دانلود کارتون پینوکیو با کیفیت عالی

کارتون پینوکیو

دانلود مجموعه کامل کارتون پینوکیو با لینک مستقیم

دانلود کامل کارتون پینوکیو با لینک مستقیم

  • تعداد قسمت ها :

    ۵۲ قسمت دوبله و زبان اصلی با کیفیت بالا – ۱۴ قسمت دوبله با کیفیت بالا

  • میانگین حجم هر قسمت :

    ۸۰-۱۵۰ مگابایت (مدت هر قسمت: حدود ۲۰ دقیقه)

  • کیفیت :

    TVRip with Format MP4

لینک دانلود (۵۲ قسمت کامل با کیفیت بالا) ۴۳ قسمت دوبله فارسی و ۹ قسمت زبان اصلی

دانلود قسمت ۰۱
حجم : ۱۶۲ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۰۲
حجم : ۱۶۳ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۰۳
حجم : ۱۶۲ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۰۴
حجم : ۱۶۴ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۰۵
حجم : ۱۶۳ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۰۶
حجم : ۱۶۳ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۰۷
حجم : ۱۶۴ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۰۸
حجم : ۱۶۲ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۰۹
حجم : ۱۶۳ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۱۰
حجم : ۱۶۳ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۱۱
حجم : ۱۶۲ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۱۲
حجم : ۱۶۲ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۱۳
حجم : ۱۶۲ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۱۴
حجم : ۱۵۶ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۱۵
حجم : ۱۵۷ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۱۶
حجم : ۱۴۰ مگابایت
زبان : ژاپنی
دانلود قسمت ۱۷
حجم : ۱۴۰ مگابایت
زبان : ژاپنی
دانلود قسمت ۱۸
حجم : ۱۵۲ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۱۹
حجم : ۱۵۶ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۲۰
حجم : ۱۴۰ مگابایت
زبان : ژاپنی
دانلود قسمت ۲۱
حجم : ۱۵۹ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۲۲
حجم : ۱۵۶ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۲۳
حجم : ۱۳۹ مگابایت
زبان : ژاپنی
دانلود قسمت ۲۴
حجم : ۱۴۰ مگابایت
زبان : ژاپنی
دانلود قسمت ۲۵
حجم : ۱۴۰ مگابایت
زبان : ژاپنی
دانلود قسمت ۲۶
حجم : ۱۵۷ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۲۷
حجم : ۱۵۸ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۲۸
حجم : ۱۵۶ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۲۹
حجم : ۱۴۵ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۳۰
حجم : ۱۴۱ مگابایت
زبان : ژاپنی
دانلود قسمت ۳۱
حجم : ۱۴۷ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۳۲
حجم : ۱۴۰ مگابایت
زبان : ژاپنی
دانلود قسمت ۳۳
حجم : ۱۵۷ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۳۴
حجم : ۱۳۹ مگابایت
زبان : ژاپنی
دانلود قسمت ۳۵
حجم : ۱۴۶ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۳۶
حجم : ۱۴۵ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۳۷
حجم : ۱۵۷ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۳۸
حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۳۹
حجم : ۱۵۲ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۴۰
حجم : ۱۵۳ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۴۱
حجم : ۱۶۵ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۴۲
حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۴۳
حجم : ۱۵۳ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۴۴
حجم : ۱۵۵ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۴۵
حجم : ۱۶۴ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۴۶
حجم : ۱۵۲ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۴۷
حجم : ۱۵۳ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۴۸
حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۴۹
حجم : ۱۶۵ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۵۰
حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۵۱
حجم : ۱۵۲ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۵۲
حجم : ۱۵۰ مگابایت
زبان : فارسی

لینک دانلود: کیفیت بالا و ۲۴ قسمت دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱

حجم : ۹۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۱۰۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۹۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۱۱۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۱۰۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۱۰۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷

حجم : ۱۰۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۱۰۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۱۰۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۱۰۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۱۰۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۹۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۹۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۵

حجم : ۹۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۱۰۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۱۰۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۱۰۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۹۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۹۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۱۰۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۱۰۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۳

حجم : ۱۰۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۴

حجم : ۱۰۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

لینک دانلود: کیفیت بالا و ۱۴ قسمت دوبله

دانلود قسمت ۰۱

حجم : ۸۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۲

حجم : ۷۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۳

حجم : ۷۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۴

حجم : ۷۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۵

حجم : ۷۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۶

حجم : ۵۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۷

حجم : ۷۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۸

حجم : ۶۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۹

حجم : ۷۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۶۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۶۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۷۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۶۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۷۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.

اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.

با تشکر.

چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید

نظرات و ارسال نظر

امیر مهدی گفته :
شنبه , 12 دسامبر 2020

خیللللی عالییییییه

پاسخ
حمیده گفته :
شنبه , 15 آگوست 2020

عالی بود …ممنون

پاسخ
مجید گفته :
چهارشنبه , 12 آگوست 2020

سلام و عرض ادب.
با تشکر از زحات شما . فکر کنم شما کامل ترین آرشیو کارتون رو دارید . باز هم سپاسگزارم.

پاسخ
PARSA ABRISHAMI گفته :
چهارشنبه , 8 جولای 2020

خیلی خیلی عالی بود

پاسخ
ایوب گفته :
یکشنبه , 21 ژوئن 2020

ی سلام و خسته نباشید جانانه خدمت عامل یا عوامل این سایت ک مشخصه با عشق کار میکنند. خداییش دم همتون گرم. از خودم ب شخصه میگم. رفتم تو دوران بچگیم. امیدوارم هر کجا ک هستین سالم و تندرست باشین. یا علی

پاسخ
مامان رهام گفته :
پنج‌شنبه , 28 می 2020

سلام خییییلی ممنون از سایت فوق العادتون . میخواستم خواهش کنم کارتون گوش مروارید رو هم بزاربد .

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
جمعه , 29 می 2020
رضا گفته :
دوشنبه , 4 می 2020

عالی بود این مجموعه.خدا خیرتون بده

پاسخ
بهزاد گفته :
پنج‌شنبه , 26 مارس 2020

با سلام ودرود
سایت بسیار عالی با کارتون های نوستالژیک وکیفیت علی.
خدا قوت

پاسخ
امیرناصر گفته :
شنبه , 21 مارس 2020

سلام
واقعآ ممنون از سایت خوبتون.

پاسخ
اکبر گفته :
شنبه , 22 فوریه 2020

سلام
چرا قسمتهای کامل 52 قسمتی پینوکیو همش دوبله نیست

پاسخ
مریم گفته :
چهارشنبه , 23 اکتبر 2019

کدوم دسته از کارتون پینوکیو رو دانلود کنیم بهتره؟ من متوجه فرقشون نشدم

پاسخ
امیررضا گفته :
جمعه , 30 آگوست 2019

فرق بین ۱۴ قسمت و اون ۵۲ قسمت چی هست؟

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
شنبه , 31 آگوست 2019

۵۲ قسمتیه کامل ترینه

همه شون همین مجموعه هستند که دفعات مختلف از تلویزیون به شکل های مختلف و در قالب قسمت های کمتر پخش شده

پاسخ
کامبیز گفته :
یکشنبه , 22 سپتامبر 2019

سلام
یعنی اینکه ما یکی از سه سری رو دانلود کنیم کفایت میکنه؟
مثلایا ۵۲ قسمتی یا ۲۴ یا ۱۴ قسمتی ؟
یا اینکه همش رو دانلود کنیم؟
ممنونم

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
یکشنبه , 22 سپتامبر 2019

کامبیز عزیز;
سلام، ۵۲ قسمتی کامل هست ولی بقیه در طول سال های مختلف از تلویزیون پخش شده و کامل نیست.

