ژانر: Animation, Action, Comedy, Drama, Family

برای دانلود فصل ششم و هفتم (آرزوهای بزرگ سری فسقلیا) کلیک بنمایید.

دانلود کارتون جزیره آرزوها با کیفیت عالی

کارتون جزیره آرزوها Total Drama Island

دانلود مجموعه کامل کارتون جزیره آرزوها با لینک مستقیم

دانلود مجموعه کامل جزیره آرزوها با لینک مستقیم

 • کارگردان :

  N/A

 • بازیگران :

  Clé Bennett, Christian Potenza, Scott McCord, Rachel Wilson

 • تعداد قسمت ها :

  فصل اول: 28 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) 25 قسمت دوبله فارسی
  فصل دوم: 28 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) 25 قسمت دوبله فارسی
  فصل سوم: 27 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) 26 قسمت دوبله فارسی
  فصل چهارم: 14 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) 13 قسمت دوبله فارسی
  فصل پنجم: 26 قسمت زبان اصلی (انگلیسی)

 • سال تولید :

  ۲۰۰۷ , توسط کشور : Canada, USA, France

 • میانگین حجم هر قسمت :

  ۱۸۰ مگابایت (مدت هر قسمت: حدود ۲۲ دقیقه)

 • کیفیت :

  امتیاز از ۱۰ : ۷٫۱

 

