تمامی قسمت ها با دوبله انگلیسی و زیرنویس اضافه شد و کیفیت عالی

| اتمام فصل سوم |

دوبله انگلیسی قسمت ۲۶ قرار گرفت (لینک اصلاح شد)

دانلود کارتون لیدی باگ – فصل سوم قسمت ۲۶ اضافه شد ۲۰۱۸

کارتون لیدی باگ

دانلود مجموعه کامل لیدی باگ با لینک مستقیم

دانلود کارتون لیدی باگ با لینک مستقیم

 • کارگردان :

  Thomas Astruc
  (Christelle Abgrall (season 2
  (Wilifried Pain (season 2
  (Jun Violet (season 2

 • تعداد قسمت ها :

  فصل اول = ۲۶ قسمت + یک قسمت ویژه کریمس
  فصل دوم = ۲۵ قسمت
  فصل سوم = ۲۶ قسمت
  فصل چهارم = وضعیت نامعلوم ، اخبار احتمالی ۲۶ قسمتی
  فصل پنجم = وضعیت نامعلوم ، اخبار احتمالی ۲۶ قسمتی

 • سال تولید :

  فصل اول = ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶
  فصل دوم = ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷
  فصل سوم = ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹
  فصل چهارم = ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱
  فصل پنجم = ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲

 • میانگین حجم هر قسمت :

  ۱۵۰ مگابایت (مدت هر قسمت: حدود ۲۳ دقیقه)

 • کیفیت :

  TV Netflex with Format MKV

 • با تشکر از تیم ترجمه :

  فصل اول و دوم = سپیده عباسی(تمامی قسمت ها) ، نرگس بهمنی (ترجمه قسمت ۲۱ فصل یک) و هماهنگ سازی توسط امین سرکار

  فصل سوم = سپیده عباسی(۱ تا ۱۰) ، نرگس بهمنی(۱۱) ،سیدمحمد رحمانی پاپکیاده(۱۲) ،مهدیس حاجی صانعی(۱۴,۱۳) ،امیر عباس کرمی(۱۵) ،امین سرکار(۱۶ ، ۱۷) ، شیرین (۱۸ تا ۲۵)
  موزیک ویدئو = هدیه شیرین خانم به شما طرفداران عزیز لیدی باگ

فصل اول: شامل ۲۷ قسمت

زیرنویس ها

حجم : ۲۷۰ کیلوبایت
زیرنویس : فارسی

دانلود قسمت ۱

حجم : ۱۸۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۱۸۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۱۸۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۱۸۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۱۸۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۱۸۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۷

حجم : ۱۸۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۱۸۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۲۲۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۲۲۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۱۸۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۱۸۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۲۲۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۲۱۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۵

حجم : ۲۲۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۲۲۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۲۳۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۲۱۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۲۱۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۲۲۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۷۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۲۳۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۳

حجم : ۲۲۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۴

حجم : ۱۹۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۵

حجم : ۱۸۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۶

حجم : ۲۰۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۷

حجم : ۲۷۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل دوم: شامل ۲۵ قسمت

زیرنویس ها

حجم : ۳۰۰ کیلوبایت
زیرنویس : فارسی

دانلود قسمت ۱

حجم : ۱۸۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۱۸۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۱۹۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۱۸۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۲۳۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۲۱۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۷

حجم : ۲۱۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۲۲۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۱۹۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۱۹۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۲۰۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۲۲۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۲۱۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۲۱۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۵

حجم : ۲۰۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۲۱۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۲۰۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۲۰۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۱۹۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۱۸۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۱۹۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۲۰۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۳

حجم : ۱۸۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۴

حجم : ۲۰۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۵

حجم : ۲۴۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل سوم: شامل ۲۶ قسمت

زیرنویس قسمت ۲۶ منتشر شد.

قسمت ۲۶ هم دوبله انگلیسی قرار گرفت.

زیرنویس ها

حجم : ۲۷۷ کیلوبایت
زیرنویس : فارسی

دانلود قسمت ۱

حجم : ۱۳۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۱۱۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۱۲۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۱۳۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۱۲۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۱۴۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۷

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۱۵۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۱۶۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۱۶۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۱۷۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۱۵۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۱۴۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۱۷۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۵

حجم :۱۷۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۱۰۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۱۷۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۱۷۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۱۴۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۱۴۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۱۶۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۱۳۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۳

حجم : ۱۴۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۴

حجم : ۱۶۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۵

حجم : ۱۷۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۶

حجم : ۱۸۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

داستان های کوتاه (سری Chibi کارتون لیدی باگ)

نام انگلیسی: MIRACULOUS CHIBI

قسمت ۱

حجم : ۱۱ مگابایت
زبان : دوبله انگلیسی

قسمت ۲

حجم : ۱۱ مگابایت
زبان : دوبله انگلیسی

قسمت ۳

حجم : ۱۲ مگابایت
زبان : دوبله انگلیسی

قسمت ۴

حجم : ۱۲ مگابایت
زبان : دوبله انگلیسی

قسمت ۵

حجم : ۸ مگابایت
زبان : دوبله انگلیسی

قسمت ۶

حجم : ۱۴ مگابایت
زبان : دوبله انگلیسی

قسمت ۷

حجم : ۹ مگابایت
زبان : دوبله انگلیسی

موزیک ویدئو کارتونی لیدی باگ (میراکلوس)

نام انگلیسی: MIRACULOUS Music Video

موزیک ویدئو

حجم : ۴۴ مگابایت
زبان : دوبله انگلیسی

خبر های فصل چهارم

بزودی جرمی میاد روی آنتن (مثل ایکه قرار پاییز ۲۰۲۰ پخش فصل ۴ رو شروع کنند)

ladybug

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.

اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.

با تشکر.

چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید

نظرات و ارسال نظر

مهلا گفته :
سه‌شنبه , 21 ژانویه 2020

من آخر از دست این جرمی میمیرم

پاسخ
💖p💖 گفته :
سه‌شنبه , 21 ژانویه 2020

ببخشید یه نفر بود که میگفت که من میتونم صد تا یا بیشتر لایک کنم ( یادم نمیاد اسمش چی بود) منم همین طورم و میتونم هر چقدر دلم بخواد لایک یا دیسلایک کنم میخوام بدونم فقط من و اون فرد ایطوری هستیم یا افراد دیگه ای هم مثل ما هستند؟؟؟؟؟؟؟

پاسخ
Noroo گفته :
سه‌شنبه , 21 ژانویه 2020

من که اینجوری نیستم
شما ژن خوبی لابد😉😉😉

پاسخ
ه گفته :
سه‌شنبه , 21 ژانویه 2020

دوستان میراکلسی من اون قسمتی معلم مرینت و آدرین شرور میشه کدوم قسمته کوامی باستر نه ها اون یکی معلمشون
فکر کنم اسمش خانوم بوستیه بود
لطفا بگین ممنون

پاسخ
م گفته :
سه‌شنبه , 21 ژانویه 2020

زومبازو

پاسخ
elina گفته :
سه‌شنبه , 21 ژانویه 2020

سلام لینک دانلود sword art online می خواستم ببینم چیه تو نظرات زیاده

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
سه‌شنبه , 21 ژانویه 2020
pouyan گفته :
سه‌شنبه , 21 ژانویه 2020

ببخشید میشه بگین کدوم قسمت لایلا شرور میشه؟تقریبا قدرت سراب رو میگیره

پاسخ
ناشناس گفته :
سه‌شنبه , 21 ژانویه 2020

نظرا قدیمیههههههه یکاری بکن دانلود اسپید

پاسخ
گری گفته :
سه‌شنبه , 21 ژانویه 2020

سلام و درود به همگی
بیایین شخصیت خودمونو توصیف کنیم
اجباری نیست ها
بعد بگیم که به نظر خودمان شبیه کدام شخصیت میراکلس هستیم

پاسخ
یع .... لوکانتی گفته :
سه‌شنبه , 21 ژانویه 2020

سمت کت بلنس

پاسخ
ناشناس2 گفته :
سه‌شنبه , 21 ژانویه 2020

شارلوت عزیز میخواستم سپاس گذاری کنم از تو بخاطر انیمه شمشیر زن رو بهمون معرفی کردی و به احتمال ۹۰ درصد از ف
کر میراکلس کشندی بیرون و معتاد این سریال کردی 😍😍😍
درسته که بپای مراکلس نمیرسه ولی قشنگ و یه جاهایی عجیب کلا سریال های ژاپنی همینطورین ولی از تو👏👏

پاسخ
فریده گفته :
سه‌شنبه , 21 ژانویه 2020

سلام بچه ها اون قسمتی که ادرین مریض بود بعد با مرینت تصویری حرف زد کدوم قسمت بود؟

پاسخ
نام شما(الزامی) گفته :
سه‌شنبه , 21 ژانویه 2020

اگه منظورت عکس تو اینستا هست اون مال هیچ قسمتی نیست

پاسخ
ناشناس گفته :
سه‌شنبه , 21 ژانویه 2020

چرا فصل سه صدا نداره ؟

پاسخ
برنج گفته :
سه‌شنبه , 21 ژانویه 2020

پس چرا مال من صدا داره؟

پاسخ
نام شما(الزامی) گفته :
سه‌شنبه , 21 ژانویه 2020

شاید صدای گوشیت(یاکامپیوتر)قطعه صداشو زیاد کن😂😂

پاسخ
ناشناس گفته :
سه‌شنبه , 21 ژانویه 2020

به نظر شما بهترین قسمت لیدی باگ کدومه

پاسخ
ناشناس گفته :
سه‌شنبه , 21 ژانویه 2020

قسمت 23 فصل 3

پاسخ
رضا گفته :
سه‌شنبه , 21 ژانویه 2020

اون قسمتی که مرینت و ادرین حافظشون از دست میدن قسمته قشنگیه 🙂🙂

پاسخ
نام شما(الزامی) گفته :
سه‌شنبه , 21 ژانویه 2020

اون قسمتی که مرینت فکر میکنه ادرین مجسمه هست

پاسخ
منصور گفته :
دوشنبه , 20 ژانویه 2020

به نظر من کارتون لالی راک رو نگاه کنین چون مثل ماجراجویی در پاریس است فکر نکنین منظور من اینه که لالی راک بهتره نه لیدی باگ از همه بهتره چون همه قسمت هارو دیدیم و فصل ۴ زمان زیادی میخواهد تا اون موقه برین کارتون لالی راک رو نگاه کنین خدا حافظ

پاسخ
zhmr گفته :
دوشنبه , 20 ژانویه 2020

نمیخوام بگم ها ولی خیلی پیاما دیر میاد من وقتی میخوام بیام نظر بدم باید تا ته نظرات بخونم…..

پاسخ
Abolfazl گفته :
دوشنبه , 20 ژانویه 2020

با سلام
طبق گفته ها و طبق تریلری که جرمی تو اینستاگرامش گذاشته بود این سریال در پاییز سال 1399 اکران خواهد شد
و لطفا الکی وقتتون رو هدر ندید که الکی هرروز بیاید نظربزارید که پس کی میاد
با تشکر از سایت خوبتون

پاسخ
Mj گفته :
سه‌شنبه , 21 ژانویه 2020

عزیز جون اون پاییز نیست بهاره ۱۳۹۹ که میشه بعد عید یا تو خود عید هستش بعد شم انقد نگید پاییز میاد پاییز میاد پاییز گذشت اگرم بیاد پاییز ۲۰۲۱ میاد یا تو فروردین اینا شاید بیاد

پاسخ
نام شما(الزامی) گفته :
سه‌شنبه , 21 ژانویه 2020

کدوم تریلر چرا الکی میگی!!!!!!

