ژانر: انیمیشن, اکشن, ماجراجویی, خانوادگی, تخیلی و فانتزی, علمی و تخیلی

| قسمت 5 فصل 5 اضافه شد |

دانلود کارتون گروه شب نقاب با کیفیت عالی

انیمیشن گروه شب نقاب

دانلود مجموعه کامل انیمیشن گروه شب نقاب با لینک مستقیم

دانلود مجموعه کامل گروه شب نقاب با لینک مستقیم

 • بازیگران :

  Kyle Breitkopf, Addison Holley, Juan Luis Bonilla, Brianna Daguanno

 • شرکت های سازنده :

  Frog Box, Entertainment One, France Télévisions

 • تعداد قسمت ها :

  فصل اول: 26 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) با کیفیت بالا
  فصل دوم: 30 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) با کیفیت بالا
  فصل سوم: 26 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) با کیفیت بالا
  فصل چهارم: 25 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) با کیفیت بالا
  فصل پنجم: 5 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) با کیفیت بالا

 • سال تولید :

  2015 , توسط کشور : فرانسه, انگلستان

 • میانگین حجم هر قسمت :

  50-450 مگابایت (مدت هر قسمت: حدود 24-11 دقیقه)

 • کیفیت :

  480p 720p امتیاز از ۱۰ : 5.7

فصل اول: شامل 26 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 228 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 228 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 75 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 219 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 228 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 225 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 19

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 20

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 21

حجم : 223 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 22

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 23

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 24

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 25

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 26

حجم : 228 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل دوم: شامل 30 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 48 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 46 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 77 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 19

حجم : 46 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 20

حجم : 47 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 21

حجم : 57 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 22

حجم : 91 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 23

حجم : 49 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 24

حجم : 49 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 25

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 26

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 27

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 28

حجم : 236 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 29

حجم : 221 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 30

حجم : 239 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل سوم: شامل 26 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 234 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 233 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 233 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 243 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 217 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 222 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 212 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 235 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 226 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 226 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 213 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 231 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 224 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 223 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 214 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 225 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 219 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 220 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 19

حجم : 225 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 20

حجم : 214 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 21

حجم : 220 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 22

حجم : 217 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 23

حجم : 98 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 24

حجم : 217 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 25

حجم : 219 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 26

حجم : 228 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل چهارم: شامل 25 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 450 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 232 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 232 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 232 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 232 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 223 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 205 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 203 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 232 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 232 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 232 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 234 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 218 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 213 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 186 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 190 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 165 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 165 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 19

حجم : 169 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 20

حجم : 144 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 21

حجم : 157 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 22

حجم : 160 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 23

حجم : 289 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 24

حجم : 154 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 25

حجم : 173 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل پنجم: شامل 5 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 204 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 224 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 235 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 220 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 228 مگابایت
زبان : انگلیسی

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.
اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.
با تشکر.
چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید
نظرات و ارسال نظر

امیر2 گفته :
دوشنبه , 20 سپتامبر 2021

اصلا شما دارید تو روبیکا چی کار می کنید

پاسخ
پیچا یا کت بوی گفته :
شنبه , 18 سپتامبر 2021

بچه ها همتون بیاین روبیکا
اگه اینجا بمونید ممکنه گول شطرنجو بخورید
بیاین روبیکا
به این ایدی پیام بدین :
@Love__PJ_Masks
اگه یه وقت اشتباه شد @ رو اون سمتش بزارین

پاسخ
پیچا یا کت بوی گفته :
شنبه , 18 سپتامبر 2021

راستی
کامیکازی هنوز هستی؟
چرا دیگه پیام نمیدی؟

پاسخ
پیچا یا کت بوی گفته :
شنبه , 18 سپتامبر 2021

درضمن لطفا بحث اینکه شب نقابا ببازن یا خرابکارا ببازن رو تموم کنین ممکنه دوباره جنگ بشه و…..

پاسخ
پیچا یا کت بوی گفته :
شنبه , 18 سپتامبر 2021

امیر۲ اصلا به حرف اون شطرنج گوش نده.
شطرنج میخواد ازتون سواستفاده کنه
اصلا به حرفش گوش ندید
به شب نقابیا گفت ب.چ.ه س.ا.ل
هم به خرابکارا توهین کرد هم به قهرمانا
به حرفش اصلا گوش ندید میخواد مهره سوخته‌تون کنه

پاسخ
ناشناس گفته :
جمعه , 17 سپتامبر 2021

چرا ‌ ایران ادامه گروه شب نقاب از قسمت ۶ بعبد فصل ۳ دوبله نمی کنه از قسمت ۶ بعبد فصل ۳