فصل اول: شامل ۲۵ قسمت

قسمت ۱

حجم : ۱۸۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۲

حجم : ۱۸۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۳

حجم : ۱۸۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۴

حجم : ۱۸۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۵

حجم : ۱۸۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۶

حجم : ۱۸۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۷

حجم : ۱۸۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۸

حجم : ۱۸۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۹

حجم : ۱۸۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۱۰

حجم : ۱۸۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۱۱

حجم : ۱۸۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۱۲

حجم : ۱۸۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۱۳

حجم : ۱۸۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۱۴

حجم : ۱۸۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۱۵

حجم : ۱۸۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۱۶

حجم : ۱۸۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۱۷

حجم : ۱۸۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۱۸

حجم : ۱۸۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۱۹

حجم : ۱۸۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۲۰

حجم : ۱۸۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۲۱

حجم : ۱۸۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۲۲

حجم : ۱۸۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۲۳

حجم : ۱۸۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۲۴

حجم : ۱۸۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۲۵

حجم : ۱۸۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

فصل دوم: شامل ۲۵ قسمت

قسمت ۱

حجم : ۱۸۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۲

حجم : ۱۸۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۳

حجم : ۱۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۴

حجم : ۱۸۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۵

حجم : ۱۸۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۶

حجم : ۱۸۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۷

حجم : ۱۸۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۸

حجم : ۱۸۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۹

حجم : ۱۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۱۰

حجم : ۱۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۱۱

حجم : ۱۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۱۲

حجم : ۱۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۱۳

حجم : ۱۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۱۴

حجم : ۱۸۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۱۵

حجم : ۱۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۱۶

حجم : ۱۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۱۷

حجم : ۱۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۱۸

حجم : ۱۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۱۹

حجم : ۱۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۲۰

حجم : ۱۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۲۱

حجم : ۱۸۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۲۲

حجم : ۱۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۲۳

حجم : ۱۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۲۴

حجم : ۱۷۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۲۵

حجم : ۱۷۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

فصل سوم: شامل ۲۶ قسمت

قسمت ۱

حجم : ۱۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۲

حجم : ۱۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۳

حجم : ۱۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۴

حجم : ۱۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۵

حجم : ۱۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۶

حجم : ۱۷۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۷

حجم : ۱۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۸

حجم : ۱۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۹

حجم : ۱۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۱۰

حجم : ۱۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۱۱

حجم : ۱۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۱۲

حجم : ۱۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۱۳

حجم : ۱۸۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۱۴

حجم : ۱۸۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۱۵

حجم : ۱۸۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۱۶

حجم : ۱۸۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۱۷

حجم : ۱۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۱۸

حجم : ۱۸۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۱۹

حجم : ۱۸۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۲۰

حجم : ۱۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۲۱

حجم : ۱۸۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۲۲

حجم : ۱۸۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۲۳

حجم : ۱۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۲۴

حجم : ۱۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۲۵

حجم : ۱۸۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۲۶

حجم : ۱۷۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

لینک دانلود: شامل ۱۳ قسمت

قسمت ۱

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۲

حجم : ۱۵۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۳

حجم : ۱۵۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۴

حجم : ۱۴۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۵

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۶

حجم : ۱۵۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۷

حجم : ۱۵۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۸

حجم : ۱۵۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۹

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۱۰

حجم : ۱۵۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۱۱

حجم : ۱۵۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۱۲

حجم : ۱۵۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت ۱۳

حجم : ۱۵۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

فصل اول: شامل 28 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 69 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 60 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 70 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 65 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 69 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 69 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 59 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 78 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 69 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 62 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 73 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 59 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 64 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 74 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 65 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 71 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 71 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 74 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 19

حجم : 66 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 20

حجم : 72 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 21

حجم : 70 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 22

حجم : 65 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 23

حجم : 69 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 24

حجم : 67 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 25

حجم : 73 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 26

حجم : 76 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 27

حجم : 81 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 28

حجم : 138 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل دوم: شامل 28 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 63 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 62 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 60 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 61 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 62 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 60 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 60 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 61 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 59 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 60 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 58 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 60 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 61 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 62 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 64 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 61 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 61 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 60 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 19

حجم : 61 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 20

حجم : 61 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 21

حجم : 64 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 22

حجم : 63 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 23

حجم : 65 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 24

حجم : 63 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 25

حجم : 61 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 26

حجم : 63 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 27

حجم : 63 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 28

حجم : 145 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل سوم: شامل 27 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 61 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 66 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 64 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 61 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 62 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 64 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 63 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 61 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 60 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 61 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 61 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 63 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 59 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 63 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 60 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 63 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 63 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 62 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 19

حجم : 64 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 20

حجم : 61 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 21

حجم : 61 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 22

حجم : 59 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 23

حجم : 58 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 24

حجم : 65 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 25

حجم : 63 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 26

حجم : 59 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 27

حجم : 59 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل چهارم: شامل 14 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 66 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 68 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 67 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 60 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 68 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 67 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 62 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 66 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 65 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 69 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 66 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 68 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 69 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 69 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل پنجم: شامل 26 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 67 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 66 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 71 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 66 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 70 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 68 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 68 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 72 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 64 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 63 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 68 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 63 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 61 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 59 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 62 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 61 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 61 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 66 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 19

حجم : 62 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 20

حجم : 58 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 21

حجم : 64 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 22

حجم : 60 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 23

حجم : 62 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 24

حجم : 59 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 25

حجم : 61 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 26

حجم : 62 مگابایت
زبان : انگلیسی

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.
اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.
با تشکر.
چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید
نظرات و ارسال نظر

تا شناس گفته :
یکشنبه , 19 جولای 2020

سلام ببخشید زیر نویس فصل های 5 به بعد رو چه جوری گیر بیارم؟

پاسخ
عدنان گفته :
سه‌شنبه , 23 ژوئن 2020

فصل ۱ بالا با این فصل یانجا که فقت قسمت هاش بیشتره چه فرقی می کنه

پاسخ
مبین گفته :
جمعه , 15 می 2020

سلام.
میگم زیر نویسی چیزی ندارن؟
هر جا میگیردم هیچی نیس

پاسخ
محمد گفته :
پنج‌شنبه , 7 می 2020

راستی فصل پنج و شش و هفتم هست خواهش میکنم اگه هست لیگ بفرستید

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
پنج‌شنبه , 7 می 2020

در سایت موجود است. جست و جو کنید.

پاسخ
محمد درزی گفته :
جمعه , 19 ژوئن 2020

پنج اخره بعدش سال ۲۰۱۴ یه فصل از این برنامه رو ساختن که شبیه اینه و سال ۲۰۱۸ یه فصل دیگه ساختن که دوران کودکی شرکت کننده هاست

پاسخ
amir گفته :
دوشنبه , 4 می 2020

از کجا زیر نویس فصل 5 رو دانلود کنم

پاسخ
لاله گفته :
سه‌شنبه , 28 آوریل 2020

سلام ممنون از سایت فوق العاده🥇🥇
میشه لطف کنید بگید که نسخه زبان اصلیکدوم قسمتا رو اضافه داره
واقعا سخته که هر دوتاشونو دان کنم

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
سه‌شنبه , 28 آوریل 2020

نمیدونم.

