دانلود کارتون شهر آجیلی با کیفیت عالی

کارتون شهر آجیلی

دانلود کارتون شهر آجیلی با لینک مستقیم

دانلود مجموعه کامل کارتون شهر آجیلی با لینک مستقیم

  • تعداد قسمت ها :

    ۸۰ قسمت دوبله فارسی با کیفیت بالا

  • میانگین حجم هر قسمت :

    ۳۱ مگابایت (مدت هر قسمت: حدود ۲۲ دقیقه)

  • کیفیت :

    ۵۷۶p

لینک دانلود: کیفیت بالا و ۸۰ قسمت

دانلود قسمت ۱

حجم : ۲۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۳۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۳۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۳۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۳۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۳۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷

حجم : ۳۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۳۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۳۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۳۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۳۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۳۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۳۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۳۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۵

حجم : ۳۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۳۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۳۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۳۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۳۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۳۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۳۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۳۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۳

حجم : ۳۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۴

حجم : ۳۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۵

حجم : ۳۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۶

حجم : ۳۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۷

حجم : ۳۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۸

حجم : ۳۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۹

حجم : ۵۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۰

حجم : ۳۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۱

حجم : ۳۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۲

حجم : ۳۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۳

حجم : ۳۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۴

حجم : ۳۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۵

حجم : ۲۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۶

حجم : ۳۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۷

حجم : ۳۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۸

حجم : ۳۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۹

حجم : ۳۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۰

حجم : ۳۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۱

حجم : ۳۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۲

حجم : ۳۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۳

حجم : ۳۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۴

حجم : ۳۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۵

حجم : ۳۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۶

حجم : ۳۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۷

حجم : ۳۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۸

حجم : ۳۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۹

حجم : ۳۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۰

حجم : ۳۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۱

حجم : ۳۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۲

حجم : ۳۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۳

حجم : ۳۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۴

حجم : ۳۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۵

حجم : ۳۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۶

حجم : ۳۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۷

حجم : ۳۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۸

حجم : ۳۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۹

حجم : ۳۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶۰

حجم : ۳۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶۱

حجم : ۳۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶۲

حجم : ۳۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶۳

حجم : ۳۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶۴

حجم : ۳۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶۵

حجم : ۳۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶۶

حجم : ۳۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶۷

حجم : ۳۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶۸

حجم : ۳۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶۹

حجم : ۳۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷۰

حجم : ۳۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷۱

حجم : ۳۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷۲

حجم : ۳۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷۳

حجم : ۳۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷۴

حجم : ۳۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷۵

حجم : ۳۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷۶

حجم : ۳۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷۷

حجم : ۳۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷۸

حجم : ۳۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷۹

حجم : ۳۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۸۰

حجم : ۳۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.
اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.
با تشکر.

چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید

نظرات و ارسال نظر

تینا گفته :
چهارشنبه , 20 نوامبر 2019

آخی،یادش به خیر،باورم نمیشه کارتونهای دوره ماهم دیگه نوستالژی شده!آدم احساس پیری بهش دست میده!ولی هنوز روزایی که این کارتون رو میدیم جلو چشم هامه!یادش به خیر!

پاسخ
طوفان گفته :
یکشنبه , 3 نوامبر 2019

خیلی ممنون

پاسخ