قسمت ۲۴ با دوبله انگلیسی و زیرنویس اضافه شد و کیفیت عالی

قسمت ۲۴ (Flex) فصل سوم اضافه شد

|اتمام فصل سوم|

دوبله انگلیسی قسمت کت بالانس قرار گرفت

دانلود کارتون لیدی باگ – فصل سوم قسمت ۲۶ اضافه شد ۲۰۱۸

کارتون لیدی باگ

دانلود مجموعه کامل لیدی باگ با لینک مستقیم

دانلود کارتون لیدی باگ با لینک مستقیم

 • کارگردان :

  Thomas Astruc
  (Christelle Abgrall (season 2
  (Wilifried Pain (season 2
  (Jun Violet (season 2

 • تعداد قسمت ها :

  فصل اول = ۲۶ قسمت + یک قسمت ویژه کریمس
  فصل دوم = ۲۵ قسمت
  فصل سوم = ۲۵ قسمتش اضافه شده (این فصل هم ۲۶ قسمت می باشد)
  فصل چهارم = وضعیت نامعلوم ، اخبار احتمالی ۲۶ قسمتی
  فصل پنجم = وضعیت نامعلوم ، اخبار احتمالی ۲۶ قسمتی

 • سال تولید :

  فصل اول = ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶
  فصل دوم = ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷
  فصل سوم = ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹
  فصل چهارم = ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱
  فصل پنجم = ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲

 • میانگین حجم هر قسمت :

  ۱۵۰ مگابایت (مدت هر قسمت: حدود ۲۳ دقیقه)

 • کیفیت :

  TV Netflex with Format MKV

 • با تشکر از تیم ترجمه :

  فصل اول و دوم = سپیده عباسی(تمامی قسمت ها) ، نرگس بهمنی (ترجمه قسمت ۲۱ فصل یک) و هماهنگ سازی توسط امین سرکار

  فصل سوم = سپیده عباسی(۱ تا ۱۰) ، نرگس بهمنی(۱۱) ،سیدمحمد رحمانی پاپکیاده(۱۲) ،مهدیس حاجی صانعی(۱۴,۱۳) ،امیر عباس کرمی(۱۵) ،امین سرکار(۱۶ ، ۱۷) ، شیرین (۱۸ تا ۲۵)
  موزیک ویدئو = هدیه شیرین خانم به شما طرفداران عزیز لیدی باگ

فصل اول: شامل ۲۷ قسمت

زیرنویس ها

حجم : ۲۷۰ کیلوبایت
زیرنویس : فارسی

دانلود قسمت ۱

حجم : ۱۸۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۱۸۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۱۸۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۱۸۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۱۸۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۱۸۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۷

حجم : ۱۸۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۱۸۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۲۲۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۲۲۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۱۸۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۱۸۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۲۲۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۲۱۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۵

حجم : ۲۲۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۲۲۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۲۳۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۲۱۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۲۱۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۲۲۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۷۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۲۳۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۳

حجم : ۲۲۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۴

حجم : ۱۹۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۵

حجم : ۱۸۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۶

حجم : ۲۰۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۷

حجم : ۲۷۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل دوم: شامل ۲۵ قسمت

زیرنویس ها

حجم : ۳۰۰ کیلوبایت
زیرنویس : فارسی

دانلود قسمت ۱

حجم : ۱۸۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۱۸۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۱۹۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۱۸۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۲۳۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۲۱۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۷

حجم : ۲۱۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۲۲۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۱۹۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۱۹۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۲۰۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۲۲۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۲۱۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۲۱۳ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۵

حجم : ۲۰۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۲۱۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۲۰۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۲۰۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۱۹۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۱۸۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۱۹۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۲۰۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۳

حجم : ۱۸۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۴

حجم : ۲۰۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۵

حجم : ۲۴۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل سوم: شامل ۲۶ قسمت

قسمت ۲۴ با دوبله انگلیسی و کیفیت ۷۲۰ است

زیرنویس قسمت ۲۶ منتشر شد.

قسمت ۲۳ هم دوبله انگلیسی قرار گرفت.

