دانلود کارتون پینوکیو با کیفیت عالی

کارتون پینوکیو

دانلود مجموعه کامل کارتون پینوکیو با لینک مستقیم

دانلود کامل کارتون پینوکیو با لینک مستقیم

  • تعداد قسمت ها :

    ۵۲ قسمت دوبله و زبان اصلی با کیفیت بالا – ۱۴ قسمت دوبله با کیفیت بالا

  • میانگین حجم هر قسمت :

    ۸۰-۱۵۰ مگابایت (مدت هر قسمت: حدود ۲۰ دقیقه)

  • کیفیت :

    TVRip with Format MP4

لینک دانلود (۵۲ قسمت کامل با کیفیت بالا) ۴۳ قسمت دوبله فارسی و ۹ قسمت زبان اصلی

دانلود قسمت ۰۱
حجم : ۱۶۲ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۰۲
حجم : ۱۶۳ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۰۳
حجم : ۱۶۲ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۰۴
حجم : ۱۶۴ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۰۵
حجم : ۱۶۳ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۰۶
حجم : ۱۶۳ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۰۷
حجم : ۱۶۴ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۰۸
حجم : ۱۶۲ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۰۹
حجم : ۱۶۳ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۱۰
حجم : ۱۶۳ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۱۱
حجم : ۱۶۲ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۱۲
حجم : ۱۶۲ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۱۳
حجم : ۱۶۲ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۱۴
حجم : ۱۵۶ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۱۵
حجم : ۱۵۷ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۱۶
حجم : ۱۴۰ مگابایت
زبان : ژاپنی
دانلود قسمت ۱۷
حجم : ۱۴۰ مگابایت
زبان : ژاپنی
دانلود قسمت ۱۸
حجم : ۱۵۲ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۱۹
حجم : ۱۵۶ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۲۰
حجم : ۱۴۰ مگابایت
زبان : ژاپنی
دانلود قسمت ۲۱
حجم : ۱۵۹ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۲۲
حجم : ۱۵۶ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۲۳
حجم : ۱۳۹ مگابایت
زبان : ژاپنی
دانلود قسمت ۲۴
حجم : ۱۴۰ مگابایت
زبان : ژاپنی
دانلود قسمت ۲۵
حجم : ۱۴۰ مگابایت
زبان : ژاپنی
دانلود قسمت ۲۶
حجم : ۱۵۷ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۲۷
حجم : ۱۵۸ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۲۸
حجم : ۱۵۶ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۲۹
حجم : ۱۴۵ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۳۰
حجم : ۱۴۱ مگابایت
زبان : ژاپنی
دانلود قسمت ۳۱
حجم : ۱۴۷ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۳۲
حجم : ۱۴۰ مگابایت
زبان : ژاپنی
دانلود قسمت ۳۳
حجم : ۱۵۷ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۳۴
حجم : ۱۳۹ مگابایت
زبان : ژاپنی
دانلود قسمت ۳۵
حجم : ۱۴۶ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۳۶
حجم : ۱۴۵ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۳۷
حجم : ۱۵۷ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۳۸
حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۳۹
حجم : ۱۵۲ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۴۰
حجم : ۱۵۳ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۴۱
حجم : ۱۶۵ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۴۲
حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۴۳
حجم : ۱۵۳ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۴۴
حجم : ۱۵۵ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۴۵
حجم : ۱۶۴ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۴۶
حجم : ۱۵۲ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۴۷
حجم : ۱۵۳ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۴۸
حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۴۹
حجم : ۱۶۵ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۵۰
حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۵۱
حجم : ۱۵۲ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۵۲
حجم : ۱۵۰ مگابایت
زبان : فارسی

لینک دانلود: کیفیت بالا و ۲۴ قسمت دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱

حجم : ۹۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۱۰۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۹۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۱۱۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۱۰۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۱۰۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷

حجم : ۱۰۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۱۰۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۱۰۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۱۰۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۱۰۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۹۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۹۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۵

حجم : ۹۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۱۰۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۱۰۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۱۰۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۹۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۹۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۱۰۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۱۰۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۳

حجم : ۱۰۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۴

حجم : ۱۰۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

لینک دانلود: کیفیت بالا و ۱۴ قسمت دوبله

دانلود قسمت ۰۱

حجم : ۸۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۲

حجم : ۷۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۳

حجم : ۷۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۴

حجم : ۷۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۵

حجم : ۷۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۶

حجم : ۵۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۷

حجم : ۷۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۸

حجم : ۶۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۹

حجم : ۷۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۶۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۶۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۷۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۶۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۷۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.

اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.

با تشکر.

چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید

نظرات و ارسال نظر

مریم گفته :
چهارشنبه , ۱ آبان ۱۳۹۸

کدوم دسته از کارتون پینوکیو رو دانلود کنیم بهتره؟ من متوجه فرقشون نشدم

پاسخ
امیررضا گفته :
جمعه , ۸ شهریور ۱۳۹۸

فرق بین ۱۴ قسمت و اون ۵۲ قسمت چی هست؟

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
شنبه , ۹ شهریور ۱۳۹۸

۵۲ قسمتیه کامل ترینه

همه شون همین مجموعه هستند که دفعات مختلف از تلویزیون به شکل های مختلف و در قالب قسمت های کمتر پخش شده

پاسخ
کامبیز گفته :
یکشنبه , ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

سلام
یعنی اینکه ما یکی از سه سری رو دانلود کنیم کفایت میکنه؟
مثلایا ۵۲ قسمتی یا ۲۴ یا ۱۴ قسمتی ؟
یا اینکه همش رو دانلود کنیم؟
ممنونم

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
یکشنبه , ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

کامبیز عزیز;
سلام، ۵۲ قسمتی کامل هست ولی بقیه در طول سال های مختلف از تلویزیون پخش شده و کامل نیست.

