دانلود سریال ساعت برنارد با کیفیت عالی

سریال ساعت برنارد

دانلود مجموعه کامل سریال ساعت برنارد با لینک مستقیم

 “فصول پنجم، ششم و هفتم اضافه گردید”

 “اپیزودهای ناموجود در صورت تهیه اضافه خواهد شد”

دانلود کامل سریال ساعت برنارد با لینک مستقیم

کارگردان: النور کاسون
بازیگران : رایان واتسون (برنارد)، دیوید پیچی، لری بیلسون، ازرا رابرتس گری، رُزی دِی، کِی پرسل
تعداد قسمت ها : ۶۸
سال تولید : ۱۹۹۷
میانگین حجم هر قسمت :
۱۰۰ مگابایت (مدت هر قسمت: حدود ۲۰ دقیقه)
خلاصه داستان :
ساعت برنارد Bernard’s Watch یک برنامه تلویزیونی بریتانیایی است. داستان حول یک پسر بچه‌ای می‌گذرد که می‌تواند با یک ساعت جیبی جادویی، زمان را متوقف کند. پنج سری اصلی این مجموعه از نوامبر ۱۹۹۷ تا اواسط سال ۲۰۰۱ در شبکه‌ٔ آی‌تی‌وی توسط تلویزیون مرکزی انگلستان ساخته و پخش شده بود در سال ۲۰۰۳ این برنامه دوباره تحت نام «برنارد» تولید شد، و دو سری جدید دیگر این مجموعه، به ترتیب در سال ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ ساخته و پخش شد.

لینک دانلود فصل اول:

دانلود قسمت ۰۱
حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۲
حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۳
حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۴
حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۵
حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : انگلیسی
لینک دانلود فصل دوم:

دانلود قسمت ۰۱
حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۲
حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۳
حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۴
حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۵
حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۶
حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۷
حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۸
حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۹
حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۱۰
حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۱۱
حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۱۲
حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : انگلیسی
لینک دانلود فصل سوم:

دانلود قسمت ۰۱
حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۲
حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۳
حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۴
حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۵
حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۶
حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۷
حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۸
حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۹
حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۱۰
حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۱۱
حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۱۲
حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۱۳
حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : انگلیسی
لینک دانلود فصل چهارم (متاسفانه قسمت های ۸و۱۰ این فصل موجود نیست):

دانلود قسمت ۰۱
حجم : ۴۴ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۲
حجم : ۴۵ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۳
حجم : ۴۵ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۴
حجم : ۴۶ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۵
حجم : ۴۶ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۶
حجم : ۴۶ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۷
حجم : ۴۵ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۹
حجم : ۴۷ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۱۱
حجم : ۴۷ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۱۲
حجم : ۴۴ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۱۳
حجم : ۴۵ مگابایت
زبان : انگلیسی
لینک دانلود فصل پنجم:

دانلود قسمت ۰۱
حجم : ۲۳۲ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۲
حجم : ۸۳ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۳
حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۴
حجم : ۸۲ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۵
حجم : ۸۲ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۶
حجم : ۷۹ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۷
حجم : ۷۵ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۸
حجم : ۷۹ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۹
حجم : ۸۰ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۱۰
حجم : ۸۳ مگابایت
زبان : انگلیسی
لینک دانلود فصل ششم (متاسفانه قسمت های ۳و۴و۹و۱۲ این فصل موجود نیست):

دانلود قسمت ۰۱
حجم : ۶۶ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۲
حجم : ۶۸ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۵
حجم : ۶۳ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۶
حجم : ۶۴ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۶
حجم : ۱۶۶ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۷
حجم : ۶۵ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۸
حجم : ۶۶ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۱۰
حجم : ۶۴ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۱۰
حجم : ۱۷۱ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۱۱
حجم : ۶۶ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۱۳
حجم : ۶۳ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۱۳
حجم : ۱۷۲ مگابایت
زبان : انگلیسی
لینک دانلود فصل هفتم (متاسفانه قسمت های ۲و۳و۸و۹و۱۱ این فصل موجود نیست):

دانلود قسمت ۰۱
حجم : ۶۴ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۴
حجم : ۶۵ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۵
حجم : ۶۵ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۶
حجم : ۶۵ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۷
حجم : ۶۱ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۱۰
حجم : ۶۲ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۱۲
حجم : ۶۳ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۱۳
حجم : ۵۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.

اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.

با تشکر.

چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید

برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

نظرات و ارسال نظر

هم اندیش گفته :
چهارشنبه , 11 دسامبر 2019

نه زیر نویس نه دوبله..! کلی ذوق کردم نوستالژی بچه گی هامو دیدم ولی چ فایده-_____-

پاسخ
ستاره گفته :
دوشنبه , 16 سپتامبر 2019

سلام و تشکر بابت قرار دادن این سریال نوستالژیک و زیبا.
ممنون میشم اگر در صورت امکان زیر نویس فارسی یا حتی انگلیسی سریال را در سایت قرار بدید.

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
دوشنبه , 16 سپتامبر 2019

ستاره عزیز;
سلام، انشاالله در آیندۀ نه چندان دور انجام خواهد شد.

پاسخ
بیژن گفته :
دوشنبه , 19 آگوست 2019

ممنون میشم از شما

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
دوشنبه , 19 آگوست 2019

بیژن عزیز;
لطفا از قسمت درخواست اقدام کنید.

پاسخ
بیژن گفته :
دوشنبه , 19 آگوست 2019

سلام خسته نباشید ببخشید دوتاموزیک ویدیو هستش میخواستم برام با کیفیت hdبرام بزارید ممنون میشم منتظر جواب شما هستم ممنون میشم

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
دوشنبه , 19 آگوست 2019

بیژن عزیز;
لطفا از قسمت درخواست اقدام کنید.

پاسخ
Shengu گفته :
یکشنبه , 28 جولای 2019

سلام
یه فیلم خارجی برنامه کودک می گذاشت که من خیلی دوست داشتم ولی چون هنوز اون موقع مدرسه نمی رفتم اسمش یادم نیست . یک غول چند آدم کوچولو رو تو قفس اسیر کرده و به خونه اش برده بود. غول خونه کثیفی داشت . آدم کوچولوها به زنه غوله یاد دادن چطور خونه و خودش و دختراش رو تمیز کنه و در عوض خواستن تا آزادشون کنه . کسی می دونه اسمش چی بوده ؟ اصلا اینو کسی یادش هست ؟

پاسخ
ناشناس گفته :
شنبه , 21 سپتامبر 2019

سلام من اینو دارم کامل و بدون حذفیات ولی به زبان اصلیه

پاسخ
MASOD گفته :
شنبه , 13 جولای 2019

قسمت ۹ و ۱۰ فصل دو هم یکی است

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
دوشنبه , 15 جولای 2019

MASOD عزیز;
قسمت ۱۰ فصل ۲ اصلاح گردید.
سپاس از اطلاع رسانی شما

پاسخ
masod گفته :
جمعه , 12 جولای 2019

فصل یک قسمت ۶ خرابه

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
جمعه , 12 جولای 2019

masod عزیز;
اصلاح شد.
ضمن پوزش، فصل ۱ در واقع فقط ۵ قسمته.

پاسخ
حسین صفری مقدم گفته :
سه‌شنبه , 12 مارس 2019

سلام آیا این سریال دوبله است یا زیرنویس فارسی اگه زیر نویس فارسی هستش لطفا بگید با چه پخش کننده ویدیو سریال رو بزارم؟

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
چهارشنبه , 13 مارس 2019

حسین صفری مقدم ;
خیر، متاسفانه دوبله نیست
در صورت تهیه زیرنویس در سایت قرار خواهیم داد

پاسخ