ژانر: انیمیشن, اکشن, ماجراجویی, خانوادگی, تخیلی و فانتزی, علمی و تخیلی

| قسمت 25 فصل 4 اضافه شد |

دانلود کارتون گروه شب نقاب با کیفیت عالی

کارتون گروه شب نقاب

دانلود مجموعه کامل کارتون گروه شب نقاب با لینک مستقیم

دانلود مجموعه کامل گروه شب نقاب با لینک مستقیم

 • بازیگران :

  Kyle Breitkopf, Addison Holley, Juan Luis Bonilla, Brianna Daguanno

 • شرکت های سازنده :

  Frog Box, Entertainment One, France Télévisions

 • تعداد قسمت ها :

  فصل اول: 26 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) با کیفیت بالا
  فصل دوم: 30 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) با کیفیت بالا
  فصل سوم: 26 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) با کیفیت بالا
  فصل چهارم: 25 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) با کیفیت بالا

 • سال تولید :

  2015 , توسط کشور : فرانسه, انگلستان

 • میانگین حجم هر قسمت :

  50-450 مگابایت (مدت هر قسمت: حدود 24-11 دقیقه)

 • کیفیت :

  480p 720p امتیاز از ۱۰ : 5.7

فصل اول: شامل 26 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 228 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 228 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 75 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 219 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 228 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 225 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 19

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 20

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 21

حجم : 223 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 22

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 23

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 24

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 25

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 26

حجم : 228 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل دوم: شامل 30 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 48 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 46 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 77 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 19

حجم : 46 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 20

حجم : 47 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 21

حجم : 57 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 22

حجم : 91 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 23

حجم : 49 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 24

حجم : 49 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 25

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 26

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 27

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 28

حجم : 236 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 29

حجم : 221 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 30

حجم : 239 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل سوم: شامل 26 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 234 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 233 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 233 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 243 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 217 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 222 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 212 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 235 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 226 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 226 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 213 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 231 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 224 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 223 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 214 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 225 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 219 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 220 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 19

حجم : 225 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 20

حجم : 214 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 21

حجم : 220 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 22

حجم : 217 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 23

حجم : 98 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 24

حجم : 217 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 25

حجم : 219 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 26

حجم : 228 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل چهارم: شامل 25 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 450 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 232 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 232 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 232 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 232 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 223 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 205 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 203 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 232 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 232 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 232 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 234 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 218 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 213 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 186 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 190 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 165 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 165 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 19

حجم : 169 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 20

حجم : 144 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 21

حجم : 157 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 22

حجم : 160 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 23

حجم : 289 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 24

حجم : 154 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 25

حجم : 173 مگابایت
زبان : انگلیسی

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.
اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.
با تشکر.
چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید
نظرات و ارسال نظر

کامیکازی(طوفان‌الهی) گفته :
سه‌شنبه , 25 می 2021

خوب
بابااینجاچه‌خبره😅اینجادل‌خوش‌
نکنیدچون‌هیچکس‌نمیتونه‌کسی‌
روشکست‌بده‌.‌‌تانیاییدروبیکا‌،جنگ
شمابی‌فایده‌هست‌چون‌نظرات‌بعد
ازچندروزمیاد‌.
اگه‌کسی‌خواست‌بیادروبیکافقط‌به
خودم‌بگه‌.
راستی‌یادتونه‌بهتون‌گفتم‌آخرش‌
سایت خراب میشه‌بعدهمتون
ضایع‌میشید‌،پس‌بریدصلح‌کنید
اره‌فکرکنم‌همین‌بود.‌
دیدید‌آخرش‌سایت‌خراب‌شد‌پس‌
بیاییدروبیکاچون ممکنه دوباره
‌سایت‌‌خراب‌بشه.
تازه‌اینجافقط‌برانظردادنه‌نه‌که‌
هرکی‌ازراه‌میرسه‌میگه‌همتون‌را
نابودمیکنم‌وجنگ‌جهانی‌واینجور
چیزا…
فعلاحرفی‌ندارم‌😶

