ژانر: انیمیشن, اکشن, ماجراجویی, خانوادگی, تخیلی و فانتزی, علمی و تخیلی

| قسمت 9 فصل 4 اضافه شد |

دانلود کارتون گروه شب نقاب با کیفیت عالی

کارتون گروه شب نقاب

دانلود مجموعه کامل کارتون گروه شب نقاب با لینک مستقیم

دانلود مجموعه کامل گروه شب نقاب با لینک مستقیم

 • بازیگران :

  Kyle Breitkopf, Addison Holley, Juan Luis Bonilla, Brianna Daguanno

 • شرکت های سازنده :

  Frog Box, Entertainment One, France Télévisions

 • تعداد قسمت ها :

  40 قسمت دوبله فارسی با کیفیت بالا
  فصل اول: 26 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) با کیفیت بالا
  فصل دوم: 30 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) با کیفیت بالا
  فصل سوم: 26 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) با کیفیت بالا
  فصل چهارم: 9 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) با کیفیت بالا

 • سال تولید :

  2015 , توسط کشور : فرانسه, انگلستان

 • میانگین حجم هر قسمت :

  50-450 مگابایت (مدت هر قسمت: حدود 24-11 دقیقه)

 • کیفیت :

  480p 720p امتیاز از ۱۰ : 5.7

لینک دانلود: شامل 40 قسمت

قسمت 1

حجم : 94 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 2

حجم : 95 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 3

حجم : 92 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 4

حجم : 46 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 5

حجم : 48 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 6

حجم : 95 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 7

حجم : 93 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 8

حجم : 45 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 9

حجم : 48 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 10

حجم : 93 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 11

حجم : 93 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 12

حجم : 48 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 13

حجم : 46 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 14

حجم : 92 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 15

حجم : 48 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 16

حجم : 46 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 17

حجم : 48 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 18

حجم : 46 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 19

حجم : 93 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 20

حجم : 93 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 21

حجم : 48 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 22

حجم : 46 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 23

حجم : 46 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 24

حجم : 46 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 25

حجم : 94 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 26

حجم : 94 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 27

حجم : 95 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 28

حجم : 94 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 29

حجم : 94 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 30

حجم : 94 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 31

حجم : 92 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 32

حجم : 94 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 33

حجم : 48 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 34

حجم : 46 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 35

حجم : 45 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 36

حجم : 47 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 37

حجم : 47 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 38

حجم : 47 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 39

حجم : 47 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 40

حجم : 46 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

فصل اول: شامل 26 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 228 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 228 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 75 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 219 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 228 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 225 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 19

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 20

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 21

حجم : 223 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 22

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 23

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 24

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 25

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 26

حجم : 228 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل دوم: شامل 30 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 48 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 46 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 77 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 19

حجم : 46 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 20

حجم : 47 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 21

حجم : 57 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 22

حجم : 91 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 23

حجم : 49 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 24

حجم : 49 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 25

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 26

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 27

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 28

حجم : 236 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 29

حجم : 221 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 30

حجم : 239 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل سوم: شامل 26 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 234 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 233 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 233 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 243 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 217 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 222 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 212 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 235 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 226 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 226 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 213 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 231 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 224 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 223 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 214 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 225 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 219 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 220 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 19

حجم : 225 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 20

حجم : 214 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 21

حجم : 220 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 22

حجم : 217 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 23

حجم : 98 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 24

حجم : 217 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 25

حجم : 219 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 26

حجم : 228 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل چهارم: شامل 9 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 450 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 232 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 232 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 232 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 232 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 223 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 205 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 203 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 232 مگابایت
زبان : انگلیسی

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.
اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.
با تشکر.
چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید
نظرات و ارسال نظر

هستی گفته :
سه‌شنبه , 29 سپتامبر 2020

هرکی رونی رو دوست داره لایک کنه هرکی هم‌ دوست نداره 💔نزنه اینجا همه رونی رو دوست دارن🥰😜😜😜😜

پاسخ
... گفته :
سه‌شنبه , 29 سپتامبر 2020

فقط شب نقاب . رونی بدرد نخوره . شب نقابی ها لایک کنید .

