ژانر: انیمیشن, اکشن, ماجراجویی, خانوادگی, تخیلی و فانتزی, علمی و تخیلی

| نسخه انگلیسی قرار گرفت |

دانلود کارتون گربه های تندر با کیفیت عالی

کارتون گربه های تندر

دانلود مجموعه کامل کارتون گربه های تندر با لینک مستقیم

دانلود مجموعه کامل گربه های تندر با لینک مستقیم

 • بازیگران :

  Bob McFadden, Larry Kenney, Earl Hammond, Lynne Lipton

 • تعداد قسمت ها :

  فصل اول: 65 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) با کیفیت بالا
  فصل دوم: 20 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) با کیفیت بالا
  فصل سوم: 20 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) با کیفیت بالا
  فصل چهارم: 20 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) با کیفیت بالا

 • سال تولید :

  19851989 , توسط کشور : آمریکا

 • میانگین حجم هر قسمت :

  100 مگابایت (مدت هر قسمت: حدود 30 دقیقه)

 • کیفیت :

  480p امتیاز از ۱۰ : 7.9

فصل اول: شامل 65 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 76 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 78 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 96 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 91 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 77 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 78 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 79 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 71 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 80 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 88 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 67 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 74 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 82 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 85 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 76 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 73 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 83 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 81 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 19

حجم : 82 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 20

حجم : 71 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 21

حجم : 73 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 22

حجم : 76 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 23

حجم : 74 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 24

حجم : 74 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 25

حجم : 73 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 26

حجم : 79 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 27

حجم : 74 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 28

حجم : 76 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 29

حجم : 79 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 30

حجم : 69 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 31

حجم : 75 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 32

حجم : 76 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 33

حجم : 76 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 34

حجم : 78 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 35

حجم : 72 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 36

حجم : 78 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 37

حجم : 81 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 38

حجم : 76 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 39

حجم : 79 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 40

حجم : 82 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 41

حجم : 73 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 42

حجم : 76 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 43

حجم : 91 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 44

حجم : 80 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 45

حجم : 88 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 46

حجم : 79 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 47

حجم : 73 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 48

حجم : 88 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 49

حجم : 84 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 50

حجم : 83 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 51

حجم : 80 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 52

حجم : 81 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 53

حجم : 72 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 54

حجم : 83 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 55

حجم : 85 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 56

حجم : 75 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 57

حجم : 79 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 58

حجم : 80 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 59

حجم : 71 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 60

حجم : 81 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 61

حجم : 77 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 62

حجم : 76 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 63

حجم : 81 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 64

حجم : 75 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 65

حجم : 74 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل دوم: شامل 20 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 73 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 83 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 78 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 89 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 87 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 73 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 82 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 78 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 80 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 79 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 80 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 68 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 78 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 79 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 76 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 75 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 78 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 74 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 19

حجم : 82 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 20

حجم : 62 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل سوم: شامل 20 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 79 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 74 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 69 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 90 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 90 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 72 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 72 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 80 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 82 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 78 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 76 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 84 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 80 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 75 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 75 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 90 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 82 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 81 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 19

حجم : 89 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 20

حجم : 85 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل چهارم: شامل 20 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 86 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 90 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 87 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 86 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 92 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 75 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 79 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 77 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 80 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 76 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 85 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 81 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 82 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 75 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 76 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 79 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 75 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 74 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 19

حجم : 75 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 20

حجم : 76 مگابایت
زبان : انگلیسی

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.
اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.
با تشکر.
چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید
نظرات و ارسال نظر

حامد گفته :
دوشنبه , 4 می 2020

یک دنیا ممنونم بخاطر این کارتون نوستالجی.مرسی از این همه لطف و ارزش گذاشتن به درخواست مخاطبینتون.واقعا بی نظیریدموفق و سربلند باشید

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
دوشنبه , 4 می 2020
ساسان گفته :
سه‌شنبه , 4 آگوست 2020

با تشکر فراوان ، از زحمات شما

میخواهم بدونم این بهترین کیفیت ممکن هست یا از این کیفیت بهتر هم میتونه باشه چون کارتون قدیمی هست میپرسم
باز هم از زحمات شما که این مجموعه رو رایگان گذاشتید سپاسگزارم

پاسخ