تمامی قسمت ها با دوبله انگلیسی و زیرنویس اضافه شد و کیفیت عالی

| زبان فرانسوی قسمت ویژه کرونا اضافه شد |

کارتون لیدی باگ

دانلود مجموعه کامل لیدی باگ با لینک مستقیم

دانلود کارتون لیدی باگ با لینک مستقیم

 • کارگردان :

  Thomas Astruc
  (Christelle Abgrall (season 2
  (Wilifried Pain (season 2
  (Jun Violet (season 2

 • تعداد قسمت ها :

  فصل اول = ۲۶ قسمت + یک قسمت ویژه کریمس
  فصل دوم = ۲۵ قسمت
  فصل سوم = ۲۶ قسمت
  فصل چهارم = وضعیت نامعلوم ، اخبار احتمالی ۲۶ قسمتی
  فصل پنجم = وضعیت نامعلوم ، اخبار احتمالی ۲۶ قسمتی

 • سال تولید :

  فصل اول = ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶
  فصل دوم = ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷
  فصل سوم = ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹
  فصل چهارم = ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱
  فصل پنجم = ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲

 • میانگین حجم هر قسمت :

  ۱۵۰ مگابایت (مدت هر قسمت: حدود ۲۳ دقیقه)

 • کیفیت :

  TV Netflex with Format MKV

 • با تشکر از تیم ترجمه :

  فصل اول و دوم = سپیده عباسی(تمامی قسمت ها) ، نرگس بهمنی (ترجمه قسمت ۲۱ فصل یک) و هماهنگ سازی توسط امین سرکار

  فصل سوم = سپیده عباسی(۱ تا ۱۰) ، نرگس بهمنی(۱۱) ،سیدمحمد رحمانی پاپکیاده(۱۲) ،مهدیس حاجی صانعی(۱۴,۱۳) ،امیر عباس کرمی(۱۵) ،امین سرکار(۱۶ ، ۱۷) ، شیرین (۱۸ تا ۲۵)
  موزیک ویدئو = هدیه شیرین خانم به شما طرفداران عزیز لیدی باگ

قسمت ویژه کرونا لیدی باگ (میراکلوس)

نام انگلیسی: Special Coronavirus

حجم : 19 مگابایت
زبان : فرانسوی

فصل اول: شامل ۲۷ قسمت

زیرنویس ها

حجم : ۲۷۰ کیلوبایت
زیرنویس : فارسی

دانلود قسمت ۱

حجم : ۱۸۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۱۸۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۱۸۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۱۸۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۱۸۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۱۸۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۷

حجم : ۱۸۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۱۸۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۲۲۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۲۲۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۱۸۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۱۸۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۲۲۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۲۱۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۵

حجم : ۲۲۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۲۲۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۲۳۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۲۱۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۲۱۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۲۲۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۷۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۲۳۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۳

حجم : ۲۲۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۴

حجم : ۱۹۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۵

حجم : ۱۸۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۶

حجم : ۲۰۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۷

حجم : ۲۷۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل دوم: شامل ۲۵ قسمت

زیرنویس ها

حجم : ۳۰۰ کیلوبایت
زیرنویس : فارسی

دانلود قسمت ۱

حجم : ۱۸۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۱۸۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۱۹۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۱۸۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۲۳۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۲۱۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۷

حجم : ۲۱۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۲۲۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۱۹۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۱۹۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۲۰۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۲۲۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۲۱۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۲۱۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۵

حجم : ۲۰۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۲۱۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۲۰۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۲۰۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۱۹۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۱۸۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۱۹۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۲۰۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۳

حجم : ۱۸۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۴

حجم : ۲۰۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۵

حجم : ۲۴۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل سوم: شامل ۲۶ قسمت

زیرنویس قسمت ۲۶ منتشر شد.

قسمت ۲۶ هم دوبله انگلیسی قرار گرفت.

زیرنویس ها

حجم : ۲۷۷ کیلوبایت
زیرنویس : فارسی

دانلود قسمت ۱

حجم : ۱۳۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۱۱۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۱۲۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۱۳۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۱۲۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۱۴۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۷

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۱۵۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۱۶۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۱۶۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۱۷۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۱۵۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۱۴۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۱۷۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۵

حجم :۱۷۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۱۰۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۱۷۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۱۷۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۱۴۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۱۴۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۱۶۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۱۳۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۳

حجم : ۱۴۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۴

حجم : ۱۶۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۵

حجم : ۱۷۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۶

حجم : ۱۸۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

داستان های کوتاه (سری Chibi کارتون لیدی باگ)

نام انگلیسی: MIRACULOUS CHIBI

قسمت ۱

حجم : ۱۱ مگابایت
زبان : دوبله انگلیسی

قسمت ۲

حجم : ۱۱ مگابایت
زبان : دوبله انگلیسی

قسمت ۳

حجم : ۱۲ مگابایت
زبان : دوبله انگلیسی

قسمت ۴

حجم : ۱۲ مگابایت
زبان : دوبله انگلیسی

قسمت ۵

حجم : ۸ مگابایت
زبان : دوبله انگلیسی

قسمت ۶

حجم : ۱۴ مگابایت
زبان : دوبله انگلیسی

قسمت ۷

حجم : ۹ مگابایت
زبان : دوبله انگلیسی

موزیک ویدئو کارتونی لیدی باگ (میراکلوس)

نام انگلیسی: MIRACULOUS Music Video

موزیک ویدئو

حجم : ۴۴ مگابایت
زبان : دوبله انگلیسی

خبر های فصل چهارم

بزودی جرمی میاد روی آنتن (مثل ایکه قرار پاییز ۲۰۲۰ پخش فصل ۴ رو شروع کنند)

ladybug

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.

اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.

با تشکر.

چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید

نظرات و ارسال نظر

پاسخ به سوسک خاکستری انصراف

MABEL گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

.
.
.
💟کت نوآر
.
.
هر روز و هر شب به اون فکر میکنم،
و امید دارم که…
بالاخره میاد ،
بالاخره وقتش میره سه.
شب ها میرم رو برج ایفل میشینم،
آهنگ سینیوریتا رو گوش میدم و به نور ماه خیره میشم.
به امید روزی که اون معنایه واقعیه عشق رو بفمه!
و درک کنه که چقدر دوسش دارم…
.
.
.
.
شبه همتون لیدی نوآری 💟

پاسخ
💜miraculous Love💜 گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

😍💚💖

پاسخ
D. Kitty Noir: گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

خودمم نمیدونم چرا این پیامو با اسم میبل فرستادم😅😜💟

پاسخ
ناشناس گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

کیتی نویر عزیزم
میخای منو دق بدی امشب نمیزاری

پاسخ
D. Kitty Noir گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

هییییییی روزگار!!!

پاسخ
Lady and cat گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

بچه ها
من می خوام یه داستان بنویسم
و راستش به کمکتون هم نیاز دارم چون می خوام تو داستانم باشید شخصیت کم دارم ممنون میشم
اگه اسم بدید و بگید چه رنگی رو دوست دارید 😊
یادتون نره ها!!

پاسخ
بانوی شب گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

منو میاری؟
اسم شبنم
رنگ بنفش
لطفا منو بیار

پاسخ
پاترکلس گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

اریکا و رنگ آبی
مرسی💙💙

پاسخ
D. Kitty Noir: گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

هورااااا
اممممم
اگه دوست داری منو بیار
اسمم همون کِیتی بزار
رنگم سورمه ای و شخصیت خوب یا بدم فرقی نمیکنه هر کدوم دوست داشتی💟

پاسخ
مهشاد گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

ارین تک مرض داری دوسن داری بین منو ارش فاصله بندازی من اصلا بهت نگفتم دکست دارم من حتی دیروز باهات حرف نزدم انقدر دروغ نگوو ارین ازت متنفرمممم ازت متنفرم
مزاحمممم

پاسخ
💜miraculous Love💜 گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

بیخیال مهشاد،ناراحت نباش
خواهش میکنم تحمل یه جر و بحث دیگه رو ندارممممممممممممم😖😫

پاسخ
Ary گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

مهشاد 🤣🤣 پدر سوخته با مستر بلنک رل زدی عاشقش شدی به منم که دیروز همینو گفتی 🤣😭🤦🏻‍♂️ گفتی دوستم داری تو مث اینکه هنوز همون آدم هستی 😐

پاسخ
مهشاد گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

ببین اولا من غلط بکنم چقدر باید ******** بهت ابراز الاقه کنم پس حرف الکی نزن ابراز علاقه نکردم بعدشم چرا باید جار بزنم ارشو دوست دارم ها

پاسخ
💜miraculous Love💜 گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

😅😂😕😯

پاسخ
Mr.Blanc گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

Nem szeretem senkit

پاسخ
D. Kitty Noir گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

⁉‼

پاسخ
💜miraculous Love💜 گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

😂😕
چه خبره دقیقا!!!!!!!!!!!!!!