پاسخ
jennie گفته :
سه‌شنبه , 25 می 2021

اره اینجا برای نظر دادنه نه جنگ جهانی

پاسخ
jennie گفته :
یکشنبه , 23 می 2021

هعییی حوصلم پوکید

پاسخ
ماتوسکی گفته :
یکشنبه , 23 می 2021

سلام من تازه اومدم
لطفا تمام اون هایی که با شب نقابا دعوا دارن برن بیرون اینجا جای شب نقاباس نه شماها پس برین بیرون تا بیرونتون نکردیم

پاسخ
آرزو گفته :
یکشنبه , 23 می 2021

والا

پاسخ
فقط رونی گفته :
یکشنبه , 23 می 2021

منظورت طرفدارای گروه شب نقابه یا طرفدارای رونی هم هست

پاسخ
jennie گفته :
یکشنبه , 23 می 2021

بازم یه بدبختی دیگه بیا گروه روبیکا

پاسخ
منوچ جفت شیش گفته :
چهارشنبه , 19 می 2021

به به هوشنگ بلا خره وارد شدیم مگه نه حالا کلک فقط رو نی کنده شد

پاسخ
Lisa گفته :
پنج‌شنبه , 20 می 2021

خدایا مریض ها را شفا بده

پاسخ
Lisa گفته :
چهارشنبه , 19 می 2021

ایدیم را عوض کردم هر کی خواست بیاد گروه روبیکا به ایدی زیر پیام بده
ایدی : @X_x_x_lisa_x_x_X

پاسخ
هوشنگ فلش بنگ گفته :
سه‌شنبه , 18 می 2021

سلام ببینم فقط رونی تو این سایت هست اره اگه هست که مطمعنم هس من میخوام اون رو نابود کنم و جانشینش بشم شما طرفدارای رو نی هم اگه میخواد جلوی منو بگیرین و از دوستتون طرفداری کنین شماهم نابود میشین

پاسخ
𝐋𝐢𝐬𝐚 گفته :
سه‌شنبه , 18 می 2021

عژب

پاسخ
آرزو گفته :
چهارشنبه , 19 می 2021

برو بابا چون ایشون طرفدار رونی هستن من ازش طرفداری میکنم و نمیتونی منو نابود کنی اوکی؟؟ لطفا تو بشین سرجات

پاسخ
Lisa گفته :
چهارشنبه , 19 می 2021

ما را مسخره کردی بیا برو

پاسخ
کبری محمدی گفته :
یکشنبه , 16 می 2021

فصل ۵ چی

پاسخ
sumire kakei گفته :
دوشنبه , 17 می 2021

نساختن

پاسخ
فقط رونی گفته :
یکشنبه , 16 می 2021

خب من دوباره برگشتم با قدرت وقتی جنگ جهانی دوم تموم شد رفتم ولی باز برگشتم

پاسخ
اوبیتو اوچیها گفته :
دوشنبه , 17 می 2021

دو تا دعوا بچه گونه کردید بعد بهش میگین جنگ جهانی ؟

پاسخ
فقط رونی گفته :
دوشنبه , 17 می 2021

اگه دلت میخواد تجربش کنی حرفی ندارم بیا تو گروه روبیکا اونجا حرف میزنیم

پاسخ
کیسامه گفته :
دوشنبه , 17 می 2021

ما دعوا های بد تر از اون تجربه کردیم

پاسخ
فقط رونی گفته :
سه‌شنبه , 18 می 2021

هنر کردی

پاسخ
sumire kakei گفته :
یکشنبه , 16 می 2021

هر کی میخواد بیاد گروه روبیکا به من بگه

پاسخ
پیچا یا کت بوی گفته :
شنبه , 15 می 2021

اممم بچه ها نینجا شب هنوزم اینجاس یا رفته؟
اگه اینجایی خواستم بپرسم اون گروهی که مال شب نقاباس و توی روبیکاس من باید چی توی روبیکا بزنم تا بیاره؟