پاسخ
ناشناس گفته :
سه‌شنبه , 29 سپتامبر 2020

من از طرفداران گروه شب نقاب هستم

پاسخ
گروه شب نقاب گفته :
سه‌شنبه , 29 سپتامبر 2020

راستی کی دنیای ژوراسیک اردوگاه کرتاسه را میبینه؟

پاسخ
گروه شب نقاب گفته :
سه‌شنبه , 29 سپتامبر 2020

ببین اگه رونی شهر را گرفت اسمم را میزارم غورباغه و از این به بعد به من بگین غورباغه فقط اگه شهر را گرفت که همه هم می دونن شهر را نمی گیره

پاسخ
لطفا گفته :
سه‌شنبه , 29 سپتامبر 2020

میدونستید آقای عشق گروه شب نقاب از گربه میترسه؟

پاسخ
لطفا گفته :
دوشنبه , 28 سپتامبر 2020

جون جدم هیچی نیستن شب نقاب ها درحدم

پاسخ
لطفا گفته :
دوشنبه , 28 سپتامبر 2020

خود کارتون اعلام کرده که ماتسوکی به‌عنوان شیطانه

پاسخ
گروه شب نقاب عشقه گفته :
یکشنبه , 27 سپتامبر 2020

آقای……. گفته من اصلا از گروه شب نقاب متنفر نیستم تازه من خیلی هم دوست شان دارم تو که میگی همه بعضی ها جزوی از همه نیستند مثل من

پاسخ
لطفا گفته :
سه‌شنبه , 29 سپتامبر 2020

ریز میبینمت بچه جون

پاسخ
گروه شب نقاب عشقه گفته :
یکشنبه , 27 سپتامبر 2020

آقای رومعو اگر این طور که الان تو گفتی باشه پس تو هم سگ بیابانی هستی

پاسخ
ندر* گفته :
یکشنبه , 27 سپتامبر 2020

شما چرا باهم دعوا میکنید ؟

پاسخ
آرزو گفته :
سه‌شنبه , 29 سپتامبر 2020

سر رونی و شب نقابا

پاسخ
گروه شب نقاب گفته :
سه‌شنبه , 29 سپتامبر 2020

راستش چند نفر هستن که طرفدار رونی هستن و تو دعوا درست کردن بسیار ماهر هستن و خیلی خوب بلدن دعوا درست بکنن

پاسخ
ناشناس گفته :
یکشنبه , 27 سپتامبر 2020

من طرفدار گروه شب نقاب و دختر اژدها هستم

پاسخ
آرزو گفته :
یکشنبه , 27 سپتامبر 2020

سلام بچه ها کسی کارتون فوتبالیست ها رو میبینه ؟! من با این که دخترم میبینم . کدوم شخصیت رو بیشتر دوس دارید ؟! من واکی بایشی همون دربازه بان که لباس قرمز میپوشه رو دوست دارم و سوباسا . واکی بایشی واقعا ماهره تو کارش و با این که پای چپش آسیب دیده بود، شوت های ببر آسای کاکرو رو میگرفت .

پاسخ
گروه شب نقاب گفته :
سه‌شنبه , 29 سپتامبر 2020

اره منم میبینم خیلی باحاله

پاسخ
گروه شب نقاب گفته :
سه‌شنبه , 29 سپتامبر 2020

اره منم میبینم خیلی جذاب هست

پاسخ
لطفا گفته :
یکشنبه , 27 سپتامبر 2020

کسایی که میگن گروه شب نقاب عالی هستن خب از همه عالیتر نه اینتینتی 303 از اونا قویتره ولی داخل کارتون نییتش

پاسخ
امیر2 گفته :
یکشنبه , 27 سپتامبر 2020

تنها برتری که شب نقاب ها دارند اینکه شخصیت اصلی هستند وگرنه تا حالا۱۰۰۰بار باخته بودند. بارها تا دم شکست رفتند و با امتیاز ویژه بردند .حالا یعنی قدرت خرابکارا بیشتر است چون بدون این امتیاز ویژه قطعا خرابکارا می برند

پاسخ
رونی جان گفته :
یکشنبه , 27 سپتامبر 2020

سلام من یکی از طرفداران رونی هستم اختراعات بی نظیری میکنه بهترینه😍😍رونی جان عزیزم آرزو میکنم که شهر رو بگیری

