دانلود کارتون پینوکیو با کیفیت عالی

کارتون پینوکیو

دانلود مجموعه کامل کارتون پینوکیو با لینک مستقیم

دانلود کامل کارتون پینوکیو با لینک مستقیم

  • تعداد قسمت ها :

    ۵۲ قسمت دوبله و زبان اصلی با کیفیت بالا – ۱۴ قسمت دوبله با کیفیت بالا

  • میانگین حجم هر قسمت :

    ۸۰-۱۵۰ مگابایت (مدت هر قسمت: حدود ۲۰ دقیقه)

  • کیفیت :

    TVRip with Format MP4

لینک دانلود (۵۲ قسمت کامل با کیفیت بالا) ۴۳ قسمت دوبله فارسی و ۹ قسمت زبان اصلی

دانلود قسمت ۰۱
حجم : ۱۶۲ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۰۲
حجم : ۱۶۳ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۰۳
حجم : ۱۶۲ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۰۴
حجم : ۱۶۴ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۰۵
حجم : ۱۶۳ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۰۶
حجم : ۱۶۳ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۰۷
حجم : ۱۶۴ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۰۸
حجم : ۱۶۲ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۰۹
حجم : ۱۶۳ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۱۰
حجم : ۱۶۳ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۱۱
حجم : ۱۶۲ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۱۲
حجم : ۱۶۲ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۱۳
حجم : ۱۶۲ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۱۴
حجم : ۱۵۶ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۱۵
حجم : ۱۵۷ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۱۶
حجم : ۱۴۰ مگابایت
زبان : ژاپنی
دانلود قسمت ۱۷
حجم : ۱۴۰ مگابایت
زبان : ژاپنی
دانلود قسمت ۱۸
حجم : ۱۵۲ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۱۹
حجم : ۱۵۶ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۲۰
حجم : ۱۴۰ مگابایت
زبان : ژاپنی
دانلود قسمت ۲۱
حجم : ۱۵۹ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۲۲
حجم : ۱۵۶ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۲۳
حجم : ۱۳۹ مگابایت
زبان : ژاپنی
دانلود قسمت ۲۴
حجم : ۱۴۰ مگابایت
زبان : ژاپنی
دانلود قسمت ۲۵
حجم : ۱۴۰ مگابایت
زبان : ژاپنی
دانلود قسمت ۲۶
حجم : ۱۵۷ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۲۷
حجم : ۱۵۸ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۲۸
حجم : ۱۵۶ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۲۹
حجم : ۱۴۵ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۳۰
حجم : ۱۴۱ مگابایت
زبان : ژاپنی
دانلود قسمت ۳۱
حجم : ۱۴۷ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۳۲
حجم : ۱۴۰ مگابایت
زبان : ژاپنی
دانلود قسمت ۳۳
حجم : ۱۵۷ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۳۴
حجم : ۱۳۹ مگابایت
زبان : ژاپنی
دانلود قسمت ۳۵
حجم : ۱۴۶ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۳۶
حجم : ۱۴۵ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۳۷
حجم : ۱۵۷ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۳۸
حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۳۹
حجم : ۱۵۲ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۴۰
حجم : ۱۵۳ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۴۱
حجم : ۱۶۵ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۴۲
حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۴۳
حجم : ۱۵۳ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۴۴
حجم : ۱۵۵ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۴۵
حجم : ۱۶۴ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۴۶
حجم : ۱۵۲ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۴۷
حجم : ۱۵۳ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۴۸
حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۴۹
حجم : ۱۶۵ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۵۰
حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۵۱
حجم : ۱۵۲ مگابایت
زبان : فارسی
دانلود قسمت ۵۲
حجم : ۱۵۰ مگابایت
زبان : فارسی

لینک دانلود: کیفیت بالا و ۲۴ قسمت دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱

حجم : ۹۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۱۰۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۹۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۱۱۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۱۰۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۱۰۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷

حجم : ۱۰۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۱۰۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۱۰۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۱۰۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۱۰۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۹۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۹۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۵

حجم : ۹۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۱۰۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۱۰۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۱۰۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۹۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۹۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۱۰۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۱۰۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۳

حجم : ۱۰۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۴

حجم : ۱۰۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

لینک دانلود: کیفیت بالا و ۱۴ قسمت دوبله

دانلود قسمت ۰۱

حجم : ۸۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۲

حجم : ۷۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۳

حجم : ۷۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۴

حجم : ۷۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۵

حجم : ۷۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۶

حجم : ۵۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۷

حجم : ۷۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۸

حجم : ۶۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۹

حجم : ۷۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۶۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۶۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۷۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۶۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۷۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.

اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.

با تشکر.

چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید

نظرات و ارسال نظر

مصطفی گفته :
یکشنبه , ۱۲ خرداد ۱۳۹۸

تفاوت این سه مجموعه بالا چیست؟

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
یکشنبه , ۱۲ خرداد ۱۳۹۸

مصطفی عزیز؛
سری ۵۲ قسمتیه کامله
بقیه شون هم همونه ولی خب از تلویزیون پخش شدنه یه بار در قالب ۱۴ قسمت یه بار هم در قالب ۲۴ قسمت

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
یکشنبه , ۱۲ خرداد ۱۳۹۸

در واقع هر چی از شبکه های مختلف پخش شده رو ما زدیم
جهت محکم کاری
شما با خیال آسوده ۵۲ قسمتی رو دانلود کنید و لذت ببرید
همیشه مجموعه های کامل تر رو در بالای همه قرار میدیم

پاسخ
هوشیار گفته :
دوشنبه , ۲۷ اسفند ۱۳۹۷

با سلام و سپاس!
لینک دانلود ۲۱ و ۲۳ همون فایل ۱۸ رو دانلود می کند!

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
دوشنبه , ۲۷ اسفند ۱۳۹۷

هوشیار عزیز؛
اصلاح شد
سپاس فراوان بابت اطلاع رسانی و هوشیاری شما

پاسخ