پاسخ
♡Jessie quick♡ گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

سلللاااامممم
چطور مطورین
امتحانام مث عزرائیل بالا سرم ایستادن
جم بخورم کارم ساخته ست
بنابراین فکر کنم داستانمو یزره دیربه دیر تر از اینی که هست بزارم😅
خب…بهرحال موفق باشین…امیدوارم مجبور نباشین گوشیتونو بخاطر امتحانا  تحویل بدین…
نمیدونم چرا هروقت به جلسه امتحان فکر میکنم یاد maze runner میفتم.
خب دیگه…اینم از…
قسمت پنجم لیگ عدالت:
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
سنترال سیتی:استارلبز:آزمایشگاه سرعت:8صبح:
جاناتان خمیازه ی طولانی کشید و درحالی که چشمانش را میمالید به اطراف نگاه کرد.از شدت خواب آلودگی حتی مسیر رفتن به آزمایشگاه را به یاد نمیاورد.
_جس؟؟؟؟…بری؟….کسی هست؟من گم شدم!
_صبح به خیر!
جسیکا که تی شرت استارلبز را به تن داشت و موهایش را گوجه کرده بود دوان دوان از انتهای راهرو جلو آمد:
_دیرکردی!ما تمرینو ساعت 6 شروع کردیم!
جاناتان دست از مالیدن چشمش برداشت:
_تمرین؟…کدوم…تمرین؟
_خب…قرار شد کارگروهی رو تمرین کنیم.کل تیم تو آزمایشگاهن!من،بری،سیسکو و رالف برای جابجایی تمرین میکنیم…کیتلین علائم حیاتی و سرعتو کنترل میکنه و…
_خیلی خب فهمیدم!حالا من این وسط چی میگم؟
درحالی که پاهایش را روی زمین میکشید به دنبال خواهرش راه افتاد.
_دیشب وقتی جنابعالی خواب هفت پادشاه میدیدی کل تیم داشتن روی ام اس تی های ما کار میکردن و-
_رو چی ما کار میکرد؟؟؟
_ام_اس_دی…مخفف متا سوپرپور دیوایس*
(*metha superpower device)
_انگار نه انگار تا دیشب بهشون میگفتی ماسماسک!
جسیکا با هیجان دست هایش را درهوا تکان داد،کاری که انجام او ازو بعید بود:
_البته سیسکو میگه باید اسم مناسبتری براش انتخاب کنیم…
جاناتان بی توجه به ورورهای او برای یافتن
کوچکترین نشانه ای از بیحوصلگی و آرامش رواعصابی که معمولا در حرکات و رفتار خواهرش موج میزد سرتاپایش را برانداز کرد…اما…انگار آن جسیکا از زمان ورود آنها به محدوده ی استارلبز دیگر وجود خارجی نداشت…
_آهای!
از جا پرید:هان؟چیه؟
جسیکا چشمهایش را در حدقه چرخاند(جاناتان همان لحظه بخاطر سپرد که هیچ چیز نمیتواند استعداد خدادادی چشم غره های ترسناک را از او بگیرد):انگار هنوز خوابی!
جاناتان شکلکی درآورد و پشت سر او وارد آزمایشگاه سرعت شد:
_اوه!
صحنه ی روبرویش درست مثل یک آتش بازی پرسر و صدا خوراک جلب توجه بود.فلش و وایب آتش بیار معرکه بودند.وایب دریچه درست میکرد و فلش از آنها رد میشد بنابراین اتاق پراز نور آبی و قرمز شده بود.
_صبح بخیر!
ویولت و کیتلین پشت دستگاه سرعت سنج ایستاده بودند.جسیکا به آنها پیوست و درحالی که با دقت به مانیتور نگاه میکرد گفت:
_ریسکش بالاست ولی اگه بشه منو و سیسکو در یک زمان دریچه هامونو به سمت هم پرتاب کنیم
با درنظر نگرفتن نورفرابنفشی که ممکنه باعث آسیب به چشم بشه میتونیم یه موج بزرگ انرژی…
ذهن جاناتان دیگر گنجایش نداشت.همانطور بی حرکت آنجا ایستاده بود و با دهان باز به خواهرش خیره شده بود…
_خیلی هیجانزده بنظر میاد نه؟
جاناتان نفس عمیقی کشید و به ویولت نگاه کرد:
_خیلی برام عجیبه!تا همین دوروز پیش یه دختر خجالتی آروم بود که وقتی میخواست برای یه جمع حرف بزنه تقریبا لکنت میگرفت ولی الان….
واقعا نمیتونم درک کنم…
_البته فکر کنم خیلی خوشحالکننده ست
_البته که هست!واقعا خوشحالم که اینطوری میبینمش!هیجانزده خوشحال و البته خرخون!
ویولت خندید و بعد با قیافه ی جدی تری به او نگاه کرد:ما دیشب روی سربندت یه سری آزمایش انجام دادیم که البته نتایج خیلی قانع کننده ای نداشت…هنوز نفهمیدیم جنسش از چیه.حتی سعی کردیم بشکنیمش ولی…اصلا نشد
جاناتان که هنوز زیرچشمی به اطراف نگاه میکرد ابرویش را بالا برد:
_جدی؟
_آره…ولی یه چیزی بفکرمون زد…شاید قدرت تو فقط به ذهن خوندن خلاصه نشه…
_چی؟؟؟
جاناتان بیخیال دیدزدن خواهرش شد:
_ینی چی؟؟؟؟؟
_یعنی اینکه میخوایم ازت چندتا تست بگیریم…
البته اگه خودت موافق باشی…
_البته که موافقم!
جاناتان حیرتزده دستی به سر و صورتش کشید:
_یه فرصت طلایی برای سوزوندن دماغ جس!عالیه!
ویولت خندید.
                     ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
کورتکس:23:45:
جسیکا مشتش را روی میز کوبید:
_لعنتی!
چندساعتی میشد که روی عکس العمل ترکیب دریچه ها کار میکرد و به هیچ نتیجه ای نرسیده بود.نفسش را با حرص بیرون داد.این دفعه انگشت هایش محکم تر دکمه های کیبورد را فشار میداد.
_هوی!
سیسکو که آنطرف اتاق پایش را روی میز دراز کرده بود و با هندزفری در کامپیوتر فوق پیشرفته ی استارلبز برای بار هزارم ژوراسیک پارک را میدید و البته چنددقیقه یکبار نیمچه چرتی میزد به او چشم غره رفت:
_اگه قرار باشه تا صبح با همین الگو بکوبی رو اون میز من اینجا نمیمونمممممم…
جسیکا بدون اینکه نگاه پراز خشمش را از صفحه ی کامپیوتر بردارد گفت:خب نموووننننن!
_هوی هوی!آروم!
رالف با لیوان شیرقهوه ی غلیظش روی صندلی کنار جسیکا نشست
_آمممم بهتر نیست بقیشو بزاری برای صبح؟
_نه!!!
نفس عمیقی کشید و چنان ناگهانی از جا بلند شد که سیسکو آنطرف اتاق از صندلیش پایین افتاد
_آخ!
_دیگه خسته شدم!همش یجای معادله اشتباه درمیاد!
رالف که با دیدن اعداد و ارقام روی مانیتور کاملا گیج شده بود گفت:تو…احیانا…پونزده سالت نبود؟
جسیکا اینا_تو_ما_این باورنکردنیه!
جسیکا که بدون توجه به چشمغره های سیسکو از اینطرف اتاق به آن طرف میرفت چشمهایش را حدقه چرخاند:
_میشه بگی دقیقا چییییی باورنکردنیه؟؟؟الان ده ساعته دارم روی این معادله کار میکنم و هنوز به هیچ جوابی نرسیدم!
_اینجا چخبره؟؟؟؟
جسیکا درجا خشک شد:بری؟؟؟تو اینجا چی کار میکنی؟؟؟
بری خمیازه ای کشید و روی یکی از صندلی ها نشست:سیسکو زنگ زد و گفت یه مورد اضطراریه
منم اومدم
جسیکا به سیسکو نگاه کرد و ابروهایش را به طرز تهدیدآمیزی بالا برد.
_چیه؟؟؟؟
سیسکو از جا بلند شد و سوییشرتش را از روی پشتی صندلی برداشت:میخواستم برم خونه!
_اوه،پس برای اینکه حواستون بمن باشه شیفتی میمونین؟؟؟
رالف پوزخند زد:بیخیال بابا…تو که فکر نمیکنی من بتونم از پس تو و اون مشت خشمگینت بربیام
_هاها بامزه!…بری!همین الان برگرد خونه!
بری پلک زد.جسیکا پشتش را به آنها کرد و چشمانش را بست
_توهم همینطور رالف!…میدونم به من و برادرم اعتماد ندارین!اگه اینطوره شاید بهتر باشه به سفر اکتشاف ابرقهرمانمون ادامه بدیم!
_ج_جس؟؟
جسیکا نفسش را با حرص بیرون داد و برگشت:
_بل_وای!
به اطرافش نگاه کرد.آنها در تالار رویاها بودند!
او،بری،سیسکو و رالف..
زیرلب غرغر کرد:ناسلامتی وسط دعوا بودیما
سیسکو ناله ی طولانی سرداد:من خوابمممم میادددد!چرا نمیزارین برمممم
_بری؟رالف؟
_ویولت؟؟؟؟
ویولت و جاناتان از پشت یکی از درها به سمتشان آمدند.جسیکا به برادرش نگاه کرد:شماها_اینجا؟؟؟
_به تالار رویاها خوش اومدین!
امیلی که دنباله ی لباس آبی رنگش روی زمین کشیده میشد و لبخندش از همیشه رواعصاب تر بود به سمت آنها آمد.
_ما برای چی اینجاییم؟؟؟
امیلی که خوب همه را برانداز میکرد لبخند زد:
_چون وقتشه در دیگه ای رو باز کنید…
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
اینم از قسمت پنج….
خیلی ناراحتم که تا چندوقت خیلی نمیتونم بنویسم 😢ولی قول میدم بعدش با کلی سورپرایز تو قسمتای جدید برمیگردم😸
مواظب خودتون باشین
فعلا❤❤❤
20:51

پاسخ
D. Kitty Noir: گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

پرفکت!

