ژانر: انیمیشن, اکشن, ماجراجویی, کمدی, خانوادگی

| دوبله فارسی اضافه شد |

دانلود کارتون ویکی وایکینگ با کیفیت عالی

کارتون ویکی وایکینگ دوبله فارسی

دانلود مجموعه کامل کارتون ویکی وایکینگ دوبله فارسی با لینک مستقیم

دانلود مجموعه کامل ویکی وایکینگ ویکی و مردان پر زور
 با لینک مستقیم

 • بازیگران :

  Lionel Tua, Peter Callan, Paul Davies, Tanguy Goasdoué

 • تعداد قسمت ها :

  60 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) 45 قسمت دوبله فارسی با کیفیت بالا

 • سال تولید :

  2013 , توسط کشور : فرانسه, آسترالیا

 • میانگین حجم هر قسمت :

  100 مگابایت (مدت هر قسمت: حدود 13 دقیقه)

 • کیفیت :

  720p امتیاز از ۱۰ : 6.9

لینک دانلود: شامل 45 قسمت

قسمت 1

حجم : 47 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 2

حجم : 46 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 3

حجم : 44 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 4

حجم : 46 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 5

حجم : 46 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 6

حجم : 46 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 7

حجم : 47 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 8

حجم : 47 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 9

حجم : 25 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 10

حجم : 45 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 11

حجم : 47 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 12

حجم : 47 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 13

حجم : 46 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 14

حجم : 46 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 15

حجم : 46 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 16

حجم : 46 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 17

حجم : 47 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 18

حجم : 46 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 19

حجم : 46 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 20

حجم : 44 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 21

حجم : 47 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 22

حجم : 46 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 23

حجم : 47 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 24

حجم : 46 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 25

حجم : 46 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 26

حجم : 47 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 27

حجم : 47 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 28

حجم : 46 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 29

حجم : 47 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 30

حجم : 47 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 31

حجم : 47 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 32

حجم : 46 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 33

حجم : 46 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 34

حجم : 46 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 35

حجم : 46 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 36

حجم : 46 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 37

حجم : 46 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 38

حجم : 43 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 39

حجم : 47 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 40

حجم : 27 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 41

حجم : 27 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 42

حجم : 27 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 43

حجم : 47 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 44

حجم : 27 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 45

حجم : 47 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

لینک دانلود: شامل 60 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 113 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 107 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 107 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 113 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 113 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 113 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 113 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 113 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 113 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 124 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 114 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 113 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 113 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 113 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 113 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 116 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 109 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 133 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 19

حجم : 114 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 20

حجم : 129 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 21

حجم : 113 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 22

حجم : 107 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 23

حجم : 113 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 24

حجم : 113 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 25

حجم : 113 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 26

حجم : 110 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 27

حجم : 102 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 28

حجم : 102 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 29

حجم : 118 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 30

حجم : 113 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 31

حجم : 113 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 32

حجم : 113 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 33

حجم : 113 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 34

حجم : 113 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 35

حجم : 114 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 36

حجم : 127 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 37

حجم : 110 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 38

حجم : 113 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 39

حجم : 113 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 40

حجم : 113 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 41

حجم : 113 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 42

حجم : 113 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 43

حجم : 113 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 44

حجم : 113 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 45

حجم : 113 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 46

حجم : 113 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 47

حجم : 113 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 48

حجم : 113 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 49

حجم : 113 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 50

حجم : 113 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 51

حجم : 145 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 52

حجم : 132 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 53

حجم : 120 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 54

حجم : 113 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 55

حجم : 111 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 56

حجم : 113 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 57

حجم : 139 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 58

حجم : 151 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 59

حجم : 131 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 60

حجم : 113 مگابایت
زبان : انگلیسی

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.
اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.
با تشکر.
چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید
نظرات و ارسال نظر

الای جون گفته :
یکشنبه , 27 سپتامبر 2020

بنده از طرف دختر ناز کوچولوم از شما تشکر میکنم
خدا عوضتون بده
سپاسکزارم

پاسخ
M گفته :
سه‌شنبه , 14 جولای 2020

سلام ممنون از سایتتون،ببخشید زبون اصلی هاش زیر نویس ندارن؟
و این ک کلا مجموعش ۶۰ قسمته و دیگه ساخته نشده؟

پاسخ