پاسخ
رضا گفته :
چهارشنبه , ۲۶ تیر ۱۳۹۸

سلام
خسته نباشید.
آیا امکان تهیه و خرید مجموعه کامل آرشیو کارتونها -زبان اصلی و دوبله-هست؟

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
پنج شنبه , ۲۷ تیر ۱۳۹۸

خیر

فعلا امکانش نیست

پاسخ
Shengu گفته :
چهارشنبه , ۲۶ تیر ۱۳۹۸

این کارتون ها رو برای دانلود نگذاشتید لطفا بگذارید
Marko 1976
توشی شان Tushishan 1981
شاهزاده کوچولو The Adventures of the Little Prince 1978
و این دو کارتون هم در ایران دوبله نشده اما فیلم و سریالش پخش شده
The Story of Pollyanna 1986
Little Lord Fauntleroy 1988

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
پنج شنبه , ۲۷ تیر ۱۳۹۸

Shengu عزیز;

کارتون مارکو Marko 1976
لینک: https://www.downloadspeed.ir/?p=151393

کارتون توشی شان Tushishan 1981
لینک: https://www.downloadspeed.ir/?p=151423

شاهزاده کوچولو The Adventures of the Little Prince 1978
این همون کارتون مسافر کوچولو است؟

این دو تا هم بزودی قرار میگیره
The Story of Pollyanna 1986
Little Lord Fauntleroy 1988

پاسخ
Shengu گفته :
جمعه , ۲۸ تیر ۱۳۹۸

سلام
آره من یادم رفته بود ایران مسافر کوچولو ترجمه کرده .
نمی دونم چرا اون دوتا کارتون تو لیست آرشیوتون نبود خیلی ممنونم . راستی کارتون بی خانمان یا رِمی رو هم تو سایت خوبتون گذاشتید یا نه ؟ چون اون رو هم تو آرشیوتون پیدا نکردم .

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
جمعه , ۲۸ تیر ۱۳۹۸

Shengu عزیز;

اون دو تا رو امروز زدم براتون به همین خاطر در لیست نبودن

بی خانمان یا رمی هم اگر منطورتون همون باخانمان یا پرین هستش
لینک: https://www.downloadspeed.ir/?p=131727

اگر این نبود هم اعلام کنید تا براتون پیداش کنم

پاسخ
Shengu گفته :
جمعه , ۲۸ تیر ۱۳۹۸

کارتون بی خانمان ، رِمی منظورم هست نه پرین . اسم کارتون پرین باخانمان بود . این اسم های مختلفی داره :
Rémi sans famille 1977
Remi the Homeless Boy
Nobody’s Boy: Remi 1977.1978
من خیلی کوچیک بودم که از تلویزیون پخش میشد هنوز مدرسه نمی رفتم . پسری به اسم رِمی فروخته میشه به یه پیرمرد دوره گرد که با سه تا سگ و میمونش نمایش میده . بعدا معلوم میشه از یه خانواده ثروتمنده و به خاطر ارث این بلاها سرش اومده و مادرش رو پیدا میکنه .

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
جمعه , ۲۸ تیر ۱۳۹۸

اها فهمیدم کدوم و میگی فقط زبان اصلی شو دارم

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
پنج شنبه , ۱۴ شهریور ۱۳۹۸
محمد گفته :
پنج شنبه , ۱۴ شهریور ۱۳۹۸

باسلام خدمت مدیریت وکارکنان خدمتگذارسایت
اگه امکان داره کارتون بل وسباستین رابرای دانلودقراردهید
باتشکر

پاسخ
مصطفی گفته :
یکشنبه , ۱۲ خرداد ۱۳۹۸

تفاوت این سه مجموعه بالا چیست؟

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
یکشنبه , ۱۲ خرداد ۱۳۹۸

مصطفی عزیز؛
سری ۵۲ قسمتیه کامله
بقیه شون هم همونه ولی خب از تلویزیون پخش شدنه یه بار در قالب ۱۴ قسمت یه بار هم در قالب ۲۴ قسمت

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
یکشنبه , ۱۲ خرداد ۱۳۹۸

در واقع هر چی از شبکه های مختلف پخش شده رو ما زدیم
جهت محکم کاری
شما با خیال آسوده ۵۲ قسمتی رو دانلود کنید و لذت ببرید
همیشه مجموعه های کامل تر رو در بالای همه قرار میدیم

پاسخ
هوشیار گفته :
دوشنبه , ۲۷ اسفند ۱۳۹۷

با سلام و سپاس!
لینک دانلود ۲۱ و ۲۳ همون فایل ۱۸ رو دانلود می کند!

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
دوشنبه , ۲۷ اسفند ۱۳۹۷

هوشیار عزیز؛
اصلاح شد
سپاس فراوان بابت اطلاع رسانی و هوشیاری شما

پاسخ