ژانر: ماجراجویی | کمدی

دانلود کارتون شکارچیان ترول با کیفیت عالی

| دوبله فارسی فصول 1و2و3 اضافه شد |

کارتون شکارچیان ترول

دانلود کارتون شکارچیان ترول با لینک مستقیم

دانلود مجموعه کامل کارتون شکارچیان ترول با لینک مستقیم

 • کارگردان :

  Guillermo del Toro

 • بازیگران :

  Charlie Saxton, Fred Tatasciore, Lexi Medrano ,…

 • شرکت های سازنده :

  Netflix

 • تعداد قسمت ها :

  فصل اول: ۲۶ قسمت با زبان انگلیسی ۲۶ قسمت (دوبله فارسی)
  فصل دوم: ۱۳ قسمت با زبان انگلیسی ۱۳ قسمت (دوبله فارسی)
  فصل سوم: ۱۳ قسمت با زبان انگلیسی ۱۳ قسمت (دوبله فارسی)

 • سال تولید :

  ۲۰۱۶

 • میانگین حجم هر قسمت :

  ۸۴ مگابایت (مدت هر قسمت: حدود ۲۲ دقیقه)

 • کیفیت :

  ۴۸۰pامتیاز از ۱۰ : ۸٫۴

فصل اول: شامل 26 قسمت

قسمت 1

حجم : 225 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 2

حجم : 226 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 3

حجم : 226 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 4

حجم : 226 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 5

حجم : 226 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 6

حجم : 226 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 7

حجم : 226 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 8

حجم : 226 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 9

حجم : 226 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 10

حجم : 225 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 11

حجم : 226 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 12

حجم : 225 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 13

حجم : 208 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 14

حجم : 209 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 15

حجم : 175 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 16

حجم : 206 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 17

حجم : 217 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 18

حجم : 265 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 19

حجم : 185 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 20

حجم : 170 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 21

حجم : 202 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 22

حجم : 163 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 23

حجم : 206 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 24

حجم : 203 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 25

حجم : 141 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 26

حجم : 298 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

فصل دوم: شامل 13 قسمت

قسمت 1

حجم : 175 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 2

حجم : 173 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 3

حجم : 165 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 4

حجم : 165 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 5

حجم : 168 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 6

حجم : 170 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 7

حجم : 170 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 8

حجم : 171 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 9

حجم : 176 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 10

حجم : 172 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 11

حجم : 171 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 12

حجم : 170 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 13

حجم : 170 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

فصل سوم: شامل 13 قسمت

قسمت 1

حجم : 171 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 2

حجم : 174 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 3

حجم : 165 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 4

حجم : 166 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 5

حجم : 192 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 6

حجم : 160 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 7

حجم : 209 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 8

حجم : 150 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 9

حجم : 166 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 10

حجم : 170 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 11

حجم : 141 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 12

حجم : 186 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 13

حجم : 225 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

زیرنویس فارسی: تمام سه فصل

زیرنویس ها

حجم : ۸۰۰ کیلوبایت
زیرنویس : فارسی

فصل اول: شامل ۲۶ قسمت

دانلود قسمت ۱

حجم : ۸۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۸۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۷

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۱۵

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۸۳ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۲۳

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۲۴

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۲۵

حجم : ۸۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۲۶

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی

فصل دوم: شامل ۱۳ قسمت

دانلود قسمت ۱

حجم : ۱۱۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۱۰۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۱۰۲ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۱۰۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۱۲۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۱۲۱ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۷

حجم : ۱۱۳ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۸۹ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۷۸ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۱۰۵ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۹۳ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۱۰۹ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۱۴۳ مگابایت
زبان : زبان اصلی

فصل سوم: شامل ۱۳ قسمت

دانلود قسمت ۱

حجم : ۱۱۸ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۹۳ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۸۸ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۱۰۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۱۱۸ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۱۰۳ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۷

حجم : ۱۴۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۱۰۳ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۱۰۳ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۱۱۳ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۹۱ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۱۲۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۱۴۹ مگابایت
زبان : زبان اصلی

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.
اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.
با تشکر.

چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید

نظرات و ارسال نظر

M گفته :
یکشنبه , 26 جولای 2020

سلام خیلی ممنون عالی بود
فقط یه سوال من داشتم کامنتارو می‌خوندم یکی می گفت ترول هانتر فصل ۴ داره یکی می گفت نداره
اگه میشه ادمین کامل بگه که این فیلم فصل ۴ داره یا نه و اونهایی که دوستان می گفتن به این فیلم مربوط میشه یا با این فرق داره؟؟؟؟

پاسخ
Saman گفته :
یکشنبه , 2 آگوست 2020

سلام فصل چهار مثل فصل سوم ادامه داره و ادامه ی فصل ها هست و به زودی پخش میشود جیم لیک جونیور یه رقیب جدید پیدا میکنه بعد مورگانا و بولار پسر گانمار زنده میشه یه پسره هست که دستیار جادوگره نقش اصلی در فصل ۴ هست اسم فصل ۴ هم بجای شکارچیان ترو ویزارد هست

پاسخ
ناشناس گفته :
سه‌شنبه , 21 جولای 2020

عالی واقعا عالیه ولی ای کاش برای بقیه کارتن ها هم باشه یا سایتش رو بزنید

پاسخ
Nazanin گفته :
دوشنبه , 20 جولای 2020

سریالش بدنیست امااگه ازاین سایت باشه عالیه

پاسخ
bahar_macani گفته :
جمعه , 17 جولای 2020

این فیلم خیلی یاحاله من عاشقشم پیشنهاد میکنم حتما ببینید

پاسخ
مبین گفته :
شنبه , 11 جولای 2020

خبر داغ داغ زمان انتشار ویزاردز 17مرداد یا 5 آگوست هست.من که دارم از هیجان می می رم

پاسخ
علی رضازاده گفته :
جمعه , 10 جولای 2020

سلام من از سایت شما بسیار راضی هستم و سریال معجزه اسا را هم از سایت شما دانلود کردم اما لینک های سریال شکارچیان ترول خراب اس و هر چه روی لینک مستقیم میزنم دانلود نمی شود لطفا رسیدگی کنید
من با دو تا گوشی هم امتحان کردم پس لینک ها مشکل دارد
ممنون از سایت خوبتون لطفا رسیدگی شود

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
جمعه , 10 جولای 2020

سلام، بررسی شد. مثل اینکه همراه اول اختلال داره، با ADSL تست کنید.

پاسخ
مبین گفته :
چهارشنبه , 1 جولای 2020

ببخشید فصل 4 که ویزاردز نام داره کی منتشر می شه بعد به صورت سریالی هست

پاسخ
امیر عرفان گفته :
چهارشنبه , 1 جولای 2020

ویزاردز پاییز 2020 میاد و سریالی هم هست

پاسخ
مبین گفته :
شنبه , 4 جولای 2020

دستتون درد نکنه من مردم انقد انتظار کشیدم.خدارو شکر کارگردان این مثل جرمی نیست.2 ساله مارو جرررررررر داده آخرشم فصل 4 میراکلس رو منتشر نکرده زمان دقیق هم نمی ده باز جای شکرش باقیه این زمان انتشار داده.

پاسخ
محمد گفته :
چهارشنبه , 22 جولای 2020

فصل 4 میراکلس خیلی با ویزارد فرق داره هم تعداد قسمت هاش خیلی بالاس (26 تا اپیزود) ولی ویزارد (بین 10 تا 13 تا قسمته) و مدت زمان هر قسمت میراکلوس 53 دقیقس ولی ویزارد 22 دقیقه

پاسخ
پارسا گفته :
جمعه , 10 جولای 2020

نه احمق بی شعور سریالی هست

پاسخ
امیر عرفان گفته :
پنج‌شنبه , 25 ژوئن 2020

کارتون فوق العاده ای بود به همه پیشنهاد می کنم نگا کنین

پاسخ
حسن شعبانزاده گفته :
جمعه , 19 ژوئن 2020

کارتون خوبی من هر 3 فصل رو نگاه کردم دم سازندش گرم اگه کسی میدونه فصل 4 چند قسمت و کی پخش میشه یه خبر بده ممنون از لطفتون

