دانلود کارتون فوتبالیستها ۲ با کیفیت عالی

کارتون فوتبالیستها ۲

دانلود کارتون فوتبالیست ها ۲ با لینک مستقیم

دانلود مجموعه کامل کارتون فوتبالیستها 2 با لینک مستقیم

 • کارگردان :

  Tsugumi Ohba, Takeshi Obata

 • تعداد قسمت ها :

  ۱۲۸ قسمت دوبله فارسی با کیفیت بالا

 • سال تولید :

  ۱۹۸۱ , توسط کشور : ژاپن

 • میانگین حجم هر قسمت :

  ۸۰ مگابایت (مدت هر قسمت: حدود ۲۳ دقیقه)

 • کیفیت :

  ۴۸۰p

لینک دانلود: کیفیت بالا و ۱۲۸ قسمت

دانلود قسمت ۱

حجم : ۸۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۶۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۷۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۷۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۷۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷

حجم : ۸۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۸۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۸۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۶۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۸۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۷۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۸۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۶۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۵

حجم : ۶۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۸۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۵۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۷۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۷۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۷۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۸۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۳

حجم : ۸۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۴

حجم : ۷۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۵

حجم : ۷۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۶

حجم : ۶۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۷

حجم : ۶۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۸

حجم : ۸۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۹

حجم : ۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۰

حجم : ۶۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۱

حجم : ۷۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۲

حجم : ۷۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۳

حجم : ۶۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۴

حجم : ۶۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۵

حجم : ۶۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۶

حجم : ۷۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۷

حجم : ۵۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۸

حجم : ۷۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۹

حجم : ۷۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۰

حجم : ۷۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۱

حجم : ۷۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۲

حجم : ۷۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۳

حجم : ۸۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۴

حجم : ۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۵

حجم : ۶۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۶

حجم : ۶۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۷

حجم : ۸۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۸

حجم : ۷۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۹

حجم : ۷۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۰

حجم : ۷۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۱

حجم : ۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۲

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۳

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۴

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۵

حجم : ۷۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۶

حجم : ۷۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۷

حجم : ۶۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۸

حجم : ۷۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۹

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶۰

حجم : ۸۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶۱

حجم : ۸۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶۲

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶۳

حجم : ۷۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶۴

حجم : ۷۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶۵

حجم : ۸۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶۶

حجم : ۷۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶۷

حجم : ۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶۸

حجم : ۵۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶۹

حجم : ۷۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷۰

حجم : ۱۲۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷۱

حجم : ۷۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷۲

حجم : ۸۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷۳

حجم : ۶۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷۴

حجم : ۵۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷۵

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷۶

حجم : ۸۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷۷

حجم : ۷۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷۸

حجم : ۷۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷۹

حجم : ۸۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۸۰

حجم : ۷۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۸۱

حجم : ۸۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۸۲

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۸۳

حجم : ۸۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۸۴

حجم : ۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۸۵

حجم : ۶۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۸۶

حجم : ۷۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۸۷

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۸۸

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۸۹

حجم : ۶۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۹۰

حجم : ۸۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۹۱

حجم : ۵۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۹۲

حجم : ۵۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۹۳

حجم : ۸۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۹۴

حجم : ۸۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۹۵

حجم : ۷۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۹۶

حجم : ۴۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۹۷

حجم : ۶۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۹۸

حجم : ۷۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۹۹

حجم : ۷۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۰۰

حجم : ۷۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۰۱

حجم : ۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۰۲

حجم : ۷۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۰۳

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۰۴

حجم : ۸۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۰۵

حجم : ۷۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۰۶

حجم : ۶۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۰۷

حجم : ۸۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۰۸

حجم : ۷۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۰۹

حجم : ۷۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۱۰

حجم : ۷۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۱۱

حجم : ۸۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۱۲

حجم : ۷۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۱۳

حجم : ۷۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۱۴

حجم : ۷۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۱۵

حجم : ۷۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۱۶

حجم : ۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۱۷

حجم : ۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۱۸

حجم : ۸۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۱۹

حجم : ۸۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۲۰

حجم : ۷۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۲۱

حجم : ۷۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۲۲

حجم : ۷۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۲۳

حجم : ۷۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۲۴

حجم : ۸۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۲۵

حجم : ۷۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۲۶

حجم : ۸۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۲۷

حجم : ۸۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۲۸

حجم : ۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.
اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.
با تشکر.

چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید

نظرات و ارسال نظر

آرزو گفته :
پنج‌شنبه , 24 سپتامبر 2020

سلام عالیه من عاشق واکی مایاشی هستم . عالیهههههههههه . تو اینجا زشته ولی فوتبالیست های جدید ساختن اونجا انقدر خوشگله . من اونو دیدم .

پاسخ
MT گفته :
جمعه , 10 جولای 2020

سلام ببخشید من یک مشکل دارم فیلم هایی که باید از توی خود ویدیو دانلود سونی کنی مثل همین سریال فوتبالیست ها دانلود نمیشه و می‌ره روی یک صفحه ی دیگه و فقط میشه آنلاین تماشاشون کرد دانلود نمیشن چه کار کنم

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
جمعه , 10 جولای 2020

سلام، دانلودر زیر را برای کامپیوتر دانلود نمایید.
IDA for Windows

پاسخ
مهدی مدینی گفته :
دوشنبه , 29 ژوئن 2020

عالی بود دمت گرم داداش مرسی

پاسخ
ارتین گفته :
یکشنبه , 3 می 2020

سلام من عاشق کارتون فوتبالیست ها هستم ممنون از سازنده این کارتون زیبا

پاسخ
بابای آرتین گفته :
چهارشنبه , 29 آوریل 2020

با سلام . توو بچه گی عاشق این کارتون بودم و به لطف شما با پسرم دو نفری این مجموعه رو دیدیم . خیلی ممنون.

پاسخ
مطهره گفته :
جمعه , 24 آوریل 2020

سلام خسته نباشید خواهش میکنم که کار تون فوتبالیست ها را هر روز در شبکه نهال پخش کنید.

پاسخ
آرزو گفته :
پنج‌شنبه , 24 سپتامبر 2020

نه فقط پنج شنبه و جمعه ها . خیلی کمه 😢😢 من واکی مایاشی رو دوست دارم اون دربازه بانه یعنی عاللللللللللللیه

پاسخ
مهدی گفته :
سه‌شنبه , 7 آوریل 2020

بسیار عالی و نوستالوژیک خیلی خیلی تشکر

پاسخ
ali1087 گفته :
چهارشنبه , 18 مارس 2020

ایولللللللللللللللللللللللللللللللللللل
ایولللللللللللللللللللللللللللل
د متون گرم
عجب حالی کردم مرسی 28.12.98

پاسخ
ناشناس قمی یا همون محمد امین گفته :
دوشنبه , 2 مارس 2020

بسیار خوب عالی

پاسخ
مریدا گفته :
شنبه , 28 دسامبر 2019

واقعا سپاس گزارم هرچی که میخواستم با قسمت های کامل وباکیفیت بالا نزدیک15 برنامه با همه قسمتها گرفتم

پاسخ