دانلود کارتون مهاجران با کیفیت عالی

کارتون مهاجران

دانلود مجموعه کامل کارتون مهاجران با لینک مستقیم

دانلود کامل کارتون مهاجران با لینک مستقیم

 • کارگردان :

  Hiroshi Saitô

 • صداپیشگان :

  صادق ماهرو ، جواد پزشکیان ، ناهید امیریان شمس‌ آبادی ، فریبا شاهین‌ مقدم ، مینو غزنوی ، مهوش افشاری ، ظفر گرایی ، اکبر منانی ، بدری نوراللهی و …..

 • تعداد قسمت ها :

  ۴۰ (شبکه ۱) + ۵۰ قسمت دوبله با کیفیت بالا

 • سال تولید :

  ۱۹۸۲

 • میانگین حجم هر قسمت :

  ۱۵۰ مگابایت (مدت هر قسمت: حدود ۲۵ دقیقه) + ۲۵۰ مگابایت قسمت های با کیفیت

 • کیفیت :

  TVRip 576p

لینک دانلود: کیفیت بالا و ۵۰ قسمت دوبله

دانلود قسمت ۰۱

حجم : ۲۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۲

حجم : ۲۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۳

حجم : ۲۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۴

حجم : ۲۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۵

حجم : ۲۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۶

حجم : ۲۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۷

حجم : ۲۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۸

حجم : ۲۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۹

حجم : ۲۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۲۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۲۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۲۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۲۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۲۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۵

حجم : ۲۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۲۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۱۷۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۱۷۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۱۳۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۱۶۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۱۸۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۱۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۳

حجم : ۱۷۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۴

حجم : ۱۷۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۵

حجم : ۲۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۶

حجم : ۲۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۷

حجم : ۲۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۸

حجم : ۲۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۹

حجم : ۲۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۰

حجم : ۲۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۱

حجم : ۲۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۲

حجم : ۲۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۳

حجم : ۲۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۴

حجم : ۲۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۵

حجم : ۲۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۶

حجم : ۲۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۷

حجم : ۲۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۸

حجم : ۲۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۹

حجم : ۲۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۰

حجم : ۲۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۱

حجم : ۱۷۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۲

حجم : ۱۷۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۳

حجم : ۱۷۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۴

حجم : ۱۷۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۵

حجم : ۱۷۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۶

حجم : ۱۷۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۷

حجم : ۱۸۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۸

حجم : ۱۸۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۹

حجم : ۱۸۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۰

حجم : ۱۸۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

لینک دانلود: کیفیت پایین و ضبط شده از شبکه یک

دانلود قسمت ۰۱

حجم : ۱۷۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۲

حجم : ۱۵۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۳

حجم : ۱۷۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۴

حجم : ۱۷۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۵

حجم : ۱۵۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۶

حجم : ۱۷۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۷

حجم : ۱۷۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۸

حجم : ۱۳۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۰۹

حجم : ۱۴۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۱۷۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۱۷۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۱۶۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۱۷۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۱۶۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۵

حجم : ۱۲۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۱۵۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۱۷۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۱۷۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۱۳۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۱۵۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۱۷۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۱۷۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۳

حجم : ۱۷۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۴

حجم : ۱۷۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۵

حجم : ۲۰۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۶

حجم : ۱۶۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۷

حجم : ۱۶۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۸

حجم : ۱۶۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۹

حجم : ۱۶۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۰

حجم : ۱۶۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۱

حجم : ۱۶۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۲

حجم : ۱۶۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۳

حجم : ۱۶۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۴

حجم : ۱۶۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۵

حجم : ۱۶۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۶

حجم : ۱۶۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۷

حجم : ۱۶۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۸

حجم : ۱۶۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۹

حجم : ۱۶۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۰

حجم : ۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.

اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.

با تشکر.

چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید

نظرات و ارسال نظر

مه سا گفته :
شنبه , ۱۳ آبان ۱۳۹۶

چرا کارتون مهاجران بی صدا هست؟

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
شنبه , ۱۳ آبان ۱۳۹۶

مه سا عزیز;
کدوم قسمتش بی صداست!!!!!!!!
همه ی قسمت ها رو بازبینی کردم مشکلی نداشتن
از پلیر KM یا Pot استفاده کنید

پاسخ
سیاوش گفته :
سه شنبه , ۱۴ آذر ۱۳۹۶

با سلام
تمامی قسمت های این سریال درج نشده. لطفا رسیدگی کنید

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
سه شنبه , ۱۴ آذر ۱۳۹۶

سیاوش عزیز;
بزودی کیفیت اورجینالش رو قرار میدیم
این انیمیشن ۵۰ قسمت است که تا فردا قرار میگیره
فردا به همین صفحه مراجعه کنید و تمامی قسمت ها رو در یک سری ۵۰ قسمتی جدید قرار میدیم

پاسخ
مرتضی.س گفته :
دوشنبه , ۲۸ آبان ۱۳۹۷

تا قسمت ۴۰ بدون مشکل دانلود شد از قسمت ۴۱ تا ۵۰ ارور ۴۰۴ میده لطفا دوباره اپلودش کنین

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
دوشنبه , ۲۸ آبان ۱۳۹۷

انجام شد

پاسخ