پاسخ
مبین گفته :
شنبه , 20 ژوئن 2020

اسم فصل جدید سه فراریه

پاسخ
امیر عرفان گفته :
پنج‌شنبه , 25 ژوئن 2020

سه فراری که قدیمیه بابا الان پاییز فصل بعدی این فیلم میاد با نام ویزاردز

پاسخ
.... گفته :
جمعه , 12 ژوئن 2020

فصل ۱ و ۲ بهتر از فصل ۳ بود
ولی عالی بود

پاسخ
مهدی گفته :
یکشنبه , 7 ژوئن 2020

فصل 4 شو میسازن تو اینستا کارگردانش گفته بود یه نگاه بکنید عکس ها فصل 4 هست خبر هاش بخونید

پاسخ
...ی گفته :
سه‌شنبه , 16 ژوئن 2020

فصل ۴ همان ویزارد است و فکر کنم ۱۴ تیر بیاید

پاسخ
اسکای گفته :
یکشنبه , 7 ژوئن 2020

عالیه…… عاشقشم
واقعا نویسنده خلاقی داره

پاسخ
علی گفته :
سه‌شنبه , 2 ژوئن 2020

پس کی میاد فصل جدیدد

پاسخ
Hosna گفته :
سه‌شنبه , 16 ژوئن 2020

اسم فصل ۴ سه فراری هست ،ولی جیم و کلر فقط توش بازی نمی کنند و لی قشنگه

پاسخ
امیر عرفان گفته :
چهارشنبه , 1 جولای 2020

سه فراری قدیمی شده عزیز فصل 4 ویزاردز نام داره

پاسخ
مهرداد گفته :
جمعه , 8 می 2020

عالی واقعا از سایت خوبتون ممنونم

پاسخ
علیرضا انیمیشن گفته :
شنبه , 25 آوریل 2020

خبر خوب 🤩🤩🤗فصل ۴ ترول هانتر نداره داستان بعدی اسمش هست سه فراری که دو فصل ۱۳ قسمتی است و آخرین فیلم از این مجموعه به اسم wizard تابستان امسال میاید به دو فصل است و jim در ان فیلم بازی خواهد کرد

پاسخ
ali گفته :
یکشنبه , 19 آوریل 2020

سلام فصل چهار کی میاد ؟

پاسخ
رضا گفته :
جمعه , 17 آوریل 2020

چجری دانلودشون کنم؟؟؟؟؟

پاسخ
سام خفن گفته :
چهارشنبه , 10 ژوئن 2020

فیلمای دیگه رو چطور دانلود می کنی

پاسخ
مهدی گفته :
چهارشنبه , 15 آوریل 2020

اینا که زیرنویس ندارن!

پاسخ
Y.hoseini گفته :
سه‌شنبه , 14 آوریل 2020

بهترین سریال تاریخه

بعد از سریال آبشار جاذبه ایم بهترین سریالیه که دیدم
عاشقش شدم🤩

پاسخ
آرمان گفته :
دوشنبه , 16 مارس 2020

خیلی بد بود

پاسخ
علی فانی گفته :
پنج‌شنبه , 12 مارس 2020

خیلی خوب بود
ممنون

پاسخ
امید گفته :
شنبه , 7 مارس 2020

این قدر قشنگه که من زبان اصلیشم دانلود کردم

پاسخ
شاهین گفته :
سه‌شنبه , 24 مارس 2020

زبان اصلیش رو چطور دانلود کردید؟

پاسخ
امید گفته :
پنج‌شنبه , 5 مارس 2020

مرگانا زندست

پاسخ
امید گفته :
پنج‌شنبه , 5 مارس 2020

جیم دوباره ادم میشه

پاسخ
اسکای گفته :
یکشنبه , 7 ژوئن 2020

اره… در فصل 5 دختری به نام اسکای میاد و بهش یه دارو سحرامیز میده و ادم میشه… تازه تو فصل4 باباش هم هست