پاسخ
HT_rengar گفته :
دوشنبه , 20 ژانویه 2020

امروز دو تا از همکلاسی هام نیومدن

لوکا و کلوعی

ادرین(من) با مرینت مشکوک شدیم. نکنه این لوکا رفته پیشه کلوعی و انگشتر و از این جور حرفا

شاید نقشه کشیدن نیان؟؟

نگو یکی سرما خورده اون یکی بیدار نشده :))))

پاسخ
ل گفته :
دوشنبه , 20 ژانویه 2020

مشکل اسم گذاریتون اینه که لوکا مدرسه مرینت نمیره

پاسخ
نام شما(الزامی) گفته :
سه‌شنبه , 21 ژانویه 2020

شایدم سرماخوردن و خواب بودن فقط یک فریب زیرکانه بوده⁉

پاسخ
HT_rengar گفته :
دوشنبه , 20 ژانویه 2020

دوستان من 7 یا 8 روزه که دنباله یه قسمتم و نتونستم پیدا کنم لطفا بگید کدوم قسمته:

قسمتی که کت نوار دسته لیدی رو میگیره میزاره رو شونش و با اون عصا میره بالا معلون یست کجا.

لطفا بگید.

پاسخ
ل گفته :
دوشنبه , 20 ژانویه 2020

همچین قسمتی بود؟!

پاسخ
ladycat گفته :
سه‌شنبه , 21 ژانویه 2020

قسمت 13 فصل 1
نام قسمت: مایم (پانتومیم باز)
دقیقه: 8 و سی ثانیه یا دقیقه ی نهم
توجه: لطفا با دوبله ی فارسی نبینید چون اون تیکه سانسور شده

پاسخ
ladycat گفته :
سه‌شنبه , 21 ژانویه 2020

ببخشید اشتباه شد
دقیقه ی سیزدهمه

پاسخ
ناشناس گفته :
سه‌شنبه , 21 ژانویه 2020

2 از 25

پاسخ
R.I گفته :
سه‌شنبه , 21 ژانویه 2020

فصل2 قسمت13

پاسخ
کارتونی گفته :
دوشنبه , 20 ژانویه 2020

با تشکر از همه عزیزان و معتادین میراکلس ( بن جمله خودم )
من از همه عوامل سایت تشکر میکنم و واقعا از mr.blanc که با اخبار عالییشون ما رو خیییییییللللللییییییییییییییی خوشحال میکنن و ازشون خواهش دارم هر خبری شد برای ما بذارن خیلی ممنون

پاسخ
Fatemeh گفته :
دوشنبه , 20 ژانویه 2020

عالی بود فقط اگر هر چه سریعتر فصل چهار را بسازید عالی میشود

پاسخ
Hannaneh گفته :
دوشنبه , 20 ژانویه 2020

سلام اون قسمتی که یه گیاه توش کدوم قسمتش من هر چی میگردم پیداش نمی کنم اگه کسی میدونه بهم بگه

پاسخ
ناشناس گفته :
دوشنبه , 20 ژانویه 2020

کدوم

پاسخ
Noroo گفته :
دوشنبه , 20 ژانویه 2020

اگه همون قسمتی که یه گیاه خیلی بزرگ درمیاد ازتو خونه مرینتو میگی
قسمت دو فصل سه هست

پاسخ
Nooroo گفته :
دوشنبه , 20 ژانویه 2020

بچه ها یه سوال
یکی برا من توضیح بده که قدرت معجزه گر میمون چیه؟؟

پاسخ
Lady bug &cat noir گفته :
دوشنبه , 20 ژانویه 2020

هر چیزو رو ک بگیره تبدیل میکنه به وسیله بازی یا مهمونی

پاسخ
مسعود گفته :
سه‌شنبه , 21 ژانویه 2020

قدرت های بقیه رو از کار میندازه
تبدیلشون میکنه به وسایل مهمونی
حتی جمله تغییر شکلش هم همینه
میگه شوبو وقت نمایشه

پاسخ
cat: my lady گفته :
دوشنبه , 20 ژانویه 2020

داداشیام تاحالا داستان لیدی باگو دیدید خیلی خنده داره برید تو گوگل بزنید لیدی باگ داستانی برید تو عکس ها یکیو انتخواب کنید و برید تو سایت انقدر خنده داره

پاسخ
ناشناس گفته :
دوشنبه , 20 ژانویه 2020

اقا اون قسمتی که لوکا اکومایی میشه کدومه؟

پاسخ
برنج گفته :
دوشنبه , 20 ژانویه 2020

فصل3قسمت8

پاسخ
HAWK MOTH گفته :
دوشنبه , 20 ژانویه 2020

دوبله لیدی باگ بدرد نمیخوره همه قسمت ها جابه جا هستن
فصل 1 که 27 هست کردن 24
فصل 2 هم 25 تا کردن 26 تا

پاسخ
HAWK MOTH گفته :
دوشنبه , 20 ژانویه 2020

من واقعا عاشق شخصیت های هاک ماث و مایورا هستم
توی کلش اف کلنز 1500💎( الماس) خرج کردم که اسم خودم رو بزارم(HAWK MOTH)

پاسخ
یع .... لوکانتی گفته :
دوشنبه , 20 ژانویه 2020

ببینید لیدی باگم بد نیست اشما اونو چون کتو دوست ندارتحقیرر میکنید اون بعضی از قسمت ها دل کت نوارو شکست و بعد درست کرد مثلا قسمتی که اندره ی بسستنی فروش شرور شد اون بعدش از کت نوار گل رو گرفت بعد بابانوعل بخاطر اینکه لیدیباگ جون ادمای بیشتری رو نجات دادهب ود اونو اولین بچه کرد بعد تو قسمت کت بلنس میتونست معجزه گرشو بدهو تمام ولی اون جون کت نوارو نجات داد با قدرت صبرو عشقی که بهش داشت بعد هرکی نظر خودشو داره تمام

پاسخ
یع .... لوکانتی گفته :
دوشنبه , 20 ژانویه 2020

شما که میگی کت لیدیو دوست دارع باید لیدی ام دوسش داشتع باشع ببین یه نفر خودتونودوست داشتع باشه با مشت و لگد میکشیش از لیدیباگ چچه توقعی داری بعدم لیدی باگ بدون کت نوار نمیتونه پاریسو نجات بده کت نوارم بدون لیدیباگ تمام

پاسخ
ناشناس گفته :
دوشنبه , 20 ژانویه 2020

ببینید وارد بحث نشیم تو قسمت اخر لیدی عاش کت داشت میشد بد شما ام میگی چون کت لیدی رو ددوست دره باید انم عاشقش باشه خود شما یه نفر عاشقت باشه و ازش متنفر باشی میکشیش توقع اضافی نداشتع باشید تازه لیدی بدون کت نمیتونه کت نوار ام بدون لیدی نمیتونه ارباب ششرارتو نجات بده تمام

پاسخ
💜mirauolous love💜 گفته :
دوشنبه , 20 ژانویه 2020

Avalin laiket ba man khkhkh bazi ba roh ravan

پاسخ
💜miraculous Love💜 گفته :
دوشنبه , 20 ژانویه 2020

یه لحظه وایستا،ببینم تو دیگه کی هستی اومدی با نام کاربری من نظر دادی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟عجب پررویی هستی تو بچه خودت جمع کن ببینم،چرا اسم دیگران و میدوزدی،واقعا برات متاسفم که بلد نیستی از پیش خودت برای خودت اسم پیدا کنی😈😈😠😠😬😬👎👎👎👎👎👎👎👎👎

پاسخ
Ary گفته :
سه‌شنبه , 21 ژانویه 2020

فقط شوخی بود ناراحت شدی ببخشید ولی اسم بقیه تا حالا برنداشتم این اولین‌بار بارم بود این کارو کردم😅

پاسخ
Ary گفته :
سه‌شنبه , 21 ژانویه 2020

میتونم بپرسم چند سالته به همه میگی بچه😂

پاسخ
💜miraculous Love💜 گفته :
دوشنبه , 20 ژانویه 2020

تو واقعا کی هستی خواستی ادای من و دربیاری،هم نام کاربریم و دزدیدی،هم تیکه کلام همیشگیه من و،فقط من تو این سایت از یه کامنتی خوشم بیاد میگم اولین لایکت با من،واقعا که دزدی😈😈😈😈😈سواستفاده گر😬😬😬😬😬😬😬

پاسخ
Ary گفته :
سه‌شنبه , 21 ژانویه 2020

😂😂من بودم داشتم باهات شوخی میکردم ولی اولین‌بار بارم بود بقیه نمی‌دونم

پاسخ
ناشناس گفته :
دوشنبه , 20 ژانویه 2020

چرا نظرا همش قدیمیه

پاسخ
Ary گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

واقعا این لوکا خیلی رو اعصابت فقط اونجا که گفت ادرین نبود من هستم مردک دختر باز اخع پسرع پانزده ساله مو هاشو ابی می‌کنه ولگرد مدرسه هم که نمیره اگه گاگامی بده لوکا بدتره

پاسخ
Akldj گفته :
دوشنبه , 20 ژانویه 2020

دمت گرم حرف دلمو زدی

پاسخ
امیر گفته :
دوشنبه , 20 ژانویه 2020

آخ زدی تو خال (ولی جون من لوکا قیافه بدی هم نداره)

پاسخ
💜miraculous Love💜 گفته :
دوشنبه , 20 ژانویه 2020

همین پسر واقعا باید پسر باشه،نه اینکه تیپ دخترا رو بزنه(منظورم همون رنگ کردن موهاش،لاک زدنش…….😣)دنیا عوض شده😯

پاسخ
امیر انقلاب گفته :
سه‌شنبه , 21 ژانویه 2020

کلا از این پسره لوکا خوشم نمیاد از قیافه عجیبش اصلا یعنی خدایی بین این همه پسر خوشتپ نمی تو نستن یکی خوشتیپ تر ادرین میومد چی میشد یعنی😀😀😀

پاسخ
ل گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

من به یه کشفی رسیدم :
یه قسمتی هست تو فصل 1 که رز اکوماتایز میشه و تیکی دست کلوییه و می دونه که صاحبش مرینته این به کنار /تو قسمت کوامی باستر میس مندلیف عکس تیکی رو میکشه و میگه که این موجودات برا لیدی وکتن و توی دوربین مشخص نمیشن و اینا که بازهم کلوییه اینو میدونه (طبق یکی از پست های اینستاش )
با این حساب باید بفهمه که مرینت همون لیدی باگه ولی نمیفهمه:I
پس نتیجه می گیریم کلویی هم درست مث آدرین کوره
تمام

پاسخ
انیمیشن گفته :
دوشنبه , 20 ژانویه 2020

آره راست میگی ولی من میگم این یکم واسه کلوعی گنگه آخه خیلی خنگه
حداقل باید اینجوری میفهمید : اون تیکی رو دید و فهمید واسه مرینته بعد تو قسمت ۱ ملکه مد که کلوعی فهمید کوامی چیه باید میفهمید که مرینت لیدی باگه ولی همونطور ک گفتم اینا همشون خنگن

پاسخ
MIRACLES گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

لطفا یکی که میدونه بگه که اصلا قراره فیلم سینمایی میراکلسو بسازن؟

پاسخ
🐞Miraculous NEWS/3🐈 گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

با تشکر از سایت خوب دانلود اسپید.