پاسخ
♡Jessie quick♡ گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

درضمن کاربر آری خوش برگشتی

پاسخ
مهشاد گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

ارین فعال شدی تلگرام از بین رفتع تو اومدی اینجا؟؟؟😂😂😂😂😂😂😂😂😂

پاسخ
💜miraculous Love💜 گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

😂😂😂😂

پاسخ
Lady and cat گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

فانوس نوید اگه می تونید برگردید
منم به اندازه همه نارحتم که دیگه به سایت سر نمی زنید
اما نمی خوام اصرار کنم چون توی زندگی شما نیستم شاید مشکلی هست که نمی تونید بگید .اما بدونید هر وقت امدید
ما منتظرتونیم 😊

اری چه عجب یادی از ما کردی 😂😂
میراکلس فن خیلی خوب شد امدی .منتظر داستانت هستم

رادین و رقیه داستانتون خیلی قشنگ بود
😊

پاسخ
D. Kitty Noir گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

سلام
خب
نمیخوام ناراحتتون کنم،
ولی من الان به شدت ناراحتم،
به خاطر همین هم دو نقطه ی کنار اسمم نیست
نوید جان
فانوس جان
خواهشن برگردین!
التماس میکنم،
تنها دلخوشیم الان برگشته آری و میراکلس فن و داستانایه رقیه و رادینه!
خواهشن نرین!
؛ [
ممنون میشم اگه اینو بخونید
💟
آممم
یه چیزی
من داستانم یه مقدار به تاخیر افتاده
.
امشب نمیزارم
فردا میزارم
بازم ممنون
! D.Kitty Noir, Out

پاسخ
💜miraculous Love💜 گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

فانوس و نوید برمیگردن😉
مطمىٔن باشید😌
از اینجور مساىٔل زیاد پیش میاد😅

پاسخ
Ary گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

بچه ها خیلیا حرف خدافاظی کشیدن وسط ولی باور کنید نمیتونید دل بکنید پس دیگ حرف خداحظی نزنین🖤🚶‍♂️

پاسخ
Ary گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

عسل اینجایی؟😆

پاسخ
💜miraculous Love💜 گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

نه خیلی وقته نمیاد😕

پاسخ
مهشاد گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

تو تو روبیک نیستی بعد نمیدونی دقیق کجاست بعد اینجا خبر پیگیری عزیز
عجب بشری هستی حدایی 😂😂😂😂😂😂😂

پاسخ
Ary گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

مرسی بابت خوش اومد گویی🖤❤

پاسخ
Ary گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

فانو نوید رل زده بودن مگه میگن بهم زدیم تعریف کنید بابا من نبودم چ اتفاقایی افتاده😂😐

پاسخ
💜miraculous Love💜 گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

رل چیه!!!!!!!!!!!!
یه رابطه خیلی صمیمانه😊

پاسخ
بانوی شب گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

رابطه ی بین دخترا و پسرا
میگن رل

پاسخ
💜miraculous Love💜 گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

معنیش و میدونم عزیزم از کلمش بدم میاد😖😐😑

پاسخ
Cat noir گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

عزیز دل من خو رلن دیگع 😐
مثلا الان منو لیدیم باهم دیگع رلیم یا در واقع کراش منع 🖤

پاسخ
💜miraculous Love💜 گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

باشه بابا با این کلمات لاتینتون😂😕😐

پاسخ
بانوی شب گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

خوش برگشتی😊
هیچ اتفاقی نیوفتاد فقط
فانوس و نوید
منو کت نوار
مهشاد و مستر بلانس
عاشق هم شدیم
و چند نفر هم اومدن تو سایت دعوا راه انداختن الان همه چی مثل روز قبله
بازم خوش برگشتی💐🌹🌷

پاسخ
🐱💎Roghayeh💎🐱 گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
اهمممم….
اول سلام.
خوش برگشتی.😊😊😊😊😊😉
من kitty یا همون Roghayeh ام.😊😊😊😊😊😊
یه عالمه اتفاق افتاده که بنظرم نمیشه توضیح داد باید بری نظرات قدیمی رو بخونی.😊😊😊🙂🙂که یه بخشش مربوط به منه😂😂😂
….اصن اینو بی خیالش🙁🙁🙁
فقط یه چند تا مهمش:
ملیکا دختر دایی بانوی شب برگشت.
همه وجی دار شدن.
وجی نوید:مارکوی سابق یا آریمای جدید😅
و وجی ملیکا:میا
وجی من:میو میو و سلنا
وجی مرینت:ناتالی
وجی مهشاد:لیدی بلک
وجی رادین:رادین😂😂😂😂🤣
وجی دی کیتی نوار:میبل
وجی ملودی:آنیا ………….و غیره و غیره.
نوید و فانوس عاشق هم شدن💟💟💟😍😍😘😘😘
ولی الان میگن که بهم زدیم.🙁🙁🙁🙁🙁🙁
مهشاد و مستر بلانس💟💟💟💟
من داستان نوشتم😂😂😂😂😂😂نمیدونم خوندی یا نه.
دی کیتی نوار داستان نوشته.💖💖💖
جسی کوییک داستان نوشته💖💖💖
ملودی میخواد داستان بنویسه.💙💙💙💙
مارکو داستان نوشته(کاربر جدید)💖💖
بانوی شب داستان نوشته.💖💖💖
کت نوار داستان نوشته.💗💗💗
کاربرای جدید:مارکو و آرزو و فاطمه و مریکت و Faو ببخشید بقیه رو یادم نمیاد ناراحت نشین.
بعدش هر چی خواستی بپرس.چون دیگه چیزی به ذهنم نمیرسه.
Kitty out
🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱

پاسخ
ناشناس گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

آرین خیلی بیشعوری
کی میخای بزرگ شی
هنوز بلد نیستی چی رو باید کجا بگی
چی رو نباید بگی
خجالتم خوب چیزیه

پاسخ
بانوی شب گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

نوید فانوس یعنی چی میخواین برین
من تازه کل داستانمو بخاطر شما تغیر دادم
نرین دیگه
ای بابا باز منو پیشیم تنها شدیم

پاسخ
♡Jessie quick♡ گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

ولی کاربر رادین قششنگگگگ هممونو اوسکول کردیا
من بدبخت تو جاده شمال داشتم سعی میکردم معمای عشقتو حل کنم😂😂
مث هپی قشنگگگ دونه دونه همه ی دخترای سایتو برا خودم مثال زدم
ینی عالیییی😂😂
ولی گل گفتی
منم عاشق زندگیممممم
آی لاو یو زندگییییییییییی

پاسخ
بنیامین کبیری گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

عالییی ولی کاش فصل۳ بادوبله فارسی بود

پاسخ
💗happy💗 گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

ای بابااااا😕😕😕 دوباره فانوس و نوید رفتن 😕😕😕من تازه میخواستم نظر سنجی های میرای و دی نویر رو بقیه رو انجام بدم🙁 عجباااا رفتین دوباره🙁🙁🙁 امیدوارم زودتر برگردین🥰 و رقیه جون داستانتو خییییللللللییییی دوست دارم🤩🤩🤩 قسمت بعدو زودتر بذار🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩 یووووهوووووو🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩

پاسخ
💜miraculous Love💜 گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

مرسی عزیزم،خوشحال میشم نظرت و بگی😊😉😍💗

پاسخ
🐱💎Roghayeh💎🐱 گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘
قربونت برم هپی جونم.زود زود میزارم جونم.😘😘😘😘😘😘😘😘
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
ملیکا کجایی؟
دقیقا کجایی؟؟؟
دختر دقم دادی نیای منم میرما.😂😂😂😂😂😂😂😂
بیا قسمت بعدی داستانم در مورد (میا) ست.
در ضمن به میا هم بگو بیاد.
بیا…..😢😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

پاسخ
Lady and cat گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

اره ملیکا نیستی چرا ؟؟؟

پاسخ
D. Kitty Noir گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

راس میگه

پاسخ
لیلا گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

فانوس تو وب خودت هستی بریزیم اونجا؟
اصن بعد کنکور چی؟بعدش میاین؟؟؟

پاسخ
رادین ✌ گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

🔸🔹🔶🔷 نوید – 19 🔷🔶🔹🔸
.
.
🍁🍁🍁🍁🍁فصل 2 🍁🍁🍁🍁🍁
.
قسمت 6
.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
آنچه گذشت….
رادین و الکس با هم برای پیاده روی و غذایی به پارک رو به روی هتل یعنی پارک زیر پل فلزی رفتند .
رادین در اونجا با شخصی به نام مونیکا آشنا شد.
مونیکا رادین را در پارک به یه قرار دعوت کرد و الان اون تنها تو پارک تنهاس
و الکس هم رفت و بیاد ولی دیگه پیداش نشد .
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
.
💚💝✌ رادین✌💝💚
.
تنها بودم .
الکس هم معلوم نبود کجا رفته که برنگشته .
میخواستم یکم خاطرات رو با خودم مرور کنم و
تا حوصله ام سر نره ، ولی متاسفانه من فقط خاطره این یک سال رو در ذهن داشتم و بخاطر
اون دارویی که خودم درست کرده بودم هیچی از
گذشته ام یادم نمیومد .
هی داشتم به اون و رو این ور نگاه میکردم بلکه
شاید بتونم الکس رو ببینیم .
..
من احساس تنهایی زیادی رو میکردم .
اصلاً به تنهایی عادت ندارم و زیاد دوس ندارم .
و هر وقت تنها میشم دلم میگیره و یاد اون
روزی میوفتم که تنها و تک تنها از بیهوشی در
اومدم و هیچ کسی تو دنیا نبود .
و در اون لحظه تنها کسی که به دادم رسید و
کمکم کرد و کاری کرد که خودمو بشناسم .
من مدیونم بهش
واقعا ازش ممنونم
من جز اون کسی رو ندارم که اینقدر بهم محمت
کنه .
..
همین طور که داشتم نگاه میکردم
یهو الکس رو از اون دور دیدم
خیلی خوش حال شدم 😀
..
داشتم یواش یواش سمتش میرفتم
..
اونم داشت سمت من میومد
..
نگاه ها به نگاه هم دوخته شده بود
👧
👦
..
یجور احساس تنهایی کرده بودم که انگار بعد
یک سال یه ادم پیدا کرده بودم .
و اینقدر خوشحال بودم که میخواستم بغلش کنم
😁
..
الکس : سلام پسر 😀
ببخشید
یکم کار داشتم
..
ولی من زیاد خوشحالیمو بروز ندادم با کمی اخم
شوخیانه کردم و گفتم :
ای دختر
داری شیطون مشیا 😏😁
کجا بودی تنهام گذاشتی ؟
..
الکس : 😅
هیچی بابا
گوشیم زنگ زده بود 😁
..
من : تو که گفته بودی صدای شکمته 😕
..
الکس :ها اره
هر دوتاشون بود 😁😀😜
..
من :ههه 😀
..
تو که نبودی
دوباره یاد کابوسام اوفتاده بودم 😞
..
الکس : واای
ببخشید پسر
واقعا معذرت میخوام
..
من : تو از وقتی که چشم باز کردم
پیشم بود
کمکم کردی
تا حافظه ام رو به دست بدست بیارم
تا دنیا رو نجات بدم
(دستاشو تا انگشتانش گرفتم و ادمه دادم)
تا زندگی خودمو نجات بدم
😀😊
تو دیگه چه کاری هست که به من نکردی 😊
..
تو محشری 😀💝💓💖

