دانلود کارتون فوتبالیستها ۲ با کیفیت عالی

کارتون فوتبالیستها ۲

دانلود کارتون فوتبالیست ها ۲ با لینک مستقیم

دانلود مجموعه کامل کارتون فوتبالیستها 2 با لینک مستقیم

 • کارگردان :

  Tsugumi Ohba, Takeshi Obata

 • تعداد قسمت ها :

  ۱۲۸ قسمت دوبله فارسی با کیفیت بالا

 • سال تولید :

  ۱۹۸۱ , توسط کشور : ژاپن

 • میانگین حجم هر قسمت :

  ۸۰ مگابایت (مدت هر قسمت: حدود ۲۳ دقیقه)

 • کیفیت :

  ۴۸۰p

لینک دانلود: کیفیت بالا و ۱۲۸ قسمت

دانلود قسمت ۱

حجم : ۸۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۶۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۷۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۷۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۷۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷

حجم : ۸۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۸۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۸۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۶۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۸۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۷۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۸۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۶۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۵

حجم : ۶۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۸۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۵۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۷۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۷۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۷۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۸۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۳

حجم : ۸۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۴

حجم : ۷۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۵

حجم : ۷۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۶

حجم : ۶۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۷

حجم : ۶۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۸

حجم : ۸۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۹

حجم : ۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۰

حجم : ۶۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۱

حجم : ۷۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۲

حجم : ۷۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۳

حجم : ۶۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۴

حجم : ۶۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۵

حجم : ۶۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۶

حجم : ۷۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۷

حجم : ۵۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۸

حجم : ۷۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۹

حجم : ۷۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۰

حجم : ۷۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۱

حجم : ۷۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۲

حجم : ۷۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۳

حجم : ۸۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۴

حجم : ۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۵

حجم : ۶۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۶

حجم : ۶۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۷

حجم : ۸۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۸

حجم : ۷۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۹

حجم : ۷۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۰

حجم : ۷۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۱

حجم : ۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۲

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۳

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۴

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۵

حجم : ۷۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۶

حجم : ۷۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۷

حجم : ۶۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۸

حجم : ۷۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۹

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶۰

حجم : ۸۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶۱

حجم : ۸۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶۲

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶۳

حجم : ۷۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶۴

حجم : ۷۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶۵

حجم : ۸۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶۶

حجم : ۷۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶۷

حجم : ۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶۸

حجم : ۵۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶۹

حجم : ۷۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷۰

حجم : ۱۲۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷۱

حجم : ۷۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷۲

حجم : ۸۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷۳

حجم : ۶۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷۴

حجم : ۵۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷۵

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷۶

حجم : ۸۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷۷

حجم : ۷۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷۸

حجم : ۷۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷۹

حجم : ۸۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۸۰

حجم : ۷۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۸۱

حجم : ۸۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۸۲

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۸۳

حجم : ۸۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۸۴

حجم : ۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۸۵

حجم : ۶۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۸۶

حجم : ۷۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۸۷

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۸۸

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۸۹

حجم : ۶۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۹۰

حجم : ۸۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۹۱

حجم : ۵۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۹۲

حجم : ۵۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۹۳

حجم : ۸۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۹۴

حجم : ۸۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۹۵

حجم : ۷۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۹۶

حجم : ۴۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۹۷

حجم : ۶۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۹۸

حجم : ۷۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۹۹

حجم : ۷۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۰۰

حجم : ۷۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۰۱

حجم : ۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۰۲

حجم : ۷۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۰۳

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۰۴

حجم : ۸۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۰۵

حجم : ۷۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۰۶

حجم : ۶۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۰۷

حجم : ۸۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۰۸

حجم : ۷۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۰۹

حجم : ۷۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۱۰

حجم : ۷۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۱۱

حجم : ۸۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۱۲

حجم : ۷۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۱۳

حجم : ۷۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۱۴

حجم : ۷۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۱۵

حجم : ۷۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۱۶

حجم : ۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۱۷

حجم : ۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۱۸

حجم : ۸۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۱۹

حجم : ۸۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۲۰

حجم : ۷۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۲۱

حجم : ۷۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۲۲

حجم : ۷۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۲۳

حجم : ۷۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۲۴

حجم : ۸۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۲۵

حجم : ۷۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۲۶

حجم : ۸۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۲۷

حجم : ۸۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۲۸

حجم : ۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.
اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.
با تشکر.

چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید

نظرات و ارسال نظر