پاسخ
🐞Miraculous NEWS/3🐈 گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

توجه توجه⭕⭕⭕⭕
نظرسنجی دارم براتون⭕⭕⭕
🎊🎊دوست دارید که چجوری کشف هویت بشه????🎉🎉
لطفا نظراتتون رو در پاسخ به این نظرسنجی بدید.
اگه از این نظرسنجی خوشتون اومد لطفا با یک لایک کوچولو منو حمایت کنید.
نظرات شما برای من بسیار با احمیته.😄😄😃😃
با تشکر از شما🎈🎈🎈

پاسخ
ادرین اگرست-کت نوار-پلگ گفته :
دوشنبه , 20 ژانویه 2020

هم زمان قدرت تموم کنن جلو هم سر دعوا

پاسخ
sadra گفته :
دوشنبه , 20 ژانویه 2020

خوشم میاد خود لیدی باگ هویت خودشو به کت نوار بگه

پاسخ
sadra amiri گفته :
دوشنبه , 20 ژانویه 2020

خوشم میاد خود لیدی باگ هویت خودشو به کت نوار بگه و فقط هویت خودشو جلوی کت نوار اشکار کنه

پاسخ
🐞Miraculous NEWS/3🐈 گفته :
دوشنبه , 20 ژانویه 2020

خود من دوست دارم که در حالی که در یک‌ شرایط رمانتیک قرار گرفتند با هم همزمان به حالت عادی برگردن و یهو…

پاسخ
رضا گفته :
سه‌شنبه , 21 ژانویه 2020

من دوست دارم کت نوار جلوی لیدی انگشتر شو دربیاره لیدی باگ که ادرین دوست داره هویت خودشو نشون ادرین بده و تمومش کنن خلاص شیم از این وضیعت😊😊😀

پاسخ
zhmr گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

کی مثل من داره امتحاناش تموم میشه؟

پاسخ
محمدحسين گفته :
دوشنبه , 20 ژانویه 2020

واسه من هنوز شروع نشده كه تموم شه

پاسخ
zhmr گفته :
دوشنبه , 20 ژانویه 2020

واا مگه میشه دی ماه تموم شد اونوقت تو هنوز ترم اول رو ندادی؟؟؟

پاسخ
zhmr گفته :
دوشنبه , 20 ژانویه 2020

مال من که فقط یکی مونده/ امتحانای ترم اولمون تموم شد

پاسخ
💜miraculous Love💜 گفته :
دوشنبه , 20 ژانویه 2020

هفته پیش تموم شد،ولی اثراتش داره کم کم میاد😂😂

پاسخ
ناشناس2 گفته :
سه‌شنبه , 21 ژانویه 2020

برای من در اوج بدبختی و بلا داره تموم میشه لعنت براین روزگار😢😢😢

پاسخ
Akldj گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

سلام بچه ها یک نظر سنجی جنجالی می‌خوام بزارم 😂. اونایی که طرفدار پرسپولیس هستن قلب سبز 💚😝💣 کسایی که طرفدار استقلال هستن قلب قرمز 💓😟

پاسخ
مهلا گفته :
دوشنبه , 20 ژانویه 2020

من که اصلا احل فوتبال نیستم
نه پرسپولیسی نه استقلالی

پاسخ
Ary گفته :
دوشنبه , 20 ژانویه 2020

داداش من جا تو بودم اصلا استقلال جزو نظر سنجی نمیزاشتم😂😂

پاسخ
💜miraculous Love💜 گفته :
دوشنبه , 20 ژانویه 2020

من اصلا اهل فوتبال نیستم

پاسخ
Ary گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

بچه ها دقت کردید هر وقت مستر بلنک پیام میده زیر پستش دعوا میشه خیلی حال میکنم😅😂😂😂

پاسخ
بیتا گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

Mr. Blanc عزیز ممنون از خبر های که میزاری و اگر بعضی های دوست ندارند مجبور نیستند بخونن

پاسخ
HT_rengar گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

من حس می کنم لیدی باگ و کت نوار به هم خیلی بیان

همینطور مرینت و کت

شما چی میگید؟

پاسخ
ل گفته :
دوشنبه , 20 ژانویه 2020

منم دوست دارم مرینت و کت با هم باشن هردو تاشون خیلی باحالن
ولی لیدی باگ و آدرین به نظرم یه خورده خشک و عجیبن
حالا این نظر منه

پاسخ
انیمیشن گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

بچه ها اونی که سوال کرده بود برین تو یوتوب بفهمین آدرین و مرینت به هم میرسن یا نه من نبودم
بچه پرو برو اسمت رو عوض کن اسم قهطی بود مثل من گذاشتی 😠😬

پاسخ
Ary گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

من که قاطی کردم واقعا نمیتونم درکت کنم خودت با خودت درگیریها😑

پاسخ
Ary گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

تازه فهمیدم چی میگی اره خیلی بده میشه از اسم بقیه تقلید کرد

پاسخ
ناشناس گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

مرسی که تو نظر قبلیم ۱۰۲ تا دیسلایک دادید
بابا مگه من بد بخت چی گفتم وا 😶

پاسخ
Ary گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

به دل نگیر زیاد به این چیزا زیاد توجه نکن😉

پاسخ
ناشناس گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

نگفتیدا

پاسخ
Ary گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

بچه یک سوال یعنی اینقدر سخته که تریلر واقعی تشخیص بدید یارو گرفته چکی جان و انتقام جویان قاطی کرده میگه فصل چهار یا قسمت ویژه بعد شما باور میکنید البته همه نه😐😂😂😂😂

پاسخ
Ary گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

میراکلس لاو کلا دخترا همینجورین میگن عاشقت نیستم ولی هستن دیدم که میگم😂😂😂

پاسخ
💜miraculous Love💜 گفته :
دوشنبه , 20 ژانویه 2020

چی بگم😕😑😐😆

پاسخ
گری گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

با سلام از قسمت اول فصل ۱ اینجا هستم اما اصلا نمیدانستم بخش نظراتی هست
الان که فهمیدم دارم از خجالت آب میشوم

پاسخ
spidey گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

خاک بر سرت

پاسخ
تالون گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

ماشالله خدا زیادت کنه😐

پاسخ
نام شما(الزامی) گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

واقعا که😕😕

پاسخ
💜miraculous Love💜 گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

صبح به خیر😑😑

پاسخ
# گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

مطمعنم تو فیلسوف میشی😐

پاسخ
رضا گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

زود اومیدی یکسال دیگه که فصل ۴ میومد حال میکردی و معتادش نمیشودی😑😑😐

پاسخ
مهلا گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

سلام به همگی
این عکس را ببینید
این مال همون قسمتیه که لوکا آکوماتایز میشود و لیدی باگ صداشو از دست میدهد
من که تاحالا متوجه اش نشده بودم ؟؟؟؟؟؟؟

https://i.pinimg.com/750x/82/42/19/824219f4a2681664062d74d43e350b2a.jpg

پاسخ
ه گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

من این سوتی رو توی اینستاگرام دیدم
هر سه باری که کت نوار ادای لاکی چارم لیدی باگ رو در میاره یک معنی میده
جمعا میشه آی لاو یو

پاسخ
zhmr گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

میگم چه قسمنی که لوکا اکوماتیز میشع؟

پاسخ
MIRACLES گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

سلام از کجا بفهمم که تیزر دوم فیلم سینمایی میراکلس واقعی هست یا نیست (همون که جکی جان توش هست)

پاسخ
💜miraculous Love💜 گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

آدمش باشی متوجه میشی😏😏آخه کلا از هر نظر داره داد میزنه من الکیم😜😣

پاسخ
ناشناس2 گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

چرت نگو حالا تو ادمش شدی کله خر ببند دهنو 😧😧😵

پاسخ
💜miraculous Love💜 گفته :
دوشنبه , 20 ژانویه 2020

همین که اینجا تو آدمی بسه،با این ادبت،بی شخصیت😈😈😈😈😠😠😠😠😠😠😠😡😡😡😡😡😡😡

پاسخ
ناشناس2 گفته :
سه‌شنبه , 21 ژانویه 2020

جواب اخر به شخصیت کله خرت اینه دهنتو ببند مسخره و حرف بزرگ تر از دهنت نزن . گمشو که رفتی 😡😡😡😡😡😧😧

پاسخ
ناشناس2 گفته :
سه‌شنبه , 21 ژانویه 2020

تو ادمشی بی شخصیت بیشعور 😈😈😈😈😈😈😈😈👿

پاسخ
💜miraculous Love💜 گفته :
دوشنبه , 20 ژانویه 2020

جواب یه آدم ابله خاموشیه،با همین کامنتت شخصیت خانواده گیت و نشون دادی،برو پی کارت این انیمیشن و این سایت جایی برای بی ادبا که راحت به بقیه کاربرا توهین میکنن نداره🙅🙅🙅🙅🙅🙅😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬شانس آوردی که تازه میخواستم سکوت کنم🙅🙅🙅🙅

پاسخ
مهلا گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

دارم کم کم افسردگی میگیرم

پاسخ
Ary گفته :
دوشنبه , 20 ژانویه 2020

افرین کاره خیلی خوبی می‌کنی😂😂😂😂😂

پاسخ
مهلا گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

از نظر من جرمی مثل هاگ ماث است
وقتی ما ناراخت و عصبانی هستیم اون خوشحال و شاد است

پاسخ
انیمیشن گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

بچه ها تو یوتیوب سرچ کنید ببنید واقعن مرنت و ادرین به هم
میرسن یا ادرین و کاگامی یا مرینتو و لوکا

پاسخ
Mr.Blanc گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

سری ۱۰ تایی ، قسمت ۳

سلام ب دوستاران سریال فوق جذاب Ladybug & Cat noir !
با یک مقاله جدید و جالب دیگه ای در خدمت شما هستم .
در قسمت ۳ سری ۱۰ گانه ، قصد معرفی ۱۰ چیزی ک انتظار داریم تو قسمت ویژه لیدی باگ ، یعنی Miraculous New-York اتفاق بیوفتن رو دارم . از اونجایی ک سال ، سال ۲۰۲۰ هست و یجورایی وارد دوره چن ماهه تا انتشار فصل ۴ و مخصوصا قسمت های ویژه شدیم ، بد نیس ک از ۱۰ چیزی ک تقریبا مطمعن هستیم در این قسمت اتفاق میوفته خبر دار باشیم !