و بعد رفتم سمتش و بغل ریزی بهش کردم

..
الکس تو شوک بود ولی بعد چند ثانیه به حالت
اول برگشت و گفت :
“پسر
خودت که میدونی
من به هرکسی اینجوری محبت نمیکنم
و بیام کمکش کنم و تو خونش با هاش یه سال
زندگی کنم .
ولی تو وجودت دیدم که لیقتشو داری
و ارزش کمکی که بهت میکنیم رو داری
تو خاصی پسر ”
..
بعد کمی اشک تو چشمای الکس جمع شد و
دستاشو داشت سمت من می آورد که منو بغل
کنه که من یهو یه لگد محکم زدم به پاهای چپش
و انداختمش رو زمین .😐
..
الکس که به کل از اینکارش سر در نمی اورد یه
نگاه به من کرد
که من اینجوری 😐 داشتم به بیکران ها نگاه میکردم
تا این سحنه رو دید گفت : هییی چت ش….
من جوری که لب و لوچم تکون نخوره گفتم :
هیس هیس هیس
الکس : چی شده ؟چت…..
من دوباره به اون یکی پاش زدم و دوباره
همون جوری و نگاه به افق گفتم :
هیس هیسسسسس
فقط بلند شو
بلند شو
الکس بد جوری عصبانی شده بود و با یه اخم و
تخمی بسیاری به من بلند شد .
و بعد وقتی بلند شد و پشت سرشو نگاه کرد
و دید که یه پلیس پشت سرشون ایستاده .
الکس به من یواش : یه پلیس ! خب که چی ؟
..
من یواش : خب خنگول جان
اینجا ایرانه
نه کشورمون
..
الکس : خب که چ….
هاااا
حالا فهمیدم
..
من : سلام سرهنگ
اتفاقی اوفتاده ؟
..
پلیس یه نگاه به الکس کرد و گفت : خانوم
این آقا مزاحمتون شدند ؟
..
الکس : امم ….. این …..
نه بابا به هیچ وجد 😌
..
پلیس : آقا این خانوم
چه نسبتی به شما دارند ؟
..
من : ایشون ….
امممم…..
ایشون ….
زنمه
الکس :دوستمه
یعنی اره
شوهرمه 😁
..
پلیس : آخر چی شد ؟
..
من : با هم …
باهم زن و شوهریم 😁
..
پلیس : خب پس چرا انداخیش رو زمین ؟
..
من : اممم …..
الکس : پام پیچ خورد 😁
..
بعد با هم خنده مصنوعی زدیم و گفتیم :
اره اره 😁
..تگ ووگ نمکت

پلیس به سر و روی ما نگاه کرد گفت :
خب
پس
شبتون بخیر 😉
..
هر دو تا مون : بله بله
بخیر شبت
یعنی اممم….
شبتون بخیر
..
پلیس سرشو زیر کشید و رفت
و من زیر لبی جوری که کسی نشود گفتم :
روز خوبی داشته بیدی 😒
( استفاده از افعال معکوس و زبان ببره ای )

..
.
وقتی رفت منو الکس آهی کشیدیم و بعد
الکس : یعنی الان کلی احساسات پیچیده
دارم 😐
..
یعنی الان نمیدونم باید با تو چیکار کنم 😤
..
یه بار احساساتی شده بودمااا 😒
..
برا همین نمیخوام احساساتمو بروز بدم
.
یعنی اون موقع میخواستم ببینم اگه حرف قانع
کننده ای برای کارت نداری
خفت کنم
..
من : 😅😅
ببخشید دیگه
مجبور بودم 😅
..
تازه خوب شد
که فکر کرد که زن و شوهریم 😅
..
بخیر گذشت
..
الکس : اره بابا
تازه نزدیک بود کلی سوتی بدیم
..
من : وااای اره
..
الکس : یعنی با اینکارت
ضد حال زدی تو کل تن و وجودم
که دیگه حال هیچی رو ندارم
..
رستورانم نمخواد بریم
..
چون عوض پیزا یا جوجه کباب
یه چی بهتر ازن خوردم
..
من : هااااا
ناقلا شدیااا شیطون 😏
پس بگو اون موقع رفتی تنها تنها چیز خوب
خوردی
به منم ندادی ؟
..
الکس : نه بابا
یه لگد جانانه از پا های پر برکت شما 😐
..
من : 😂😂😂
بابا شما ام نا دیده بگیرید خب
..
شما کاری دیگه ای رو پیشنهاد میکنید ؟
..
الکس : اره
میرفتی و عقب
و هشتدار میدادی 😕
..
من : اممممم
اینم میشه 😁
.
ولی تو اون لحظه چیزی به فکرم نرسید 😁
..
الکس : 😅
اشکال نداره 😁
….

..
.
خب ما یکم تو پارک قدم زدیم و بعد به هتل رفتیم و از غذای رستوران اونجا چیزی خریدیم
و خوردیم
من که هنوز تو شوک بودم
اخه مگه میشه با یه دلار یه غذا به این مفصلی
خرید 😅
.
خب خلاصه امروزم به خیر خوشی تموم شد 😊

..
.
*فردا صبح*
.
..

صبح که شد بلند شدیم ، به طبقه پایین برای
صبحانه رفتیم .
..
تو صبح اتفاق خاصی نیوفتاد .
..
عصر که شده بود.
ساعت 6:45 بود
و یه ساعت دیگه مونده بود تا ساعت 8
که مونیکا قرار گذاشته بود .
..
واقعاً استرس داشتم که چی به الکس بگم و در
برم .
..
من تو اتاق در حال اندیشیدن بودم
و الکس تو اتاق پذیرش برای درخواست چند تا
شامپو سر و بدن رفته بود .
..
من همیطور که رو تخت دراز کشیده بودم و
داشتم فکر میکردم، یهو یادم اومد که باید یه
نگاه کوچیکی رو کارتی که مونیکا بهم داده بود
بندازم تا بفهمم او یارو چانگولری کیه
و قراره کجا برم .
..
از رو تخت بلند شدم و رفتم سمت کتم و کارت
رو در اوردم و گرفتم خوندم .
..
خواندمش
ولی چیز زیادی ازش نفهمیدم
فقط فهمیدم که نوشته
آقای چانگولری در رشته باستان شناسی
تخصصی چند ساله دارند .
..
پشتشو که برگردوندم
آدرس مکان رو نوشته
که قرار داشتیم
..

نوشته بود که اونجا
در یه جای عباس آباد قرار داره
..
داشتم میخوندم که یهو الکس از در
اومد تو
..
ساعت 7 شده بود
..
اون خیلی عجله داشت
ولی نمیدونم برا چی
و برا همین بهش گفتم :
الکس
طوری شده ⁉ 😕
..
الکس :” بله ؟
ها
من ؟
اره
همین الان لیدی باگ بهم زنگ زد
که تو پاریس اتفاقی افتاده
و برا همین نیاز به من دارند
و مجبورم که از قدرتم استفاده کنم ”
..
الکس همینو گفت و یهو وردش رو خوند و تبدیل
به بانیکس شد .
و دوباره ادامه داد :
ببخشید پسر
من خیلی عجله دارم
و پاریس در خطره
و من باید برم کمکشون کنم
..
من : خب چرا من بات نیام ؟
..
الکس : نه تو نمخواد بیای
تو برو خونه عرفان 😊👍
..
من : نه تنها نمیمونم
میخوام بات بیام
..
الکس : شرمنده
واقعا نمیتونی بیای
..
من : تو از اول کنار من بودی
حالا نوبت منه
..
الکس : ببین تو واقعاً پسر خوبی هستی
ولی لطفاً بهم اعتماد کن
زود برمیگردم
..
من یه نفس عمیق کشیدم و با خونسردی و
کمی ناراحتی گفتم : باش
میتونی بری 😌😊☺
ولی زود برگرد 😊
..
الکس با دو انگشتاش گذاشت رو سرش و بعد
رهاش کرد . ( یعنی بدرود کرد )
و اون از پنجره به بیرون پرید و پراوز کرد و در
افق محو شد
..
من تا لحظه آخر نگاهش کردم و سعی کردم
احساس تنهایی به من دست نده .
ولی نه
..
انگار دوباره حسش کردم
..
دوباره
..
دوبار تنهایی
………
……..
…….
……
…..
….

..
.

********این داستان ادامه دارد**********

با کامنت هاتون به رادین و الکس انرژی بدین 😅✌

پاسخ
بانوی شب گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

عالی👌

پاسخ
🐱💎Roghayeh💎🐱 گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

عالللی😉✌️👏
😂😊
🌺🌼🌷🌹

پاسخ
رادین ✌ گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

😅
Thank you very much.❣️❣️❣️
😂😂😂😂
😜😜😜😜😜

پاسخ
♡Jessie quick♡ گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

به پای هم پیر شن😂
عالییی

پاسخ
Linda😊😊😊 گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

وااای بانوی شب خدایی خیلی خوبه با همه صادقو رو راسته نمی خوام FA یا fatemeh ❤️ رو ناراحت کنم ولی به قول بانوی شب مگه زورتون کردن اینا رو بخونید
بازم می گم نمی خوام کسی ناراحت شه ولی بانوی شب راست میگه

پاسخ
بانوی شب گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

به سایت خوش اومدی لیندا جان😊
قربون ادم چیز فهم👌
لیندا جان یه دونه ایی💜
اینا هم برای تو
💐🌸🌷🌹🌻🌺🌼⭐

پاسخ
بهار گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

نه کسی زورمون نکرده ولی اینجا جای داستان گذاشتنو نمدونم چت و اینا نیست

پاسخ
بانوی شب گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

ببین عزیزم اکه مدیر سایت مشکلی داشته باشه میگه
شما لازم نیست بگین😊

پاسخ
♡Jessie quick♡ گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

فانوس نوید
.