پاسخ
Alfaromeo گفته :
یکشنبه , 16 می 2021

باید تو قسمت ذره بین کلمه رونی رو سرچ کنی بعد چند تا کانال میاد اونی که نوشته رونی لینک بزن روش لینک گروه توشه

پاسخ
sumire kakei گفته :
دوشنبه , 17 می 2021

اونجوری نمیاره

پاسخ
sumire kakei گفته :
یکشنبه , 16 می 2021

نینجای شب رفته به من بگو ببین اگه میتونی بیا روبیکا اول روبیکا را دانلود بکن بعد برو شماره موبایل را بزن بعد که اومدی برو تو پیام های ذخیره و این ایدی که میدم را ارسال بکن بعد بزن رو ایدی میای پی وی من بعد بیا لینک گروه را بگیر و بیا تو گروه روبیکا
اینم ایدی @inojin_yamanaka

پاسخ
پیچا یا کت بوی گفته :
شنبه , 15 می 2021

و میخوایم تعداد تست های شب نقابی رو بیشتر از تست های میراکلسی بکنیم تا دیگه نیان توی تستامون بگن این کارتون بچه گونس

پاسخ
آرزو گفته :
شنبه , 15 می 2021

اگه اونطوری باشه من کارتون میراکلس رو خیلی بیشتر از گروه شب نقاب دوست دارم و اگه دعوا بین این دوتا کارتون باشه طرفدار میراکلسم☹

پاسخ
پیچا یا کت بوی گفته :
شنبه , 15 می 2021

اره منم میراکلسو خیلی دوس دارم ما هم نمیخوایم میراکلسو بیرون کنیم فقط با بعضی هاشون که اینا رو میگن دعوا میکنیم من خودم توی خیلی از تست های میراکلسی گفتم عالی ما فقط با بعضیا مشکل داریم نه خود میراکلس ما هممون میراکلسو دوس داریم

پاسخ
زتسو گفته :
یکشنبه , 16 می 2021

میراکلس اشغاله

پاسخ
آرزو گفته :
دوشنبه , 17 می 2021

درست حرف بزن خودتی آشغال. شماها چرا با همه کارتون ها مشکل دارید؟؟ خود درگیر ها(( بچه ها منظورم دشمن های جدیده هااا))

پاسخ
ساسوری گفته :
دوشنبه , 17 می 2021

چون کارتون ها بچه گونه هستند

پاسخ
آرزو گفته :
دوشنبه , 17 می 2021

حداقل بگید طرفدار کدوم کارتون هستید و الان چرا اومدید دارید با ما دعوا میکنید؟؟

پاسخ
دیدارا گفته :
دوشنبه , 17 می 2021

اول از همه انیمه کارتون نیست انیمه ناروتو شیپودن را ما میبینیم شما برید اون را ببینید بعد بگید کدوم کارتون بهتره

پاسخ
Catboy گفته :
یکشنبه , 16 می 2021

بچه ها دعوا نکنید ولی گروه شب نقاب بهترین کارتون دنیاست

پاسخ
Catboy گفته :
یکشنبه , 16 می 2021

میراکل خوبه

پاسخ
پیچا یا کت بوی گفته :
جمعه , 14 می 2021

راستی ما توی تستچی یه گروه درست کردیم مخصوص شب نقابا و خرابکارا اگه میخواین اونجا باشین توی اینترنت سرچ کنید:(میتونی کارگردان گروه شب نقاب باشی یا نه) یا (گروه طرفداران گروه شب نقاب چه گروهیه؟) و اونجا پیام بدین

پاسخ
پیچا یا کت بوی گفته :
جمعه , 14 می 2021

ای وااااااااااااااای باز دعوا شد بابا بسه دیگه چقد شماها دعوا میکنین دعوا با خودتونو ول کردین حالا دارین با یه کارتون نمیدونم چی چی دعوا میکنین؟ بابا بسه دیگه خسته نشدین

