ژانر: انیمیشن, اکشن, ماجراجویی, کمدی, درام, تخیلی و فانتزی

| زیرنویس فارسی کلیه قسمت ها اصلاح شد |

دانلود کارتون ناروتو: شیپودن با کیفیت عالی

کارتون ناروتو: شیپودن

دانلود مجموعه کامل کارتون ناروتو: شیپودن با لینک مستقیم

دانلود مجموعه کامل کارتون ناروتو: شیپودن 2007 Naruto: Shippûden

 • بازیگران :

  Junko Takeuchi, Maile Flanagan, Kate Higgins, Chie Nakamura

 • تعداد قسمت ها :

  500 قسمت زبان اصلی (ژاپنی) (زیرنویس فارسی)

 • سال تولید :

  2007-2017 , توسط کشور : ژاپن

 • میانگین حجم هر قسمت :

  100 مگابایت (مدت هر قسمت: حدود 24 دقیقه)

 • کیفیت :

  480p امتیاز از ۱۰ : 8.5

لینک دانلود: شامل 500 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 88 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 2

حجم : 79 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 3

حجم : 97 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 4

حجم : 77 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 5

حجم : 73 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 6

حجم : 72 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 7

حجم : 77 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 8

حجم : 79 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 9

حجم : 98 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 10

حجم : 69 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 11

حجم : 80 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 12

حجم : 94 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 13

حجم : 106 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 14

حجم : 111 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 15

حجم : 95 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 16

حجم : 76 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 17

حجم : 111 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 18

حجم : 78 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 19

حجم : 82 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 20

حجم : 77 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 21

حجم : 81 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 22

حجم : 94 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 23

حجم : 71 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 24

حجم : 105 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 25

حجم : 92 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 26

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 27

حجم : 77 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 28

حجم : 106 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 29

حجم : 130 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 30

حجم : 93 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 31

حجم : 85 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 32

حجم : 81 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 33

حجم : 89 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 34

حجم : 74 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 35

حجم : 72 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 36

حجم : 76 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 37

حجم : 79 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 38

حجم : 79 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 39

حجم : 91 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 40

حجم : 110 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 41

حجم : 114 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 42

حجم : 152 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 43

حجم : 137 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 44

حجم : 93 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 45

حجم : 114 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 46

حجم : 89 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 47

حجم : 85 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 48

حجم : 72 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 49

حجم : 108 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 50

حجم : 92 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 51

حجم : 87 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 52

حجم : 102 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 53

حجم : 91 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 54

حجم : 83 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 55

حجم : 75 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 56

حجم : 82 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 57

حجم : 93 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 58

حجم : 80 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 57و58

حجم : 93 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 59

حجم : 85 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 60

حجم : 79 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 61

حجم : 100 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 62

حجم : 92 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 63

حجم : 85 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 64

حجم : 87 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 65

حجم : 92 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 64و65

حجم : 93 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 66

حجم : 83 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 67

حجم : 83 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 68

حجم : 79 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 69

حجم : 92 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 68و69

حجم : 94 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 70

حجم : 128 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 71

حجم : 113 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 72

حجم : 90 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 73

حجم : 105 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 74

حجم : 94 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 75

حجم : 88 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 76

حجم : 101 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 77

حجم : 95 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 76و77

حجم : 97 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 78

حجم : 86 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 79

حجم : 102 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 78و79

حجم : 94 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 80

حجم : 86 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 81

حجم : 123 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 82

حجم : 62 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 83

حجم : 112 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 84

حجم : 134 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 85

حجم : 123 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 86

حجم : 116 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 87

حجم : 111 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 86و87

حجم : 95 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 88

حجم : 139 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 89

حجم : 84 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 90

حجم : 84 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 91

حجم : 112 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 92

حجم : 88 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 93

حجم : 103 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 94

حجم : 95 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 95

حجم : 107 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 96

حجم : 105 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 97

حجم : 129 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 98

حجم : 115 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 99

حجم : 125 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 100

حجم : 83 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 101

حجم : 107 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 102

حجم : 82 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 103

حجم : 142 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 104

حجم : 132 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 105

حجم : 139 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 106

حجم : 104 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 107

حجم : 93 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 108

حجم : 87 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 109

حجم : 105 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 110

حجم : 98 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 111

حجم : 125 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 112

حجم : 86 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 113

حجم : 104 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 114

حجم : 96 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 115

حجم : 112 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 116

حجم : 81 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 117

حجم : 97 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 118

حجم : 92 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 119

حجم : 97 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 120

حجم : 90 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 121

حجم : 92 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 122

حجم : 101 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 123

حجم : 100 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 124

حجم : 108 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 125

حجم : 89 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 126

حجم : 91 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 127

حجم : 88 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 128

حجم : 102 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 129

حجم : 116 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 130

حجم : 80 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 131

حجم : 101 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 132

حجم : 94 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 133

حجم : 98 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 134

حجم : 124 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 135

حجم : 76 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 136

حجم : 93 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 137

