ژانر: نمایش عروسکی

دانلود نمایش عروسکی افسانه سه برادر با کیفیت عالی

نمایش عروسکی افسانه سه برادر

دانلود نمایش عروسکی افسانه سه برادر با لینک مستقیم

دانلود مجموعه کامل نمایش عروسکی افسانه سه برادر

 • تعداد قسمت ها :

  ۶۸ قسمت زبان اصلی (ژاپنی) (در صورت تهیه نسخه دوبله فارسی اضافه می گردد)

 • سال تولید :

  ۱۹۸۲ , توسط کشور : ژاپن

 • میانگین حجم هر قسمت :

  ۱۰۰ مگابایت (مدت هر قسمت: حدود ۴۵ دقیقه)

 • کیفیت :

  ۴۸۰p

لینک دانلود: کیفیت بالا و ۶۸ قسمت زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۱

حجم : ۹۸ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۲

حجم : ۹۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۳

حجم : ۹۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۴

حجم : ۹۸ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۵

حجم : ۹۸ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۶

حجم : ۹۸ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۷

حجم : ۹۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۸

حجم : ۹۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۹

حجم : ۹۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۹۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۱۲۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۹۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۹۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۹۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۱۵

حجم : ۹۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۹۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۹۸ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۱۰۱ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۹۸ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۹۸ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۹۸ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۲۳

حجم : ۱۳۳ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۲۴

حجم : ۹۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۲۵

حجم : ۱۲۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۲۶

حجم : ۱۳۵ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۲۷

حجم : ۱۲۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۲۸

حجم : ۱۲۱ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۲۹

حجم : ۱۲۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۳۰

حجم : ۱۱۹ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۳۱

حجم : ۹۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۳۲

حجم : ۹۸ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۳۳

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۳۴

حجم : ۹۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۳۵

حجم : ۹۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۳۶

حجم : ۹۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۳۷

حجم : ۹۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۳۸

حجم : ۹۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۳۹

حجم : ۹۸ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۴۰

حجم : ۹۸ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۴۱

حجم : ۹۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۴۲

حجم : ۹۹ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۴۳

حجم : ۹۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۴۴

حجم : ۹۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۴۵

حجم : ۹۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۴۶

حجم : ۹۸ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۴۷

حجم : ۱۳۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۴۸

حجم : ۱۲۳ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۴۹

حجم : ۹۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۵۰

حجم : ۹۸ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۵۱

حجم : ۹۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۵۲

حجم : ۹۸ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۵۳

حجم : ۹۸ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۵۴

حجم : ۹۸ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۵۵

حجم : ۹۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۵۶

حجم : ۹۸ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۵۷

حجم : ۹۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۵۸

حجم : ۹۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۵۹

حجم : ۹۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۶۰

حجم : ۹۵ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۶۱

حجم : ۹۸ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۶۲

حجم : ۹۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۶۳

حجم : ۹۸ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۶۴

حجم : ۹۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۶۵

حجم : ۹۸ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۶۶

حجم : ۹۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۶۷

حجم : ۹۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

دانلود قسمت ۶۸

حجم : ۹۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی (ژاپنی)

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.
اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.
با تشکر.

چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید

نظرات و ارسال نظر

فری گفته :
دوشنبه , 21 سپتامبر 2020

سلام
عالی دوستان لینک ها از روی ریپ دی وی دی اصلی بوده ؟ چون قبلا هیچ جای حز خود ژاپن و نسخه دی وی دی جای دیگه ای پیدا نمیشد !!!

پاسخ
مرجان گفته :
پنج‌شنبه , 3 سپتامبر 2020

خیلیییی ممنونم از سایت فوق العاده خوبتون و این کارتون عروسکی کم نظیر که خیلی وقت بود دنبالش بودم اما ای کااااش ای کااش نسخه دوبله فارسی قدیمی اون رو هم میزاشتید

پاسخ
zhao yun گفته :
چهارشنبه , 8 جولای 2020

کاش یکی بتونه حداقل زیر نویس انگلیسیش رو پیدا کنه

پاسخ
LPLN گفته :
پنج‌شنبه , 18 ژوئن 2020

تشکر بابت سریال
دوبله شدش رو کسی سراغ نداره

پاسخ
مهدی شیرازی گفته :
پنج‌شنبه , 11 ژوئن 2020

ممنونم از این برنامه هایی که فراهم کردین.دمتون گرم

پاسخ
مریم گفته :
جمعه , 29 می 2020

خسته نباشید. دوبلش رو گیر آورید؟ مرسی.

پاسخ
محمد گفته :
سه‌شنبه , 7 آوریل 2020

بدون دوبله هیچ لطفی ندارد

پاسخ
داریوش گفته :
شنبه , 28 مارس 2020

سلام ، نوروز 1398 بر شما عزیزان مبارک
من با این مجموعه زندگی کردم.
چطور می شود دوبله فارسی این مجموعه را داشت.
از لطف شما سپاسگزارم.

پاسخ
حسن گفته :
شنبه , 21 مارس 2020

سلام
اگه برای این سریال عروسکی افسانه سه برادر زیرنویس انگلیسی، فارسی بزارین خیلی عالی و قابل استفاده تر میشه.
ممنون

پاسخ
حسن گفته :
شنبه , 21 مارس 2020

سلام
دست گلتون درد نکنه خیلی وقت بود دنبالش بودم
ان شاا… کورونا نگیرین {دعای فصل :)}

پاسخ
هدیه گفته :
شنبه , 21 دسامبر 2019

دست شما درد نکنه . خیلی دنبال این سریال عروسکی بودم ولی کاش حداقل زیرنویس فارسی داشت.

پاسخ