ینی چی؟؟؟؟؟؟
واقعا من نمیفهمم
بیاین ببینم
بیاین یه صحبت منطقی داشته باشیم

پاسخ
ملودی💙 گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

نمیدونم چرا ولی یه حسی بهم میگه بهتره کارشون نداشته باشیم
باور کنین من خیلی دوست دارم برگردن ولی من عادت دارم به احساسم گوش کنم و این حس بهم میگه بهتره کاری به کارشون نداشته باشیم😞

پاسخ
Ary گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

موافقم باهات

پاسخ
D. Kitty Noir: گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

نویییییییییید
و
فانوووووووس
اگه برین من چی کار کنممممم
ترو خدااااااا
دوتا از کسایی که تو سایت خیلی دوسشون داشتم شما دو تا بودیننننننننننننننننننن
ترو خدااااااا
یه کاری نکنین که اون دو نقطه ی کنار D رو تو اسمم بزارم اینورش
😀

پاسخ
D. Kitty Noir: گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

ببخشید
استیکر آخرش چرا اینجوری شد؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!
خواستم بنویسم : D

با فاصله نوشتم که دوباره اون شکلی نشه!

پاسخ
مهشاد گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

فانوسی میتومی یکاری بکنی خیلی نیازه باهات حرف بزنم خودت نمیدونی اخه ببین فانوسی میتونی همون کاری که بانوید کردی وب خصوصی زدی رو با من بکنی ؟؟؟؟
اخه کارت دارم

پاسخ
💜miraculous Love💜 گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

دی کیتی نوار جون از اینکه تو نظرسنجیم شرکت کردی خیلی ممنونم😊😍💕🌹

پاسخ
D. Kitty Noir گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

خواهش 🙃

پاسخ
Miraculous fan گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

کی این امضا و منو میشناسه👇
(❤️🖤)

پاسخ
♡Jessie quick♡ گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

منننننن
خوش برگشتی

پاسخ
Bahar گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

به خدا اینجا گپ چت نیستتتتتتتتت

پاسخ
🐱💎Roghayeh💎🐱 گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

سلام و دورود بر میراکلس فان عزیز…😃😃😃😃
خوش بازگشتی.
😘😘😘😘😘😘😘
(❤️🖤)
😊😊😊😉😉😉

پاسخ
🐱💎Roghayeh💎🐱 گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

12:31
Kitty on
🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱
اممممممم….😊😊😂😂😂😂😂
سلام بروبچ.چطورین؟
داستانمو گذاشتم..😂
Selena:زحمت کشیدی.من جای تو بودم تا حالا دو فصلو تموم کرده بودم.
Kitty:خفه.👿👿….خب😊لذت ببرید.😉😉🖤🖤
💖Miraculouse 💖welcome to my heart
قسمت یازدهم
آدرین:ما پیاده شدیم.کاگامی روی کولم بود.😑😑
مرینت:کاگامی خیلی نازک نارنجی هستی.حالا پات یکم سوخته.لازم بود بری رو کول آدرین؟
لایلا:این پیشنهاد من بود…اینطوری بهتره. توی یکی از سفرهایی که به لندن…
کاگامی:😑🙂🙂
مرینت:برو بابا…….ایش😡😒😒😒😒😒
کلویی داشت دست تکون میداد….آدریکنز…آدریکنز…..
آدرین:(آخ جون.عالیه…..😈😈😼😸)
پلگ:(از توی لباس:مریض.😒)
کلویی:هوو.😄…..آدریکنز…..چه خوب که اومدی و پریدم تو بغل آدرین. یکهو چشمم افتاد به کاگامی…..تو؟؟؟؟
آدرین:نتونستم تعادلمو حفظ کنم و سه تایی افتادیم زمین…
کلویی:سرمو مالیدم..آخ……هی…..از روم بلند شو عروسک چینی……داری کتمو خراب میکنی…و همینطور موهامو…و هلش دادم اونور…
آدرین:(از زیر)دخترا میتونین از روم بلند شین؟؟کمرم شکست…
کلویی:او….ببخشید😅..و زود بلند شدم بعد دستشو گرفتم و بلندش کردم..
آدرین خیلی از دیدنت خوشحالم عزیزم…ولی این شمشیر باز اینجا چیکار می کنه؟امیدوارم حداقل فقط یه مزاحم داشته باشیم…
آدرین:دقیقا نه.😅خب ما پنج نفریم.
چی؟؟دختر نونوا؟؟ اونم نمیدونم اسمش چی بود….اون پسره کیه؟؟
چقدر جیگره….خب ببینم شما اینجا چیکار میکنین؟نمایشگاه مامانم فقط جای آدمای باکلاس و مهمه..خیلی مسخرست..واقعامسخرست……
و دست آدرین رو کشید و بردش..
آدرین:نگران نباشید دخترا………….بیاین دیگه…همه چی حل میشه😉
و رفت..
بادیگارد هم دنبالش با چمدون های ما..
لایلا دست هنری رو گرفت و دوید دنبالشون سمت ماشینی که منتظرشون بود…
مرینت:منم دست کاگامی رو گرفتم و بلندش کردم……..آه…این بدترین سفر عمرمه..😔🙁🙁🙁
سوار شدیم و ماشین حرکت کرد…
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌸🌸🌸🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
🏢نمایشگاه🏢
آدری:اوه…لورای عزیزم….این نمایشگاه مسخرست…واقعا مسخرست..
شما به این میگین گل آرایی؟؟مثلا تو خودت طراح مدی…باید سلیقه رو خیلی خوب درک کنی.این کسایی که گفتی طرح هاشون رو به اشتراک بزاریم اصلا استعداد ندارن.بی ذوقن و طرح هاشون واقعا مسخرست.
نمایشگاه من بی کلاس ترین نمایشگاه نیویورکه…نمایشگاه من…
لورا:(قهقهه)..😊😊😊😊😊😊😊😄آدری من خیلی خوبم هنر و مد رو درک میکنم.من ۱۷ساله که در زمینه ی مد فعالیت دارم. به من اعتماد کن.😊نمایشگاهت عالیه.
آدری:ببینم میا کجاست؟
لورا:جایی نیست که من دخترمو نبرده باشم…اون نمونه ی بی نقص و بی نظیر زیبایی و شکوهه. بهترین مد آمریکا..
ولی الان رفته جلسه ی عکاسی.ساعت۵میاد اینجا.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌼🌼🌼🌼🌼🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌷🌷🌷🌷🌷
🍓داخل ماشین🍓
هنری:(با صدای بلند)ای وای……..
همه به هنری نگاه کردیم..
چیه؟؟؟خب گشنمه دیگه.تازه خسته هم هستم….اگه….
لایلا:شکلات.😊🍬🍬🍬
هنری:آره شکلات..چی؟؟؟کجا؟؟؟
لایلا:اون مغازه..بریم بخریم؟؟
هنری:عالیه.بزن بریم.بزن کنار…
و از ماشین پریدن بیرون.دست تو دست هم.داشتن میخندیدن.
کاگامی:آدرین،لطفا برام آبمیوه بگیر.
آدرین:😊😊😊😊😊باشه کاگامی…و پیاده شدم
مرینت:تا اونا برگردن فکرمو گذاشتم تا یه بلایی سر لایلا بیارم..
چیکار کنم؟؟چیکار؟؟چیکار؟…….نه اومدن.
لایلا نشست توی ماشین و هنری هم همینطور.
آدرین آبمیوه ی کاگامی رو داد و خودشم نشست.آقا لطفا حرکت کنین.
مرینت:👿😡😡😡😡
آدرین:چی شده مرینت؟؟
مرینت:هیچی…..میگم شهر نیویورک واقعا با شکوهه….😯😮😮😮😶🙂
آدرین:آره…همینطوره..
مرینت:😅😅😅😅😅😅😊😊😊😊😊
آدرین:مرینت…. ‌ مرینت:ببببله؟؟😓
آدرین:اگه یه روز….
کلویی:رسیدیم!!!!!!!! آدرین بیا……و از ماشین پرید بیرون و آدرینو با خودش برد.
مرینت:یعنی چی می خواست بهم بگه؟؟
لایلا:مرینت عزیزم چرا پیاده نمیشی…😁😐😈😈و هلش دادم بیرون.
هنری:وای نه…مرینت چی شد عزیزم بزا کمکت کنم….
مرینت:نمیخوام…😡😡😡
هنری:لیدی حالا چرا عصبانی هستی؟بیا بریم.مطمئنم بهمون خوش میگذره…و دست مرینتو گرفتم و بردمش…
کاگامی:هی…کسی نمی خواد منو ببره.؟؟
هنری:(همون طور که داره میره)میتونی راه بری…..خودتو به موش مردگی نزن کاگامی😐😂😊😊
کاگامی:😒😒😒
بادیگارد هم پیاده شد و راننده رفت سمت هتل تا چمدون هامونو بزاره.
اما بادیگارد نمیدونست که گابریل یه جی پی اس رو کف کفشش جاسازی کرده……….
خب…امیدوارم خوشتون اومده باشه.
ببخشید اگه کم بود.اما قسمت بعدو همین امروز میزارم.
همتون عزیزای دل کیتی هستین.🖤🖤🖤🖤🖤
😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😺😺😺😺😺
Kitty out

پاسخ
🐱💎Roghayeh💎🐱 گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

کی داره داستانمو دیس لایک میکنه؟
خب دوست نداری نخون.
این کارت یا از روی حسادته یا از روی بیکاری و مرض داشتن.
جرئت داری خودت بیا اینجا جواب کامنتمو بده ببینم کی هستی.
نمیدونم کی مرض داره همرو دیس لایک میکنه..خودشم یکی نه،ده تا،صد تا،هزار تا،صد….
Selena:آروم باش،خب یکم منطقی فکر کن.شاید دلیلی دارن.
Kitty:تو خیلی غلط کردی،اصن هرچی میکشم از تو میکشم.
از جلو چشام دوووووور شو.😡😡😡👿👿👿👿👿👿👿👿😾😾😾😾
Selena:روانی،دیوونه،بی منطق…آخ…….باشه باشه اون دمپایی رو بزار کنار میرم.
Selena out
🌺🌺🌻🌻🌸🌸

پاسخ
بانوی شب گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

ولشون کن رقیه جان حسودن از ادمای حسود چه انتظاری داری بزار اینقدر دیس لایک کن تا به قول پیشیم پوکر شن
برای چیز های بی ارزش اعصاب خودتو خراب نکن ارزش ندارن بی ارزشن😊😊😉😉
و الان که من این حرفو زدم میاد دیس لایکم میکنه
بیا بکن چون برای من تو یه ادم بی ارزشی
حتی به اندازه ی خاک کفشم ارزش نداری😊

پاسخ
Fanos گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

سلام بچه ها
راستش منو نوید بهم زدیم.
و خب نوید گفت که من بجاش ازتون خدافظی کنم
نوید دیگه سایت نمیاد.
و خب بدون اون منم دیگه نمیام.
دلیلشو خواهشا از ما نپرسین..
ممنونیم ازتون شما بهترین دوستای ما بودین.
و…
من دیگه چیزی نمیتونم بگم..
بچه خدافظ برا همیشه دیگه نه منو توی سایت میبینن و نه نوید رو.
😞
خدافظ.

