قسمت ۲۱ با دوبله انگلیسی و زیرنویس اضافه شد و کیفیت عالی

موزیک ویدیو “میراکلس: لیدی باگ و کت نوار دیواری بین ما” اضافه شد

زیرنویس قسمت ۲۱ فصل سوم اضافه شد

قسمت ۱۶ با کیفیت ۷۲۰HD قرار گرفت و زیرنویس هم باهاش هماهنگ سازی شد

قسمت ۲۲ (Kwami Buster) فصل سوم در روز ۲۹ مهر ماه منتشر می شود در ساعت ۴ عصر

قسمت ۲۳ (Cat Blanc) فصل سوم در روز ۲۶ آبان ماه منتشر می شود در ساعت ۵ عصر

قسمت ۲۴ (flex) فصل سوم در روز ۲ آذر ماه منتشر می شود در ساعت ۵ عصر

قسمت ۲۵ (Love After) فصل سوم در روز ۹ آذر ماه منتشر می شود در ساعت ۵ عصر

قسمت ۲۶ (Miracle Queen) فصل سوم در روز ۱۰ آذر ماه منتشر می شود در ساعت ۵ عصر

دانلود کارتون لیدی باگ – فصل سوم قسمت ۲۱ اضافه شد ۲۰۱۸

کارتون لیدی باگ

دانلود مجموعه کامل لیدی باگ با لینک مستقیم

دانلود کارتون لیدی باگ با لینک مستقیم

 • کارگردان :

  Thomas Astruc
  (Christelle Abgrall (season 2
  (Wilifried Pain (season 2
  (Jun Violet (season 2

 • تعداد قسمت ها :

  فصل اول = ۲۶ قسمت + یک قسمت ویژه کریمس
  فصل دوم = ۲۵ قسمت
  فصل سوم = ۲۱ قسمتش اضافه شده (این فصل هم ۲۶ قسمت می باشد)
  فصل چهارم = وضعیت نامعلوم ، اخبار احتمالی ۲۶ قسمتی
  فصل پنجم = وضعیت نامعلوم ، اخبار احتمالی ۲۶ قسمتی

 • سال تولید :

  فصل اول = ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶
  فصل دوم = ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷
  فصل سوم = ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹
  فصل چهارم = ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱
  فصل پنجم = ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲

 • میانگین حجم هر قسمت :

  ۱۵۰ مگابایت (مدت هر قسمت: حدود ۲۳ دقیقه)

 • کیفیت :

  TV Netflex with Format MKV

 • با تشکر از تیم ترجمه :

  فصل اول و دوم = سپیده عباسی(تمامی قسمت ها) ، نرگس بهمنی (ترجمه قسمت ۲۱ فصل یک) و هماهنگ سازی توسط امین سرکار

  فصل سوم = سپیده عباسی(۱ تا ۱۰) ، نرگس بهمنی(۱۱) ،سیدمحمد رحمانی پاپکیاده(۱۲) ،مهدیس حاجی صانعی(۱۴,۱۳) ،امیر عباس کرمی(۱۵) ،امین سرکار(۱۶ ، ۱۷) ، شیرین (۱۸ تا ۲۰)

فصل اول: شامل ۲۷ قسمت

زیرنویس ها

حجم : ۲۷۰ کیلوبایت
زیرنویس : فارسی

دانلود قسمت ۱

حجم : ۱۸۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۱۸۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۱۸۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۱۸۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۱۸۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۱۸۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۷

حجم : ۱۸۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۱۸۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۲۲۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۲۲۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۱۸۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۱۸۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۲۲۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۲۱۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۵

حجم : ۲۲۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۲۲۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۲۳۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۲۱۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۲۱۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۲۲۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۷۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۲۳۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۳

حجم : ۲۲۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۴

حجم : ۱۹۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۵

حجم : ۱۸۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۶

حجم : ۲۰۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۷

حجم : ۲۷۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل دوم: شامل ۲۵ قسمت

زیرنویس ها

حجم : ۳۰۰ کیلوبایت
زیرنویس : فارسی

دانلود قسمت ۱

حجم : ۱۸۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۱۸۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۱۹۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۱۸۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۲۳۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۲۱۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۷

حجم : ۲۱۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۲۲۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۱۹۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۱۹۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۲۰۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۲۲۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۲۱۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۲۱۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۵

حجم : ۲۰۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۲۱۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۲۰۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۲۰۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۱۹۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۱۸۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۱۹۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۲۰۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۳

حجم : ۱۸۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۴

حجم : ۲۰۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۵

حجم : ۲۴۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل سوم: شامل ۲۶ قسمت

قسمت ۲۱ با دوبله انگلیسی و کیفیت ۷۲۰ است

زیرنویس قسمت ۲۱ منتشر شد.