پاسخ
اولت یا کمند گفته :
چهارشنبه , 15 سپتامبر 2021

مگه تو خواب ببینید گروه شب نقاب شکست بخورن اونا همیشه قهرمانن با حضور کمند

پاسخ
پیچا یا کت بوی گفته :
شنبه , 18 سپتامبر 2021

تو فکر کنم اسمتو از من ا.ص.ک.ی رفتی😂😂😂😂

پاسخ
کبری محمدی گفته :
دوشنبه , 13 سپتامبر 2021

گروه شب نقاب کدوم شبکه میده لطفا جواب بدین هنوز هم میده

پاسخ
گروه شب نقاب گفته :
پنج‌شنبه , 16 سپتامبر 2021

په دیگه نمی ده بخاطر پلنگ دم دراز😭😡تو پویا وگرنه ساعت ۵ می داد😭😭😭

پاسخ
❤bad guys united❤ گفته :
یکشنبه , 12 سپتامبر 2021

سلام پس کی قسمت ۴ و ۵ فصل ۵ رو میذارید تا قسمت ۵ اومده اما شما هنوز نذاشتید ما حدوده ۱۰ روزه منتظریم

پاسخ
King romeo گفته :
جمعه , 10 سپتامبر 2021

من طرفدار رونی هستم خیلیی

پاسخ
ناشناس گفته :
دوشنبه , 6 سپتامبر 2021

اگه.گروه.شبنقاب.شکست.بخورند.فیلم.جالبتر.میشه

پاسخ
محمد گفته :
دوشنبه , 6 سپتامبر 2021

رنی.که.بااختراع.هاش.میتونه.گروه.شبنقاب.روشکست.بده

پاسخ
کبری محمدی گفته :
دوشنبه , 6 سپتامبر 2021

قسمت اخر فصل ۶ چی میشه لطفا جواب بدین

پاسخ
❤bad guys united❤ گفته :
دوشنبه , 6 سپتامبر 2021

راستش اصلا هنوز منتشر نشده الان فعلا داره فصل ۵ منتشر میشه من که فقط خبرهاشو دیدم اما حرفی از اتفاقات قسمت آخر گفته نشده فعلا

پاسخ
محمد گفته :
یکشنبه , 5 سپتامبر 2021

چراگروه.شب.نقاب.شکست.نمیخورند

پاسخ
ناشناس گفته :
یکشنبه , 5 سپتامبر 2021

چون که باهوشن❤❤

پاسخ
ناشناس گفته :
جمعه , 3 سپتامبر 2021

من عاشقش شدم خبلی ممنون😘😘😘

پاسخ
خرمن گفته :
شنبه , 28 آگوست 2021

چرا قسمت ۳ و ۴ و۵ و ۶ و ۷ و۸ و۹ و۱۰ و ۱۱ و۱۲ و۱۳ و بقیه نمییاد لطفا بزارید بدش بنویسید مجوعه کامل گروه شب نقاب

پاسخ
امیر گفته :
چهارشنبه , 1 سپتامبر 2021

کلبه عموپورنگ میبینی؟🤣😂😂

پاسخ
ححح گفته :
یکشنبه , 5 سپتامبر 2021

اره

پاسخ
شطرنج گفته :
چهارشنبه , 1 سپتامبر 2021

ببخشید رو تو ریپ میزنم نظراتم عادی نمیاد
امیر دو تو روبیک یه جنگ سخت بین انتی میراکلسی میراکلرا لارمنی ها ارمیا راه افتاد یه جورایی هر ۴ طرف دشمنن من خودم انتیم
کلی کانال بر علیه زده شد شایعه پراکنی نابودیه گروه روبیک
فیلتره کاربر کانال
به زودی ما انتیا تو اپارات حمله میکنیم نیروی کمکی نیلز داریم

پاسخ
پیچا/CATBOY گفته :
پنج‌شنبه , 16 سپتامبر 2021

من خودم تو روسیه پیش شب نقابام میراکلس به چه درد میخوره بگین؟

پاسخ
ممد گفته :
جمعه , 27 آگوست 2021

سایتتون عالیه

پاسخ
ابولفضل گفته :
پنج‌شنبه , 26 آگوست 2021

خیلی عالیه ولی لطفا صدای آهنگ های فیلم رو یکم بلند تر وبیشتر کنید 😘😘😘ممنونم

پاسخ
𝙈𝙪𝙞𝙘𝙝𝙞𝙧𝙤 𝙏𝙤𝙠𝙞𝙩𝙤 گفته :
پنج‌شنبه , 26 آگوست 2021

حدود 13 تا تو روبیکا هستیم کامیکازی و شطرنج و گارو و دارک سونیک و پیچا و ساکورا و ارمی گرل و رونی و دورسا و ازمی و علم جویان و تورمکس و …

