ژانر: انیمیشن, کمدی, مدرسه ای, ورزشی

| نسخه ژاپنی قرار گرفت |

دانلود مجموعه کامل کارتون 2013 Ace of Diamond

دانلود مجموعه کامل کارتون Ace of Diamond

 • شرکت های سازنده :

  TV Tokyo – Sotsu

 • تعداد قسمت ها :

  فصل اول: 75 قسمت زبان اصلی (ژاپنی) (زیرنویس فارسی) با کیفیت بالا
  فصل اول: 51 قسمت زبان اصلی (ژاپنی) (زیرنویس فارسی) با کیفیت بالا
  قسمت های ویژه: 3 قسمت زبان اصلی (ژاپنی) (زیرنویس فارسی) با کیفیت بالا

 • سال تولید :

  2013 , توسط کشور : ژاپن

 • میانگین حجم هر قسمت :

  100 مگابایت (مدت هر قسمت: حدود 24 دقیقه)

 • کیفیت :

  720p امتیاز از ۱۰ : 8.1

فصل اول: شامل 75 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 117 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 2

حجم : 134 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 3

حجم : 128 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 4

حجم : 137 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 5

حجم : 141 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 6

حجم : 115 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 7

حجم : 126 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 8

حجم : 118 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 9

حجم : 110 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 10

حجم : 107 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 11

حجم : 114 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 12

حجم : 126 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 13

حجم : 114 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 14

حجم : 117 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 15

حجم : 109 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 16

حجم : 121 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 17

حجم : 115 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 18

حجم : 97 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 19

حجم : 109 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 20

حجم : 118 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 21

حجم : 108 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 22

حجم : 129 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 23

حجم : 124 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 24

حجم : 135 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 25

حجم : 112 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 26

حجم : 153 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 27

حجم : 133 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 28

حجم : 147 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 29

حجم : 129 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 30

حجم : 122 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 31

حجم : 118 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 32

حجم : 132 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 33

حجم : 120 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 34

حجم : 134 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 35

حجم : 123 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 36

حجم : 129 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 37

حجم : 131 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 38

حجم : 145 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 39

حجم : 134 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 40

حجم : 129 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 41

حجم : 118 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 42

حجم : 129 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 43

حجم : 124 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 44

حجم : 116 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 45

حجم : 126 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 46

حجم : 133 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 47

حجم : 129 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 48

حجم : 111 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 49

حجم : 118 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 50

حجم : 144 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 51

حجم : 125 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 52

حجم : 129 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 53

حجم : 118 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 54

حجم : 126 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 55

حجم : 121 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 56

حجم : 134 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 57

حجم : 124 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 58

حجم : 121 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 59

حجم : 116 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 60

حجم : 122 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 61

حجم : 126 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 62

حجم : 131 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 63

حجم : 97 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 64

حجم : 102 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 65

حجم : 135 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 66

حجم : 111 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 67

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 68

حجم : 131 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 69

حجم : 114 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 70

حجم : 102 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 71

حجم : 108 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 72

حجم : 99 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 73

حجم : 118 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 74

حجم : 129 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 75

حجم : 135 مگابایت
زبان : ژاپنی

فصل دوم: شامل 51 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 124 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 2

حجم : 134 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 3

حجم : 132 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 4

حجم : 109 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 5

حجم : 100 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 6

حجم : 103 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 7

حجم : 109 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 8

حجم : 89 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 9

حجم : 94 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 10

حجم : 110 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 11

حجم : 115 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 12

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 13

حجم : 84 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 14

حجم : 114 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 15

حجم : 125 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 16

حجم : 121 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 17

حجم : 122 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 18

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 19

حجم : 110 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 20

حجم : 95 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 21

حجم : 101 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 22

حجم : 116 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 23

حجم : 124 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 24

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 25

حجم : 123 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 26

حجم : 118 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 27

حجم : 92 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 28

حجم : 125 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 29

حجم : 109 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 30

حجم : 97 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 31

حجم : 139 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 32

حجم : 127 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 33

حجم : 147 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 34

حجم : 143 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 35

حجم : 141 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 36

حجم : 126 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 37

حجم : 121 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 38

حجم : 117 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 39

حجم : 95 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 40

حجم : 100 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 41

حجم : 129 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 42

حجم : 128 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 43

حجم : 126 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 44

حجم : 120 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 45

حجم : 120 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 46

حجم : 135 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 47

حجم : 122 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 48

حجم : 133 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 49

حجم : 120 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 50

حجم : 133 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 51

حجم : 135 مگابایت
زبان : ژاپنی

قسمت های ویژه: شامل 3 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 99 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 2

حجم : 60 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 3

حجم : 60 مگابایت
زبان : ژاپنی

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.
اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.
با تشکر.
چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید
نظرات و ارسال نظر

Joker گفته :
چهارشنبه , 25 مارس 2020

سلام

پاسخ