پاسخ
💜miraculous Love💜 گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

😕😕😕😕!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

پاسخ
🐱💎Roghayeh💎🐱 گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

🌺🌺🌼🌼
یعنی چی این کارا؟؟
من خدافظی سرم نمیشه.
همین الان برگردین سایت یا…کفش بداران رو خبر میکنم بیان سراغتون….😂😂😂😂
بی شوخی….فانوس و نوید، برعکس حرف فانوس من حتما دلیلشو ازتون میخوام.
بعدشم فکر دل مارو نمی کنین که براتون تنگ میشه؟
Kitty out
🙁🙁🙁🙁🙁🙁🙁

پاسخ
Cat noir گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

خداحافظ تا بعد کنکور 😄🖤

پاسخ
مهشاد گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

نوید چیشده مگه ببینم نکنه با فانوسی…
اوه نهه اخههه چرااااااا

پاسخ
Fanos گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

مهشاد
نوید باهات حرف زده؟! چی گفت بهت؟! ما به هم‌ زدیم

پاسخ
مهشاد گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

فانوس
.
.
.
.
.
.
.
.اخه……چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟

پاسخ
رادین ✌ گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

نوید جان
ببین روزگار هیچ وقت سرنوشت آدم رو و پایان زندگی رو تائین نمیکنه
این خود آدم ها هستند که سرنوشت خودشون رو رقم میزنند
سرنوشت فقط به افکار آدم اطاعت میکنه
پس یعنی
هرچی تو سرت میگزره
عملی میکنه
پس افکار مثبت رو به مغزت بده 😉

پاسخ
ملودی💙 گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

رادین درسته دستم بهت نمیرسه ولی امشب اگه احساس خفگی بهت دست داد بدون کار منه😁
شب تو آینه رو هم نگاه نکن
از من گفتن بود😑

پاسخ
رادین ✌ گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

😜😜😜😅

پاسخ
Maricat گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

بچها بیاید دست جمعی بریم پاریس جرمی رو خفه کنیممممممم 😭😭😒😒 منکه نمیتونم اینقد صبر کنممم 😔☹ اگه هر دو روز یبار ۱ دقه از هر قسمت میساخت هم الان چندتا قسمت اومده بود 😒 انگار میخواد چیکار کنه که اینهمه لفتش میده 🙁

پاسخ
Maricat گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

دوست دارید هاک ماث باشید یا لایلا یا کلا وجود نداشته باشید؟ 🤔😂

پاسخ
Maricat گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

وای داستاناتون خیلییییی قشنگن 😍😍
چقد انشاتون خوبهههه 👍👌 مال من بیشتر شبیه چرت و پرت نویسیه 😁

پاسخ
Ary گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

رادین دادا دلم تنگ شده بود برات پس اینجایی شیطون❤🖤دلم برا همتون تنگ شده بود🖤❤

پاسخ
رادین ✌ گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

اء
به به
داداش آری 😀
ما که همیشه اینجایم
شما کم پیداین
کجای نیستی ؟ 😊

پاسخ
ملودی💙 گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

اوا سلام آری جون بالاخره برگشتی😄😄
خوش اومدی💙💙

پاسخ
مهشاد گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

چه عجب رو دادی شانس اوردی پی ویت نیست خفت میکردم
چشم منو دور دیدی داری اون تو تل بازی میکنی بدون من😢😢😢😢😢😒
من ارباب فرقه ها بودم 😭😭😭😭😭

پاسخ
Ary گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

یادته😆😂

پاسخ
🐱💎Roghayeh💎🐱 گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

ئه….آری اومدی؟🙂
خوش اومدی.🌼🌼
کجا بودی کم میای به ما سری نمیزنی..😊😂😂😂😂😂😂
🖤Kitty out🖤

پاسخ
💜miraculous Love💜 گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

سلام،چه عجب یاد ما افتادی!!!!!!!!!!!!😅
بالاخره از تلگرام دل کندی😅😂😐

پاسخ
بانوی شب گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

کاربر فاطمه
اولا من سایت تو شلوغ نکردم و شما داری با حرفات اینجا رو به هم میزنی
درسته نظر هر یک از کاربران محترمه ولی اگه از من خوشت نمیاد کامنت هامو نخون مگه مجبورت کردن به قول خودت والا
😊😊😊😊

پاسخ
fatemeh ❤️ گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

سلام به همگی ببخشید بچه ها ( بانوی شب _Cat noir ) که این حرفو می زنم ولی اینجا که واتساپ یا تلگرام نیست که اینقدر با هم حرف می زنید الکی سایت هم شلوغ می کنید اگه اینقدر به هم علاقه دارید شماره ی همو بگیرید برین هر کاری دوست دارید بکنید
والا

پاسخ
بانوی شب گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

مطمئن باش اگه داشتیم اینجا اینکارا رو نمیکردیم عزیزم
و منتظر نبودیم شما بیاین بگین😊
والا

پاسخ
FA گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

سلام بچه ها 🙋🏻‍♀️
آخه بچه ها جون این چه سوالاتیه که از هم می پرسین؟؟
من چه جوریمو چه شکلیمو چه شخصیتی دارمو
آخه این چه سوالیه مگه ما تو رو دیدیم که این حرفو می زنی؟؟
اگه هم می خوای بدونی باید بگم کسی که این سوال رو پرسیده خیلی خود شیرین هست و می خواسته فقط یه چیزی بگه و اینکه دیگه از این سوال ها از هم نپرسیییین من هر دفعه میام داستان های توی سایت رو که بچه ها می زارن رو بخونم یکی این سوال رو پرسیده ااااه آقا ول کنید

پاسخ
🐱💎Roghayeh💎🐱 گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

میرای عزیزم…
بنظر من کاگامی،مکس و لوکا قابل اعتماد هستن.وتموم ویژگی های یه ابر قهرمانو دارن.من بودم به اونا معجزه گر میدادم.
و دی کیتی نوار گل….
فکر کنم اسم مولتی موس رو یزارن…موش مخملی یا موش سفید یا موش موشک..😊
مولتی فاکس رو هم بزارن..روبی موش یا موش نارنجی یا پرتغال..😅😅
دراگون باگم بزارن…اژدهای کفشدوزکی یا دختر دو رگه یا اژکفش..😊
😘😘😘😘😘😘😘😘
Kitty out

پاسخ
ملودی💙 گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

از اژدر کفش خوشم امد😅😅😅😅

پاسخ
💜miraculous Love💜 گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

💕OK thanks for your opinion

پاسخ
🐱💎Roghayeh💎🐱 گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

سلام دوستان.
شبتون خوش.
میخوام بگم که…
اگه میشه از نگاه خودتون منو توصیف کنین.
بنظرتون من چه شکلی ام؟قیافم چجوریه؟
چه شخصیتی دارم؟نکات مثبت و منفی درباره ی من….
میخوام بدونم دوستای عزیزم منو چجوری میبینن.
من انتقاد پذیرم.پس لطفا راستشو بگین.
ممنون از همتون.
😘😘😘😘😘😘
Kitty out
🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🌼🌼🌼🌼🌼🌼

پاسخ
Lady and cat گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

امم بنظرم تو
یه دختر با موهای نسبتا کوتاه
با چشم های تقریبا درشت با مردمک قهوایی تیره

شخصیتت
بنظرم خیلی اجتماعی نیستی
خیلی خوش خنده ایی و پر جنب جوش
مهربونی و قوی
همین دیگه همینا رم اورانیوم غنی کردم تا نوشتم 😅😅😅
ها راستی
بنظرم تو خوانوادتون یکی هست که خیلی رو مخ
این اخری رو از شخصیت هنری متوجه شدم
البته شایدم اشتباه باشه 😅😅

پاسخ
بانوی شب گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

تو نقش بازی کردن حرف نداری👌👌👌

پاسخ
💜miraculous Love💜 گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

🌙😴

پاسخ
💜miraculous Love💜 گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

سوپر مرینت جونی از جواب دادنت به نظرسنجیم ممنونننننننننننننننم😊😘😍😉💕

پاسخ
Lady and cat گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

به رز و همچنین مکس معجزه گر میدادم دلیلم هم برای رز اینه که کلا دختر مهربونیه و دوستاش براش
مکس هم خیلی راز داره
پس گذینه های خوبی هستن