🔴 ۱۰ اتفاقی ک انتظار داریم در این قسمت ویژه رخ بدن :

🔵 ۱ زمان این قسمت برخلاف سریال آن ک تقریبا ۲۲ دقیقه هس ، ۵۲ دقیقه ( ۵۱ دقیقه و ۳۴ ثانیه ) هس ک توسط خود سازنده ها تایید شده . ( رسمی )

🔵 ۲ این قسمت ، اولین قسمت ویژه مربوط و مرتبط با اتفاقات فصل ۴ هست ک قبل از انتشار فصل ۴ ، منتشر میشه . ( رسمی )

🔴🔴🔴🔴🔴🔴 کپی ممنوع 🔴🔴🔴🔴🔴🔴
🔵 ۳ حضور مرینت دوپن-چنگ و آدرین آگرست با سن احتمالی ۱۶ – ۱۷ در این قسمت . همچنین حضور آلیا ، جولیکا و کلوعی . ( رسمی )

🔵 ۴ در این قسمت ، هاگ ماث ( گابریل ) و مایورا ( ناتالی ) حضور ندارن و در پاریس میمونن ک روی معجزه گرها و نقشه های جدید کار کنن . ( رسمی )

🔵 ۵ این قسمت ویژه در حقیقت کراس اوور ( پیوند داستانی ) با سریال جدید و آینده جرمی زگ با نام Ghostforce هس ک داستانش مشابه داستان کلی لیدی باگ هس . ۳ جوون عادی و دبیرستانی ک با آزمایشات یک پروفسور ، بدنشون رو با روح های قوی ، جسور و بامزه تطبیق میدن و ب قدرت های ویژه ای میرسن و محل زندگیشون تو نیویورک آمریکا هست . این ۳ شخصیت نیز در این قسمت ویژه حضور دارن . ( رسمی )

🔴🔴🔴🔴🔴🔴 کپی ممنوع 🔴🔴🔴🔴🔴🔴

🔵 ۶ این قسمت همچنین یک کراس اوور دیگر با سریال جدید و مورد انتظار PixieGirl ( نام سریال با نام شخصیت یکی هست ) هست . این سریال هم ک از سریال های نوپا و آینده ی ZagToon هس داستان یک دختر ۱۹ ساله رو روایت میکنه ک بصورتی ک هنوز معلوم نشده ( از نظر داستان ) ، ب یک قدرتی دست پیدا میکنه ک با قدرت مادر طبیعت سازگار هس و از گیاهان و کل فیزیک طبیعت برای نجات مردم استفاده میکنه . ( رسمی )

🔵 ۷ از اونجایی ک هاگ ماث در این قسمت ویژه حضور نداره ، پس میشه یجورایی گفت ک احتمالا شخصیت منفی این قسمت از شخصیت منفی یکی از اون ۲ سریالی ک با این قسمت کراس اوور دارن ، برداشته بشه و ب این قسمت اضافه بشه ! چون پیدا کردن یک شخصیت منفی ک ب هیچی ربط نداشته باشه و خودش ب وجود بیاد و قوی هم باشه سخته پس استفاده از شخصیت منفی سریال های دیگه میتونی خیلی ب جذاب تر شدن داستان کمک کنه !
( احتمال ۹۰ ٪ )

🔴🔴🔴🔴🔴🔴 کپی ممنوع 🔴🔴🔴🔴🔴🔴

🔵 ۸ در کل تاریخ لیدی باگ ، این قسمت ویژه جز دومین قسمتی هس ک در جایی ب غیر از پاریس و فرانسه اتفاق میوفته . پیش از این ، قسمت Startrain ( در قسمتی ک با یک قطار از زمین خارج میشن ) تنها قسمتی بود ک خارج از پاریس رخ میده . حالا ، قسمت نیویورک این مدلی بوده و قسمت Chinese legends هم قسمت بعدی ای خواهد بود ک خارج از فرانسه رخ میده . ( رسمی )

🔵 ۹ ب دست مادر عجیب و غریب کلوعی ! ک پیش از این با کارای عجیبش مارو غافلگیر میکرد ، یک مراسم بسیار بزرگ در نیویورک گرفته میشه و قصدش معرفی لباس های جدید و مد دنیا هست . و اما ، مرینت و آدرین باید ب ترتیب و بصورت شانسی و اتفاقی ک از قبل براشون تایین شده ، لباس شخصیت ابرقهرمانی خودشونو بپوشن و با همون لباس باهم برقصن ! این صحنه رقص ک معروفه به LadyNoir Dance احتمالا شکی رو در وجود این ۲ ایجاد میکنه ک شاید طرف مقابل لیدی باگ یا کت نوآر هست اما متاسفانه یا خوشبختانه در این قسمت ویژه نیز ، کشف هویتی رخ نخواهد داد . ( احتمال مراسم ۷۰ ٪ و احتمال کشف هویت ۰ ٪ )

🔴🔴🔴🔴🔴🔴 کپی ممنوع 🔴🔴🔴🔴🔴🔴

🔵 ۱۰ و اما زمان انتشار این قسمت هنوز معلوم نیس ، اما ب گفته عوامل سازنده این قسمت قبل از انتشار ۲ سریال جدید جرمی زگ یعنی Ghostforce و PixieGirl ( ک کراس اوور دارن با این قسمت ) هس . پس در طی چن هفته آینده ک زمان انتشار این ۲ سریال جذاب و جدید اعلام میشه ، میشه ی حدسی از زمان احتمالی انتشار قسمت ویژه نیویورک هم زد ! ( رسمی )

🔴 امیدوارم هرچه زودتر این قسمت ویژه شگفت انگیز بیاد !

🔴 همچنین میخام یک نکته ای رو عرض کنم . چن وقت پیش بود ک اعلام کردم چندین شخص و کانال تلگرامی ک اینستاگرمی از مطالب من کپی میکنن و بدون ذکر منبع از من سو استفاده میکنن . من ، یکی از هسته های اصلی این کپی برداری های بزرگ رو پیدا کردم و واقعا باعث شرم هست . این یک گروپ تلگرامی بود ک تقریبا ۱۷ عضو داشت و اول بهم گفتن بیا و اولش مهربونی کردن در صورتی ک داشتن از مطالب من ب افراد دیگه میدادن ک در اصل منو کلا روح هم حساب نمیکردم و فقط با دوستای خودشون حرف میزدن . من از این گروه مسخره بیرون اومدم و الان دارم اعتراضمو خطاب ب اون گروه و کل افرادی ک مطالبمو میگیرن میدزدن و میبرن میگم . برای آخرین اخطار ، لطفا از مطالب من کپی نکنین و اگه هم خاستین بکنین منبع رو بگین . این واقعا آخرین اخطار بود . بعدش بطور جدی برخورد میکنم .

اگه مقالمو دوست داشتین ی لایک کوچولو بزنین ❤👍🏻
فعلا 👋

پاسخ
شمیم گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

یعنی متنفرم ازت مستر بلنک اگه نخواهیم مقاله بدی باید چ کار کنیم

پاسخ
سینا مرتضوی گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

شاید تو نخواهی ولی بقیه ک می خوان

پاسخ
Lady cat گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

می دونی باید چیکار کنی؟
یه راه ساده براش هست
اون بالا رو می بینی بخش اسم که زده Mr blanc؟
هروقت اون اسم رو دیدی می تونی نخونی
ولی خودخواهیه که بخوای همه رو به خاطر تنفر شخصی و مضخرفت از یه همچین اطلاعات نابی محروم کنی
به ما چه که متنفری؟ تنفرتو برای خودت نگه دار
بی لیاقت😠

پاسخ
Ary گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

سعی کن ادب رو رعایت کنی بی ادب

پاسخ
Akldj گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

اره بنظرم این اطلاعات زیاد کاربرد ندارند و اینا میشه حدسم زد

پاسخ
Ary گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

به طور جدی برخورد میکنی مصلا چیکار می‌کنی😂😂😂😂😐

پاسخ
نام شما(الزامی) گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

میگم تو که میترسی متن هاتو کپی کنن بیا یه صفحه اینستا بزن اونجا متن هاتو بذار

پاسخ
💜miraculous Love💜 گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

Mr blancاز اطلاعاتت ممنون، اما خیلی از این اطلاعات و که ده هزار دفعه گفتید!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!من اینقدر اینا رو خوندم پوسیدم دیگه،بعد مطلب دیگه،سازندگان چرا اینطوری میکنن اول میخوان قسمت نیویورک و که مخلوط دو انیمیشنی که تا حالا ندیدیم هست منتشر کنن،بعد تازه بیان اصل اون دوتا انیمیشن و منتشر کنن؟؟؟؟،واقعا که تو خوابه غفلتن اینا😒😒😒😑😑😑

پاسخ
Ali گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

همچین سریال هایی هست برای مثال در فصل جدید فلش شاهد ۳ قسمت کراس اورر هستیم(تا الان ۱۰ قسمت اومده)

پاسخ
امیر گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

از انیمیشن دیگه چرا حرف میزنین؟

پاسخ
Maede گفته :
دوشنبه , 20 ژانویه 2020

دوست عزیز خیلی خوشحال شدم که یکی حداقل فلش رو نگاه میکنه و این که تا الان ۱۳ قسمت اومده یعنی من دیدم دهنم از جا در امد
فلش تا قسمت ۸ بهران رو کش میدن بعد میخوای بقیه رو ببینی باید بزنی ( دانلود سریال کراس اور بهران ) ( تا ۴ قسمت داره ) بعد داستان از کراس اور بهران در میاد و اگه بخوای اخرین قسمت رو ببینی باید بزنی (‌‌ دانلود سریال کراس اور بهران قسمت ۵ یا افسانه های فردا فصل ۵ قسمت ۱ ) یعنی من اینا رو دیدم فقط گفتم یا خدا مامانم گفت چی میگی هی میگی یا خدا انقدر داشتم با دقت نگاه میکردم که داداشم گیر داد داری چی میبینی اومد دستم رو سفت گرفت چرخند ( به شوخی داداش من چک میزنه توو گوشم به شوخی 😂 من نمیدونم برادر کم نبود این نسیب من شد ) بعدم داد زدم مامانم اصلا توک صدام هم نشنید
بعدم داد زدم فلش‌ فلش دستم رو ول کرد

پاسخ
💜miraculous Love💜 گفته :
دوشنبه , 20 ژانویه 2020

کاربرAli،شما منظور من و درست متوجه نشدید،من منظورم به این نبود که ما تا حالا انیمیشن کراس اور ندیدیم!!!!!!!من منظورم به این بود که مثلا میخوان میراکلس و با پیکیسی گرل ترکیب کنن،ما که هنوز انیمیشن اصلیه پیکسی گرل رو ندیدیم!!!!!!شخصیت و داستان پیکسی گرل رو نمیشناسیم،پس اول باید انیمیشن پیکسی گرل و منتشر کنن بعد با میراکلس ترکیبش کنن تا ما یه پیش زمینه از همه شخصیتهای داستان داشته باشیم.

پاسخ
zhmr گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

چرا اینقدردارن کارتونو مسخره میکنن؟ چرا باید ی شخصیت های دیگه بیاد تو داستان

پاسخ
تالون گفته :
دوشنبه , 20 ژانویه 2020

خیلی ادم از خود راضی و بیشعوری هستی
خالا فک کرده مطالبش ب چه درد ما میخوره روانی

پاسخ
سینا مرتضوی گفته :
دوشنبه , 20 ژانویه 2020

تو و کاربر شمیم بهتره اول برید ادب یاد بگیرید .

