ژانر: نمایش عروسکی

دانلود نمایش عروسکی افسانه سه برادر با کیفیت عالی

نمایش عروسکی افسانه سه برادر

دانلود نمایش عروسکی افسانه سه برادر با لینک مستقیم

دانلود مجموعه کامل نمایش عروسکی افسانه سه برادر

 • تعداد قسمت ها :

  ۶۸ قسمت زبان اصلی (ژاپنی) (در صورت تهیه نسخه دوبله فارسی اضافه می گردد)

 • سال تولید :

  ۱۹۸۲ , توسط کشور : ژاپن

 • میانگین حجم هر قسمت :

  ۱۰۰ مگابایت (مدت هر قسمت: حدود ۴۵ دقیقه)

 • کیفیت :

  ۴۸۰p

لینک دانلود: کیفیت بالا و ۶۸ قسمت زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۱

حجم : ۹۸ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۲

حجم : ۹۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۳

حجم : ۹۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۴

حجم : ۹۸ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۵

حجم : ۹۸ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۶

حجم : ۹۸ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۷

حجم : ۹۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۸

حجم : ۹۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۹

حجم : ۹۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۹۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۱۲۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۹۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۹۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۹۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۱۵

حجم : ۹۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۹۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۹۸ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۱۰۱ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۹۸ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۹۸ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۹۸ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۲۳

حجم : ۱۳۳ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۲۴

حجم : ۹۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۲۵

حجم : ۱۲۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۲۶

حجم : ۱۳۵ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۲۷

حجم : ۱۲۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۲۸

حجم : ۱۲۱ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۲۹

حجم : ۱۲۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۳۰

حجم : ۱۱۹ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۳۱

حجم : ۹۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۳۲

حجم : ۹۸ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۳۳

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۳۴

حجم : ۹۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۳۵

حجم : ۹۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۳۶

حجم : ۹۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۳۷

حجم : ۹۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۳۸

حجم : ۹۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۳۹

حجم : ۹۸ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۴۰

حجم : ۹۸ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۴۱

حجم : ۹۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۴۲

حجم : ۹۹ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۴۳

حجم : ۹۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۴۴

حجم : ۹۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۴۵

حجم : ۹۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۴۶

حجم : ۹۸ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۴۷

حجم : ۱۳۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۴۸

حجم : ۱۲۳ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۴۹

حجم : ۹۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۵۰

حجم : ۹۸ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۵۱

حجم : ۹۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۵۲

حجم : ۹۸ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۵۳

حجم : ۹۸ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۵۴

حجم : ۹۸ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۵۵

حجم : ۹۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۵۶

حجم : ۹۸ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۵۷

حجم : ۹۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۵۸

حجم : ۹۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۵۹

حجم : ۹۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۶۰

حجم : ۹۵ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۶۱

حجم : ۹۸ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۶۲

حجم : ۹۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۶۳

حجم : ۹۸ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۶۴

حجم : ۹۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۶۵

حجم : ۹۸ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۶۶

حجم : ۹۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۶۷

حجم : ۹۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۶۸

حجم : ۹۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.
اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.
با تشکر.

چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید

نظرات و ارسال نظر

هدیه گفته :
شنبه , 21 دسامبر 2019

دست شما درد نکنه . خیلی دنبال این سریال عروسکی بودم ولی کاش حداقل زیرنویس فارسی داشت.

پاسخ