پاسخ
💜miraculous Love💜 گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

🌹soooooooooooo cooooooooooool

پاسخ
❤Super-marinette❤ گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

خواهش میکنم آجی میرای جونم🌺🌸😘😊😉

پاسخ
💜miraculous Love💜 گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

😘😊

پاسخ
D. Kitty Noir: گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

Bebakhshid
Kibordam hang kard!
Khastsam begam
😻💟Shabeton cat noiry

پاسخ
💜miraculous Love💜 گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

😻💚

پاسخ
Lady and cat گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

😍😍

پاسخ
🐱💎Roghayeh💎🐱 گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

سلام..سلام..
چطورین؟
تنبل خانوم داستانشو گذاشته.😂😂😂😂
لذت ببرید.😊😊😊
💖Miraculouse 💖Welcome to my heart
قسمت دهم
مرینت:(چطوری بحثو عوض کنم؟هنری آخه این سوال بود پرسیدی بیشعور؟یعنی میخواد به چی برسه؟)
همون لحظه چشمم افتاد به کاگامی.چی کار کنم…..اممممممم..😯😯
(توی دلم:معذرت میخوام کاگامی.)
و چایی رو هل دادم و ریخت روی پای کاگامی.
کاگامی از خواب پرید: وایییییی سوختمممم….😲😲😲😢😢
آدرین:چی شد کاگامی؟خوبی؟یهویی چی شد؟
هنری:فوت..فوت..فوتتتتتتت….الان خوب شدی؟
کاگامی:دارم می سوزم….😲😲😲😭😭😭😭😭😭😭😭چی میگی؟
لایلا:چطوره یه قالب یخ بزاریم روی پاش..وسریع قالب یخو گذاشت روی پای کاگامی…
کاگامی:چیکار میکنین؟؟؟؟؟میخواین منو بکشین؟😭😭😭😭
مرینت:🙁😖😖😓😓😓:هنری پاشو کارت دارم…
هنری:دارم فوت میکنم.فوت…فوتتتتتتتتت….😊🙂😶😐
مرینت:اَه….من از دست تو چیکار کنم آخه؟کشیدمش یه گوشه.
لایلا:مشکوک به نظر می رسه.یعنی چی میگن؟باید بفهمم.
و رفتم ببینم چی میگن.
آدرین:این لیوان چایی چطوری یهویی ریخت روی پات؟؟🤔🤔
او………😯😯😯😯😯😐😐😐😐😐😶😶😶😶😶😶پس که اینطور.
کاگامی اینجا بمون میام. کاگامی:😭😭😭😭😭😭😭😭
سه ردیف صندلی اونور تر:
مرینت:هنری قرارمون چی بود؟
هنری:مرینت عزیزم نمی فهمم چی میگی.🙁🙁
مسافر:از دست شما جوونا.سرمونو بردین.برین یه جای دیگه صحبت کنین.
مرینت:آه…..هنری…هیچی نگو.خواهش میکنم.و بوسیدمش و رفتم.
هنری:مرینت!!!!وایستا…….کجا رفت🙁🙁🙁
لایلا:اهمممم….😊🙂🙂🙂🙂
هنری: وایییییی…ترسیدم.شمایید؟
لایلا:لازم نیست انقدر رسمی صحبت کنی هنری جونم.و دستمو گذاشتم رو شونش:اگه چیزی اذیتت میکنه به من بگو.😊😊😊همه توی مدرسه با من درد و دل می کنن.من راز دار خوبیم.
هنری:دستشو از شونم برداشتم:امم..نه مشکلی نیست.
او..چاییت سرد میشه.مال خودمم همین طور.بهتره بریم.و با عجله رفت.
لایلا:😐😡
آدرین:مرینت یه کاری باهات دارم.بیا…. مرینت:آآره..حتما😬😁😅
هنری:اِه……کجا رفتن؟؟لایلا از پشت سرم رسید بهم..
هاها😊😊😊….اشکال نداره…هلم داد و منو نشوند و خودشم نشست بغلم و دستمو گرفت گذاشت رو دستش…
لایلا:بیا در مورد خودمون حرف بزنیم.
هنری:😓😓😓😓😓
کاگامی:من هنوز پام میسوزه.😢😢. لایلا:(تو دلم:به درک) عزیزم خوب میشی.😊😊
آدرین:مرینت چرا چایی رو ریختی رو پای کاگامی؟من آوردمتون که رابطتون رو بهتر کنم.تازه تو وکاگامی که باهم خوب بودین؟؟
مرینت:😓😓😓
💗گابریل و ناتالی💗
(دیشب ساعت۹:۱۰شب)
ناتالی:گابریل،اونها رفتن.
گابریل:ناتالی،لطفا بیا اینجا. ناتالی:بله؟
گابریل:دستهامو گرفت و بهم نگاه کرد و گفت:من معجزه گر طاووس رو
تعمیر کردم.دیگه استفاده از اون بدون مشکله.
ناتالی:این عالیه.اما چطور گابریل؟او..ببخشید.آقای آگراست.😌
گابریل:با استفاده از اون کتاب.اشکالی نداره اگه منو گابریل صدا بزنی.
ناتالی:من برای تو هر کاری می کنم گابریل.😊
گابریل:🙂🙂من فهمیدم که چرا تموم کار هایی که تاحالا کردم با شکست مواجه شده…تموم نقشه هام..
ناتالی سکوت کرد.
من میخوام یه مدت شهر رو در آرامش نگه دارم.تا زمانی که نقشه ی فوق عالیمو به کمک تو طراحی کنم.بعدش در فرصت مناسب جوری شهرو تحت تأثیر قرار میدم که لیدی باگ و کت نوار شوکه بشن و نتونن کاری بکنن.و من معجزه گرهاشونو به دست میارم و امیلی روبرمیگردونم.
ناتالی:عالیه و من تموم سعیمو برای موفقیت تو میکنم.😅😅😊
گابریل:😎😎متشکرم.بیا شروع کنیم……
خب….برگردیم به قطار…
مرینت:راستش آدرین…
آدرین:اشکالی نداره.اما مطمئنم این سفر کاری میکنه که دیگه همچین چیزی پیش نیاد.این سفر به طور معجزه آسایی شگفت انگیزه.
مطمئنم کارت عمدی نبوده.
مرینت:😮😮😮😮😫😫🙁🙁🙁🙁🙁
برگشتیم به واگن…هنری و لایلا داشتن میخندیدم..
اعصابم خورد شده بود…..
خودمو به زور جا دادم وسطشون.
وای..ببخشید که میون حرفتون میپرم..شکر میون کلومتون…
در مورد چی حرف میزدین؟
لایلا:به تو چه؟😒😒😒😒😒
هاها😁😄😃😃مرینت چی میخوای بگی؟
هنری:(داره پای کاگامی رو که زر زر میکنه می فوته..😂😂😂😂😂)
فوتتتتتتتتت…ففوووووووت….چیزی نبود مرینت جونم.
بهتره که…
صدایی شنیدیم….
قطار به ایستگاه نیویورک نزدیک میشود….
خب….امیدوارم خوشتون اومده باشه.ببخشید اگه کم بود.
و یه تشکر ویژه از همتون به ویژه کاربر@lady bug که از داستانم استقبال میکنین و پیگیرش هستین.
قسمت بعدو فردا شب میزارم.
همتون عزیزای دل کیتی هستین.😊😊😊😊
مخلصیم.😎😎😎
(خواستم آخرش مثل همیشه با این تیکه کلامم تموم بشه😅😅😂)
Kitty out
🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱

پاسخ
Lady and cat گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

خیلی خوب بود
فقط قسمت بعد رو زودتر بزار 😊

پاسخ
Im.blabc گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

عالی…
منتظر ادامه قسمت های داستانت هستم.

پاسخ
بانوی شب گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

عالییییییییی بود
قسمت بعد رو میخوام زود باش دختر طاقت ندارم

پاسخ
Fanos گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

عاشق هنری ام
اصلا خيلي باحاله
فوووت
فوت
فوت.
کاگامی: بسه دیگه😢

پاسخ
رادین ✌ گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

عالللی 😉✌👏

پاسخ
🐱💎Roghayeh💎🐱 گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

Thank you very much.❣️❣️❣️
😂😂😂😂
🖤Kitty out🖤

پاسخ
لیلا گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

منظورم از استعداد همین بود
یطوری گفتی “کدوم استعداد” شک کردم ک داستانو تو نوشته بودی
موفق باشییییی

پاسخ
بانوی شب گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

شبتون رویایی🌙⭐
مخصوصا پیشی خودم😘

پاسخ
Cat noir گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

شب توهم شکلاتی لیدی من 🖤

پاسخ
🐞Marinette🐞 گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

ناتالی : خوشگل شدم
مرینت : عالی …
ناتالی : ا سلام فلورا خوبی
فلورا : سلام ناتالی … خوبم چقدر تو ناز شدی
مرینت : گابریل کوششش
ناتالی : فردا میاد
مرینت : ^^

پاسخ
🐞Marinette🐞 گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

جانم فانوسی
من که هستم
هپی
ببینم میتونم مامانم رو راضی کنم بمونیم .. خونه خالم ملک شهره
کجای ملک شهری
من خودم که نمیدونم
ولی اون پارکه هست که فوتبال دستی داره .. ولی خودت باید به جای ادماش باشی من نزدیک اونجام
لیدی نایت
ایوللللللللللللللل

پاسخ
D. Kitty Noir: گفته :
یکشنبه , 24 می 2020

خب
نوید جان
دقیقا نمیدونم چرا میخوای از دنیا انتقام بگیری ، ولی اگه دلیلش رو بگی شاید بتونیم کمکت کنیم.
جسی جان
داستانه محشششششششششر بودددددددددد
بانو ی شب جان
داستانم رو فردا شب میزارم
میرای جون
من
اممممممم
من یا میراکلس مار یا خرگوش رو به الکس میدم
چون الکس به شدددددت راز نگه داره
و کارش رو خووووب بلده
.
در آخرم بگم که یه نظر سنجی صفحه ی قبل گذاشتن جواب بدین لطفا
ممنون
D. Kitty Noir, Out:

پاسخ
لیلا گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

اسم وایپیرن رو میزاشتن کبری
دراگون باگ هم اژدردخت یا اژدردوز(واقعا نمیدونم چرا دارم باین چیزا فک میکنم)
مولتی فاکس هم ” ثعلبک” شاید سوال پیش بیاد ک چرا عربیییییییی
خب ،
چون دیدم ک میگم
برا بقیه هم ایده رو مخ دیگه ای ندارم

پاسخ
بانوی شب گفته :
یکشنبه , 24 می 2020

یعنی خداییش رادین قشنگ مارو اسکل کردی
دمت گرم

پاسخ
رادین ✌ گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

خواهش اجی
ایشا الله دفعه بعدی
بیشتر و قشنگ تر اسکل میشید 😉💪
😅

پاسخ
🐱💎Roghayeh💎🐱 گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

تو خیلی غلط میکنی…😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
😜😜😜😜😜😜😜😜
ایشا الله دفعه ی بعد من خودم زودتر با دمپایی تشریف میارم.
به کفش بداران هم کاری ندارم.
Kitty out
🐱🐱🐱🐱
🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱

