ژانر: انیمیشن, اکشن, ماجراجویی, کمدی, تخیلی و فانتزی, هیجان انگیز

| نسخه دوزبانه (انگلیسی-ژاپنی) جایگزین شد |

دانلود کارتون ناروتو با کیفیت عالی

کارتون ناروتو

دانلود مجموعه کامل کارتون ناروتو با لینک مستقیم

دانلود مجموعه کامل کارتون ناروتو 2002 Naruto

 • بازیگران :

  Junko Takeuchi, Maile Flanagan, Kate Higgins, Chie Nakamura

 • تعداد قسمت ها :

  220 قسمت دوزبانه (انگلیسی-ژاپنی) (زیرنویس فارسی)

 • سال تولید :

  2002-2007 , توسط کشور : ژاپن

 • میانگین حجم هر قسمت :

  100 مگابایت (مدت هر قسمت: حدود 24 دقیقه)

 • کیفیت :

  480p امتیاز از ۱۰ : 8.2

لینک دانلود: شامل 220 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 100 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 2

حجم : 100 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 3

حجم : 99 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 4

حجم : 106 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 5

حجم : 111 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 6

حجم : 104 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 7

حجم : 91 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 8

حجم : 102 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 9

حجم : 110 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 10

حجم : 87 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 11

حجم : 105 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 12

حجم : 109 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 13

حجم : 90 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 14

حجم : 106 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 15

حجم : 101 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 16

حجم : 96 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 17

حجم : 108 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 18

حجم : 84 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 19

حجم : 89 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 20

حجم : 112 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 21

حجم : 86 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 22

حجم : 104 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 23

حجم : 96 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 24

حجم : 107 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 25

حجم : 105 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 26

حجم : 133 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 27

حجم : 105 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 28

حجم : 109 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 29

حجم : 99 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 30

حجم : 86 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 31

حجم : 95 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 32

حجم : 121 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 33

حجم : 140 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 34

حجم : 118 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 35

حجم : 125 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 36

حجم : 104 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 37

حجم : 96 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 38

حجم : 100 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 39

حجم : 112 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 40

حجم : 113 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 41

حجم : 99 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 42

حجم : 112 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 43

حجم : 104 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 44

حجم : 113 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 45

حجم : 108 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 46

حجم : 110 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 47

حجم : 115 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 48

حجم : 111 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 49

حجم : 116 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 50

حجم : 128 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 51

حجم : 100 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 52

حجم : 111 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 53

حجم : 100 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 54

حجم : 102 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 55

حجم : 112 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 56

حجم : 111 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 57

حجم : 102 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 58

حجم : 103 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 59

حجم : 124 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 60

حجم : 123 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 61

حجم : 106 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 62

حجم : 135 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 63

حجم : 89 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 64

حجم : 115 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 65

حجم : 92 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 66

حجم : 108 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 67

حجم : 127 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 68

حجم : 91 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 69

حجم : 110 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 70

حجم : 141 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 71

حجم : 98 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 72

حجم : 98 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 73

حجم : 119 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 74

حجم : 129 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 75

حجم : 127 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 76

حجم : 101 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 77

حجم : 107 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 78

حجم : 138 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 79

حجم : 134 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 80

حجم : 104 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 81

حجم : 110 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 82

حجم : 114 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 83

حجم : 115 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 84

حجم : 105 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 85

حجم : 120 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 86

حجم : 138 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 87

حجم : 113 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 88

حجم : 106 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 89

حجم : 120 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 90

حجم : 97 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 91

حجم : 88 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 92

حجم : 98 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 93

حجم : 133 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 94

حجم : 121 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 95

حجم : 118 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 96

حجم : 133 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 97

حجم : 120 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 98

حجم : 107 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 99

حجم : 103 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 100

حجم : 98 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 101

حجم : 105 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 102

حجم : 111 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 103

حجم : 126 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 104

حجم : 127 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 105

حجم : 117 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 106

حجم : 133 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 107

حجم : 135 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 108

حجم : 107 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 109

حجم : 105 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 110

حجم : 111 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 111

حجم : 120 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 112

حجم : 104 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 113

حجم : 145 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 114