پاسخ
Parzival گفته :
سه‌شنبه , 28 آوریل 2020

چرا فصل چهار دوبلش فرق میکنه ؟؟

پاسخ
Mi cha گفته :
دوشنبه , 27 آوریل 2020

سلام خسته نباشید
فصل شیش و هفت من پیدا نمی کنم لطفا این فصلارم اضافه کنید ممنون می شم
و یه سوال فصل هشت و نهی هم وجود داره یا نه اخه من تو یه سایتی دیدم ولی توش میرفتم ارور فیلتر میداد

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
دوشنبه , 27 آوریل 2020
جواب دهنده گفته :
دوشنبه , 27 آوریل 2020

فصل ۶ در اصل از قسمت ۱۴ به بعد فصل پنج شروع میشه.یعنی قسمت ۱۳ تا یک یک فصل و قسمت ۱۴ تا ۲۶ یک قسمت دیگه

پاسخ
ماهان گفته :
دوشنبه , 27 آوریل 2020

سلام ببخشید این کارتون فقط تا فصل ۴ دوبله شده ؟ و یه سوال دیگه:این کارتون فعلا تا فصل ۷ ساخته شده

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
دوشنبه , 27 آوریل 2020

سلام، دوبله؟ بله. فصل دوم مجموعه دوم (به روایتی فصل هفتم) در حال پخشه.

پاسخ
مانیا گفته :
یکشنبه , 26 آوریل 2020

واقعا سایت خوبی دارید

پاسخ
بهزاد سلیمی گفته :
یکشنبه , 26 آوریل 2020

سلام
کارتون حرف نداره ، خصوصاً تو این دوران قرنطینه و حبس بچه ها توی خونه
کاش فصل پنجم هم دوبله شده بود
شاد باشید که باعث شادی و خنده بین خانواده ها هستین

پاسخ
ناشناس گفته :
یکشنبه , 26 آوریل 2020

من نمی دونم چرا فقط با کیفیت ۷۲۰ هست

پاسخ
مانیا گفته :
یکشنبه , 26 آوریل 2020

خب چون کیفیت خوبیه

پاسخ
حسین گفته :
شنبه , 25 آوریل 2020

چرا قسمت های دوبله از زبان اصلی کمتره

پاسخ
متین گفته :
شنبه , 25 آوریل 2020

من تا فصل ۴ دوبله دیدم

پاسخ
آرمیتا گفته :
جمعه , 24 آوریل 2020

بهترین انیمیشن هست که من دیدم شاید قدیمی باشه ولی ارزش دیدن داره

پاسخ
niyayesh گفته :
جمعه , 24 آوریل 2020

با سلام و خسته نباشید. مرسی بابت سایت خوبتون ؛ من عاشق این کارتونم . قراره فصل های دیگه ای بسازن یا فصل هفتمش قسمت های اخرشع ؟؟ یا ادامه داره

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
جمعه , 24 آوریل 2020

سلام، فعلاً در حال پخشه…
فصل های بعدی؟ معلوم نیست.

پاسخ
Parzival گفته :
پنج‌شنبه , 23 آوریل 2020

فصل چهار و پنج دوبله فارسیه ؟

پاسخ
Parzival گفته :
پنج‌شنبه , 23 آوریل 2020

تمام قسمت ها دوبله شده اس ؟؟؟

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
پنج‌شنبه , 23 آوریل 2020

Parzival عزیز;
خیر.

پاسخ
yas گفته :
چهارشنبه , 22 آوریل 2020

واقعا عالیه
من همش دنبالش میگشتم

پاسخ
هومن گفته :
دوشنبه , 20 آوریل 2020

ممنون میشم اگه فصل ششم و هفتمشم بذارید

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
دوشنبه , 20 آوریل 2020

هومن عزیز;
این مجموعه 5 فصله.
اما یک مجموعه 2 فصلی دیگه هست که اون رو بزودی قرار خواهیم داد.

