ژانر: انیمیشن, کمدی, درام, خانوادگی

| نسخه انگلیسی قرار گرفت |

دانلود کارتون هی آرنولد با کیفیت عالی

کارتون هی آرنولد

دانلود مجموعه کامل کارتون هی آرنولد با لینک مستقیم

دانلود مجموعه کامل هی آرنولد با لینک مستقیم

 • بازیگران :

  Francesca Marie Smith, Jamil Walker Smith, Dan Castellaneta, Justin Shenkarow

 • تعداد قسمت ها :

  فصل اول: 20 قسمت زبان اصلی (انگلیسی)
  فصل دوم: 19 قسمت زبان اصلی (انگلیسی)
  فصل سوم: 26 قسمت زبان اصلی (انگلیسی)
  فصل چهارم: 19 قسمت زبان اصلی (انگلیسی)
  فصل پنجم: 14 قسمت زبان اصلی (انگلیسی)

 • سال تولید :

  1996-2004 , توسط کشور : آمریکا

 • میانگین حجم هر قسمت :

  100 مگابایت (مدت هر قسمت: حدود 15 دقیقه)

 • کیفیت :

  480p امتیاز از ۱۰ : 7.6

فصل اول: شامل 20 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 106 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 99 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 151 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 102 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 131 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 140 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 141 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 138 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 101 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 89 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 92 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 135 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 139 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 116 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 124 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 116 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 128 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 128 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 19

حجم : 137 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 20

حجم : 86 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل دوم: شامل 19 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 146 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 155 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 136 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 134 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 141 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 151 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 85 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 147 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 152 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 162 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 149 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 137 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 153 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 126 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 132 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 137 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 133 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 130 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 19

حجم : 129 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل سوم: شامل 26 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 99 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 99 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 90 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 143 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 129 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 135 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 138 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 91 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 153 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 100 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 96 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 147 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 96 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 99 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 99 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 94 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 94 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 93 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 19

حجم : 92 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 20

حجم : 87 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 21

حجم : 132 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 22

حجم : 121 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 23

حجم : 145 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 24

حجم : 145 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 25

حجم : 179 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 26

حجم : 132 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل چهارم: شامل 19 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 122 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 126 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 119 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 128 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 135 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 129 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 129 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 126 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 127 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 111 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 127 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 129 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 120 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 132 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 126 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 144 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 124 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 122 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 19

حجم : 112 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل پنجم: شامل 14 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 127 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 121 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 118 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 123 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 107 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 125 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 102 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 137 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 102 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 163 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 107 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 93 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 127 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 82 مگابایت
زبان : انگلیسی

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.
اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.
با تشکر.
چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید
نظرات و ارسال نظر

علیرضا گفته :
شنبه , 30 می 2020

التماس میکنم دوبلشو بزارین😭

پاسخ
کیوان گفته :
پنج‌شنبه , 21 می 2020

ای خدا دوبله این سریال پیدا میشه ایا؟؟؟

پاسخ