حجم : 129 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 115

حجم : 118 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 116

حجم : 131 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 117

حجم : 134 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 118

حجم : 120 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 119

حجم : 106 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 120

حجم : 142 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 121

حجم : 134 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 122

حجم : 135 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 123

حجم : 125 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 124

حجم : 154 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 125

حجم : 129 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 126

حجم : 127 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 127

حجم : 124 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 128

حجم : 111 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 129

حجم : 74 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 130

حجم : 91 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 131

حجم : 84 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 132

حجم : 135 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 133

حجم : 97 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 134

حجم : 111 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 135

حجم : 88 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 136

حجم : 100 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 137

حجم : 100 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 138

حجم : 95 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 139

حجم : 80 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 140

حجم : 89 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 141

حجم : 105 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 142

حجم : 97 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 143

حجم : 124 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 144

حجم : 127 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 145

حجم : 125 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 146

حجم : 105 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 147

حجم : 118 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 148

حجم : 107 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 149

حجم : 114 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 150

حجم : 115 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 151

حجم : 107 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 152

حجم : 120 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 153

حجم : 93 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 154

حجم : 94 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 155

حجم : 102 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 156

حجم : 119 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 157

حجم : 110 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 158

حجم : 111 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 159

حجم : 92 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 160

حجم : 121 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 161

حجم : 110 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 162

حجم : 90 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 163

حجم : 93 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 164

حجم : 100 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 165

حجم : 99 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 166

حجم : 118 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 167

حجم : 115 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 168

حجم : 158 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 169

حجم : 114 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 170

حجم : 91 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 171

حجم : 92 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 172

حجم : 134 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 173

حجم : 116 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 174

حجم : 126 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 175

حجم : 92 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 176

حجم : 146 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 177

حجم : 130 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 178

حجم : 116 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 179

حجم : 85 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 180

حجم : 112 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 181

حجم : 91 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 182

حجم : 99 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 183

حجم : 101 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 184

حجم : 117 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 185

حجم : 110 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 186

حجم : 103 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 187

حجم : 107 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 188

حجم : 90 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 189

حجم : 105 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 190

حجم : 101 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 191

حجم : 104 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 192

حجم : 125 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 193

حجم : 121 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 194

حجم : 114 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 195

حجم : 148 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 196

حجم : 160 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 197

حجم : 101 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 198

حجم : 97 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 199

حجم : 106 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 200

حجم : 90 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 201

حجم : 121 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 202

حجم : 159 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 203

حجم : 81 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 204

حجم : 97 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 205

حجم : 108 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 206

حجم : 90 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 207

حجم : 94 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 208

حجم : 102 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 209

حجم : 101 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 210

حجم : 94 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 211

حجم : 96 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 212

حجم : 109 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 213

حجم : 135 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 214

حجم : 107 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 215

حجم : 114 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 216

حجم : 89 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 217

حجم : 147 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 218

حجم : 113 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 219

حجم : 117 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

دانلود قسمت 220

حجم : 97 مگابایت
زبان : انگلیسی ، ژاپنی

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.
اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.
با تشکر.
چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید
نظرات و ارسال نظر

امیرعلی گفته :
چهارشنبه , 28 اکتبر 2020

سلام زیرنویس قسمت 10 برای من عربیه از نرم افزار mxplayer م استفاده میکنم
لطفا هرچه سریعتر پیگیری کنید و یا راهنمایی کنید

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
چهارشنبه , 28 اکتبر 2020

امیرعلی عزیز;
سلام، پلیر شما باید تنظیمات زبان فارسی (فونت utf8) را داشته باشد.

پاسخ
siver گفته :
پنج‌شنبه , 22 اکتبر 2020

یه سوال چجوری توی kmplayer زبانشو فارسی کنم توی pc یکی بگه ممنون میشم

پاسخ
Sara گفته :
شنبه , 17 اکتبر 2020

یک سوال باید بریم کدوم قسمت که بتونیم دوبله ژاپنیشو ببینیم ؟ اخه این فقط انگلیسه

پاسخ
Sh گفته :
جمعه , 23 اکتبر 2020

قسمت تنظیمات Audio

پاسخ
♥ amir♥ گفته :
یکشنبه , 11 اکتبر 2020

سلام. میتونید یه برنامه برای گوشی پیشنهاد بدین که بدون خراب شدن زیرنویس بتونیم نگاه کنیم با تشکر

