ژانر: خانوادگی

| نسخه دوبله فارسی قرار گرفت |

دانلود سریال قصه های عمو رولی با کیفیت عالی

سریال عروسکی قصه های عمو رولی

دانلود مجموعه کامل کارتون قصه های عمو رولی با لینک مستقیم

دانلود کامل کارتون قصه های عمو رولی دوبله فارسی

 • کارگردان :

  Alistair Clarke, Bob Harvey, Helen Sheppard,…

 • بازیگران :

  Wayne Forester, Tamsin Heatley, Philip Pope, Duncan Wisbey

 • شرکت های سازنده :

  Novel Entertainment Productions

 • تعداد قسمت ها :

  112 قسمت دوبله فارسی با کیفیت بالا

 • سال تولید :

  2004 , توسط کشور : انگلستان

 • میانگین حجم هر قسمت :

  50 مگابایت (مدت هر قسمت: حدود 14 دقیقه)

 • کیفیت :

  480p امتیاز از ۱۰ : 5.8

لینک دانلود: شامل 112 قسمت

قسمت 1

حجم : 54 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 2

حجم : 50 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 3

حجم : 55 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 4

حجم : 54 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 5

حجم : 55 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 6

حجم : 113 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 7

حجم : 55 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 8

حجم : 48 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 9

حجم : 52 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 10

حجم : 58 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 11

حجم : 54 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 12

حجم : 55 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 13

حجم : 52 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 14

حجم : 56 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 15

حجم : 53 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 16

حجم : 56 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 17

حجم : 55 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 18

حجم : 55 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 19

حجم : 67 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 20

حجم : 55 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 21

حجم : 56 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 22

حجم : 42 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 23

حجم : 55 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 24

حجم : 52 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 25

حجم : 54 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 26

حجم : 55 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 27

حجم : 56 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 28

حجم : 56 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 29

حجم : 53 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 30

حجم : 54 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 31

حجم : 44 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 32

حجم : 50 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 33

حجم : 56 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 34

حجم : 55 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 35

حجم : 55 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 36

حجم : 54 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 37

حجم : 55 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 38

حجم : 42 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 39

حجم : 55 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 40

حجم : 55 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 41

حجم : 54 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 42

حجم : 52 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 43

حجم : 55 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 44

حجم : 32 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 45

حجم : 54 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 46

حجم : 49 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 47

حجم : 42 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 48

حجم : 56 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 49

حجم : 56 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 50

حجم : 24 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 51

حجم : 46 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 52

حجم : 33 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 53

حجم : 40 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 54

حجم : 32 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 55

حجم : 53 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 56

حجم : 53 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 57

حجم : 56 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 58

حجم : 56 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 59

حجم : 55 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 60

حجم : 53 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 61

حجم : 55 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 62

حجم : 54 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 63

حجم : 43 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 64

حجم : 52 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 65

حجم : 51 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 66

حجم : 44 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 67

حجم : 53 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 68

حجم : 45 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 69

حجم : 54 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 70

حجم : 32 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 71

حجم : 32 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 72

حجم : 42 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 73

حجم : 54 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 74

حجم : 55 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 75

حجم : 54 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 76

حجم : 54 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 77

حجم : 50 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 78

حجم : 53 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 79

حجم : 54 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 80

حجم : 54 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 81

حجم : 55 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 82

حجم : 54 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 83

حجم : 52 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 84

حجم : 55 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 85

حجم : 53 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 86

حجم : 54 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 87

حجم : 54 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 88

حجم : 39 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 89

حجم : 54 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 90

حجم : 54 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 91

حجم : 32 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 92

حجم : 54 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 93

حجم : 48 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 94

حجم : 54 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 95

حجم : 54 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 96

حجم : 53 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 97

حجم : 50 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 98

حجم : 54 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 99

حجم : 50 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 100

حجم : 41 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 101

حجم : 55 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 102

حجم : 32 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 103

حجم : 52 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 104

حجم : 54 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 105

حجم : 54 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 106

حجم : 45 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 107

حجم : 54 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 108

حجم : 40 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 109

حجم : 56 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 110

حجم : 54 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 111

حجم : 55 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 112

حجم : 54 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.
اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.
با تشکر.
چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید
نظرات و ارسال نظر