پاسخ
Ary گفته :
دوشنبه , 20 ژانویه 2020

توهم برو یاد بگیر تو نظرات دیگران کمتر دخالت کنی

پاسخ
💜miraculous Love💜 گفته :
دوشنبه , 20 ژانویه 2020

دمت گرم😂😂👍👍خیلی خوب بود😁😁

پاسخ
Ary گفته :
سه‌شنبه , 21 ژانویه 2020

😂😂قابلی نداشت

پاسخ
ابوالفضل ملقب به A.B.F گفته :
دوشنبه , 20 ژانویه 2020

مدیر سایت قسمت های ویزه رو هر چه زود تر بزارید راستی داداش حال میکنم با این مقالاتت ولی یه چیزیو بگو من تو یکی از تریلر فصل چهار دیده بودم مرینت از همه ی میرگولس ها با هم استفاده می کن این درسته یا نه

پاسخ
S گفته :
دوشنبه , 20 ژانویه 2020

مگه دست مدیره؟😂😂😂😂😂

پاسخ
باگینت گفته :
دوشنبه , 20 ژانویه 2020

واقعنی واقعنی عاشق اطلاعات هستم ^^ ولی خدا وکیلی حوصله خوندنشونو ندارم

پاسخ
مهلا گفته :
دوشنبه , 20 ژانویه 2020

پارسال دوست امسال آشنا

پاسخ
جواد گفته :
سه‌شنبه , 21 ژانویه 2020

بابا شما مرضین لایک قرمز میزنید یکم لایک سبز بزنید اعتماد بنفس بنده خدا بالا بیاد

پاسخ
Ary گفته :
سه‌شنبه , 21 ژانویه 2020

اعتماد به نفس کسی که تهدید می‌کنه چرا ببریم بالا

پاسخ
💜miraculous Love💜 گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

کاربر ناشناس،حالا به نظر من از بین انیمیشن هایی که نام بردی،ته دنیا از همشون جالب تر و خفن تره،به نظرم یه داستان مرموزی داره،یعنی در حدی که من بعد از میراکلس اون و دوست دارم😍اماAngels friendsتا حالا انیمیشنیش و ندیدم فقط تبلیغات فیلمش و دیدم اینجور که تعریف کردی به نظر خوب میاد میرم میبینم،تا الان زیاد بهش توجه نکردم،آخه از وقتی که میراکلس و دیدم خیلی سخت انیمیشن های دیگه به چشمم جالب میاد.

پاسخ
انیمیشن گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

بابا چند بار بگم منننن ناشناس نیستم 😬😠 من انیمیشن هستم دارم فارسی میگم اگه کسی نمیفهمه بگه انگلیسی بگم من قبلن گوشیم خراب بود نمیتونستم اسممو تو قسمت اسما بنویسم ولی ایینجوری مینوشوتم : انیمیشن گفته : فلان بیسار بهمان
مگه شما ها آدرین هستید که نمیتونید ببینید
دیگه به من نگید ناشناس ای بابا
😢😢😥😥😞😞😦😦😧😧😩😩😕😕😖🙌😔😔🙍🙍🙇🙇😫😫😭😭😿😿🙀🙀

پاسخ
Ary گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

چرا اینقدر جدی میگیری بگن ناشناس مگه چی میشه والا ما به اسمه ناشناس تورو میشناسیم😁😂😂

پاسخ
💜miraculous Love💜 گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

باشه بابا خودت و نکش،الان دیگه همه فهمیدن،و تازه بی ادبی نکن بچه،چرا توهین میکنی؟؟؟؟؟؟؟؟؟😠😡😠😡

پاسخ
انیمیشن گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

من چه بی ادبی کردم ؟؟؟؟
حالا اگه ناراحت شدی ببخشید 😇😇🙏🙏

پاسخ
zhmr گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

خخخخ حرص نخور

پاسخ
لوکانت گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

بچه ها من فهمیدم شما چه جور انیمیشنی دوست دارین شگفت انگیزان مثل میراکلسه فقط عاشانه نیست و کمدیع ولی عالیع پیچیدع ام نیست حتما انیمیشن شگفت انگیزان رو ببینید پشیمون نمیشید

پاسخ
ناشناس2 گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

لوکانتی خدا من چقدر از این اسم بدم میاد اههههههه😒☠☠ پشمام ریخت این انمیشن بچهاست یه چیز بهتر مثل انیمه بگو 😉😉

پاسخ
محیا گفته :
دوشنبه , 20 ژانویه 2020

من شگفت انگيزان رو قر قره كردم كجايي

پاسخ
Maede گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

مرسی که به نظر هام احترام میزارین 😘😘

پاسخ
Maede گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

راستی بچه ها سریال فلش توش انقدر کراس اور هست که قاتی میکنین 😂
مثلا تو فلش فصل ۶ بعد قسمت ۸ دیگه همش باید برین تو سریال کراس اور بهران بنویسین تا ۵ قسمتش اومده قسمت ۵ کراس اور بهران قسمت ۱ فصل ۵ سریال افسانه های فردا هست که اخرشم الیور ( همون اروو ) میمیره خودش رو فدا میکنه تا جهان های موازی دوباره به وجود بیان و بعد توی فیلم سوپرگرل و سوپرمن و دشمن سوپرمن و فلش یه نفر از دوستان سوپرگرل که ادم فضایی و ( یه دختر تو سریال فلش هست اسمش کیتلین هست و اون تو فکنم فصل ۲ یا ۳ تبدیل میشه به کلرفراست ( کلرفراست قدرت السا رو داره ولی یکم خفن تر ( راستی کلرفراست تو وجود کیتلین هست و هروقت شد جا به جا میشن ) یعنی بگم این فیلم رو بادقت میراکلس نگاه نکنین هیچی سرتون نمیشه راستی اگه این رو نگاه کنین از قسمت کت بلنس هم بیشتر چیز
میفهمین 😊
ببخشید اگه زیاد میگم ولی نگاه نکنین به فنا رفتین 😂

پاسخ
MIRACLES گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

بچه ها تیزر فیلم سینمایی میراکلسو دیدید جکی چان توش بازی کرده

پاسخ
💜miraculous Love💜 گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

اون دروغیه،به سادگی گول نخورید.اون صحنه که جکی جان رو نشون داد،برای یه صحنه از فیلم های خوده جکی جان بود که فقط منتاژش کرده بودن😶😶

پاسخ
HAWK MOTH گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

کسی میدونه اون قسمت که مایورا یه لیدی باگ قلابی میسازه چنده
کسی میدونه معنی آکوما و آموک یعنی چی؟

پاسخ
💜miraculous Love💜 گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

فصل سوم،قسمتLady bug.

پاسخ
Lady and cat گفته :
دوشنبه , 20 ژانویه 2020

فصل 3 قسمت 19
اکوما =همون پروانه هایی هستن که هاک ماث شیطانییشون میکنه
اما اموک یه پر که ماریولا اون رو شیطانی میکنه و بعد با استفاده از یک شئ یه هیولا درست میکنه و اون رو کنترل میکنه
الا اگه فصل 3 قسمت 19 رو ببینی قشنگ متوجه میشی

پاسخ
ه گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

یک گفت و گوی باحال از جرمی و توماس . بر اساس شعر لیلی و مجنون
امیدوارم خودتون بیاد
یک شبی جرمی عهدش را شکست
بی میراکلس در خانه خود نشست
فکر آن فصل غرق غرقش کرده بود
فارق از ما عاشقانش کرده بود
زنگی زد به کارگردان او
پر ز لیدی شد دل پر آه او
گفت توماس از چه خوارم کرده ای
بر پنجه کتی دارم کرده ای
لباس هاک ماث به دستم داده ای
وندر این بازی شکستم داده ای
خسته ام زین آدرینت دل خونم مکن
من که میراکلسی ام تو دیزنی ام مکن
مرد این کارتون دیگر نیستم
این تو میراکلس تو من نیستم
گفت ای دیوانه کارگردانت منم
در سر بی عقل تو این منم
سال ها با فیلمنامه او ساختی
من در فکرت بودم و نشناختی
فکر آدرینت در عقلت انداختم
صد لوکانت یک جا باختم
کردمت آواره ایران نشد
گفتم عاقل میشوی اما نشد
سال ها در فکر خودت بودی ولی
گفتم امشب میزنگی گفتم بلی
سوختم در حسرت آدریگامی ات
جز فکر او نیامد در عقلت
میدانستم به من زنگ میزنی
به حریم شخصی ام سر میزنی
سازنده اش باش تا شاهت کنم
صد چو لایلا کشته در راهت کنم
ممنون که خوندید نظر یادتون نره
فقط گفته باشم من قافیه ام زیاد خوب نیست
شما به بزرگی خودتون ببخشید

پاسخ
ه گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

الان که خودمم فهمیدم ۱ بیت جا انداختم

پاسخ
00 گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

عالی بود

پاسخ
Famatsa گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

توی قسمت کت بلانک لیدی باگ رفت توی درگاه بانیکس تا کتو نجات بده پس چجوری رفت پیش دوستاش؟؟ لیدیباگ گذشته هم توی گذشته بود هم آینده؟؟ اصلا با عقل جور در نمیاد یکی کمکم کنه

پاسخ
💜miraculous Love💜 گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

درست متوجه نشدم منظورت چیه؟؟؟؟اگه منظورت به اون موقع هست که مرینت با موهای باز دوید سمت دوستاش باید بگم که اون اتفاقایی بود که قرار بود در آینده نزدیک رخ بده،(البته اون زمان که کت نوار شرور شده بود این اتفاقا افتاده بود)اما وقتی لیدیباگ کت بلنک و شکست داد باعث شد که همچین آینده بدی در انتظار پاریس نباشه،اون لیدیباگی هم که با بانیکس همراه بود لیدیباگ زمان حال بود

پاسخ
Famatsa گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

بازم قانع نشدم ولی ممنون کلا تو این سریال ادم باید مخ بسوزونه

پاسخ
💜miraculous Love💜 گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

خواهش میکنم،تا جایی که تونستم سعی کردم همه چیزو کامل بنویسم.آخه منم منظور شما رو درست متوجه نشدم😐😐

پاسخ
انیمیشن گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

بچه ها من میتونم ثابت کنم ک همه یعنی ۹۸ درصد مردم جهان این کارتون رو دوست دارن من یه دخترخاله دارم ک از هر چی کارتون و انیمیشن هست متنفره در حدی ک اگه بش بگی من ۹ میلیارد بت میدم بیا فلان کارتون رو ببین نمیاد ولی با این وجود عاشق میراکلسه یعنی میمیره براش حتی بازیشم دانلود کرده حالا دختر خاله رو بیخیال یه روز بابا بزرگم اومده بود خونمون بعد من اون موقع لیدی باگو تو جم جونیر میدیدم بابا بزرگم گفت بزن اخبار بعد گفتم باشه بعد کارتونم میزنم میراکلس شروع شد بابا بزرگمم اونجا نشسته بود اینو دید گفت چه کارتون قشنگیه حالا بابا بزرگ به کنار من هر روز میراکلس رو میدیدم بعد بابام میگفت این چیه میبینی مگه بچه ای ولی بعد چند روز که من هر روز میدیدم بابامم میشست با من میدید یه روز که وقت نمیکرد ببینه از من میپرسید این قسمت چی شد آهان یادم رفت بگم وقتی بابام به جمع بیننده ها پیوست مامان و خواهرمم پیوستن و هر روز هممون با هم میشستیم میدیدیم
و من کلا فکر میکنم همون طور ک گفتم ۹۸ درصد مردم جهان این کارتونو دوست دارن
و اون ۲ درصد دیگه هم عمرشون بر فناست

پاسخ
zhmr گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

خخخخخ واقعا؟ من که خودم تنهایی میبینم . هیچ کس از اعضای خانوادم خیلی لیدی باگ رو دوست نداره