دانلود قسمت ۱

حجم : ۱۳۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۱۱۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۱۲۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۱۳۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۱۲۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۱۴۱ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۷

حجم : ۱۵۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۱۵۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۱۶۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۱۶۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۱۷۴ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۱۵۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۱۴۷ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۱۷۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۵

حجم :۱۷۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۱۰۲ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۱۷۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۱۷۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۱۴۸ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۱۴۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۱۶۵ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۱۳۶ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۳

حجم : ۱۴۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۴

حجم : ۱۶۰ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۵

حجم : ۱۷۹ مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ۲۶

حجم : ۱۶۳ مگابایت
زبان : اُکراینی

داستان های کوتاه (سری Chibi کارتون لیدی باگ)

نام انگلیسی: MIRACULOUS CHIBI

قسمت ۱

حجم : ۱۱ مگابایت
زبان : دوبله انگلیسی

قسمت ۲

حجم : ۱۱ مگابایت
زبان : دوبله انگلیسی

قسمت ۳

حجم : ۱۲ مگابایت
زبان : دوبله انگلیسی

قسمت ۴

حجم : ۱۲ مگابایت
زبان : دوبله انگلیسی

قسمت ۵

حجم : ۸ مگابایت
زبان : دوبله انگلیسی

قسمت ۶

حجم : ۱۴ مگابایت
زبان : دوبله انگلیسی

قسمت ۷

حجم : ۹ مگابایت
زبان : دوبله انگلیسی

موزیک ویدئو کارتونی لیدی باگ (میراکلوس)

نام انگلیسی: MIRACULOUS Music Video

موزیک ویدئو

حجم : ۴۴ مگابایت
زبان : دوبله انگلیسی

خبر های فصل چهارم

بزودی جرمی میاد روی آنتن (مثل ایکه قرار پاییز ۲۰۲۰ پخش فصل ۴ رو شروع کنند)

ladybug

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.

اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.

با تشکر.

چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید

نظرات و ارسال نظر

amir گفته :
شنبه , ۲۵ آبان ۱۳۹۸

نهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه اخه تا پاییز ۲۰۲۰ جیکار کنم

پاسخ
miraculous گفته :
شنبه , ۲۵ آبان ۱۳۹۸

عاشق آهنگ کتم که تو تنهایی خودش میخونه(قسمت کت بلنک،البته ادرین تو فلیکس هم میخوند)،منم دیگه ول نمیکنم هی برای خودم میخونم😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😘😘😘😘😘😘😘😘😘

پاسخ
miraculous گفته :
شنبه , ۲۵ آبان ۱۳۹۸

گابریل چه موجودیه!!!!!!!!!!میخواد پسرش و بکشه که زنش و زنده کنه!!!!!!!!!!!

پاسخ
miraculous گفته :
شنبه , ۲۵ آبان ۱۳۹۸

خداییش اگه تا این قسمت(کت بلنک) بهم ثابت نشده بود که گابریل آدم نیست(که شده بود😂) دیگه تو این قسمت کاملا بهم ثابت شد که گابریل هر چی تو سرش داره گچ،نه میشه بهش گفت انسان نه میشه گفت حیوان،حیوون به حیوونیش از بچه هاش چطور محافظت میکنه،ولی این موجود ماوراالطبیعی نه دارای شعور،نه عقل،نه احساس،نه انسانیت،نه دارای وظیفه(جز نابودی پاریس)و……….هیچی نداره جز شرارت و گند زدن تو زندگی ادرین😒😒😒😒

