ژانر: انیمیشن، اکشن، کوتاه، کمدی، خانوادگی، ماجرایی

| قسمت 6 فصل 5 اضافه شد |

دانلود کارتون خانه پر سر و صدا The Loud House با کیفیت عالی

کارتون The Loud House

دانلود کارتون خانه پر سر و صدا The Loud House 2016 با لینک مستقیم

دانلود مجموعه کامل کارتون خانه پر سر و صدا The Loud House

 • تعداد قسمت ها :

  فصل اول: 52 قسمت زبان اصلی (انگلیسی)
  فصل دوم: 49 قسمت زبان اصلی (انگلیسی)
  فصل سوم: 48 قسمت زبان اصلی (انگلیسی)
  فصل چهارم: 50 قسمت زبان اصلی (انگلیسی)
  فصل پنجم: 6 قسمت+4 قسمت کوتاه زبان اصلی (انگلیسی)

 • سال تولید :

  ۲۰۱۶ , توسط کشور : آمریکا

 • میانگین حجم هر قسمت :

  50-600 مگابایت (مدت هر قسمت: حدود 44-11 دقیقه)

 • کیفیت :

  ۷۲۰pامتیاز از ۱۰ : ۷٫۳

فصل اول: شامل ۵۲ قسمت

دانلود قسمت ۱

حجم : ۱۱۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۱۲۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۱۰۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۱۲۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۱۴۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۱۳۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۷و۸

حجم : ۱۳۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۹و۱۰

حجم : ۱۱۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۱و۱۲

حجم : ۱۴۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۳و۱۴

حجم : ۱۲۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۵

حجم : ۷۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۶و۱۷

حجم : ۱۲۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۶۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۷۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۶۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۶۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۷۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۳

حجم : ۷۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۴

حجم : ۶۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۵

حجم : ۷۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۶

حجم : ۶۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۷

حجم : ۷۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۸

حجم : ۶۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۹

حجم : ۵۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۰

حجم : ۷۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۱

حجم : ۶۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۲

حجم : ۶۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۳

حجم : ۶۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۴

حجم : ۷۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۵و۳۶

حجم : ۱۲۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۷و۳۸

حجم : ۱۲۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۹

حجم : ۹۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴۰و۴۱

حجم : ۱۲۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴۲

حجم : ۶۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴۳

حجم : ۷۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴۴

حجم : ۷۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴۵

حجم : ۵۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴۶

حجم : ۶۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴۷

حجم : ۸۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴۸

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴۹

حجم : ۶۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۵۰

حجم : ۷۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۵۱و۵۲

حجم : ۱۲۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل دوم: شامل ۴۹ قسمت

دانلود قسمت ۱

حجم : ۷۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۷۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۱۳۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴و۵

حجم : ۱۲۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۶و۷

حجم : ۱۳۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۷۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۹و۱۰

حجم : ۱۱۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۶۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۲و۱۳

حجم : ۱۲۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۴و۱۵

حجم : ۱۲۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۸۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۷۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۷۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۶۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۹۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۷۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۳

حجم : ۶۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۴

حجم : ۶۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۵

حجم : ۱۴۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۶

حجم : ۶۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۷

حجم : ۷۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۸

حجم : ۶۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۹

حجم : ۷۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۰

حجم : ۷۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۱

حجم : ۷۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۲

حجم : ۷۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۳

حجم : ۶۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۴

حجم : ۱۰۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۵

حجم : ۶۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۶

حجم : ۷۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۷

حجم : ۷۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۸

حجم : ۶۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۹

حجم : ۶۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴۰

حجم : ۱۲۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴۱

حجم : ۷۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴۲

حجم : ۷۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴۳

حجم : ۷۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴۴و۴۵

حجم : ۱۴۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴۶و۴۷

حجم : ۱۲۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴۸

حجم : ۷۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴۹

حجم : ۶۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل سوم: شامل ۴۸ قسمت

دانلود قسمت ۱

حجم : ۷۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۶۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۷۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۷۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۷۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۷۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۷

حجم : ۸۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۶۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۹۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۹۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۵۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۹۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۷۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۷۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۵

حجم : ۷۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۷۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۱۶۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۹و۲۰

حجم : ۱۴۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۱و۲۲

حجم : ۱۳۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۳و۲۴

حجم : ۱۲۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۵و۲۶

حجم : ۱۳۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۷و۲۸

حجم : ۱۳۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۹و۳۰

حجم : ۱۳۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۲و۳۱

حجم : ۱۴۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۳و۳۴

حجم : ۱۲۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۵و۳۶

حجم : ۱۴۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۷و۳۸

حجم : ۱۳۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳۹

حجم : ۱۷۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴۰

حجم : ۱۹۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴۱و۴۲

حجم : ۱۵۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴۳و۴۴

حجم : ۱۵۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴۵

حجم : ۷۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴۶

حجم : ۸۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴۷

حجم : ۸۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴۸

حجم : ۶۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل چهارم: شامل 50 قسمت

دانلود قسمت ۱

حجم : ۱۴۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۸۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۸۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۸۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۷۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۷

حجم : ۷۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۸۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۹۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۷۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۷۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۱۰۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۷۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۵

حجم : ۹۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۱۸۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۸۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۸۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۹۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۹۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۱۰۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۸۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۳

حجم : ۹۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۴

حجم : ۹۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 25

حجم : 89 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 26

حجم : 95 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 27

حجم : 85 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 28

حجم : 90 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 29

حجم : 94 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 30

حجم : 83 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 31

حجم : 88 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 32

حجم : 83 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 33

حجم : 107 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 34

حجم : 68 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 35

حجم : 57 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 36

حجم : 62 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 37

حجم : 73 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 38

حجم : 73 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 39

حجم : 103 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 40

حجم : 103 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 41

حجم : 147 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 42

حجم : 113 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 43

حجم : 108 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 44

حجم : 108 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 45

حجم : 58 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 46

حجم : 71 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 47

حجم : 81 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 48

حجم : 86 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 49

حجم : 163 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 50

حجم : 163 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل پنجم: شامل 10 قسمت

دانلود قسمت کوتاه 1

حجم : 45 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت کوتاه 2

حجم : 37 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت کوتاه 3

حجم : 39 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت کوتاه 4

حجم : 41 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 1

حجم : 620 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 163 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 163 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 107 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 102 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 313 مگابایت
زبان : انگلیسی

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.
اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.
با تشکر.

چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید

نظرات و ارسال نظر

پارسا گفته :
جمعه , 9 اکتبر 2020

عالیه من قسمت های جدید رو دنبال میکنم حتما قسمت های جدید رو بزارید مخصوصا اپیزود هایی که مال فصل 5 هست

پاسخ
.... گفته :
پنج‌شنبه , 28 می 2020

زیر نویس نداره

پاسخ
mehrdad eghbali banafshe khahan گفته :
جمعه , 20 مارس 2020

همه ی قسمت ها دوبله شده ؟؟؟؟؟؟

پاسخ
REZA گفته :
چهارشنبه , 10 ژوئن 2020

نه‌بابا‌فقط8قسمت‌فصل‌یک‌دوبله‌است

پاسخ
koo17 گفته :
چهارشنبه , 1 جولای 2020

واقعا دوبلست

پاسخ
houman گفته :
چهارشنبه , 18 مارس 2020

thanks

پاسخ