پاسخ
dr گفته :
سه‌شنبه , 21 ژانویه 2020

فکر کنم سانسور شده شو میبینید چون سانسور نشدش رو نباید با خانواده دید

پاسخ
Lady and cat گفته :
سه‌شنبه , 21 ژانویه 2020

اره واقعا راست گفتی منم چند باری از جم جونیور دیدم با خانواده
اما بدون سانسور جرات ندارم با خانواده ببینم 😅😂

پاسخ
sh گفته :
شنبه , 18 ژانویه 2020

سلام شادی هستم یک اهنگ ساختم کپی از اهنگ تتلو اهنگ قسم کسانی که گوش دادن بهتر ریتم خوندنشو میدونن

قسم نده به خاک پای جرمی 😔
کت .🐈😽من واسم مامان مرد لیدی مرد مرینت مرد من واسم عشقم مرد و کتکلیزم قویم مزد و ….😧
لیدی🐞 .من واسم ادرین مرد کت هم مرد من واسم عشقم مرد و افسون خوش شانسیم مرد 😧
من واسم میراکلس مرد بدبختی شروع شد تا فصل 3 تموم شد فصل 3 تام شد 😡
من شدم کت نوار 🐈
من شدم لید باگ 🐞
بازم تمومش کردن ببخشیدا کار جرمی بود😒

مررسی که خوندین کسانی که خوششون اومد 💚 بخاطر تتلو هم شد لایک😚
کسانی که نه فرمز😕
ببخشد اگه غلط املایی بود 😊
میدونم کمی چرت است 😅

پاسخ
امیر گفته :
شنبه , 18 ژانویه 2020

می خوام چند تا انمیشن سریالی معرفی کنمر
1: آبشار جاذبه (فکر کنم اکثرتون دیده باشید)
2: شاهزاده اژدها
3: شکارچیان ترول (خیلی خوب و باحاله ببینید)
این انیمیشن ها خیلی خوبن ببینید مخصوصا سومی و دومی

پاسخ
آدرین گفته :
شنبه , 18 ژانویه 2020

هرکی به این سوال بهترین جواب رو بده…
برنده ی یک ساندیس با طمع چوب و پا می شه:
چگونه کت و لیدی همیشه جایی رو پیدا می کنند که هیچکس اونجا نیست راحت تبدیل می شن.😶😕

پاسخ
imARAgamer گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

با کمک کارگردان و نویسنده

پاسخ
💜miraculous Love💜 گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

جواب ندم سنگین تره😑😑

پاسخ
... گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

دقیقا🤣

پاسخ
ناشناس2 گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

چون خیلی خرشانسن همین وا سلام

پاسخ
ل گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

یه کیک بذار تنگش تا بهت جواب بدم

پاسخ
💜miraculous Love💜 گفته :
شنبه , 18 ژانویه 2020

این یه واقعیت،یکی از شخصیتهای لیدیباگ همینه، اگه دقت کرده باشید،لیدیباگ جلوی کت نوار خیلی سنگین و جدی رفتار میکنه،و به کت نوار میگه من عاشقت نیستم ولی باز با این وجود قشنگ دقت کردم،هر وقت جلوی لیدیباگ کت نوار به یه دختر دیگه توجه کنه لیدیباگ حسودیش میشه،آخه چطوری بهش میگی دوستش نداری اما همین با یه دختر دیگه گرم میگیره حسودیت میاد؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!

پاسخ
مهلا گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

ما دختریم دیگه چیکار میتوانیم بکنیم ؟

پاسخ
💜miraculous Love💜 گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

سلام،آخه مهلا جون همه دخترام شبیه هم نیستن😏😜😑

پاسخ
💜miraculous Love💜 گفته :
شنبه , 18 ژانویه 2020

وقتی میشینم زندگی مرینت وادرین و با زندگی واقعی خودمون مقایسه میکنم،میخواد اشکم دربیاد😥زندگی اونارو قشنگ ابرقهرمان بازیشون به راه،مدرسم که تعطیل اصلا میخوان مدرسه برن انگار میخوان برن پارتی،خب اگه اینجور بود که من جای ادرین بودم معلوم بود که خیلی مشتاق به رفتن مدرسه بودم.حالا ما:
وقتی ابتداییم میگن بچه درست و خوب بخون باید یه مدرسه راهنمایی خوب قبول شی،درسم و میخونم یه مدرسه خوب قبول میشم
میرم راهنمایی،بچه درست و خوب بخون انتخاب رشته داری،درسم و خوب میخونم انتخاب رشتم میکنم
میرم دبیرستان،بچه درست و خوب بخون کنکور گند نزنی،درسم و خوب میخونم،کنکور قبول میشم
میرم دانشگاه،بچه درست و بخون یه مدرک خوب بگیر،درسم و میخونم یه مدرک خوب میگیرم
حالا بچه برو دنبال یه کار درست و درمون…………
به این بچه اجازه میدید بمیره😒😒

پاسخ
💜miraculous Love💜 گفته :
شنبه , 18 ژانویه 2020

مرگ بر مدرسه😂مدرسه خر است😁جرمی خرتر است😀

پاسخ
Dark گفته :
شنبه , 18 ژانویه 2020

من هر وقت موزیک ویدیو شو میبینم دلم میره انقدر قشنگ و تاءثیر گزاره و معنی عشق رو به معنای واقعی نشون میده و میرسونه هرکی موافقه لایک فراموش نشه

پاسخ
💜miraculous Love💜 گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

راست میگی خیلی نازو رمانتیکه😘😍💜💜💜💕💕💕💕💕💞💞💞

پاسخ
علی گفته :
شنبه , 18 ژانویه 2020

بچه ها تو گوگل سرچ کنید، باووور کنید، تریلر فصل4 اومد دددددددددددددددددد د، بزنید تریلر فصل4 لیدی باگ

پاسخ
💜miraculous Love💜 گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

بابا داری اشتب میزنی،اونا همشون تریلر های قسمتهای فصل سوم هستن!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!مگه فصل سوم ندیدی؟؟؟؟؟؟؟؟

پاسخ
Ala گفته :
شنبه , 18 ژانویه 2020

تا پاییز بعد خیلی زیاده ترو خدا نه . من نمیتونم تابستان رو بدون میراکلس سپری کنم .😰😰😫😫😩😩

پاسخ
مهلا گفته :
شنبه , 18 ژانویه 2020

من حاضرم بمیرم این فصل ۴ بیاد شما ها نگاه کنید
لاقعل یک فداکاری میکنم دیگه !!!!!!!!

پاسخ
ل گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

مرسی منم بجات وقتی اومد به نیتت نگاه می کنم فاتحه برات میفرستم

پاسخ
عشق میراکلس گفته :
شنبه , 18 ژانویه 2020

بچه ها اگه دنبال یه سریال خوب هستید بنظر من برید. انیمه ی ناروتو رو ببینید که خیلی طولانی و معتاد کنندس الان دارن داستان پسرشم میسازن به اسم بوروتو
خود ناروتو کلا 720 قسمته یه 12 تاییم فیلم سینمایی داره
بوروتو هم فعلا 139 قسمت ازش اومده من مانگاش رو هم جلو جلو میخونم تا اونموق فصل 5 هم اومده

پاسخ
S گفته :
دوشنبه , 20 ژانویه 2020

اینترنتت اضافه اومده مگه؟😂😂
۷۲۰ قسمت؟!!!!😂😂😂
باید ماهی ۱۰۰ تومن پول اینترنت بدم بابا😃

پاسخ
S گفته :
شنبه , 18 ژانویه 2020

بچه ها قسمت ۲۵ فصل سه فقط اونجاش که کاگامی برگشت گفت من نمیخوام دوستیمو با مرینت بهم بزنم ولی آدرین و بیشتر میخوام ما برای هم ساخته شدیم
اهههه برووووو دختره ی ترشیده با اون چشای ورقلمبیده ات اههههه
موندم چرا مرینت نرفت بزنه تو گوشش
زرتی لیدی باگ میشد میپرید میزد دهنش
چشای کاگامی شبیه قورباغس نصفش این وره نصف دیگش اون وره
والله برو کشکتو بساب
آدرین مگه بی کس و کاره؟ اگه بخواد بیاد یکی رو بگیره تو رو نمیگیره اهه الکی جوگیر میشه ی بستنی باهم خوردن (اونم نصفه😂) آدرین لیدی و مرینت ول کرد پرید بغل تو ؟ بری بزنیش برگرد برو چین بابا

پاسخ
ل گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

خون خودتو کثیف نکن امپراتور:/

پاسخ
S گفته :
شنبه , 18 ژانویه 2020

بچه ها برین تو گوگل بزنین کمیک مسیر کمتر (در مورد آدرینت هستش)
انقددددددد قشگنهههههه
تا دوهفته داشتم گریه میکردم😂✌

پاسخ
مهلا گفته :
شنبه , 18 ژانویه 2020

منم دیدم اما گریه نداشت

پاسخ
S گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

من شخصیت احساساتی دارم😏

پاسخ
Reza گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

كدوم سايت؟؟

پاسخ
Lady bug &cat noir گفته :
شنبه , 18 ژانویه 2020

بچه ها من هر روز دارم واسه اومد هر چه زودتر فصل 4لحظه شماری میکنم بیاد دیگ خسته شدیم جونمون به لبمون رسید ای جرمی واقعا ک یه کارتونم بلد نیستی سریع درست کنی چی میشد مثلا یه روز بیام تو سایت ببنم فصل 4یا حداقل قسمت های وژه اومده باشن وای خدا اون روزو برسون

پاسخ
انیمیشن گفته :
شنبه , 18 ژانویه 2020

سلام بچه ها وای خیلی خیلی خیلی وقت پیش تو مدرسه سر زنگ هنر بودیم بعد معلممون هیچ کاری واسه انجام دادن نداشت واسه همین همه ی بچه ها داشتن با هم حرف میزدن منم داشتم نقاشی لیدی باگو میکشیدم بعد معلممون اومد بالا سرم گفت چه قشنگه و من اصلا نمیخوام از خودم تعریف کنم ولی نقاشیم خیلی خوبه بعد چون همه ی بچه های کلاس اینو میدونن جمع شدن ببینن من چی دارم میکشم بعد معلممون پرسید این چیه گفتم لیدی باگه بعد معلممون از بچه ها پرسید واقعا همین شکلیه همه گفتن بله اصلا باورم نمیشد این بچه هایی که منو مسخره میکردن خودشونم اینو ببینن ولی بعد یهو یه دختره ی شنقل ( شنقل پرنده ایه که از اسکلم اسکل تره ) پرید وصت گفت عه من اینو دیدم دختر کفشدوزکیه
من اون وصت : 😶😶😬😠
یعنی میخواستم همون وصت بیوفتم به جونش جرش میدادم تا دیگه راجب بچم اینجوری حرف نزنه دختره ی افریته 😒
ولی پریروز از این خوشحال شدم : ( من نقاشیو تو کتاب قرآنم کشیده بودم ) بعد پریروز امتحان قرآن داشتیم کتابم رو باز کردم مرور کنم اومد رو صفحه ی لیدی باگ بعد یه دوست دارم که تالا این کارتون رو ندیده اون روزی که نقاشیو کشیده بودم واسش تعریف کردم بعد کتابمو باز کردم نگا کرد گفت عه لیدی باگه گفتی لیدی باگه دیگه ؟؟ گفتم عاره
شاگردامو خوب پرورش دادم 😂

پاسخ
💜miraculous Love💜 گفته :
شنبه , 18 ژانویه 2020

آره عزیزم همیشه همین جوریه،همیشه اون کسایی که حرف از بزرگی میزنن،و همه رو مسخره میکنن، اون زیر زیرا از بچه دوسالم بدترن،نمونشم یکسری از بچه های کلاس خودم،من کلاس هشتم بودم،دوستم برچسب اسم کیتی به کتابش چسبونده بود،بعد یکی از بچه های چندش کلاس اومد به دوستم گفت:تو خجالت نمیکشی برچسب کیتی زدی به کتابت؟؟؟؟؟؟؟(زهرمار😒)منم یکهو برگشتم گفتم نه!!!!!!!چرا باید خجالت بکشه دقیقا؟؟؟؟؟؟؟بعد دقیقا دوروز بعد همین بشر دیدم خودش دفتر کیتی داره😡جلد یکی دیگه از دفتراشم عکس السا و آنا داشت😬یعنی اون لحظه میخواستم برم بپرم همونجا وسط کلاس خفش کنم،خیلی مسخرن بعضیا خداییش،برای همین هیچوقت به مسخره کردن و سرزنش بقیه توجه نکنید.