پاسخ
❤❤ASAL❤❤ گفته :
شنبه , ۲۵ آبان ۱۳۹۸

دیگه کسی توی سایت پیام نمیدین ها ﭺون لیدی باگ رفت تاسال دیگه😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭میدونم همه دارین دق میکنین
به قول دوستمون تااون موقع فسیل میشیم بعدش نفرات جدید تر میان نظرات قدیمی رو میخونن میگن نگاه اونا پارسال منتظر فصل ﭺهار بودن احتمالا الان فسیل شدن😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😚😚😚راستی مگه ﭺی میشه پسراهم نگاه کنن صدقه سر دخترا مگه ﭺیه پسر عمه ی منم عاشق این انیمیشن تازه دیروز خونمون بود داشت اهنگشو میخوند بدبه من میگه من تاسال دیگه نمیتونم تحمل کنم داشت گریه میکرد همیشه دوست داشت جای گربه سیاه یاکت نوار باشه
حیف تااون موقع احتمالا همه مردیم بعدش جدیدا میان برای ما فاتحه میفرستن 😆😆😆😆😆😆😆
بﭺه ها من دوست دارم گریه کنم
ﭺجوری شماها تحمل میکنین?
تودوخدا یکی راهی بگه تااون موقع فسیل نشیم
ههههههههههههههههههههههههه
ودر اخر خاک توسرت جرمی مگه ﭺقدر طول میکشه یه سریال بیست دقیقه ای بدن بیرون تازه توی یک سال میتونن کل فصل ﭺهارو بدن بیرون اه حالم از هرﭺی سازندس به هم میخوره 😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷 اگه از نظرم خوشتون امد لایک

پاسخ
فرشته ی نجات گفته :
شنبه , ۲۵ آبان ۱۳۹۸

اگه قیلم های دیگه ای ببینی یا کتاب بخونی(البته باید یه سره کتاب بخونی ) تا فراموشش کنی.

پاسخ
miraculous گفته :
شنبه , ۲۵ آبان ۱۳۹۸

کت بلنک اومد قدرتشو به عشقش پرتاب نکنه،اومد به باباش(البته به هرموجودی میمونه غیر از پدر😒)پرتاب نکنه یکهو زد کل پاریس و عشق و بابا شو پودر کرد رفت😂😂😂😂😂😂😂😂

پاسخ
miraculous گفته :
شنبه , ۲۵ آبان ۱۳۹۸

قسمت کت بلنک فوق العاده ترین قسمت تو این سه فصل بود😍😍😍😍😍😍😍😍😍😘😘😘😘😘😘😘👍👍👍👍👍👍👍😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄

پاسخ
miraculous گفته :
شنبه , ۲۵ آبان ۱۳۹۸

یک نفر از کاربرا نوشته بود تو فصل چهارم ادرین و مرینت میرن دبیرستان!!!!!!!!!!!!!دوست عزیز کجایی!!!!!!!!!!!!اینا از اون موقع دبیرستانی بودن!!!!!!!!،اگرم قراربشه بزرگتر شن میرن دانشگاه!!!!!!!!!!!!!

پاسخ
iliya گفته :
شنبه , ۲۵ آبان ۱۳۹۸

دست سازنده سایت درد نکنه تمامی مطالبش بروزه
واقعا لایک

پاسخ
Aiso گفته :
شنبه , ۲۵ آبان ۱۳۹۸

اگه اوتاکو باشید صبر کردن براش اصلا سخت نیست واقعا
اوتاکو ها میفهمن چی میگم وقتی بعد سه چهار سال هنوز منتظر فصل سه نوراگامی و اسرافیل پایانی باشی و هر سال موکول شه بع سال بعد…
اوتاکو ها خودشون میدونن دیگ
کسایی که تاحالا انیمه ندیدن دست به کار شید کلییی انیمه ی باحال هست که سرگرمتون میکنه و حتی متوجه نمیشید زمان چجوری میگذره!!!
هرچقدر بیشتر حساس بشید بدتر میگذره!!!
حالا که فصل سه تموم شده فکر کنم کار سایت هم ی کوچولو استاد خورده تا سال دیگه خداکنه جرمی فصل ۴ زو مرتب بده بیرون و توی یه تایم مشخص نه هروخ ک دلشون خاس

پاسخ
Diwn گفته :
شنبه , ۲۵ آبان ۱۳۹۸

وای بلاخره ی اتاکو پیدا شد😻😻😻

پاسخ
وایپرین گفته :
جمعه , ۲۴ آبان ۱۳۹۸

بگفته ی سازنده اش این فیلم بیش از شش فصل داره فکر نکنم به این زودی کشف هویت واقعی باشه

