ژانر: ماجراجویی | کمدی

دانلود کارتون شکارچیان ترول با کیفیت عالی

| دوبله فارسی فصول 1و2و3 اضافه شد |

کارتون شکارچیان ترول

دانلود کارتون شکارچیان ترول با لینک مستقیم

دانلود مجموعه کامل کارتون شکارچیان ترول با لینک مستقیم

 • کارگردان :

  Guillermo del Toro

 • بازیگران :

  Charlie Saxton, Fred Tatasciore, Lexi Medrano ,…

 • شرکت های سازنده :

  Netflix

 • تعداد قسمت ها :

  فصل اول: ۲۶ قسمت با زبان انگلیسی ۲۶ قسمت (دوبله فارسی)
  فصل دوم: ۱۳ قسمت با زبان انگلیسی ۱۳ قسمت (دوبله فارسی)
  فصل سوم: ۱۳ قسمت با زبان انگلیسی ۱۳ قسمت (دوبله فارسی)

 • سال تولید :

  ۲۰۱۶

 • میانگین حجم هر قسمت :

  ۸۴ مگابایت (مدت هر قسمت: حدود ۲۲ دقیقه)

 • کیفیت :

  ۴۸۰pامتیاز از ۱۰ : ۸٫۴

فصل اول: شامل 26 قسمت

قسمت 1

حجم : 225 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 2

حجم : 226 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 3

حجم : 226 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 4

حجم : 226 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 5

حجم : 226 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 6

حجم : 226 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 7

حجم : 226 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 8

حجم : 226 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 9

حجم : 226 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 10

حجم : 225 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 11

حجم : 226 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 12

حجم : 225 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 13

حجم : 208 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 14

حجم : 209 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 15

حجم : 175 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 16

حجم : 206 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 17

حجم : 217 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 18

حجم : 265 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 19

حجم : 185 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 20

حجم : 170 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 21

حجم : 202 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 22

حجم : 163 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 23

حجم : 206 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 24

حجم : 203 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 25

حجم : 141 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 26

حجم : 298 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

فصل دوم: شامل 13 قسمت

قسمت 1

حجم : 175 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 2

حجم : 173 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 3

حجم : 165 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 4

حجم : 165 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 5

حجم : 168 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 6

حجم : 170 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 7

حجم : 170 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 8

حجم : 171 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 9

حجم : 176 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 10

حجم : 172 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 11

حجم : 171 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 12

حجم : 170 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 13

حجم : 170 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

فصل سوم: شامل 13 قسمت

قسمت 1

حجم : 171 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 2

حجم : 174 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 3

حجم : 165 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 4

حجم : 166 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 5

حجم : 192 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 6

حجم : 160 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 7

حجم : 209 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 8

حجم : 150 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 9

حجم : 166 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 10

حجم : 170 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 11

حجم : 141 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 12

حجم : 186 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 13

حجم : 225 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

زیرنویس فارسی: تمام سه فصل

زیرنویس ها

حجم : ۸۰۰ کیلوبایت
زیرنویس : فارسی

فصل اول: شامل ۲۶ قسمت

دانلود قسمت ۱

حجم : ۸۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۸۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۷

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۱۵

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۸۳ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۲۳

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۲۴

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۲۵

حجم : ۸۷ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۲۶

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی

فصل دوم: شامل ۱۳ قسمت

دانلود قسمت ۱

حجم : ۱۱۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۱۰۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۱۰۲ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۱۰۶ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۱۲۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۱۲۱ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۷

حجم : ۱۱۳ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۸۹ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۷۸ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۱۰۵ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۹۳ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۱۰۹ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۱۴۳ مگابایت
زبان : زبان اصلی

فصل سوم: شامل ۱۳ قسمت

دانلود قسمت ۱

حجم : ۱۱۸ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۹۳ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۸۸ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۱۰۴ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۱۱۸ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۱۰۳ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۷

حجم : ۱۴۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۱۰۳ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۱۰۳ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۱۱۳ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۹۱ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۱۲۰ مگابایت
زبان : زبان اصلی

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۱۴۹ مگابایت
زبان : زبان اصلی

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.
اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.
با تشکر.

چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید

نظرات و ارسال نظر

پاسخ به فاطمه انصراف

هادی گفته :
سه‌شنبه , 15 دسامبر 2020

سلام ببخشید فصل چهارم کارتون رو کی میزارین؟لطفا مدیر سایت یا آدمین سایت جواب بده ممنون میشم

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
پنج‌شنبه , 17 دسامبر 2020

سلام، این مجموعه به اتمام رسیده.