پاسخ
# گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

منم دوتا از دوستام نگاه میکنن ولی دوبله وقتی گفتم دوبلش پرر از سانسوره خیلی بد نگام کردن 😨

پاسخ
Miraculous Lover گفته :
شنبه , 18 ژانویه 2020

Ary من شکارچیان ترول رو خلاصه میکنم تو خودتو به زحمت ننداز. این سریالی بود که من قبل از میراکلس دنبالش میکردم

داستان راجع به یه پسر ۱۶ ساله به اسم جیم لیکه که یه زندگی خیلی معمولیم داره ولی دنبال هیجان و ماجراجویی میگرده. یه روز که داشت با دوستش توبی از یه جایی رد میشد لای یه سری خرده سنگ یه نشان عجیبی پیدا میکنه.
نشان اسم جیم رو صدا میکنه و جیم اونو برمیداره و بعد از مدتی میفهمه که وارد چه جریاناتی شده.
دو ترول (غول) به اسم بلینکی و ارگ به خونه ی جیم میان و براش توضیح میدن که اون از این به بعد شکارچی تروله. یعنی نشان مرلین اونو برای این کار انتخاب میکنه تا با یه سری ترول که میخوان به سرزمین انسان ها بیان و اونو برای خودشون بکنن مبارزه کنه. شخصیتای اصلی این داستان تا اینجا همین چهار نفرن (جیم و توبی و بلینکی و ارگ) ولی بعدا دختری که جیم تو مدرسه عاشقش بوده (کلر) هم وارد این قضایا میشه
داستان فوق العاده قوی ای داره و اگه ببینین عاشقش میشین مث میراکلس. اینکه میگم قوی یعنی اینکه تو هر قسمت کلی اتفاق جالب و دیوونه کننده میوفته و بعدا باید بشینی دو ساعت فکر کنی ببینی چی به چی بود.
سریال شکارچیان ترول ۵۲ قسمت ۲۱ دقیقه ایه و بعد از اینکه تموم میشه ادامش تو یه سریال دیگه به اسم سه نفر از زیر زمین ه که اونم خیلی قشنگه. ادامه ی همون داستانه
وقتی اونم ببینین بازم هست
ادامه ی این سریال یه سریال دیگست به اسم جادوگران که هنوز ساخته نشده
اسم مجموعه ی این سه تا سریال (شکارچیان ترول و سه نفر از زیر زمین و جادوگران) قصه های ارکدیا هست که اگه نبینین نصف عمرتون به فناست.
اینم بگم که این سریال ۹۸ درصد لایک خورده و بیشترین درصد انیمیشن رو که تاحالا دیدم داره
خیلی دوستون دارم و دستمم شکست
مدیر جان نذاری کشتمت

پاسخ
💜miraculous Love💜 گفته :
شنبه , 18 ژانویه 2020

Miraculous Loverخوب از اسم من الگو گرفتیا😒😒

پاسخ
امیر گفته :
شنبه , 18 ژانویه 2020

من دیدمش عالیه

پاسخ
Ary گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

دمت گرم منم قبل لیدی باگ همینو میدیدم

پاسخ
انیمیشن گفته :
شنبه , 18 ژانویه 2020

😱😱 واااااای بچه ها داشتم کارتون شش ابر قهرمان رو میدیدم نمیدونم قسمت چند بود ولی یارو اولیه به یارو دومیه گفت باید بریم ب جزیره ی (((( آکوما ))))
عجیب نیست ؟؟؟؟؟ 😐😮😛

پاسخ
Sp گفته :
شنبه , 18 ژانویه 2020

خب یه سری حرفایی که تو این انیمیشن هست به ژاپنیه مثلا آکوما معنی شیطان رو به ژاپنی میده یه جورایی مثل انیمه اس انیمه ها هم فوق العادن به نظرم با انیمه هم آشنا شید مثلا دفترچه مرگ یا اتک ان تایتان یا نوراگامی

پاسخ
# گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

نوراگامی محشره خیلی دوسش دارم بوسه ایزدی هم خوب بود

پاسخ
برنج گفته :
شنبه , 18 ژانویه 2020

خیلی عجیبه .

پاسخ
# گفته :
سه‌شنبه , 21 ژانویه 2020

چی عجیبه

پاسخ
Ary گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

تو جم جونیور داشتی میدید😅😂😂😂

پاسخ
Miraculous Lover گفته :
شنبه , 18 ژانویه 2020

مدیر جون یه بار نوشتم چرا نذاشتی خب ؟؟؟
لطفا بذار لطفا لطفا
قبلیرو دیگه نمیخواد

یه امتحان دیگه از میراکلس جواب بدین جواباشم یک اسفند میزارم خودتون چک کنین ببینین درست نوشتین یا نه دیگه نمیتونم برا دونه دونتون تصحیح کنم
حالم داره از امتحان بهم میخوره ولی میراکلس ارزششو داره

۱.پلگ همیشه تیکی رو چی صدا میکنه
۲.اسم خاله ی ادرین که با مامانش دوقلوعه
۳.اسم کوامی بانیکس (خرگوش)
۴.پدر مرینت از چه کسی عصبانی شد و کوماتایز شد
۵.قدرت اسب چیه
۶.اسم مامان کلویی
۷.چند تا دختر عاشق ادرینن (فقط نگین همه اسم اون چند تایی که تو کارتون نشونشون داده رو بنویسین)
۸.اسمی که استاد فو برای خودش انتخاب کرد تا شناسایی نشه
۹.اسم بابای سابرینا (راهنمایی: تو قسمت captain hardrock اسمشو میگه)
۱۰.اسم کارگدان ladybug and catnoir (تو واقعیتو نمیگما تو کارتونو میگم، قسمت animaestro)

پاسخ
💜miraculous Love💜 گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

بابا همچین میگی جوابشو یک اسفند میزارم،انگار میخوای نتایج کنکور و بزاری!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

پاسخ
انیمیشن گفته :
شنبه , 18 ژانویه 2020

سلام بچه ها اگه دارید این نظر رو میخونید یعنی اینکه گوشیم درست شده و دیگه میتونم اسممو تو قسمت اسما بنویسم خدا کنه درست شده باشه

پاسخ
مرینت گفته :
شنبه , 18 ژانویه 2020

قسمتی که میرن مسافرت با همکلاسیاشون قسمت چنده

پاسخ
ناشناس گفته :
شنبه , 18 ژانویه 2020

بهترین قسمت میراکلس کدومه

پاسخ
ناشناس گفته :
شنبه , 18 ژانویه 2020

اقا بهترین قسمت میراکلس کدومه

پاسخ
یکی گفته :
شنبه , 18 ژانویه 2020

thanks

پاسخ
👻 گفته :
شنبه , 18 ژانویه 2020

سلام میدونم سوالی که میکنم خیلی چرت و بی ربطه ولی میپرسم
تو قسمت گربه ی تقلبی کت نوار به اون یارو گفت من و لیدی یه چیزی هستیم یه چیزی مثل این بعد انگشتاشو به یه حالتی در آورد اون یعنی چی ؟

پاسخ
Atena گفته :
شنبه , 18 ژانویه 2020

یعنی ما عاشق همیم. یه همچین چیزی

پاسخ
مهلا گفته :
شنبه , 18 ژانویه 2020

این حالت چسباندن انگشتش به هم یعنی ما به هم خیلی نزدیک هستیم یا رابطه ما خیلی نزدیک و صمیمی است

پاسخ
💜miraculous Love💜 گفته :
شنبه , 18 ژانویه 2020

یعنی ما عشقای همیم رابطه خیلی خوبی داریم،رابطه مون Ok هست.

پاسخ
Ary گفته :
شنبه , 18 ژانویه 2020

کارتون شیش ابرقهرمان بزرگ سریالیش اونم خیلی قشنگه همون ادامه انیمیشن هست و کارتون شکارچیان ترول هم خوبه ولی حوصله تعریف خلاصه داستان ندارم😂😂😂

پاسخ
Ala گفته :
شنبه , 18 ژانویه 2020

آره من قبل از این که میراکلس و پیدا کنم این دو تارو میدیدم. قشنگن . به پای میراکلس که نمیرسن ولی قشنگن 😉

پاسخ
ناشناس گفته :
شنبه , 18 ژانویه 2020

انیمیشن گفته : میگم بچه ها چقدر لیدی باگ بودن واسه مرینت آسونه صب تا شب تو اتاقشه که وصتاشم میره قهرمان بازی مامان باباش اصن نمیگن این مرده زندس چرا از اتاقش نمیاد بیرون چرا صدایی نمیاد اصن اینا به کنار چرا نمیاد تو کارای خونه کمک کنه حالا اگه ما بودیم بر عکس اینا بود 😶 حالا خونه رو ولش تو مدرسه میبینه باید بره قهرمان بازی به معلمش میگه میشه من برم بیرون معلمشم میگه باشه بعد میبینه برنگشته ( اینی که میگم تو مغزش میگذره ) آخی برنگشت فدای تار موش که برنگشت بزار بره عشق و حال حالا اگه ما بودیم اصن نمیزاشتن بریم بیرون اگه هم میزاشتن میدیدن یه دیقه دیر کردیم یکیو میفرستادن دنبالمون و تا پیدامون نکردن دست بردار نبودن تازه یه منفی خوشگل ( با خودکار قرمز که تو چشمشون باشه یادشون نره ) واسمون میزاشتن که دیگه از سر کلاس جیم نشیم بعد مرینت مثلا سر امتحانه دوباره پامیشه میره هیچیم ننوشته قبلشم هیچی نخونده بود چون باید شهر رو نجات میداد ( اصن من کلا تالا ندیدم اینا لا کتابم باز کنن عنکبوت لا کنابشون قالی بافته 😅 ) بعد با نمره های خوشگل موشگل قبول میشد حالا ما اگه لیدی باگ بودیم خرم میزدیم بیخیال شرور هاهم میشدیم زیر صفرم نمیگرفتیم 😑
در کل میخوام بگم اگه ما ها لیدی باگ میشدیم هم شهر هم خودمون هم نمره هامون هم مردم و هم …… با هم به فنا میرفتن 😂😹