پاسخ
city of star گفته :
جمعه , ۲۴ آبان ۱۳۹۸

بچه ها اونایی ک دوس دارن جای کت نوایر باشن سبز و اونایی ک میخان جای لیدی باگ باشن قرمز رو بزنند 😐💚❤
این فقط یه نظرسنجیه

پاسخ
miraculous گفته :
شنبه , ۲۵ آبان ۱۳۹۸

هر دوش😂😂😂😂😂😂😂😂😂

پاسخ
Bita گفته :
جمعه , ۲۴ آبان ۱۳۹۸

بچه ها ی سوال تو زبان فرانسوی قسمت ۲۳ آخر کت نوار به لیدی باگ میگه باگینت یعنی لیدی باگ+مرینت ولی تو زبان انگلیسی میگه باگبو باگبو یعنی چی؟

پاسخ
D گفته :
شنبه , ۲۵ آبان ۱۳۹۸

باگبو یعنی حشره کوچولو داخل فرانسوی هم باگینت همون باگبو فقط به زبان فرانسوی

پاسخ
Atena گفته :
جمعه , ۲۴ آبان ۱۳۹۸

مدیر سایت. چرا نظرات رو قرار نمیدی؟!

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
جمعه , ۲۴ آبان ۱۳۹۸

۴۸۲۳ تا کامنت هستند که مرور دارن تایید میشند

پاسخ
Parham گفته :
شنبه , ۲۵ آبان ۱۳۹۸

ماشاالله

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
شنبه , ۲۵ آبان ۱۳۹۸

الان بیشتر شدند خخخ

پاسخ
ناشناس گفته :
جمعه , ۲۴ آبان ۱۳۹۸

دوستان عزیز دو هفته دیگه یا بیشتر یا کمتر کیریسمس هستش یعنی سال ۲۰۲۰شروع میشه و تا چشم بهم بزنید پاییز شده و فصل چهارم میراکلس یا شایدم زودتر بیاد پس انقد نگید وای تا ۲۰۲۰زیاد مونده یا خدایا فصل چهار کی میاد:)

پاسخ
شهرزاد گفته :
شنبه , ۲۵ آبان ۱۳۹۸

تقریبا یک ساله مستر ناشناس (اگه همین تاریخ باشه)
برای یک ماه کاربرا داشتن به گریه می افتادند بعد تو میگی چشم به هم بزنی پاییز میشه😑😑😐😐😐😐😐😐

پاسخ
ابوالفضل گفته :
جمعه , ۲۴ آبان ۱۳۹۸

بچه ها دوست دارین جای لیدی باگ و کت نویر باشین

پاسخ
😑 گفته :
شنبه , ۲۵ آبان ۱۳۹۸

🤨😐😐😶😶

پاسخ
الهه گفته :
جمعه , ۲۴ آبان ۱۳۹۸

فصل ۴ کی میاد

پاسخ
نت گفته :
جمعه , ۲۴ آبان ۱۳۹۸

فصل ۴ کی میاد

پاسخ
cat گفته :
جمعه , ۲۴ آبان ۱۳۹۸

یک سال باید بگذرععع

پاسخ
دایانا گفته :
جمعه , ۲۴ آبان ۱۳۹۸

مدیر عزیز واقعا بخاطر انیمیشن دروغ تو ماه آوریل که قرار دادید متشکرم اگر مشکلی ندارد انیمیشن ماهانو یا همان انیمیشن گلی که در آن روز دیدم را بگذارید با تشکر فراوان برای تمام انیمیشن هایی که قرار دادید شما بهترین سایت در کل دنیا هستید همه جا معرفی میکنم سایت بسیار عالی و فعالتان را ممنون از ته قلب

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
شنبه , ۲۵ آبان ۱۳۹۸

اگر اسم انگلیسی کارتون رو امکان داره بفرستید
تا سریعا قرارش بدیم
چون یادم نمیاد دقیقا کدوم بود

پاسخ