حجم : ۱۶۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۱۴۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۲۴۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۱۷۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۱۶۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۱۵۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۱۵۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۱۵۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۵

حجم : ۱۵۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۱۵۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۱۳۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۱۴۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۱۶۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۱۶۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۲۴۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۱۳۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۳

حجم : ۱۷۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۴

حجم : ۱۵۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۵

حجم : ۱۶۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۶

حجم : ۱۶۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۷

حجم : ۱۷۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۸

حجم : ۱۴۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۹

حجم : ۱۷۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۰

حجم : ۱۵۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۱

حجم : ۱۸۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۲

حجم : ۱۷۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۳

حجم : ۱۵۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۴

حجم : ۱۷۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۵

حجم : ۱۶۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۶

حجم : ۱۶۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۷

حجم : ۱۶۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۸

حجم : ۲۱۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۹

حجم : ۱۶۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴۰

حجم : ۱۷۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴۱

حجم : ۱۶۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴۲

حجم : ۱۵۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴۳

حجم : ۱۴۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴۴

حجم : ۱۸۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.
اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.
با تشکر.

چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید

نظرات و ارسال نظر

محمد رضا گفته :
شنبه , 23 می 2020

ببخشید زیر نویس نداره؟؟؟؟

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
شنبه , 23 می 2020

خیر.

پاسخ
امیر محمد گفته :
چهارشنبه , 29 آوریل 2020

خیلی پایان دارکی داشت و خوب نبود.البته ممکنه گامبال دووم بیاره چون قبلا یبار موفق شده بود ولی واقعاااا دلم برای داروین و گامبال تنگ میشه.

پاسخ
یکی گفته :
پنج‌شنبه , 12 مارس 2020

زیرنویسش نیست

پاسخ