پاسخ
Hadis گفته :
شنبه , 3 اکتبر 2020

سلام ممنون بابت سایت خوبتون همه چی عالی و آماده و مرتب هست واقعا ممنون فقط یه سوال داشتم ممنون میشم کمکم کنید ناروتو کلا چند فصله و قسمت های سینمایی بعد هر فصل به ترتیب کدو ها هست کلا میخوام بدونم به ترتیب باید اول چی رو دانلود کنم من فعلا فصل اولم

پاسخ
sobhan گفته :
شنبه , 3 اکتبر 2020

سلام خسته نباشید ممنون از سایت خوبتون

پاسخ
Mehdi گفته :
جمعه , 2 اکتبر 2020

اخییییییششششششش ۱۱ قسمت مونده
فقط کاش میگفتین کدوم قسمت ها فیلرن دوستان اگر بگردین پیدا میکنین اخه فک کنم از قسمت ۱۴۰ تا ۲۱۹ نارتو همش فیلره لازم نیس نگاه کنین

پاسخ
Ali گفته :
سه‌شنبه , 8 سپتامبر 2020

خیلی ممنون از شما و سایت خوبتون

پاسخ
محمدامیر گفته :
سه‌شنبه , 25 آگوست 2020

سلام چطوری میشه همه قسمت هارو یکجا دانلود کرد

پاسخ
MMD گفته :
یکشنبه , 23 آگوست 2020

سلام و خسته نباشید
میشه لطفا بهم بگید باید اول کدومارو ببینم که قاطی نکنم،مثلا
اول سری اول بعد فیلم ها و بعد سری دوم اینجوری لطف کنید معرفی کنید
خیلی ممنون

پاسخ
شقایق گفته :
شنبه , 29 آگوست 2020

من الان از قسمت یک شروع کنم
چجوریه؟
کامنتارو خوندم گیج شدم جون ننتون یکی یه مین وقت بزاره توضیح بده به من 😭🙏

پاسخ
ناشناس گفته :
پنج‌شنبه , 17 سپتامبر 2020

اول ناروتو خالی رو نگا کن بعد ناروتو شیپودن بعد بوروتو

پاسخ
شقایق گفته :
چهارشنبه , 30 سپتامبر 2020

مرسیی ❤❤❤❤❤

پاسخ
RadinSep گفته :
سه‌شنبه , 20 اکتبر 2020

از قسمت یک همین شروع کنی حله

پاسخ
ناروتو گفته :
شنبه , 19 سپتامبر 2020

باید اول ناروتو رو نگاه کرد بعد نارتو شیپودن بعد بوروتو

پاسخ
شقایق گفته :
چهارشنبه , 30 سپتامبر 2020

❤😝🙏

پاسخ
Hadis گفته :
شنبه , 3 اکتبر 2020

بله دقیقا منم دنبال همین هستم اگر اسم ها با سال های ساختشون رو به ترتیب بنویسید ممنون میشم

پاسخ
ریوکا گفته :
سه‌شنبه , 11 آگوست 2020

سلام میخاستم ببینم چرا وقتی این قسمت ها رو دانلود و روی فلشم میریزم توی تلویزیون نشون نمیده

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
چهارشنبه , 12 آگوست 2020

نرم افزار تلویزیون رو آپدیت کنید.

پاسخ
مصطفی میرزایی گفته :
یکشنبه , 4 اکتبر 2020

خیلی عالیه
اول ناروتو بعدش نارو شنوبی وبعد بوروتو

پاسخ
User گفته :
چهارشنبه , 14 اکتبر 2020

یستگی داره به تلوزیون فرمت چیا میخونه

پاسخ
ناشناس گفته :
سه‌شنبه , 11 آگوست 2020

سلام قسمت اول از همونی که بار اول با هیناتا در جنگ مقایله می کنه

پاسخ
behad گفته :
شنبه , 1 آگوست 2020

باهاله

پاسخ
غضنفر گفته :
چهارشنبه , 22 جولای 2020

سلام میگم الان این فصل یکه؟

پاسخ
پویا گفته :
پنج‌شنبه , 23 جولای 2020

این سری اول که بچگی ناروتو رو نشون میده بعدی سری شیپودن که بزرگ سالیش رو نشون میده