پاسخ
زتسو گفته :
شنبه , 15 می 2021

دوست نداری برو از سایت بیرون

پاسخ
پیچا یا کت بوی گفته :
شنبه , 15 می 2021

شاتاپ پیلیز تو باید بری بیرون

پاسخ
کیسامه گفته :
یکشنبه , 16 می 2021

خودت شاتاپ بشو

پاسخ
ایتاچی اوچیها گفته :
چهارشنبه , 12 می 2021

سلام من دوست اوبیتو اوچیها هستم

پاسخ
آرزو گفته :
پنج‌شنبه , 13 می 2021

مطمئنم که زتسو و ایتاچی اوچیها و اوبیتو اوچیها همه فقط یه نفرن که اون یک نفر همش اسمش رو تعغیر میده؛ میخواد مثلا با این کارش بگه که ما تعدادمون زیاده و مارو بترسونه ولی کور خونده. خر خودشه والا

پاسخ
Alfaromeo گفته :
پنج‌شنبه , 13 می 2021

اره کاملا درسته منم خواستم همینو بگم

پاسخ
ایتاچی اوچیها گفته :
شنبه , 15 می 2021

حرف نزنی نمیگن لالی

پاسخ
آرزو گفته :
شنبه , 15 می 2021

چیشد؟ حقیقتو گفتم زایه شدی؟

پاسخ
ایتاچی اوچیها گفته :
یکشنبه , 16 می 2021

اصلا هم زایه نشدم ما یکی نیست باور نکن تو به من ربطی نداره

پاسخ
آرزو گفته :
دوشنبه , 17 می 2021

خیله خب باور کردم

پاسخ
فلورانس🖤 گفته :
جمعه , 14 می 2021
زتسو گفته :
یکشنبه , 9 می 2021

سلام منم دوست اوبیتو اوچیها هستم اومدم نابودتون بکنم

پاسخ
آرزو گفته :
دوشنبه , 10 می 2021

خخخخخ

پاسخ
sumire kakei گفته :
چهارشنبه , 12 می 2021

ببین اگه میتونی بیا روبیکا اول روبیکا را دانلود بکن بعد برو شماره موبایل را بزن بعد که اومدی برو تو پیام های ذخیره و این ایدی که میدم را ارسال بکن بعد بزن رو ایدی میای پی وی من بعد بیا لینک گروه را بگیر و بیا تو گروه روبیکا
اینم ایدی @inojin_yamanaka

پاسخ
اوبیتو اوچیها گفته :
یکشنبه , 9 می 2021

به پایان کار خودتون نزدیک شدید همتون را نابود میکنم

پاسخ
آرزو گفته :
یکشنبه , 9 می 2021

تو دیگ کی هستی چی میگی جوجه

پاسخ
اوبیتو اوچیها گفته :
یکشنبه , 9 می 2021

ساکت شو و گرنه بد میبینی

پاسخ
آرزو گفته :
دوشنبه , 10 می 2021

واااای ترسیدم !!
ببین دختر خانم. من از اول تا الان اینجا بودم . اگه بری نظرات رو بخونی من از همون اول بودم و کسی نتونسته بیرونم کنه بعد اونوقت تو مثلا میخوای چیکار کنی؟؟

پاسخ
sumire kakei گفته :
چهارشنبه , 12 می 2021

اینا از ما خیلی قوی تر هستن ما فقط چهار نفریم

پاسخ
آرزو گفته :
چهارشنبه , 12 می 2021

ولی ما که دوربین مخفی داریم

پاسخ
آرزو گفته :
پنج‌شنبه , 13 می 2021

بچه ها من این نظر رو که ولی ما دوربین مخفی داریم رو ننوشتم یکی اسمم رو دزدیده حتما کار این دشمن های جدیده آخه برا چی این کار هارو میکنید؟