پاسخ
امیر عرفان گفته :
چهارشنبه , 1 جولای 2020

ولی من شنیدم سازندش گفته تو فصل چهار این اتفاقا میفته

پاسخ
امید گفته :
پنج‌شنبه , 5 مارس 2020

چند فصل داره

پاسخ
امید گفته :
پنج‌شنبه , 5 مارس 2020

بله

پاسخ
melika گفته :
جمعه , 6 مارس 2020

خب همه ی این اتفاقا کی می افته ؟

پاسخ
nazanin گفته :
یکشنبه , 23 فوریه 2020

واقعا قشنگه حتمی ببینید

پاسخ
melika گفته :
شنبه , 8 فوریه 2020

سلام کسی میراکلس رو دیده ؟ هرکی ندیده نصف عمرش در فناست. ملیکا هستم کاربر جدید 12 ساله . میراکلس تو همین سایت هست هر وقت خاستین یه سر اونجا بزنین منم اونجام

پاسخ
jim گفته :
شنبه , 4 جولای 2020

خانم ملیکا اینجا صحبت از شکارچیان تروله. نه میراکلس!!!!!

پاسخ
یکی گفته :
جمعه , 8 نوامبر 2019

آیا فصل ۴ هم داره؟اگه داره لطفا بگین
فصل ۴ کی میاد جناب مدیر
متشکر

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
جمعه , 8 نوامبر 2019

فصل چهارم نمیسازن.

پاسخ
nazanin گفته :
یکشنبه , 23 فوریه 2020

شاید بسازن

پاسخ
اسکای گفته :
یکشنبه , 7 ژوئن 2020

میسازن با نام ویزارد
تابستون

پاسخ
محمد گفته :
چهارشنبه , 22 ژانویه 2020

فصل چهارم وپنجم به نام سه فرای هست

پاسخ
آری گفته :
جمعه , 31 ژانویه 2020

با فصل3 تمومش کرد

پاسخ
یاسین گفته :
یکشنبه , 15 مارس 2020

فصل 4 و پنجش میشه سه نفر از زیر زمین و فصل 6 هم میشه جادوگران که هنوز ساخته نشده

پاسخ
مبین گفته :
شنبه , 4 جولای 2020

نه اینجوری نیست.سه فراری(همون سه نفر زیر زمین)یه مجموعه جدا از داستان های آرکدیا هست.ترول هانتر هم همینطور.ویزاردز هم آخرین مجموعه این داستان هاست.که شامل 3 فصل هست که می شه ادامه ترول هانتر وسه فراری

پاسخ
Pantea گفته :
پنج‌شنبه , 6 آگوست 2020

آره راس میگه

پاسخ
ریحانه گفته :
سه‌شنبه , 6 آگوست 2019

سلام ببخشید من زیرنویس ها رو دانلود کردم زیرنویس قسمت اول فصل یک مشکلی دارد من وقتی روی ویدیو قرارش میدم به صورت علامت سوال متن ها را نشون میده چی کار باید کنم

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
چهارشنبه , 7 آگوست 2019

زبان و ملیت کامپیوترت باید روی زبان فارسی و ایران تنظیم بشه
این مشکل با یک سرچ ساده و چندین کار ساده قابل حل است

پاسخ
ف گفته :
سه‌شنبه , 21 ژانویه 2020

اگه گوشی باشه چی چکار باید بکنیم؟؟

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
چهارشنبه , 22 ژانویه 2020

در Mx player:
Menu=> Subtitle=> Character Encoding=> Arabic.cp1256 Or Arabic.Iso-8859-6

پاسخ
ف گفته :
پنج‌شنبه , 23 ژانویه 2020

ممنون از کمکتون درست شد

پاسخ
رمضان گفته :
پنج‌شنبه , 9 آوریل 2020

خوب ‌دوبله دانلدکن

پاسخ