پاسخ
Dragon گفته :
شنبه , 25 جولای 2020

نه تا فصل ۴

پاسخ
naruto گفته :
جمعه , 17 جولای 2020

من با موبایل نگاه میکنم با برنامه ی mx player بعضی از قسمت ها زیر نویسش خرابه می خوام بدونم میشه درستش کرد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
جمعه , 17 جولای 2020

کدوم قسمت ها زیر نویسش خرابه؟

پاسخ
علی گفته :
شنبه , 29 آگوست 2020

قسمت ۴۵

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
شنبه , 29 آگوست 2020

علی عزیز;
سلام، زیرنویس درسته،
ویندوز و پلیر شما باید تنظیمات زبان فارسی (فونت utf8) را داشته باشد.

پاسخ
علیرضا گفته :
پنج‌شنبه , 1 اکتبر 2020

میشه بگین چه پلیری استفاده کنیم؟

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
شنبه , 3 اکتبر 2020

سلام، برای تماشای بی مشکل در کامپیوتر پلیر زیر رو دانلود بفرمایید. codec ها رو هم آپدیت کنید.
لینک: PotPlayer

پاسخ
... گفته :
پنج‌شنبه , 24 سپتامبر 2020

برنامه ADMرو نصب کن خیلی بهتره

پاسخ
shahriyar گفته :
پنج‌شنبه , 16 جولای 2020

سلام دوست عزیز لینک ها خراب شدن؟؟؟

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
پنج‌شنبه , 16 جولای 2020

سلام، بررسی شد. درست بود.

پاسخ
امیررضا گفته :
یکشنبه , 12 جولای 2020

سلام وقت بخیر ناروتو شیپودن چند قسمته دقیق

پاسخ
هلیا گفته :
چهارشنبه , 15 جولای 2020

سلام
500 قسمت

پاسخ
Rosha گفته :
شنبه , 11 جولای 2020

فایل زیرنویسا درستن؟
اخه نه تو گوشیم نه تو لپ تاپ زبونش درست نیست

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
شنبه , 11 جولای 2020

Rosha عزیز;
سلام، ویندوز و پلیر شما باید تنظیمات زبان فارسی (فونت utf8) را داشته باشد.

پاسخ
روباه9دم گفته :
جمعه , 10 جولای 2020

انقدر خوبه که بعضی قسمتا من گریه میکردم

پاسخ
هلیا گفته :
شنبه , 11 جولای 2020

منم همینطور
واقعا هم از نظر حماسی عالیه هم احساسی و خیلی هم آموزنده ست

پاسخ
ناشناس گفته :
دوشنبه , 20 جولای 2020

ببخشید فیلر داستان هم گذاشتین؟ یا فقط داستان اصلیه

پاسخ
Alireza گفته :
چهارشنبه , 8 جولای 2020

لعنتی چرا اینقدر زیاده !! از صبح تا حالا دارم میزنم رو دکمه دانلود ! فکر کنم سازنده حوصله سر رفته بود ! ولی خودمونیم خیلی انیمه ی خوبیه !

پاسخ
هلیا گفته :
چهارشنبه , 8 جولای 2020

آره قبول دارم خیلی طولانیه تازه ناروتو شیپودن هم 500 قسمت داره بوروتو هم که هنوز تموم نشده ولی لامصب خیلی قشنگه

پاسخ
ریوکا گفته :
سه‌شنبه , 11 آگوست 2020

اره خیلی قشنگه فقط نمیدونم چرا زودتر کاملش نمیکنن

پاسخ
Amirreza گفته :
شنبه , 4 جولای 2020

سلام
نمیشه همشو یک جا بزارین به صورت زیب یا ی جور دیگه

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
شنبه , 4 جولای 2020

سلام. خیر.