پاسخ
بانوی شب گفته :
یکشنبه , 24 می 2020

یکی بگه چی شده
چرا نوید اینقدر ناراحته
فانوس با نوید بهم زدی؟
ای بابا یکی بگه

پاسخ
Cat noir گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

منم گیج شدم 😐
فک کنم تو پیامای سکرتشون یه اتفاقایی افتادع 😕

پاسخ
Fanos گفته :
یکشنبه , 24 می 2020

ارتش کفش بداران من؟؟
کجایین!؟؟؟
رادین رو پیدا نکردین؟! 👠
ببله از اتاق فرمان اشاره میکنن
که…
بله…
دلیل رادین برای عشقش پذیرفته می‌شود.
همه عاشق زندگی شون هستن.
هرکیم بدش میاد بیاد پیش خودم تا حالیش کنم.
و کاری کنم عاشق زندگیش بشه.
بله دوباره اشاره میکنن.
که اممم.چیزه..
زر الکی نزنم؟!.
باشه چشم.
کفش بداران. منتظر دستور بعدیم باشین.
بله سه باره اشاره میکنن. که خفه

پاسخ
رادین ✌ گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

خدا رو شکر 😥
به خیر گذشت 😰
😅

پاسخ
۰۸۷ گفته :
یکشنبه , 24 می 2020

سلام دوستان دلم براتون تنگ شدهههه خیلی

پاسخ
سجاد گفته :
یکشنبه , 24 می 2020

وای به خاطر نون سنگگ چه قدر ترکیدن دیس لایک رو برم واویلا لیلی دیس لایک ها شدن خیلی لایک ها کم شدن دیس لایکا زیاد شدن

پاسخ
ملیکا گفته :
یکشنبه , 24 می 2020

لطفا این نظرسنجی رو صادقانه جواب بدید 🙏🙏
1 . بهترین خصوصیت من 🤗
2 . بدترین خصوصیت من 🥰
لطفا بد و خوبمو بگید تا خصوصیت خوبمو ادامه
و بدترین خصوصیت مو خنثی کنم 😘😘

پاسخ
بانوی شب گفته :
یکشنبه , 24 می 2020

1 مهربونی.خوش اخلاق.ساده دل و…..
2 هیچی
😉😉

پاسخ
ملودی💙 گفته :
یکشنبه , 24 می 2020

۱_همه چی😘
۲_اعتماد سریع😑

پاسخ
لیلا گفته :
یکشنبه , 24 می 2020

زود میبخشی
و خیلی زود هم به بقیه اعتماد میکنی
و همین باعث اذیت شدنت میشه
شرمنده

پاسخ
Lady and cat گفته :
یکشنبه , 24 می 2020

امم راستش بد رو نمی دونم
ولی خوب رو
بنظرم مهربونی .دوست داشتنی . خوش اخلاق 😊

پاسخ
Cat noir گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

خیلی خوش احساسی 😄
خیلی احساساتیع 🥺
این دوتا خیلی باهم فرق میکنن امیدوارم اولیتو قوی کنی و دومینو ضعیف 🙃

پاسخ
🐱💎Roghayeh💎🐱 گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

۱.تو حرف نداری.عشق دلمی🙄😅😅😅😅
۲.من خیلی بیشعورم چون خودم اذیتت کردم اما زود اعتماد میکنی.😓😓😞😞😞😞😞😞😞😞😞
۳.خیلی احساسی هستی درست عین خودمی.
اون روزی که خواستم راستشو بگم مردم و زنده شدم.😞😞
۴.لطفا به میا بگو جواب میو میو رو بده.بیچاره خیلی غصه میخوره.
اصلا لب به شیر هم نمیزنه.پیشیم نالاحته.
تازه میو رو به مهمونی هم نبردین.اون هدیه ای که تازه واسه میا خریده هم مونده تو کشو.گناه داره آخه.😢😢😢😢😢
خلاصه تو بینظیری.
و اینکه لطفا زیاد به سایت سر بزن.تو نباشی دلم میگیره آجی.
😊😊😊
Kitty out

پاسخ
FA گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

١_خیلی راحتی و اجتماعی و زود با همه خوب میشی
٢_ سوال بی جا زیاد می پرسی و اینکه من این خصلت هارو از روی نوع حذف زدنت و سوال کردنت برداش کردم
ما تو رو ندیدیم یا باهات نبودیم که بخوایم بدونیم چه خصلتت خوبی داری یا چه خصلتت بد پس این چه سوالیه؟؟؟؟؟!!!

پاسخ
بانوی شب گفته :
یکشنبه , 24 می 2020

وای خداااااا
چرا این پسرا اینقدر خود نماین
رفتیم شهرستان خونه ی مامان بزرگم
تشنم بود رفتم در یخچال رو باز کردم نوشابه رو برداشتم هر چقدر زور زدم نتونستم درشو باز کنم
پسر خالم اومد گفت:بده به من برات باز کنم
من:لازم نیست خودم میتونم
پسرخالم:بده دیگه
دستشو اورد جلو خواست نوشابه رو از دستم بگیره با نوشابه زدم تو سرش
پسرخالم:آخ چرا میزنی
من:وقتی میگم به کمک تو احتیاج ندارم یعنی ندارم
پسرخالم:حالا بیا ثواب کن
من:من نخوام تو به من کمک کنی باید کیرو ببینم
پسرخالم:اینقدر از این اخلاقت بدم میاد
من:همینه که هست
بعد رفت تو حیاط
ملیکا:خخخخخخ پسر خاله ی بدبخت
من:تو چی میگی
ملیکا:دلم برای کت نوار میسوزه که باید تو رو تحمل کنه
من:هر هر هر شب تو خیار شور خوابیدی
ملیکا:نه پیش تو خوابیدم
من:گفتم چرا بیمزه ایی
ملیکا:بابا بیخیال شوخی کردم
من:اصلا بامزه نبود

پاسخ
Cat noir گفته :
یکشنبه , 24 می 2020

خو میدونم که دیوونه ای دیگه دختر 😅
ببخشید راستش منم شبیه توهم اصلا خوشم نمیاد کسی کمکم کنه 😑 هرکسی هم که با من میفته چه حالا دوستم باشه چه از فامیل باشه همینجوریه و کاملا مطمئنم که هیچ مهارتی هم تو اون زمینه ندارن مثلا اگه بکشی کنار بگی بفرما یکم زور میزنی میگع داداش این مشکل داره 😪
ولی بیخیالش یکمم دعواهای بعدش خوش میگذره 😬⁦🤦‍♂️⁩😄
بگذریم
هم به تو هم به ملیکا خوش بگذرع 🙃
دوست دارم فعلا 🖤

پاسخ
بانوی شب گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

ممنون
منم دوست دارم😘💖💓💕

پاسخ
ΗƬ_ΓΔΝGΣΓ گفته :
یکشنبه , 24 می 2020

منم زندگیمو دوست دارم اما اگه بزرگ شم و اجازه داشته باشم تنهایی یا با دوستام برم بیرون خیلی بیشتر لذت میبرم تا تو خونه بشینمک دسته مامانو بگیرم برم بیرون ازخیابون ردم کنن. :/

پاسخ
Cat noir گفته :
یکشنبه , 24 می 2020

اینو خوب اومدیع 😪
الان چن روزه باشگاها باز شده چه حالا فوتبال چه بدنسازی منو نمیزارع برم میگع هنوز کرونا تموم نشده 🥺🥀

پاسخ
💜miraculous Love💜 گفته :
یکشنبه , 24 می 2020

رادین جوابی که به نظرسنجیم دادی خیلی هم عالی و باحاله👌🌸
بابت گفتن نظرت ممنونم🌹
فقط نگفتی چه معجزه آسایی بهش میدادی؟؟؟؟😊

پاسخ
رادین ✌ گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

خواهش 😘🌷🌷🌷🌷🌷
.
فکر کنم اژدها 😊

پاسخ
💜miraculous Love💜 گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

👍👌🌹

پاسخ
بانوی شب گفته :
یکشنبه , 24 می 2020

مرینت
خواهر من شیراز زندگی میکنه ماهم هر تابستون میریم شیراز
وای خدا تو هم که شیرازی
میتونیم همو ببینیم چقدر عالییییییییی
بلاخره میتونم ببینمت هورااااااا

پاسخ
💜miraculous Love💜 گفته :
یکشنبه , 24 می 2020

رادین چقدر باحال پس حدسم درست بود😊😉😯🌸🌹🌻🌼
واقعا از دیدن این حرفت خوشحال شدم،خیلی خوشحالم از اینکه با وجود مشکلات ناخوشایندی که تو زندگی داری ولی قدر زندگیت و میدونی و شکرگزارشی😊
خوشحالم از اینکه تا این حد عاشق زندگیتی و میتونی با مشکلاتت درست کنار بیای و میگی بیخیال غم و غصه زندگی کردن و بچسب!!!!!!!
واقعا عالیه……..
اما هیچ زندگیه بدون مشکلی پیدا نمیشه……زندگیه و مشکلات و سختیهاش……نکته مهمش اینجاست که باهاشون کنار بیایم تا بتونیم درست زندگی کنیم……مثل کاری که تو میکنی😊😉

پاسخ
رادین ✌ گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

آفرین میرای
بهترین حرف دنیا رو زدی 😍😘🌷🌷🌷🌷
.
تو زندگی هیچ کس بدون مشکل نیست
ولی ما باید گاهی خودمونو به بیخیالی بزنیم
و شاد باشیم
و سعی کنیم از هر دقیقه به خوبی استفاده کنیم

پاسخ
💜miraculous Love💜 گفته :
دوشنبه , 25 می 2020

😊🌹
دقیقا

پاسخ
💗happy💗 گفته :
یکشنبه , 24 می 2020

وایییی من خیلییییی خوشحالم🤩🤩🤩 فانوس منو دوست داره 🥺🥺🥺اخخخخخ جووووووونننننن🤩🤩🤩 امروز بهترین روز زندگیمه 🤩🤩🤩البته قبل از خبر مرینت🙁 هنوز نیومده رفتی ☹☹☹خیلی ناراحتم 😔😔😔امروز بدترین روز زندگیمه🥺🥺🥺 باهات قهرم🥺🥺🥺🥺🥺🥺😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

پاسخ