قسمت ۱۶ با کیفیت ۷۲۰HD قرار گرفت.

دانلود قسمت ۱

حجم : ۱۳۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۱۱۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۱۲۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۱۳۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۱۲۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۱۴۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۷

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۱۵۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۱۶۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۱۶۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۱۷۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۱۵۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۱۴۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۱۷۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۵

حجم :۱۷۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۱۹۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۱۷۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۱۷۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۱۴۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۱۴۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۱۶۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

داستان های کوتاه (سری Chibi کارتون لیدی باگ)

نام انگلیسی: MIRACULOUS CHIBI

قسمت ۱

حجم : ۱۱ مگابایت
زبان : دوبله انگلیسی

قسمت ۲

حجم : ۱۱ مگابایت
زبان : دوبله انگلیسی

قسمت ۳

حجم : ۱۲ مگابایت
زبان : دوبله انگلیسی

قسمت ۴

حجم : ۱۲ مگابایت
زبان : دوبله انگلیسی

قسمت ۵

حجم : ۸ مگابایت
زبان : دوبله انگلیسی

قسمت ۶

حجم : ۱۴ مگابایت
زبان : دوبله انگلیسی

قسمت ۷

حجم : ۹ مگابایت
زبان : دوبله انگلیسی

موزیک ویدئو کارتونی لیدی باگ (میراکلوس)

نام انگلیسی: MIRACULOUS Music Video

موزیک ویدئو

حجم : ۴۴ مگابایت
زبان : دوبله انگلیسی

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.

اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.

با تشکر.

چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید

نظرات و ارسال نظر

اسما گفته :
جمعه , ۲۹ شهریور ۱۳۹۸

میشه بگین هرقسمت چه موضوعی داره؟؟

پاسخ
aryan گفته :
پنج شنبه , ۲۸ شهریور ۱۳۹۸

راست میگید قسمت۲۲٫ ۲۹مهر میاد من تو برنامه اپارات دیدم همین تاریخ هست

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
پنج شنبه , ۲۸ شهریور ۱۳۹۸

همه تاریخ ها به بالای پست اضافه شدند

پاسخ
مهلا گفته :
پنج شنبه , ۲۸ شهریور ۱۳۹۸

مدیرییت سایت عزیز
محمد که میگه دیده
آقا محمد اگه میشه لینکش را به مدیرییت سایت عزیز بده تا قرارش بدن آخه ما تا ۲۹ مهر دوام نمی یارویم

پاسخ
ناشناس گفته :
پنج شنبه , ۲۸ شهریور ۱۳۹۸

۲۹ مهر KWAMI BUSTER میاد، ۲۶ ابان Cat BLNC میاد، ۲ اذر FELX میاد، ۹ اذر LOVEATER میاد، ۱۰ اذر MIRACLEQUEEN میاد از تاریخ اومدن اینا ۱۰۰ درصد مطمئنم

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
پنج شنبه , ۲۸ شهریور ۱۳۹۸

کاملا درسته
منم چک کردم همین بود

پاسخ
پارمیدا گفته :
پنج شنبه , ۲۸ شهریور ۱۳۹۸

سلام
چرا قسمت ۲۲ اینقدر دیر میاد؟؟ میشه جواب بدین؟!

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
پنج شنبه , ۲۸ شهریور ۱۳۹۸

سازندش اینطور اعلام کرده

پاسخ
saina گفته :
پنج شنبه , ۲۸ شهریور ۱۳۹۸

تا قسمت جدید بیاد می تونید انیمیشن marvel spider man
رو ببینید
ژانر: ابر قهرمانی
محصول: ۲۰۱۷
شرکت سازنده: marvel
از نظر من بهترین انیمیشن از مرد عنکبوتی هستش از دستش ندید😎

پاسخ
مهلا گفته :
پنج شنبه , ۲۸ شهریور ۱۳۹۸

ببخشید مدیریت سایت عزیز ۲۹ مهر قسمت جدید میاد یا شهریور ؟؟

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
پنج شنبه , ۲۸ شهریور ۱۳۹۸

مهلا عزیز;
۲۹ مهر

پاسخ
مکی گفته :
پنج شنبه , ۲۸ شهریور ۱۳۹۸

اون عکسی که تو نظرات گذاشته بودید چی رو نشون میداد؟
مدیر عزیز جواب بدید.