پاسخ
آرزو گفته :
پنج‌شنبه , 13 می 2021

وا نبابا

پاسخ
Alfaromeo گفته :
شنبه , 8 می 2021

سلام چند وقتی هست که نمیشد وارد سایت بشی

پاسخ
اوبیتو اوچیها گفته :
شنبه , 8 می 2021

به زودی دوست های من هم به اینجا میایند

پاسخ
آرزو گفته :
دوشنبه , 10 می 2021

نبابا

پاسخ
اوبیتو اوچیها گفته :
شنبه , 8 می 2021

هر کی میخواد با من بجنگه بیاد جلو

پاسخ
آرزو گفته :
یکشنبه , 9 می 2021

در حدی نیستی که بخوام باهات بجنگم بچه

پاسخ
اوبیتو اوچیها گفته :
یکشنبه , 9 می 2021

به من میگی بچه بچه تویی یا من ؟ بچه شمایید که این کارتون مسخره را میبینید

پاسخ
آرزو گفته :
دوشنبه , 10 می 2021

اولا بتوچه که من این کارتون رو میبینم یا نه؟
دومن اگه از این کارتون بدت میاد خب طرفش نیا دیگه به طرفداراش چیکار داری؟
بعدشم انقدر خودتو دست بالا نگیر خودم از اینجا پرتت میکنم بیرون؛ گرفتی؟ یا بیشتر توضیح بدم؟

پاسخ
اوبیتو اوچیها گفته :
شنبه , 8 می 2021

پنجمین جنگ بزرگ نینجایی از الان به رهبری من شروع میشه

پاسخ
اوبیتو اوچیها گفته :
شنبه , 8 می 2021

من دشمن جدیدتون هستم اومدم همتون را از بین ببرم کسی حریف من نمیشه فرار بکنید تا بدبخت نشدید از این کارتون هم به شدت بدم میاد

پاسخ
شب نقاب درخشان گفته :
شنبه , 8 می 2021

برو بابا فکر کردی حریف من میشی من امادم تا بزنم لهت بکنم راستی تو هم ناروتو میبینی ؟

پاسخ
آرزو گفته :
یکشنبه , 9 می 2021

اوه اوه اوه ترسیدم

پاسخ
آرزو گفته :
یکشنبه , 9 می 2021

خخخخ شتر در خواب بیند پنبه دانه عمرا تو خوابت هم نمیتونی حریف من و دوستام بشی

پاسخ
اوبیتو اوچیها گفته :
یکشنبه , 9 می 2021

بهتون اخطار دادم حریف من نمیشید

پاسخ
Alfaromeo گفته :
یکشنبه , 9 می 2021

به قول بعضی ها مجازی کاری نمیشه کرد

پاسخ
اوبیتو اوچیها گفته :
دوشنبه , 10 می 2021

خیلی هم میشه

پاسخ
بی نام گفته :
جمعه , 7 می 2021

انیمیشنی که زیرنویس نداره به هیچ دردی نمیخوره هیچی از داستان معلوم نمیشه

پاسخ
gekko گفته :
جمعه , 7 می 2021

چه پیام رسان هایی دارید

پاسخ
شب نقب درخشان گفته :
شنبه , 8 می 2021

الفا رومئو هنوزم اینجا هستی پس

پاسخ
gekko گفته :
دوشنبه , 10 می 2021

الفا رومئو کیه؟

پاسخ
شب نقاب درخشان گفته :
پنج‌شنبه , 6 می 2021

پیام ها زود میاد سایت از دفعه قبل بهتر شده

پاسخ
آرزو گفته :
سه‌شنبه , 4 می 2021

سلام مجدد بچه ها خوبید
چن ماهی بود که سایت مسدود شده بود🤭🤭

پاسخ
شب نقاب درخشان گفته :
پنج‌شنبه , 6 می 2021

اره سایت کا نمیکرد فکر بکنم همه از سایت دیگه رفتن

پاسخ
نینجا شب گفته :
یکشنبه , 10 ژانویه 2021

بچه ها یادتونه میگفتم من نینجا شبم 😂😂😂😂😂 درسته که چند تا از رفتارام شبیهش بود ولی بیشتر برای شناخته شدن بود تازه درسته که نینجا شب نینجا هست و ان یو هم سامورایی ولی اینا با هم ازدواج میکنن یه چیز دیگه اگه میخواین بدونین من کیم بیاین توی گروه روبیکا یک شنبه هفته بعد یعنی 17 ژانویه میخوام بگم اگه هم میاین اونجا خواهشا ترکش نکنین