پاسخ
ناشناس گفته :
جمعه , 17 ژانویه 2020

مرسی

پاسخ
ناشناس گفته :
جمعه , 17 ژانویه 2020

انیمیشن گفته : مدیر سایت لطفا بی زحمت این نظریه منو قرار بده مرسی
سلام بچه ها من کلا عاشق کارتونم اصلا برام مهم نیست مال کجا باشه چه شرکتی باشه بقیه چی میگن و اینا ولی میراکلس یه چیز دیگس خب حالا اینا بیخیال شما همتون میگید تا فصل ۴ میاد چی ببینید خب من میخوام براتون قشنگ ترین و جذاب ترین کارتون هایی که تا الان دیدم رو معرفی کنم و اینم بگم من کلا با کارتون بزرگ شدم وقتی میگم یه چیزی قشنگه یعنی قشنگه اینایی که میگم به گرد پای میراکلسم نمیرسن ولی فوق الادن البته شاید یکیشون برسه حالا نریزید سرم فقط یه نظره آخه اینم مثل این عاشقانه رمانتیک و تقریبا قهرمانیه اسمش Angel friends است یعنی دوستان فرشته داستانش اینجوریه که فرشته ها و شیطان ها باید آدم ها رو راهنمایی و گول بزنن هر فرشته و هر شیطانی برای یه آدمه ولی یه فرشته و یه شیطان که نگهبان یه آدم بودن عاشق هم میشن که این اتفاق نباید می افتاد پس استاداشون اینارو از هم جدا میکنن و کلی اتفاق دیگه هم می افته که خودتون باید ببینید و تازه اینم بگم که اینا تبدیل هم میشن و فرشته هه تبدیلش تقریبا شبیه لیدی باگه کلا خیلی کارتون خفنیه
حالا میریم سراغ بقیه کارتون ها : آکادمی اسکایلندرز ، آبشار جاذبه ، شش ابر قهرمان بزرگ ( سریالی ) ، بچه رئیس ( سریالی ) ، Duck tales یعنی ماجراهای داک ورژن جدید ، کاپیتان زیر شلواری ، Amphibia همون آمفیبیا ، گیسو کمند ( سریالی ) ، ته دنیا ( شاید زیاد از این ته دنیا خوشتون نیاد منم خودم زیاد خوشم نیومد ولی داستانش بدک نیست ) شروود خب دوستان اینم از این امیدوارم خوشتون اومده باشه و تونسته باشم کمکتون کنم به خاطر غلط املایی ببخشید اگه دوست داشتید لایک کنید 😊

پاسخ
رضا گفته :
شنبه , 18 ژانویه 2020

قربونت اگه زحمت نداره اکادمی اسکایلندرز فصل جدیدش نیومده🙂🙂

پاسخ
yasamin گفته :
شنبه , 18 ژانویه 2020

سلام
آره منم کارتون آنجلز فرندز رو میدیدم کارتون قشنگیه

پاسخ
نوید گفته :
جمعه , 17 ژانویه 2020

سلام می‌خواستم بدونم برنامه طراحی Gabriel Agreste که تو قسمت Sand Boy یه قسمت از کامپیوترشو نشون داد چیه کسی می‌دونه؟؟؟

پاسخ
zhmr گفته :
جمعه , 17 ژانویه 2020

چرا اینقدر پیاما دیر میاد؟

پاسخ
zhmr گفته :
جمعه , 17 ژانویه 2020

اا همش مدرسه مدرسه امتحان امتحان ایششش خسته شدم چرا این لیدی باگ نمیایدیکم حال و هوام عوض شه…

پاسخ
ناشناس گفته :
جمعه , 17 ژانویه 2020

سلام چرا نظرات جدید برای من نمیاد؟چیکار کنم تا بیان؟

پاسخ
ن گفته :
جمعه , 17 ژانویه 2020

بچه ها من فکر می کنم اگه پاریس بزرگ ترین تکنولوژی رو داشته باشه چشم پزشکی خوبی نداره
می دونید اینو از کجا می دونم ؟؟؟
از اونجا که ادرین اینقدر چشمش ضعیفه که مری نت و لیدی باگ رو تشخیص نمی ده ….

پاسخ
💜miraculous Love💜 گفته :
جمعه , 17 ژانویه 2020

یه مدت تو سایت چه آشوبی شده.اصلا جو خیلی بدی گرفته،حالم بهم خورد🙇

پاسخ
ناشناس گفته :
جمعه , 17 ژانویه 2020

انیمیشن گفته : سلام بچه ها میخوام بهتون بگم چرا فصل ۴ نمیاد خب دیروز رفتم پیش جرمی بش گفتم چرا فصل ۴ رو نمیدی بیرون گفت آخه من وقتی بچه بودم زندگی سختی داشتم عزاب های بسیاری رو تحمل کردم هر وقت از هر کی چیزی میخواستم خیلی دیر بهم میدادنش مثلا وقتی ۵ سالم بود عروسک سوپر من رو از بابام خواستم ولی وقتی ۲۰ سالم شد اون عروسکو برام خرید یا خیلی چیزای دیگه من واقعا خیلی زجر کشیدم واسه همین میخوام انتقام بگیرم تا همه این دردی که چشیدم رو تجربه کنن حالا برو خونه و منتظر فصل ۴ نمون چون میخوام وقتی پیر شدی فصل ۴ رو بدم بیرون
قیافه ی من اون لحظه : 😶😶😶😶😶
عجب داستانی ساختما خودم کیف کردم 😅😅😂😂

پاسخ
یه دخمل غریبه گفته :
جمعه , 17 ژانویه 2020

بچه ها انگد میگید کارتون کارتون من چندتا معرفی میکنم
1 لالی راک
2 ابشار جاذبه
3 استار علیه نیرو های شیطانی
4 قلاب ماهی ها
5 اسپایدر من
خب الان لیست فیلم های خنده دار
1 Recep İvedik
2 Kayhan

پاسخ
Maede گفته :
جمعه , 17 ژانویه 2020

سلام
دوستان اولا که بسه دیگه همش اظهار نظر میکنین
دوم که من میگم بیاین هرکسی ۱ سریال معرفی کنه نگاه کنیم
بجز اسم فیلم تعداد فصل ها و خلاصه ی سریال رو هم بگین بعدم دوستان من نمیدونم هر کسی بیشتر سریال کارتونی دوست داره مثل میراکلس یا سریال علمی تخیلی
من که علمی تخیلی
من چند بار اسم سریال فلش رو گفتم نگاه کنین نمیدونم که کیا نگاه کردن یا نه ولی من دوباره میگم برین ببینین به تعداد امتیاز ها هم دقت نکنین کسایی که امتیاز کم دادن خر بودن 😂😂😂
اسم : فلش تعداد فصل ها : ۶ تا فصل تا الان در فصل ۶ تا الان ۹ قسمت اومده
خلاصه ی داستان :
پسری به نام بری در کودکی مادرش را به دلیل وجود بزرگی های خودش و دشمن بزرگی های خودش که هردو قدرت اسپید فورسی ( قدرت سرعت تو فیلم بش میگن اسپید فورس ) دارن از دست میده و وقتی بزرگ میشه کارش ( بچه ها دیدن تو صحنه های جرم وقتی کسی میمیره میاد و صحنه ی جرم رو میبینه و هر اتفاقی که افتاده رو پیش بینی میکنه ) اسمش رو یادم نیس حالا کار بری اون بود دیگه ) بری کار های دانشمنیدی به نام دکتر هریسون ولز رو دنبال میکرد و اون داشت روی چیزی تحقیق میکرد به نام شتاب دهنده ی ذرات وقتی کار ها درست پیش نرفتن در هوا صاعقه یی به ازمایشگاه بری برخورد کرد در هنگامی که بری در حال انجام دادن کار شیمی بود و اون تا جند ماه حدود ۸ یا ۹ ماه بیهوش بود وقتی بیدار شد در ازمایشگاه دکتر هریسون ولز بود و دید بجا ی این که بدنش بی ثبات باشد عضلانی شده و قدرت فلش را به دست اورده و تبدیل شده به سریع ترین مرد جهان
هریسون ولز به بری یاد یاد داد که چجوری از قدرتش استفاده کنه که مشخص شد هریسون ولز کسی نیس که به مردم نشان داده بود بلکه اون هم یک اسپید فورسی بوده که از اینده امده و اون در بچه گی بری مادرش رو کشته و در اینده اسم اون زد فلش بود ( من چند فصل رو یادمه چه اتفاقی افتاد تو فصل اول که با زد فلش جنگید تو یکی دیگه از فصل ها با خودش تو ایده جنگید تو یکی دیگه با ۱ اسپید فورس دیگه تو دنیای موازی جنگید تو فصل ۵ قرار بود که تو ۱ بهران بمیره تا مردم نجات پیدا کنن تو فصل ۶ هم تا ۹ قسمت بهران پایان میابد
ولی تو کل این ۶ فصل هریسون ولز یه نقشی داشته
با توضیح های من شما هیچی سرتون نمیشه )
(در این سریال سفر در زمان زیاده ) و خودم میگم کسی این فیلم رو نبینه سرش به باد رفته ( داخل این سریال حتی ابر قهرمان های دیگه هم هستن مثل سوپرگرل ) من میگم نگاه کنین

پاسخ
Charlotte1 گفته :
جمعه , 17 ژانویه 2020

بهت پیشنهاد انیمه میکنم
Charlotte و sword art online و akame ga kill
این 3 با زیرنویس فارسی ببین تا عاشق انیمه بشی
البته رده سنی این انیمه ها بالای 17
Akame هم بالای 20

پاسخ
رضا گفته :
شنبه , 18 ژانویه 2020

از سومیش خوشم اومد چون رده سنیش بالا بود ولی هر چی جستو جو کردم نتونستم دانلودش کنم میشه راهنمایی کنی🙇‍♂️🙇‍♂️🙇‍♂️

پاسخ
zhmr گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

اره شارلوت و هنر های شمشیر زنی انلاین خیلی قشنگه

پاسخ
Maede گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

من کلی فیلم با کلی رده ی سنی بالا نگاه کردم

پاسخ
M گفته :
شنبه , 18 ژانویه 2020

از کجا میشه دان کرد؟

پاسخ
Maede گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

هیچی برو داخل نت بزن دانلود سریال فلش راحت

پاسخ
# گفته :
یکشنبه , 19 ژانویه 2020

واقعا ک خسته نباشی خودمم میدونم از نت میشه دان کرد سایت خوب پیدا نمی کنم

پاسخ
Ary گفته :
شنبه , 18 ژانویه 2020

چه خوب شد گفتی دیگه نظر نمی‌دهیم😂😂

پاسخ
💜miraculous Love💜 گفته :
شنبه , 18 ژانویه 2020

حالا که شما گفتی چشم اظهار نظر بی اظهار نظر😂😂

پاسخ
ناشناس گفته :
جمعه , 17 ژانویه 2020

انیمیشن گفته : اه داشتم میکس های میراکلس رو میدیم یه اسکل کله خر یه میکس درست کرده بود که توی این میکسه نشون میداد که آلیا و آدرین برای هم ساخته شدن یعنی اگه میدونستم کی این میکسو درست کرده میرفتم هر جا که بود جرش میدادم تا دیگه از این کارا نکنه

پاسخ
یه دخمل غریبه گفته :
جمعه , 17 ژانویه 2020

منم باهات موافقم کدوم دیوونه ای این میکسو درست کرده
اخه الیا و ادرین عق به معنای واقعی

پاسخ