پاسخ
Mohammaad گفته :
پنج شنبه , ۲۸ شهریور ۱۳۹۸

سلام من قسمت کوامی باستر دیدم امروز
همش شایعه اس ک ۲۹ مهر میاد خلاصه بگم مثل بقیه قسمت ها هاکماث شکست میخوره
اگه اینجوری پیش بره قسمت۲۳ هاکماث شکست بخوره ارزش دیدن نداره چون اون بیچارم حداقل یک بار ببره خوبه اون بیچاره معجزه آسا ها رو بگیره چی میشه مسخره شده از قسمت۲۲ نا امید شدم هاکماث بیچاره فقط شکست میخوره

پاسخ
arad گفته :
پنج شنبه , ۲۸ شهریور ۱۳۹۸

قرار همسرشو زنده کنه

پاسخ
ریحانه گفته :
پنج شنبه , ۲۸ شهریور ۱۳۹۸

نیومده اگه اومده باشه تو اینستا ازش عکس منتشر میشه

پاسخ
... گفته :
پنج شنبه , ۲۸ شهریور ۱۳۹۸

ببخشید قسمت تریلر قسمت ۲۲ را دیدید یا کاملش رو و میشه معرفی کنید کجا دیدی
با

پاسخ
سارا گفته :
پنج شنبه , ۲۸ شهریور ۱۳۹۸

خب شما چجوری نگاش کردین؟؟
یعنی تو چه سایتی؟

پاسخ
سارا گفته :
پنج شنبه , ۲۸ شهریور ۱۳۹۸

خب شما چجوری نگاش کردید!
تو چه سایتی؟؟؟!

پاسخ
علیرضا گفته :
پنج شنبه , ۲۸ شهریور ۱۳۹۸

محمد لینکشو بزار اگه راست میگی

پاسخ
هلن گفته :
پنج شنبه , ۲۸ شهریور ۱۳۹۸

کجا دیدی لطفا بگو

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
پنج شنبه , ۲۸ شهریور ۱۳۹۸

خخخخ دوستان ایشون خیلی فان هستند

هنوز نیومده

هر وقت بیاد در سایت قرار میگیره

پاسخ
حدیث گفته :
جمعه , ۲۹ شهریور ۱۳۹۸

خب شما (Mohammad) میگی که قسمت ۲۲ فصل۳ لیدی باگ رو دیدی پس چرا ما ندیدیم چرا ما توی اینترنت پیدا نکردیم
اگه از توی سایت خاصی پیدا کردی ادرس اون سایت رو بفرست تا ما هم ببینیم😏😏

پاسخ
Mohammad گفته :
پنج شنبه , ۲۸ شهریور ۱۳۹۸

پیامم ارسال شد؟
این همگانیه همه بدونند ک قسمت۲۲ چرتی بیش نیست من دیدمش و هاکماث دوباره شکست میخوره

پاسخ
دنیا گفته :
پنج شنبه , ۲۸ شهریور ۱۳۹۸

کجا دیدی میشه بگی لطفا از کجا پیدا کردی

پاسخ
Mohammad گفته :
پنج شنبه , ۲۸ شهریور ۱۳۹۸

سلام من قسمت کوامی باستر دیدم امروز
همش شایعه اس ک ۲۹ مهر میاد خلاصه بگم مثل بقیه قسمت ها هاکماث شکست میخوره
اگه اینجوری پیش بره قسمت۲۳ هاکماث شکست بخوره ارزش دیدن نداره چون اون بیچارم حداقل یک بار ببره خوبه اون بیچاره معجزه آسا ها رو بگیره چی میشه مسخره شده از قسمت۲۲ نا امید شدم هاکماث بیچاره فقط شکست میخوره

پاسخ
زهرا گفته :
پنج شنبه , ۲۸ شهریور ۱۳۹۸

سلام از کجا میدونید قسمت ۲۲ بیست و نهم مهر میاد؟؟؟؟؟؟؟

پاسخ
زهرا گفته :
پنج شنبه , ۲۸ شهریور ۱۳۹۸

سلام من چند وقت دنبال زیر نویس فارسی فیلم بودم ممنون راستی درمورد قسمت بعدی من تو سایت دیدم که ۵مهر قسمت بعدیش میاد

پاسخ