پاسخ
حسینی گفته :
جمعه , 27 نوامبر 2020

واقعا عالی بود

پاسخ
فاطمه گفته :
یکشنبه , 15 نوامبر 2020

خداکنه فصل ۵ قسمت هاش بیشتر باشه

پاسخ
فاطمه گفته :
یکشنبه , 15 نوامبر 2020

سلام خیلی انیمیشن خوبی هست
فصل ۴ خیلی کوتاه بود ولی اتفاقلتش جالب بود
خداکنه فصل ۵ اینطوری نباشه

پاسخ
حمید گفته :
پنج‌شنبه , 12 نوامبر 2020

سلام چرا نمیشه یه فصل رو باهم دانلود کرد آخه یکی یکی قسمت ها یعنی چی ؟؟؟؟؟؟

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
یکشنبه , 15 نوامبر 2020

حمید عزیز;
سلام، در IDA یا IDM از گزینه “دانلود گروهی” استفاده کنید.

پاسخ
کیانا گفته :
چهارشنبه , 30 سپتامبر 2020

سالم انیمیشن شکارچیان ترول فصل 4 و 5 و 6 م داره که توی اینترنت هم هستش فصل 4 اسمش جادوگران هست و فصل 5 و 6 سه فراری اگه دوست داشتین دانلودش کننین واقعا فیلم قشنگیه حرف نداره پیشنهاد میکنم حتما دانلودش کننین و نگاش کنین

پاسخ
امیرضا گفته :
چهارشنبه , 7 اکتبر 2020

اشتباه گفتی ۳ فراری فصل ۴ و ۵ هست و فصل ۶ جادوگران

پاسخ
عرفان گفته :
سه‌شنبه , 12 ژانویه 2021

نمیدونی حرف نزن شکارچیان ترول 52قسمت هست سری بعد فیلم یعنی سه فراری داستان های ارکدیا 2فصل داره که 26 قسمت هست وسری اخر که تاحالا اومده جادوگران هست 10قسمت داره و قرار یه فیلم سینمایی بیاد به نام شکارچیان ترول چیزش تایتان ها که امسال بیاد

پاسخ
بنی گفته :
چهارشنبه , 12 می 2021

سلام نه اشتباه گفتی فصل 1 26قسمته فصل 2 13قسمته فصل 3هم 13قسمته فصل 4 13قسمته فصل 5 13 قسمته فصل 6 10 قسمته فصل 1تا 3 شکارچیان ترول فصل 4تا 5 فضایی ها فصل 6 جادوگران

پاسخ
شهریار اسحاقی گفته :
سه‌شنبه , 29 سپتامبر 2020

بدنبود

پاسخ
امیر گفته :
شنبه , 26 سپتامبر 2020

سلام فصل 4 نمیاد بلکه شما باید بعد از این سریال سریال سه نفر از زیر زمین رو ببینی و بعد جادوگران افسانه های آرکدیا که تو همشون سخصیت های ترول هانتر وجود دارن و اتفاقای جالبی براشون میوفته

پاسخ
امین گفته :
چهارشنبه , 16 سپتامبر 2020

یعنی ایول واقعا دستمریزاد بهترین انیمیشن های دنیارو میزارید این یکی هم همینطور من اول ازش بدم میومد ولی حالا عاشقش شدم 😍😍

پاسخ
M.ASQ گفته :
سه‌شنبه , 6 اکتبر 2020

منم

پاسخ
عرشیا گفته :
چهارشنبه , 26 آگوست 2020

خیلی خیلی این کارتون عالیه حرف نداره کسایی که از این کارتون خوششان نمیاد سلیقشون بده

پاسخ
ناشناس گفته :
یکشنبه , 16 آگوست 2020

ببخشید فصل ۴ کی میاد

پاسخ
فاطمه گفته :
یکشنبه , 15 نوامبر 2020

سلام خیلی وقته اومده چند ماه پیش تو نت گذاشتن
الان دارن فصل ۵ رو می سازن
سه فراری ربطی به فصول غول کش ها نداره
کامل کننده بعضی قسمت های غول کش ها است و در واقع زندگی آجا و کرل رو نشون میده

پاسخ
ناشناس گفته :
شنبه , 15 آگوست 2020

سلام ایا فصل دوم ویزارد یک سریاله یا فیلم سینمایی

پاسخ
ناشناس گفته :
شنبه , 1 آگوست 2020

عالی بود حمله به تایتان ولی بیشتر قشنگ بود دان کنیدش

پاسخ
رهام سالاري گفته :
یکشنبه , 6 دسامبر 2020

اصلا نیومده

پاسخ
خبر فوری گفته :
پنج‌شنبه , 30 جولای 2020

فصل 4 قراره پنچ شبهاین هفته بیاد

پاسخ
Mobin گفته :
دوشنبه , 27 جولای 2020

خیلی خوبه
من که خیلی دوست داشتم

پاسخ
ناشناس گفته :
دوشنبه , 27 جولای 2020

میگم شما میگید فصل چهارم ولی مگه کلا تا ففل سوم وجود ندارن ؟؟؟

پاسخ
Pantea گفته :
چهارشنبه , 29 جولای 2020

عزیزم کلا شکارچیان ترول 3 فصل هست ولی سه فراری و جادو گران سال هایی آن که ادامه اش هستن

پاسخ