پاسخ
کامیکازی گفته :
پنج‌شنبه , 26 آگوست 2021

نینجای‌شب‌بیاروبیکا
یواشکی😐😂

پاسخ
امیر2 گفته :
چهارشنبه , 25 آگوست 2021

راستش شاید باور نکنید اما من کسی بودم که این قضیه روبیکا رو راه انداختم البته همراه الفا رونی بعد من از قضیه رفتم کنار اگه تو گروه بود بهش بگید بیاد سایت به بقیه هم بگید بیاین سایت یعنی هم تو روبیکا هم تو سایت اینطوری بهتره

پاسخ
کامیکازی گفته :
پنج‌شنبه , 26 آگوست 2021

اون‌چیزی‌که‌انتظارداری‌اتفاق‌نیفتاده

پاسخ
𝙈𝙪𝙞𝙘𝙝𝙞𝙧𝙤 𝙏𝙤𝙠𝙞𝙩𝙤 گفته :
پنج‌شنبه , 26 آگوست 2021

اونجوری که فکر میکنی نیست کسای جدیدی اومدن به گروهمون از تستچی و جاهای دیگه و دشمنامون کسایی دیگه هستن مثلا میراکلور ها و اف 22 و هیرو

پاسخ
امیر2 گفته :
چهارشنبه , 25 آگوست 2021

اتفاقات اونجا رو اگه می تونید تعریف کنید

پاسخ
کامیکازی گفته :
پنج‌شنبه , 26 آگوست 2021

بیاروبیکاببین😑

پاسخ
𝙈𝙪𝙞𝙘𝙝𝙞𝙧𝙤 𝙏𝙤𝙠𝙞𝙩𝙤 گفته :
پنج‌شنبه , 26 آگوست 2021

خیلی زیاده بیا روبیک اونجا میگیم

پاسخ
امیر2 گفته :
چهارشنبه , 25 آگوست 2021

چند نفر اونجان از ۸ ماه قبل تا الان

پاسخ
𝙈𝙪𝙞𝙘𝙝𝙞𝙧𝙤 𝙏𝙤𝙠𝙞𝙩𝙤 گفته :
پنج‌شنبه , 26 آگوست 2021

8 ماه قبل فقط رونی و الفا و کامیکازی و نینجای شب و یک نفر دیگه بودن که از اونا فقط سه نفر موندن کامیکازی و اون یه نفر دیگه و الفا بعدش پیچا و چند نفر دیگه اومدن که شما نمیشناسیشون

پاسخ
Cat Boy (پیچا یا کت بوی سابق) گفته :
جمعه , 27 آگوست 2021

چی میگی تو
وقتی کامیکازی اومد من از قبلش بودم
باور نمیکنی برو پیاما پایینو بخون

پاسخ
🍭♡♡♡🐱 گفته :
شنبه , 28 آگوست 2021

قبل اینکه کامیکازی بیاد کتبوی بود.

پاسخ
Cat Boy (پیچا یا کت بوی سابق) گفته :
یکشنبه , 29 آگوست 2021

اره

پاسخ
King romeo گفته :
جمعه , 10 سپتامبر 2021

بیا روبیکا میفهمی

پاسخ
عمو پورنگ گفته :
چهارشنبه , 25 آگوست 2021

سلام چرا اون قسمت ته که ارمادیلون سیاه پرنده به نینجا شب مر ده و اون قسمته که رونی یک کامپیوتر مربوطه که ربات های کنترل کنه و با گروه شب نقاب همکاری میکنه لطفا بزارید

پاسخ
بزرگ رتیل خان گفته :
چهارشنبه , 25 آگوست 2021

گروه شب نقاب چند فصل داره لطفا جواب بدیدید

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
چهارشنبه , 25 آگوست 2021

نامعلوم (ساخت فصل بعد بستگی به استقبال مخاطبین داره)

پاسخ
Luna girl💗 گفته :
چهارشنبه , 25 آگوست 2021

۶ فصل داره بزن توی اینترنت pj masks season 6 یک سایتی هست نوشته fandom و کنارش آرم گروه شب نقابه بزن ترجمه ی این صفحه ترجمه میشه میاد برات

پاسخ
کامیکازی گفته :
چهارشنبه , 25 آگوست 2021

امیر2بیاروبیکا
kgxxlkgzooh@
اینم‌ایدیم😐

پاسخ
کبری محمدی گفته :
سه‌شنبه , 24 آگوست 2021

فصل ۵ فقط یک قسمته یا بیشتره لطفا جواب بدین

پاسخ
امیر2 گفته :
سه‌شنبه , 24 آگوست 2021

بیشتره هر چند روز یک قسمت جدید میاد

پاسخ
بی نام گفته :
سه‌شنبه , 24 آگوست 2021

بیشتر هست

پاسخ
😁😁 گفته :
یکشنبه , 5 سپتامبر 2021

بیشتر هست

پاسخ