پاسخ
رونی خوشگله۲ گفته :
یکشنبه , 27 سپتامبر 2020

من خیلی دوست دارم کمند و رونی ازدواج کنن من هرجور که شده میخوام این دو تا به هم برسن خیلی به هم میان بنظر زوج های خوبی میان هرکی موافقه💚رو بزنه هرکی هم که موافق نیست💔رو بزنه🙂☺😚

پاسخ
شب نقابا سرور رونی حقیر گفته :
شنبه , 26 سپتامبر 2020

عشق ابدی گروه شب نقاب و سرور رونی
اگه رونی بیاد پیش ما یه گروه عالی ميشيم
چرا نمیاد زورش به ما نميرسه ولی اگه بیاد پیش شب نقابا عالی میشه
خدا کنه بس کنه و بیاد

پاسخ
Romeo گفته :
شنبه , 26 سپتامبر 2020

من عاشق رونی ام اسم اصلی رونی رومئو است

پاسخ
شمال گفته :
شنبه , 26 سپتامبر 2020

من یکی از طرفدار های رونی هستم

پاسخ
عشق گروه شب نقاب گفته :
شنبه , 26 سپتامبر 2020

فکر نکنید رونی زیاد طرفدار داره چون همه این چیزایی که از رونی طرفداری کردن
کلا یک نفر هستن
ولی هی اسمش رو تغییر میده تا بقیه فکر کنن
تعداد هوادارای رونی زیاده
عشق ابدی گروه شب نقاب

پاسخ
آرزو گفته :
دوشنبه , 28 سپتامبر 2020

خیلی هم طرفدار داره لطفا ور ور نکن

پاسخ
امیر2 گفته :
شنبه , 26 سپتامبر 2020

من هم طرفدار پروپاقرص رونی وخرابکارا هستم

پاسخ
رونی گفته :
شنبه , 26 سپتامبر 2020

رونی عالیه خیلی خیلی از گروه شب نقاب بهتره

پاسخ
ناشناس گفته :
دوشنبه , 28 سپتامبر 2020

درسته

پاسخ
گروه شب نقاب گفته :
جمعه , 25 سپتامبر 2020

هم می دونن که شخصیت های اصلی گروه شب نقاب هستن و در قسمت اخر همه ی خرابکار ها شکست می خورند

پاسخ
لطفا گفته :
سه‌شنبه , 29 سپتامبر 2020

ریز میبینمت بچه جون

پاسخ
عشق رونی گفته :
جمعه , 25 سپتامبر 2020

رونی بهترینه از شب نقابا به شدت بدم میاد

پاسخ
فقط و فقط رونی گفته :
جمعه , 25 سپتامبر 2020

رونی عالیه حتی بهتر از شب نقابا اختراعات بی نظیری میکنه

پاسخ
گروه شب نقاب گفته :
جمعه , 25 سپتامبر 2020

من از رونی خوشم میاد ولی کم

پاسخ
لطفا گفته :
سه‌شنبه , 29 سپتامبر 2020

شما نظر نده

پاسخ
امیر2 گفته :
جمعه , 25 سپتامبر 2020

هر کی طرفدار رونی و خرابکارا است قلب سبز را بزند و هر کسی نیست قلب قرمز را بزند

پاسخ
امیر2 گفته :
دوشنبه , 28 سپتامبر 2020

بچه ها(طرفداران خرابکارا)لایک سبز بدین من می دانم طرفداران خرابکارا حدود ۲۰۰تان پس لطفا💚بدین. آبرو خرابکارا در خطره.

