دانلود کارتون مهاجران با کیفیت عالی

کارتون مهاجران

دانلود مجموعه کامل کارتون مهاجران با لینک مستقیم

دانلود کامل کارتون مهاجران با لینک مستقیم

 • کارگردان :

  Hiroshi Saitô

 • صداپیشگان :

  صادق ماهرو ، جواد پزشکیان ، ناهید امیریان شمس‌ آبادی ، فریبا شاهین‌ مقدم ، مینو غزنوی ، مهوش افشاری ، ظفر گرایی ، اکبر منانی ، بدری نوراللهی و …..

 • تعداد قسمت ها :

  ۴۰ (شبکه ۱) + ۵۰ قسمت دوبله با کیفیت بالا

 • سال تولید :

  ۱۹۸۲

 • میانگین حجم هر قسمت :

  ۱۵۰ مگابایت (مدت هر قسمت: حدود ۲۵ دقیقه) + ۲۵۰ مگابایت قسمت های با کیفیت

 • کیفیت :

  TVRip 576p

لینک دانلود: کیفیت بالا و ۵۰ قسمت با فرمت mp4

دانلود قسمت ۱

حجم : ۷۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۷۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۷۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۷۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۷۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۷۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷

حجم : ۸۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۵۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۶۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۸۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۸۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۷۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۸۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۷۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۵

حجم : ۵۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۶۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۷۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۷۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۵۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۷۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۷۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۷۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۳

حجم : ۷۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۴

حجم : ۷۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۵

حجم : ۷۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۶

حجم : ۵۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۷

حجم : ۷۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۸

حجم : ۷۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۹

حجم : ۷۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۰

حجم : ۶۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۱

حجم : ۸۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۲

حجم : ۸۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۳

حجم : ۶۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۴

حجم : ۷۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۵

حجم : ۷۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۶

حجم : ۷۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۷

حجم : ۷۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۸

حجم : ۷۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۹

حجم : ۶۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۰

حجم : ۷۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۱

حجم : ۷۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۲

حجم : ۷۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۳

حجم : ۷۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۴

حجم : ۷۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۵

حجم : ۷۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۶

حجم : ۷۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۷

حجم : ۸۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۸

حجم : ۷۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۹

حجم : ۶۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۰

حجم : ۷۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

لینک دانلود: کیفیت بالا و ۵۰ قسمت دوبله

دانلود قسمت ۰۱

حجم : ۲۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۲

حجم : ۲۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۳

حجم : ۲۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۴

حجم : ۲۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۵

حجم : ۲۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۶

حجم : ۲۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۷

حجم : ۲۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۸

حجم : ۲۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۹

حجم : ۲۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۲۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۲۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۲۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۲۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۲۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۵

حجم : ۲۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۲۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۱۷۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۱۷۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۱۳۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۱۶۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۱۸۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۱۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۳

حجم : ۱۷۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۴

حجم : ۱۷۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۵

حجم : ۲۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۶

حجم : ۲۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۷

حجم : ۲۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۸

حجم : ۲۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۹

حجم : ۲۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۰

حجم : ۲۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۱

حجم : ۲۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۲

حجم : ۲۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۳

حجم : ۲۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۴

حجم : ۲۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۵

حجم : ۲۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۶

حجم : ۲۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۷

حجم : ۲۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۸

حجم : ۲۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۹

حجم : ۲۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۰

حجم : ۲۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۱

حجم : ۱۷۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۲

حجم : ۱۷۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۳

حجم : ۱۷۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۴

حجم : ۱۷۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۵

حجم : ۱۷۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۶

حجم : ۱۷۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۷

حجم : ۱۸۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۸

حجم : ۱۸۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۹

حجم : ۱۸۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۰

حجم : ۱۸۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

لینک دانلود: کیفیت پایین و ضبط شده از شبکه یک

دانلود قسمت ۰۱

حجم : ۱۷۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۲

حجم : ۱۵۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۳

حجم : ۱۷۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۴

حجم : ۱۷۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۵

حجم : ۱۵۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۶

حجم : ۱۷۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۷

حجم : ۱۷۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۸

حجم : ۱۳۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۹

حجم : ۱۴۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۱۷۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۱۷۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۱۶۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۱۷۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۱۶۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۵