پاسخ
رضا گفته :
چهارشنبه , 17 جولای 2019

سلام
خسته نباشید.
آیا امکان تهیه و خرید مجموعه کامل آرشیو کارتونها -زبان اصلی و دوبله-هست؟

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
پنج‌شنبه , 18 جولای 2019

خیر

فعلا امکانش نیست

پاسخ
Shengu گفته :
چهارشنبه , 17 جولای 2019

این کارتون ها رو برای دانلود نگذاشتید لطفا بگذارید
Marko 1976
توشی شان Tushishan 1981
شاهزاده کوچولو The Adventures of the Little Prince 1978
و این دو کارتون هم در ایران دوبله نشده اما فیلم و سریالش پخش شده
The Story of Pollyanna 1986
Little Lord Fauntleroy 1988

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
پنج‌شنبه , 18 جولای 2019

Shengu عزیز;

کارتون مارکو Marko 1976
لینک: https://www.downloadspeed.ir/?p=151393

کارتون توشی شان Tushishan 1981
لینک: https://www.downloadspeed.ir/?p=151423

شاهزاده کوچولو The Adventures of the Little Prince 1978
این همون کارتون مسافر کوچولو است؟

این دو تا هم بزودی قرار میگیره
The Story of Pollyanna 1986
Little Lord Fauntleroy 1988

پاسخ
Shengu گفته :
جمعه , 19 جولای 2019

سلام
آره من یادم رفته بود ایران مسافر کوچولو ترجمه کرده .
نمی دونم چرا اون دوتا کارتون تو لیست آرشیوتون نبود خیلی ممنونم . راستی کارتون بی خانمان یا رِمی رو هم تو سایت خوبتون گذاشتید یا نه ؟ چون اون رو هم تو آرشیوتون پیدا نکردم .

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
جمعه , 19 جولای 2019

Shengu عزیز;

اون دو تا رو امروز زدم براتون به همین خاطر در لیست نبودن

بی خانمان یا رمی هم اگر منطورتون همون باخانمان یا پرین هستش
لینک: https://www.downloadspeed.ir/?p=131727

اگر این نبود هم اعلام کنید تا براتون پیداش کنم

پاسخ
Shengu گفته :
جمعه , 19 جولای 2019

کارتون بی خانمان ، رِمی منظورم هست نه پرین . اسم کارتون پرین باخانمان بود . این اسم های مختلفی داره :
Rémi sans famille 1977
Remi the Homeless Boy
Nobody’s Boy: Remi 1977.1978
من خیلی کوچیک بودم که از تلویزیون پخش میشد هنوز مدرسه نمی رفتم . پسری به اسم رِمی فروخته میشه به یه پیرمرد دوره گرد که با سه تا سگ و میمونش نمایش میده . بعدا معلوم میشه از یه خانواده ثروتمنده و به خاطر ارث این بلاها سرش اومده و مادرش رو پیدا میکنه .

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
جمعه , 19 جولای 2019

اها فهمیدم کدوم و میگی فقط زبان اصلی شو دارم

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
پنج‌شنبه , 5 سپتامبر 2019
محمد گفته :
پنج‌شنبه , 5 سپتامبر 2019

باسلام خدمت مدیریت وکارکنان خدمتگذارسایت
اگه امکان داره کارتون بل وسباستین رابرای دانلودقراردهید
باتشکر

پاسخ
nani گفته :
یکشنبه , 12 ژانویه 2020

کارتون رمی پسر هیچ کس رو میگید. فکر کنم دیدم تو سایت.

پاسخ
مصطفی گفته :
یکشنبه , 2 ژوئن 2019

تفاوت این سه مجموعه بالا چیست؟

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
یکشنبه , 2 ژوئن 2019

مصطفی عزیز؛
سری ۵۲ قسمتیه کامله
بقیه شون هم همونه ولی خب از تلویزیون پخش شدنه یه بار در قالب ۱۴ قسمت یه بار هم در قالب ۲۴ قسمت

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
یکشنبه , 2 ژوئن 2019

در واقع هر چی از شبکه های مختلف پخش شده رو ما زدیم
جهت محکم کاری
شما با خیال آسوده ۵۲ قسمتی رو دانلود کنید و لذت ببرید
همیشه مجموعه های کامل تر رو در بالای همه قرار میدیم

پاسخ
هوشیار گفته :
دوشنبه , 18 مارس 2019

با سلام و سپاس!
لینک دانلود ۲۱ و ۲۳ همون فایل ۱۸ رو دانلود می کند!

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
دوشنبه , 18 مارس 2019

هوشیار عزیز؛
اصلاح شد
سپاس فراوان بابت اطلاع رسانی و هوشیاری شما

پاسخ