پاسخ
لطفا گفته :
سه‌شنبه , 29 سپتامبر 2020

آبروی شب نقاب ها در خاطره چون که شیطانی هستن

پاسخ
عشق گروه شب نقاب گفته :
جمعه , 25 سپتامبر 2020

گروه شب نقاب عشقه فلورانس هم میاد پیش شب نقابا و با اونا دوست میشه پس اونم خوبه ولی رونی بدبخت همیشه بازنده بیچاره کم طرفدار هیچ غلطی نکرده نینجای شب و غنچه ها هم کم و بیش اون آخر هاش خوب شدن به هر حال فقط گروه شب نقاب عشقه ابدی و تمومه زندگیه همه قسمت هاشو دیدم و بیشتر ار همه فیلم و کارتون های جهان هر سه تاشونو دوست دارم گروه شب نقاب بزن بریم
عشقه گروه شب نقاب 🥇🏅❤❤❤🎖🏆🏆🥇🏅😘⚘😘🤩😘😘😘❤❤
🤛گروه شب نقاب 🤜

پاسخ
لطفا گفته :
شنبه , 26 سپتامبر 2020

میدونستی تبدیل شدن انسان به یه چیز دیگه شیطانیه؟

پاسخ
ندر* گفته :
یکشنبه , 27 سپتامبر 2020

واسه چی آخه

پاسخ
برنجایی گفته :
پنج‌شنبه , 24 سپتامبر 2020

من هم طرفدار رونی هستم

پاسخ
ندر* گفته :
پنج‌شنبه , 24 سپتامبر 2020

منم طرفدار. رونی هستم

پاسخ
لطفا گفته :
دوشنبه , 28 سپتامبر 2020

ندر* چیه دیگه

پاسخ
ندر* گفته :
سه‌شنبه , 29 سپتامبر 2020

ولش کن داداش

پاسخ
مدرن گفته :
پنج‌شنبه , 24 سپتامبر 2020

سلامم من رونی را دوست دارم

پاسخ
بی ادب گفته :
پنج‌شنبه , 24 سپتامبر 2020

سلام ببخشید که دیگه مرور نمیکنم من طرفدار رونی هستم و مرگ بر أقای عشق گروه شب نقاب

پاسخ
طرفدار رونی گفته :
پنج‌شنبه , 24 سپتامبر 2020

سلام خوبین؟؟ میشه منم به دوستامون اظافه کنید؟؟؟ من طرفدار رونی هستم

پاسخ
فقط رونی گفته :
پنج‌شنبه , 24 سپتامبر 2020

رونی جان تولدت مبارک دعا میکنم شهرو بگیری ای کاش رونی اینجا بود میدید چقدر طرفدار داره

پاسخ
گروه شب نقاب گفته :
پنج‌شنبه , 24 سپتامبر 2020

این کارتون ۵ فصل داره

پاسخ
گروه شب نقاب گفته :
پنج‌شنبه , 24 سپتامبر 2020

قسمت اول فصل ۴ خیلی خوب بود

پاسخ
گروه شب نقاب گفته :
پنج‌شنبه , 24 سپتامبر 2020

من هم میشه با شما دوست باشم من طرفدار گروه شب نقاب و ماتسوکی هستم

پاسخ
لطفا گفته :
دوشنبه , 28 سپتامبر 2020

وات:

پاسخ
رومئو گفته :
پنج‌شنبه , 24 سپتامبر 2020

یه چیزی میگم بفهمید شب نقابا فقط حیوان هستن هیچ قدرتی ندارن همه ی قدرت از لباساشون میاد. ولی فلورانس تمام قدرتش ماله خودشه نینجای شب قدرتاش ماله خودشه رونی عزیز دوردونم همه ی قدرتاش ماله خودشه. گروه شب نقاب فقط یه سری حیوان هستن. پیچا که یه گربه خیابونه هربا هم مارمولک تو سحرا هست کمند هم جغد باغ وحش هست. این رو بفهمید انقدر از این سه تا حیوان ترفداری نکنید اینا هیچی ندارن هیچی

پاسخ
عشق گروه شب نقاب گفته :
چهارشنبه , 23 سپتامبر 2020

گروه شب نقاب عشقه اینجا همه طرفدار شب نقابهای همیشه برنده هستند نه رونی همیشه بازنده