پاسخ
پیچا گفته :
شنبه , 1 می 2021

چشم من که ترک نمی کنم

پاسخ
نینجا شب گفته :
یکشنبه , 10 ژانویه 2021

اگه کسی میاد تو گروه روبیکا یه چیز عجیب رو میبینه انگار شب کویین درخشان و الفا رومئو و فقط رونی دارن با خودشون حرف میزنن 😂😂😂 بگم که چیز عجیبی نیست فقط منو و کامیازی اتمیکس پیام ها مونو حذف میکنیم راستی چرا هر کس که میاد تو گروه روبیکا سریع ترکش میکنه

پاسخ
پیچا یا کت بوی گفته :
شنبه , 9 ژانویه 2021

واااااااااااااااااااااااای دارم دیوونه میشم چرا اینقد دیر قسمتارو میزارینننننننننننننننن اخه چرا قسمت ۱۵ رو نمیزارین خسته شدم بابا اَه

پاسخ
کیوان گفته :
شنبه , 9 ژانویه 2021

خوبه ۲۰ دقیقه بیشتر نیست

پاسخ
پیچا یا کت بوی گفته :
شنبه , 9 ژانویه 2021

نینجا شب میشه لطفاً عکسشو بزاری تو گوگل

پاسخ
نینجا شب گفته :
یکشنبه , 10 ژانویه 2021

18 روز دیگه اکران میشه فصل پنج 25 روز دیگه هم میاد تو ایران موندم پسر فرعون چه شکلیه با پسر فرعون و دختر خفاشی چه قابلیت هایی دارن یا شخصیت جدید دیگه ای هم میاد

پاسخ
Catboy گفته :
یکشنبه , 16 می 2021

از چه سایتی من که نمیدونم لطفا به منم بگین

پاسخ
یوسف ترابی گفته :
شنبه , 9 ژانویه 2021

من واقعا برای رومعو و لونا گرل متاسفم چون اصلا نمیتونن گروه شب نقاب ها رو شکست بدند ولی نینجای شب عالی همه‌ی جاهای کوهستان اسرار آمیز رو میشناسه او توانست ان یو یا دختر اژدها رو از ناقوس بیرون بکشه همه‌ی قدرت های نینجای شب بخاطر کوهستان اسرار آمیز هست

پاسخ
نینجا شب گفته :
یکشنبه , 10 ژانویه 2021

واقعا به نظر تو نینجا شب قابلیت هاش از کوهستان هست بذار یه ذره چشم ها تو باز کنم کوهستان اسرار آمیز یه معبد و احتمالا اون درگاه یه درگاه به ژاپنه چون توی انگلیس نه چوب بامبو رشد میکنه نه معبد هست نه نینجا یا سامورایی یه روز تو گوگل خوندم ان یو سامورایی هست پس نتیجه میگیریم که گروه نینجا و ان یو ژاپنی هستن همه نینجاها یا حتی همون سامورایی ها قدرت ها شون از خودشون هست نه چیز دیگه ای نینجاها کلی توی هنر های رزمی مهارت دارن اگه بخوان شخصیت ها رو بزنن یا بکشن براشون هیچ کاری نداره اصلا چرا نینجاها توی این کارتون سلاح سرد ندارن تازه اونایی که میگن نینجا شب با ان یو ازدواج میکنه بگم که نینجاها با سامورایی ها دشمن های خونی هستن اگه هم اینجور بشه فقط بخاطر تخیل سازنده هست

پاسخ
آرزو گفته :
سه‌شنبه , 4 می 2021

😑😑😑

پاسخ