حجم : ۱۲۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۱۵۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۱۷۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۱۷۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۱۳۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۱۵۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۱۷۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۱۷۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۳

حجم : ۱۷۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۴

حجم : ۱۷۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۵

حجم : ۲۰۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۶

حجم : ۱۶۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۷

حجم : ۱۶۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۸

حجم : ۱۶۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۹

حجم : ۱۶۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۰

حجم : ۱۶۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۱

حجم : ۱۶۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۲

حجم : ۱۶۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۳

حجم : ۱۶۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۴

حجم : ۱۶۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۵

حجم : ۱۶۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۶

حجم : ۱۶۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۷

حجم : ۱۶۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۸

حجم : ۱۶۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۹

حجم : ۱۶۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۰

حجم : ۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.

اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.

با تشکر.

چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید

نظرات و ارسال نظر

اسی گفته :
شنبه , 4 جولای 2020

یه حسی که توی این کارتن های ساخت دهه 80 و 90 میلادی هست که توی هیچ فیلم هایی نیست و تمام نسل ها میتونن باهاشون ارتباط برقرار کنن
. پسرم هنوز سه سالش نشده ولی عاشق اینجور فیلم هاست. خانواده دکتر ارنست و بچه های های کوه آلپ رو کامل دیده . الان هم که مهاجران از شبکه پویا شروع شده چشمش بهش افتاد تقاضا کرده براش دانلود کنم.
ممنون از شما

پاسخ
حسین گفته :
چهارشنبه , 18 مارس 2020

با سلام و عرض خسته نباشید خدمت مدیر محترم دآنلود اسپید لینکای دانلود این مجموعه از کار افتادن و من نمیتونم دالود کنم. لطف کنین و فعال کنین منم دانلودکنم.
ممنون و متشکر بینهایت سپاسگذارم.

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
چهارشنبه , 18 مارس 2020

متاسفانه مشکل از سروره. تا دقایقی دیگه رفع میشه

پاسخ
حسین گفته :
سه‌شنبه , 17 مارس 2020

ببخشین من درخواست کارتن باخنمان رو داشتم.
اگه میشه اون کارتن روهم بذارین تو ساتتون.

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
سه‌شنبه , 17 مارس 2020

در سایت موجود است.

پاسخ
مرضیه گفته :
دوشنبه , 11 نوامبر 2019

سلام فرق ۵۰ قسمتی اولی با دومی در چیه؟
و اینکه قسمتهایی که زبان اصلی هست زیر نویس فارسی نداره؟

پاسخ
مهدی گفته :
سه‌شنبه , 30 جولای 2019

همیشه رو سپیدی ای دانلود اسپید . دست همه عوامل درد نکنه.

پاسخ
خودم گفته :
دوشنبه , 29 جولای 2019

شلام
قسمت ۱۴ تکراریه

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
دوشنبه , 29 جولای 2019

چندین سری زدیم
قسمت ۱۴ یکی دیگه شون رو دانلود نمایید

راستی یه خبر خوب بزودی کل قسمت ها رو با بهترین کیفیت و بدون هیچ گونه تگی قرار خواهیم داد

پاسخ
مریم گفته :
دوشنبه , 22 جولای 2019

سلام
ببخشید اگه میشه کارتون فردی مورچه سیاه رو هم توی سایت قرار بدید. مرسی

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
دوشنبه , 22 جولای 2019

مریم عزیز اینو
با دوبله فارسی در ۲۵ مرداد قرارش میدیم

پاسخ
مریم گفته :
دوشنبه , 18 نوامبر 2019

هنوز منتظر فردی هستما 🙁

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
دوشنبه , 18 نوامبر 2019
امیر محمد گفته :
پنج‌شنبه , 18 جولای 2019

با عرض سلام خدمت مدیریت سایت دانلود اسپید می خواستم اگر امکان داره کارتون یاکاری رو هم در سایت قرار بدید چون هر سایتی رو که گشتم پیدا نکردم خواهشمندم این کارتون رو در سایت قرار بدید