پاسخ
رونی خوشگله۲ گفته :
چهارشنبه , 23 سپتامبر 2020

من از فلورانس به شدت بدم میاد انشاالله بمیره و همینطور شاپرک هاش

پاسخ
Romeo گفته :
چهارشنبه , 23 سپتامبر 2020

Romeo!!!!!!!!)سلام من یکی از طرفدار های رومعو هستم

پاسخ
خودم گفته :
چهارشنبه , 23 سپتامبر 2020

من یکی از طرفدار های رونی هستم

پاسخ
لطفا گفته :
چهارشنبه , 23 سپتامبر 2020

بی صبرانه منتظر قسمت 10 فصل4 گروه شب نقاب هستیم

پاسخ
عشق گروه شب نقاب گفته :
چهارشنبه , 23 سپتامبر 2020

مرگ بر خرابکار ها علل خصوص رونی که هزار بار باخته به گروه شب نقاب فلورانس باز بهتره بعدم میاد پیش شب نقابا و خوب میشه رونی فقیر بدبخت همیشه بازندست روز و شب اختراع می کنه ولی بازم میبازه عشق گروه شب نقاب هر ۳ تاشون عالین عاشقشونم

پاسخ
ROMEO گفته :
پنج‌شنبه , 24 سپتامبر 2020

یکم فکر کن اگه کریستاله شب نقابا بشکنه چی میشه اگه لباس هاشون اتیش بگیره چی میشه. قدرت هاشون رو از دست میدن بدبخت میشن فقیر میشن همیشه بازنده میشن و رونی نابغه برنداه میشه. فلورانس چه برتری نسبت به رونی داره من خودم فلورانس رو خیلی دوست دارم اما باید بگم رونی صد ها مرتبه از لورانس بهتره و جدابتر خوشتیپ تر و باهوش تره. پس دیگه درباره شب نقابا حرف نزن

پاسخ
رومئو گفته :
پنج‌شنبه , 24 سپتامبر 2020

چا از این حیوانات زشت ترفداری میکنی

پاسخ
گروه شب نقاب گفته :
چهارشنبه , 23 سپتامبر 2020

چرا اینجا همه طرفدار رونی هستند؟

پاسخ
لطفا گفته :
چهارشنبه , 23 سپتامبر 2020

بخصوص من

پاسخ
رونا گفته :
پنج‌شنبه , 24 سپتامبر 2020

اینم شد سوال چون رونی نابغه و خیلی خوشتیپه

پاسخ
گروه شب نقاب گفته :
جمعه , 25 سپتامبر 2020

کجاش نابغه و خوشتیپه همش شکست می خوره با اون اختراعات بدرد نخور خیلی هم زشته با اون خنده هاش و با اون عینکی که داره

پاسخ
رونی خوشگله۲ گفته :
یکشنبه , 27 سپتامبر 2020

تو سلیقه نداری وگرنه رونی عالیه بهتر از اون سه تا

پاسخ
رونا گفته :
یکشنبه , 27 سپتامبر 2020

نه اون شب نقابای احمق خوبن که ریخت و هیچی ندارن فقط شخصیت اصلی هستن ولی به درد لای جرز هم نمیخورن اصلا تو یه دفعه از کجا پیدات شد گند زدی به همه چی ما تازه بحثه و دعوا سر رونی رو تموم کرده بودیم تو اومدی گفتی رونی خوب نیست و دوباره همرو به جون هم انداختی. تازه به توافق رسیده بودیم که هردوتاشون خوب هستن هم رونی هم اون شب نقاب های احمق که شما گند زدی توش. واقعا خسته نباشی افرین

پاسخ
گروه شب نقاب گفته :
چهارشنبه , 23 سپتامبر 2020

من رونی را دوست ندارم چون همیشه شکست می خورد

پاسخ
لطفا گفته :
چهارشنبه , 23 سپتامبر 2020

دست خودش نیست که شکست نمیخوره

پاسخ
امیر2 گفته :
جمعه , 25 سپتامبر 2020

موافقم

پاسخ
............. گفته :
پنج‌شنبه , 24 سپتامبر 2020

اگه دوسش نداری نظر نده چون اینجا همه از شب نقابا متنفرن

پاسخ
گروه شب نقاب گفته :
جمعه , 25 سپتامبر 2020

هر چی باشه ماتسوکی از رونی بهتره

پاسخ
............. گفته :
شنبه , 26 سپتامبر 2020

اه اه ماتسوکی زشت بی ریخت حالم ازش بهم میخوره به درد لای جرز هم نمیخوره بیریخت بدرد نخور

پاسخ
رهام میگه گفته :
دوشنبه , 28 سپتامبر 2020

آره واقعن منم ترفتار رونی هستم

پاسخ