ژانر: کمدی

دانلود مستند تخت گاز با کیفیت عالی

مستند تخت گاز

| دانلود سریال Top Gear  |

دانلود مستند تخت گاز با لینک مستقیم

دانلود مجموعه کامل مستند تخت گاز با لینک مستقیم

 • بازیگران :

  Richard Hammond, Jeremy Clarkson, James May, Ben Collins, The Stig ,…

 • شرکت های سازنده :

  BBC Three , BBC Two

 • تعداد قسمت ها :

  فصل ۱ = ۱۱ قسمت
  فصل ۲ = ۱۱ قسمت
  فصل ۳ = ۰۹ قسمت
  فصل ۴ = ۱۰ قسمت

 • سال تولید :

  ۲۰۰۲ تا همین الان دارن میسازن , توسط کشور : انگلستان

 • میانگین حجم هر قسمت :

  بین ۳۰۰ مگابایت تا ۲ گیگابایت مگابایت (مدت هر قسمت: حدود ۶۰ دقیقه)

 • کیفیت :

  HDTVامتیاز از ۱۰ : ۸٫۷

فصل اول: شامل ۱۱ قسمت

دانلود قسمت ۱

حجم : ۳۴۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۳۴۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۳۴۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۳۴۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۳۴۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۳۴۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۷

حجم : ۳۴۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۳۴۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۳۴۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۳۴۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۵۲۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل دوم: شامل ۱۱ قسمت

دانلود قسمت ۱

حجم : ۳۴۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۳۴۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۳۴۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۳۴۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۳۴۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۳۴۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۷

حجم : ۳۴۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۳۴۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۳۴۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۳۴۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۲۰۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل سوم: شامل ۹ قسمت

دانلود قسمت ۱

حجم : ۳۴۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۳۴۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۳۴۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۳۴۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۳۴۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۳۴۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۷

حجم : ۳۴۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۳۴۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۳۴۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل چهارم: شامل ۱۰ قسمت

دانلود قسمت ۱

حجم : ۶۹۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۶۹۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۶۹۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۶۹۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۷۰۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۷۰۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۷

حجم : ۷۰۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۷۰۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۷۰۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۷۰۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل پنجم: شامل ۹ قسمت

دانلود قسمت ۱

حجم : ۶۹۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۶۹۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۶۹۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۶۹۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۶۹۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۶۹۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۷

حجم : ۶۹۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۶۹۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۶۹۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل ششم: شامل ۱۱ قسمت

دانلود قسمت ۱

حجم : ۶۹۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۶۸۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۶۸۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۶۹۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۶۹۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۶۹۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۷

حجم : ۶۹۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۶۹۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۶۹۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۶۹۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۶۹۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل هفتم: شامل ۶ قسمت

دانلود قسمت ۱

حجم : ۶۹۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۶۹۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۶۹۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۶۹۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۶۹۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۶۹۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل هشتم: شامل ۸ قسمت

دانلود قسمت ۱

حجم : ۶۶۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۸۵۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۷۰۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۶۸۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۶۹۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۶۹۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۷

حجم : ۶۹۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۶۹۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل نهم: شامل ۶ قسمت

دانلود قسمت ۱

حجم : ۶۸۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۴۲۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۴۱۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۴۱۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۶۹۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۷۰۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.
اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.
با تشکر.

چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید

نظرات و ارسال نظر