دانلود کارتون آنشرلی با موهای قرمز با کیفیت عالی

کارتون آنشرلی با موهای قرمز

دانلود مجموعه کامل کارتون آنشرلی با موهای قرمز با لینک مستقیم

دانلود کامل کارتون آنشرلی با موهای قرمز با لینک مستقیم

 • کارگردان :

  Isao Takahata

 • صداپیشگان :

  نصرالله مدقالچی ، مریم شیرزاد ، ناهید امیریان شمس‌ آبادی ، مرضیه صفی‌خانی ، بهرام زاهدی ، الیزا اورامی و حمید منوچهری و….

 • تعداد قسمت ها :

  ۵۰ (شبکه ۱)

 • سال تولید :

  ۱۹۷۹

 • میانگین حجم هر قسمت :

  ۱۵۰ مگابایت (مدت هر قسمت: حدود ۲۵ دقیقه)

 • کیفیت :

  TVRip with Format MP4

لینک دانلود: کیفیت بالا و ۵۰ قسمت دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱

حجم : ۸۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۹۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۸۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۸۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۸۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۸۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۸۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۷۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۵

حجم : ۸۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۸۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۹۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۹۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۸۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۳

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۴

حجم : ۸۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۵

حجم : ۸۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۶

حجم : ۸۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۷

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۸

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۹

حجم : ۸۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۰

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۱

حجم : ۸۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۲

حجم : ۸۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۳

حجم : ۸۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۴

حجم : ۸۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۵

حجم : ۸۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۶

حجم : ۸۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۷

حجم : ۸۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۸

حجم : ۸۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۹

حجم : ۸۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۰

حجم : ۸۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۱

حجم : ۸۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۲

حجم : ۸۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۳

حجم : ۸۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۴

حجم : ۸۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۵

حجم : ۸۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۶

حجم : ۷۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۷

حجم : ۷۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۸

حجم : ۷۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۹

حجم : ۷۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۰

حجم : ۷۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

لینک دانلود: ۵۰ قسمت دوبله و ضبط شده از شبکه ۱

قسمت ۵ تا ۹ رو نداره، لطفا مجموعه ی بالایی رو دانلود کنید کامل تره

دانلود قسمت ۰۱

حجم : ۸۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۲

حجم : ۷۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۳

حجم : ۷۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۴

حجم : ۷۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۶۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۶۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۷۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۶۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۷۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۵

حجم : ۵۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۶۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۶۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۶۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۶۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۶۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۶۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۶۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۳

حجم : ۵۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۴

حجم : ۶۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۵

حجم : ۵۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۶

حجم : ۶۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۷

حجم : ۷۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۸

حجم : ۵۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۹

حجم : ۴۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۰

حجم : ۷۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۱

حجم ۷۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۲

حجم : ۷۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۳

حجم : ۷۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۴

حجم : ۷۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۵

حجم : ۷۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۶

حجم : ۷۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۷

حجم : ۷۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۸

حجم : ۷۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۹

حجم : ۶۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۰

حجم : ۷۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۱

حجم : ۴۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۲

حجم : ۷۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۳

حجم : ۶۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۴

حجم : ۷۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۵

حجم : ۷۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۶

حجم : ۷۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۷

حجم : ۷۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۸

حجم : ۷۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۹

حجم : ۷۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.

اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.

با تشکر.

چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید

نظرات و ارسال نظر

مبینا گفته :
پنج‌شنبه , 4 آوریل 2019

قسمت ۵ و ۶ و ۷ آنشرلی خطا میده

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
پنج‌شنبه , 4 آوریل 2019

مبینا عزیز;
یه سری ۵۰ قسمتی با کیفیت تر از این مجموعه قرار دادیم
و اون مجموعه که دانلود کردید و از شبکه ی یک بود هم اونم تکمیل میکنیم در روز های آینده
ولی این نکته هم بگم هر دو مجموعه یکی هستند
یکی شون از شبکه یک ضبط شده اون یکی هم از یک شبکه ی دیگه
پس بدون نگرانی با خیال راحت قسمت هایی که میخواستید رو دانلود کنید

پاسخ
سارا گفته :
چهارشنبه , 11 دسامبر 2019

سلام ببخشید توی ۵۰قسمت اصلا بچگی آنه که با عمش زندگی میکرد رو نیست که

پاسخ
باران گفته :
دوشنبه , 5 ژوئن 2017

سلام. خداقوت .
دانلود های کارتون آنشرلی که گذاشتید قسمت ۵ تا ۹ رو زدید بزودی . میخواستم بدونم این بزودی کی موقعش میشه ؟

پاسخ
نویسنده سایت گفته :
دوشنبه , 5 ژوئن 2017

سلام. ممنون
قرار داده شد

پاسخ
mahsa گفته :
جمعه , 7 آوریل 2017

سلام..خسته نباشید…سانسور شده؟ قسمت اخر رو کی میذارید؟

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
جمعه , 7 آوریل 2017

دوست عزیز;
بله تمامی قسمت ها سانسور شده است
قسمت آخر هنوز شرایطش نیست در آینده قرار میگیره

پاسخ