دانلود سریال ساعت برنارد با کیفیت عالی

سریال ساعت برنارد

دانلود مجموعه کامل سریال ساعت برنارد با لینک مستقیم

 “فصول پنجم، ششم و هفتم اضافه گردید”

 “اپیزودهای ناموجود در صورت تهیه اضافه خواهد شد”

دانلود کامل سریال ساعت برنارد با لینک مستقیم

کارگردان: النور کاسون
بازیگران : رایان واتسون (برنارد)، دیوید پیچی، لری بیلسون، ازرا رابرتس گری، رُزی دِی، کِی پرسل
تعداد قسمت ها : ۶۸
سال تولید : ۱۹۹۷
میانگین حجم هر قسمت :
۱۰۰ مگابایت (مدت هر قسمت: حدود ۲۰ دقیقه)
خلاصه داستان :
ساعت برنارد Bernard’s Watch یک برنامه تلویزیونی بریتانیایی است. داستان حول یک پسر بچه‌ای می‌گذرد که می‌تواند با یک ساعت جیبی جادویی، زمان را متوقف کند. پنج سری اصلی این مجموعه از نوامبر ۱۹۹۷ تا اواسط سال ۲۰۰۱ در شبکه‌ٔ آی‌تی‌وی توسط تلویزیون مرکزی انگلستان ساخته و پخش شده بود در سال ۲۰۰۳ این برنامه دوباره تحت نام «برنارد» تولید شد، و دو سری جدید دیگر این مجموعه، به ترتیب در سال ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ ساخته و پخش شد.

لینک دانلود فصل اول:

دانلود قسمت ۰۱
حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۲
حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۳
حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۴
حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۵
حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : انگلیسی
لینک دانلود فصل دوم:

دانلود قسمت ۰۱
حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۲
حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۳
حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۴
حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۵
حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۶
حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۷
حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۸
حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۹
حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۱۰
حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۱۱
حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۱۲
حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : انگلیسی
لینک دانلود فصل سوم:

دانلود قسمت ۰۱
حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۲
حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۳
حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۴
حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۵
حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۶
حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۷
حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۸
حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۹
حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۱۰
حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۱۱
حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۱۲
حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۱۳
حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : انگلیسی
لینک دانلود فصل چهارم (متاسفانه قسمت های ۸و۱۰ این فصل موجود نیست):

دانلود قسمت ۰۱
حجم : ۴۴ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۲
حجم : ۴۵ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۳
حجم : ۴۵ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۴
حجم : ۴۶ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۵
حجم : ۴۶ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۶
حجم : ۴۶ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۷
حجم : ۴۵ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۹
حجم : ۴۷ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۱۱
حجم : ۴۷ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۱۲
حجم : ۴۴ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۱۳
حجم : ۴۵ مگابایت
زبان : انگلیسی
لینک دانلود فصل پنجم:

دانلود قسمت ۰۱
حجم : ۲۳۲ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۲
حجم : ۸۳ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۳
حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۴
حجم : ۸۲ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۵
حجم : ۸۲ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۶
حجم : ۷۹ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۷
حجم : ۷۵ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۸
حجم : ۷۹ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۹
حجم : ۸۰ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۱۰
حجم : ۸۳ مگابایت
زبان : انگلیسی
لینک دانلود فصل ششم (متاسفانه قسمت های ۳و۴و۹و۱۲ این فصل موجود نیست):

دانلود قسمت ۰۱
حجم : ۶۶ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۲
حجم : ۶۸ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۵
حجم : ۶۳ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۶
حجم : ۶۴ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۶
حجم : ۱۶۶ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۷
حجم : ۶۵ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۸
حجم : ۶۶ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۱۰
حجم : ۶۴ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۱۰
حجم : ۱۷۱ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۱۱
حجم : ۶۶ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۱۳
حجم : ۶۳ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۱۳
حجم : ۱۷۲ مگابایت
زبان : انگلیسی
لینک دانلود فصل هفتم (متاسفانه قسمت های ۲و۳و۸و۹و۱۱ این فصل موجود نیست):

دانلود قسمت ۰۱
حجم : ۶۴ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۴
حجم : ۶۵ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۵
حجم : ۶۵ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۶
حجم : ۶۵ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۰۷
حجم : ۶۱ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۱۰
حجم : ۶۲ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۱۲
حجم : ۶۳ مگابایت
زبان : انگلیسی
دانلود قسمت ۱۳
حجم : ۵۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.

اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.

با تشکر.

چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید

برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

نظرات و ارسال نظر

ستاره گفته :
دوشنبه , ۲۵ شهریور ۱۳۹۸

سلام و تشکر بابت قرار دادن این سریال نوستالژیک و زیبا.
ممنون میشم اگر در صورت امکان زیر نویس فارسی یا حتی انگلیسی سریال را در سایت قرار بدید.

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
دوشنبه , ۲۵ شهریور ۱۳۹۸

ستاره عزیز;
سلام، انشاالله در آیندۀ نه چندان دور انجام خواهد شد.

پاسخ
بیژن گفته :
دوشنبه , ۲۸ مرداد ۱۳۹۸

ممنون میشم از شما

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
دوشنبه , ۲۸ مرداد ۱۳۹۸

بیژن عزیز;
لطفا از قسمت درخواست اقدام کنید.

پاسخ
بیژن گفته :
دوشنبه , ۲۸ مرداد ۱۳۹۸

سلام خسته نباشید ببخشید دوتاموزیک ویدیو هستش میخواستم برام با کیفیت hdبرام بزارید ممنون میشم منتظر جواب شما هستم ممنون میشم

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
دوشنبه , ۲۸ مرداد ۱۳۹۸

بیژن عزیز;
لطفا از قسمت درخواست اقدام کنید.

پاسخ
Shengu گفته :
یکشنبه , ۶ مرداد ۱۳۹۸

سلام
یه فیلم خارجی برنامه کودک می گذاشت که من خیلی دوست داشتم ولی چون هنوز اون موقع مدرسه نمی رفتم اسمش یادم نیست . یک غول چند آدم کوچولو رو تو قفس اسیر کرده و به خونه اش برده بود. غول خونه کثیفی داشت . آدم کوچولوها به زنه غوله یاد دادن چطور خونه و خودش و دختراش رو تمیز کنه و در عوض خواستن تا آزادشون کنه . کسی می دونه اسمش چی بوده ؟ اصلا اینو کسی یادش هست ؟

پاسخ
ناشناس گفته :
شنبه , ۳۰ شهریور ۱۳۹۸

سلام من اینو دارم کامل و بدون حذفیات ولی به زبان اصلیه

پاسخ
MASOD گفته :
شنبه , ۲۲ تیر ۱۳۹۸

قسمت ۹ و ۱۰ فصل دو هم یکی است

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
دوشنبه , ۲۴ تیر ۱۳۹۸

MASOD عزیز;
قسمت ۱۰ فصل ۲ اصلاح گردید.
سپاس از اطلاع رسانی شما

پاسخ
masod گفته :
جمعه , ۲۱ تیر ۱۳۹۸

فصل یک قسمت ۶ خرابه

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
جمعه , ۲۱ تیر ۱۳۹۸

masod عزیز;
اصلاح شد.
ضمن پوزش، فصل ۱ در واقع فقط ۵ قسمته.

پاسخ
حسین صفری مقدم گفته :
سه شنبه , ۲۱ اسفند ۱۳۹۷

سلام آیا این سریال دوبله است یا زیرنویس فارسی اگه زیر نویس فارسی هستش لطفا بگید با چه پخش کننده ویدیو سریال رو بزارم؟

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
چهارشنبه , ۲۲ اسفند ۱۳۹۷

حسین صفری مقدم ;
خیر، متاسفانه دوبله نیست
در صورت تهیه زیرنویس در سایت قرار خواهیم داد

پاسخ