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
پنج‌شنبه , 18 جولای 2019

بزودی قرار خواهد گرفت و لینک پست در این کامنت درج خواهد شد

پاسخ
امیر محمد گفته :
چهارشنبه , 17 جولای 2019

با عرض سلام خدمت مدیریت سایت ممنون از اینکه دارید برای خشنودی کاربران زحمت می کشید می خواستم کارتون یاکاری رو هم در سایت قرار بدید محصول فرانسه است

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
پنج‌شنبه , 18 جولای 2019

امیر محمد عزیز;

در حال آماده سازی…

پاسخ
امیر محمد گفته :
چهارشنبه , 17 جولای 2019

با عرض سلام خدمت مدیریت محترم سایت دانلود اسپید می خواستم بگم که من این کارتون رو از دومین باکس دانلود شما که عنوان اون لینک دانلود،:کیفیت بالا و۵۰قسمت دوبله است خلاصه مشغول به دانلود که شدم بالاخره رسیدم به قسمت ۴۱ ام انگار فرمتشVOB بود و وقتی که من قسمت ۴۱ رو دانلود کردم نه صدا نداشت و نه روان پخش می شد می خواستم اگر امکان داره فرمایش رو تغییر بدید با تشکر

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
چهارشنبه , 17 جولای 2019

امیر محمد عزیز;

ما سه سری زدیم شما میتونید سری بالایی رو دانلود کنید فرمتش هم mkv هست

به روی چشم هر وقت ، وقت شد به فرمت avi درشون میاریم

پاسخ
فائزه گفته :
دوشنبه , 20 می 2019

ضمن تشکر از سایت خوبتون، قسمت ۴۱ تا ۵۰ مشکل داره لطفا رسیدگی کنین.

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
دوشنبه , 20 می 2019

فائزه عزیز;
مشکلی ندارن ، ولی چون با کیفیت VOB هستن شاید این مشکل پیش اومد
اجازه بدید الان فرمتشون رو به avi تغییر میدم که همه چی اوکی بشه بزودی فرمتشون عوض میشه و اطلاع میدم

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
دوشنبه , 20 می 2019

فائزه عزیز;
اینا رو دانلود کنید یه سری ۵۰ قسمتی دیگه از این کارتون با فرمت mp4 به پست اضافه شد
هم اکنون بدون مشکل دانلود کنید

دانلود قسمت ۴۱

حجم : ۷۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۲

حجم : ۷۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۳

حجم : ۷۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۴

حجم : ۷۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۵

حجم : ۷۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۶

حجم : ۷۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۷

حجم : ۸۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۸

حجم : ۷۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۹

حجم : ۶۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۰

حجم : ۷۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی
پاسخ
مرتضی.س گفته :
دوشنبه , 19 نوامبر 2018

تا قسمت ۴۰ بدون مشکل دانلود شد از قسمت ۴۱ تا ۵۰ ارور ۴۰۴ میده لطفا دوباره اپلودش کنین

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
دوشنبه , 19 نوامبر 2018

انجام شد

پاسخ
سیاوش گفته :
سه‌شنبه , 5 دسامبر 2017

با سلام
تمامی قسمت های این سریال درج نشده. لطفا رسیدگی کنید

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
سه‌شنبه , 5 دسامبر 2017

سیاوش عزیز;
بزودی کیفیت اورجینالش رو قرار میدیم
این انیمیشن ۵۰ قسمت است که تا فردا قرار میگیره
فردا به همین صفحه مراجعه کنید و تمامی قسمت ها رو در یک سری ۵۰ قسمتی جدید قرار میدیم

پاسخ
مه سا گفته :
شنبه , 4 نوامبر 2017

چرا کارتون مهاجران بی صدا هست؟

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
شنبه , 4 نوامبر 2017

مه سا عزیز;
کدوم قسمتش بی صداست!!!!!!!!
همه ی قسمت ها رو بازبینی کردم مشکلی نداشتن
از پلیر KM یا Pot استفاده کنید

پاسخ