پاسخ
Unknown گفته :
دوشنبه , 20 آوریل 2020

سلام. یه سوال داشتم نسخه زبان اصلی این سریال قسمتای اضافه داره میتونین بگین قسمتای چندم از هر فصل دوبله نشده و اضافن

پاسخ
عارف گفته :
پنج‌شنبه , 16 آوریل 2020

سلام خسته نباشید
میشه زیرنویس انیمشن جزیره ارزوها رو بزارید

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
پنج‌شنبه , 16 آوریل 2020

فعلا خیر. انشاالله در آینده…

پاسخ
ناشناس گفته :
یکشنبه , 26 آوریل 2020

سلام فصل یک ترجمه شده یک قسمت نداره

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
یکشنبه , 26 آوریل 2020

سلام. قسمت چندم؟

پاسخ
دانیال گفته :
پنج‌شنبه , 16 آوریل 2020

ببخشید چرا تعداد قسمت های انگلیسی از دوبله بیشتره برای مثال در فصل 4تعداد قسمت ها 14 است ولی در دوبله اش 13 تا

پاسخ
ایدا گفته :
جمعه , 15 می 2020

چون این دوبله ی جم جونیر هست و جم جونیور بقیشو دوبله نکرده

پاسخ
helen گفته :
سه‌شنبه , 14 آوریل 2020

سیستم‌عامل من ای او اسه چرا برای من باز نمیشه؟!

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
سه‌شنبه , 14 آوریل 2020

پلیرتون رو آپدیت کنید.

پاسخ
حامد گفته :
سه‌شنبه , 14 آوریل 2020

سلام دمتون گرم با این سایت محشرتون.تنها مشکلی که هست دو روز صفحه اصلی سایت که میای قبلا نزذیک 54 تا صفحه بودش الان هیچ کدومش نیست.میشه لطفا رسیدگی کنید یا دلیلش بگین

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
سه‌شنبه , 14 آوریل 2020

حامد عزیز;
سلام، توی صفحۀ اصلی شماره صفحات موجود نیست.
برای دسترسی به صفحات انیمیشن باید روی منوی انیمیشن کلیک کنید.

پاسخ
Pouyan.hp گفته :
پنج‌شنبه , 9 آوریل 2020

با تشکر از سایت خوبتون

پاسخ
max گفته :
سه‌شنبه , 24 مارس 2020

با سلام فصل 5 نداشت؟ ولی فصل 5 دیدم من

پاسخ
Arya.s گفته :
شنبه , 11 آوریل 2020

داره ولی دوبله نشده

پاسخ
ناشناس گفته :
پنج‌شنبه , 19 مارس 2020

عالییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی خیلی باحاله عالییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

پاسخ
نگار رزاقی گفته :
دوشنبه , 9 مارس 2020

این کارتون بهترین کارتونیه که من دیدم.
چه خوب میشه اگه فصل های دیگه ای هم ساخته بشه.
با تشکر فراوان.

پاسخ
ناشناس گفته :
دوشنبه , 30 مارس 2020

تا فصل 7 ساخته شده

پاسخ
Pooyan گفته :
جمعه , 3 آوریل 2020

اره خیلی خوبه

پاسخ
savatar گفته :
یکشنبه , 1 مارس 2020

عالی بود پیشنهاد می شه شما هم تماشا کنید .

پاسخ
نگار رزاقی گفته :
دوشنبه , 9 مارس 2020

بله
حتما تماشا کنید

پاسخ
بهار گفته :
چهارشنبه , 8 آوریل 2020

من خیلی دوسش دارم کاشکی فصل های دیگش هم دوبله بشه

پاسخ
Melika گفته :
یکشنبه , 12 آوریل 2020

تا فصل هفت اومده با زیر نویس ببین

پاسخ
Aylar گفته :
سه‌شنبه , 14 آوریل 2020

زیرنویسشو از کجا گیر بیاریم؟

پاسخ
مانیا گفته :
دوشنبه , 27 آوریل 2020

خب فارسی شو گزاشته که زیر نویس نزاره

پاسخ
مانیا گفته :
جمعه , 15 می 2020

ببخشید الان منظورتو فهمیدم نمی دونم

پاسخ
مانیا گفته :
جمعه , 15 می 2020

ببخشید الان منظورتو فهمیدم نمی دونم

پاسخ
mania گفته :
جمعه , 15 می 2020

ببخشید الان منظورتو فهمیدم نمی دونم سرچ کن زیر نویس کارتون جزیره ارزو ها ببین میاره

پاسخ