پاسخ
X گفته :
یکشنبه , 14 ژوئن 2020

ممنون که همه ی کاتون ها رو زبان اصلی می ذارید خیلی خوب هستن

پاسخ
امیر گفته :
جمعه , 12 ژوئن 2020

عالیه بهترین انیمه عمرمه ممنون از کارگردان این کارتون قشنگ

پاسخ
Ali.sh گفته :
جمعه , 5 ژوئن 2020

واقعا دستتون درد نکنه.خسته نباشید….
خیلی دنباش بودم
بادیدنش یاد خاطرات دوران بچگیم افتادم🥺🥺🥺

پاسخ
ابتین گفته :
سه‌شنبه , 19 می 2020

با سلام بخش بعدی این سریال اسمش چیه

پاسخ
سپهر گفته :
شنبه , 23 می 2020

ناروتو شیپودن

پاسخ
Rouzbeh گفته :
دوشنبه , 8 ژوئن 2020

Naruto Shippūden

پاسخ
کفشدوزک گفته :
شنبه , 4 جولای 2020

لطفا فصل هارو مشخص کنید چون من نمیدونم قسمت کدومه‌.ممنون میشم اگه فصل قسمت هارو مشخص کنید

پاسخ
Mehdi گفته :
جمعه , 2 اکتبر 2020

نارتو فصل بندی نداره دوبله فارسیشو علکی فصل بندی کردن
اما اول باید نارتو بعد نارتو شیپودن و بعد بوروتو ببینی

پاسخ
شهاب گفته :
دوشنبه , 18 می 2020

خیلی خوب بود

پاسخ
محمدمهدی گفته :
پنج‌شنبه , 14 می 2020

عالی

پاسخ
بهنام گفته :
جمعه , 8 می 2020

خیلی خیلی دمتون گرم

پاسخ
علیرضا مهرعلی گفته :
دوشنبه , 18 می 2020

فوق‌العاده س مرسی که انقدر دسترسی به این فیلم های جذاب رو راحت کردین

پاسخ
متین گفته :
پنج‌شنبه , 23 آوریل 2020

میخواستم بگم که برا من زیر نویسش نمیاد همش اضافه میکنم ولی نمیاد فقط زیر نویس اینگلیسی . زیر نویس رو دانلود کردم . اگه میشه زئد جواب بدید ممنون میشم

پاسخ
امیرعرفان گفته :
دوشنبه , 1 ژوئن 2020

خب باید بری بخش زیرنویس و زیر نویس فارسی رو انتخاب کنی اگر توی برنامه ی وی ال سی نگاه می‌کنی دکمه ی وی رو بزن درست میشه

پاسخ
رضا گفته :
چهارشنبه , 22 آوریل 2020

سلام ببخشید چطوری زبان را ژاپنی کنیم

پاسخ
علی گفته :
چهارشنبه , 27 می 2020

تو قسمت audio یا همون صدا عوض میشه

پاسخ
محمد گفته :
دوشنبه , 20 آوریل 2020

سلام اگر میتونید اینجور سریال هارو تو فایل فشرده قرار بدین ممنون

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
سه‌شنبه , 21 آوریل 2020

محمد عزیز;
سلام، برای دانلود گروهی در IDA یا IDM از گزینه “دانلود گروهی” یا “download all links” استفاده کنید.

پاسخ
محدثه گفته :
دوشنبه , 20 آوریل 2020

خیلی زحمت کشیدین 🙂
ممنون و دستتون درد نکنه

پاسخ
بهراد قلی پور گفته :
یکشنبه , 19 آوریل 2020

استاد سلام ببخشید چرا نسخه ژاپنی شو برداشتید والا این جور کارتونارو باید با بدون دوبله دید اگه میشه نسخه ژاپنیشو بزارید ممنون

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
یکشنبه , 19 آوریل 2020

بهراد قلی پور عزیز;
سلام، دوزبانه است.

پاسخ
بهراد قلی پور گفته :
چهارشنبه , 22 آوریل 2020

منظور من اینه که دو زبانشو نذارید من خودم تا قسمت 72 رو از تو همین سایت نسخه ژاپینشو دانلود کردم ولی الان میبینم که دوزبانش کردید. اگه براتون زحمتی نمیشه همون نسخه کامل ژاپنیشو قرار بدید. ممنونم

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
چهارشنبه , 22 آوریل 2020

دوست عزیز منظور از دوزبانه این هست که توی پلیر خودتون میتونید زبان رو انتخاب کنید.

پاسخ
بهراد قلی پور گفته :
چهارشنبه , 22 آوریل 2020

ممنون

پاسخ