حجم : 102 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 138

حجم : 140 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 139

حجم : 97 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 140

حجم : 73 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 141

حجم : 101 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 142

حجم : 112 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 143

حجم : 142 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 144

حجم : 80 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 145

حجم : 115 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 146

حجم : 87 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 147

حجم : 90 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 148

حجم : 80 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 149

حجم : 107 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 150

حجم : 86 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 151

حجم : 91 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 152

حجم : 81 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 153

حجم : 82 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 154

حجم : 79 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 155

حجم : 94 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 156

حجم : 95 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 157

حجم : 98 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 158

حجم : 91 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 159

حجم : 152 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 160

حجم : 109 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 161

حجم : 116 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 162

حجم : 101 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 163

حجم : 124 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 164

حجم : 130 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 165

حجم : 96 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 166

حجم : 78 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 167

حجم : 118 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 168

حجم : 114 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 169

حجم : 96 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 170

حجم : 101 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 171

حجم : 110 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 172

حجم : 111 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 173

حجم : 123 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 174

حجم : 95 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 175

حجم : 140 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 176

حجم : 95 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 177

حجم : 110 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 178

حجم : 98 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 179

حجم : 88 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 180

حجم : 104 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 181

حجم : 116 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 182

حجم : 102 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 183

حجم : 106 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 184

حجم : 114 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 185

حجم : 148 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 186

حجم : 104 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 187

حجم : 102 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 188

حجم : 101 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 189

حجم : 107 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 190

حجم : 115 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 191

حجم : 95 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 192

حجم : 113 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 193

حجم : 109 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 194

حجم : 120 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 195

حجم : 86 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 196

حجم : 93 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 197

حجم : 94 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 198

حجم : 85 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 199

حجم : 106 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 200

حجم : 78 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 201

حجم : 77 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 202

حجم : 100 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 203

حجم : 120 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 204

حجم : 108 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 205

حجم : 100 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 206

حجم : 115 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 207

حجم : 113 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 208

حجم : 106 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 209

حجم : 150 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 210

حجم : 144 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 211

حجم : 110 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 212

حجم : 110 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 213

حجم : 110 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 214

حجم : 103 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 215

حجم : 113 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 216

حجم : 103 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 217

حجم : 105 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 218

حجم : 84 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 219

حجم : 114 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 220

حجم : 94 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 221

حجم : 99 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 222

حجم : 67 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 223

حجم : 104 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 224

حجم : 85 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 225

حجم : 92 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 226

حجم : 108 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 227

حجم : 108 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 228

حجم : 106 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 229

حجم : 91 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 230

حجم : 106 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 231

حجم : 90 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 232

حجم : 98 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 233

حجم : 105 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 234

حجم : 105 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 235

حجم : 99 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 236

حجم : 128 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 237

حجم : 120 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 238

حجم : 93 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 239

حجم : 106 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 240

حجم : 122 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 241

حجم : 83 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 242

حجم : 88 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 243

حجم : 88 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 244

حجم : 121 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 245

حجم : 117 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 246

حجم : 105 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 247

حجم : 98 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 248

حجم : 99 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 249

حجم : 94 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 250

حجم : 149 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 251

حجم : 111 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 252

حجم : 123 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 253

حجم : 128 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 254

حجم : 101 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 255

حجم : 114 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 256

حجم : 101 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 257

حجم : 130 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 258

حجم : 102 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 259

حجم : 109 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 260

حجم : 117 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 261

حجم : 137 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 262

حجم : 118 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 263

حجم : 101 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 264

حجم : 104 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 265

حجم : 111 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 266

حجم : 97 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 267

حجم : 92 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 268

حجم : 113 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 269

حجم : 166 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 270

حجم : 175 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 271

حجم : 94 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 272

حجم : 118 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 273

حجم : 130 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 274

حجم : 112 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 275

حجم : 108 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 276

حجم : 138 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 277

حجم : 100 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 278

حجم : 66 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 279

حجم : 87 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 280

حجم : 97 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 281

حجم : 125 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 282

حجم : 111 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 283

حجم : 114 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 284

حجم : 99 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 285

حجم : 98 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 286

حجم : 103 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 287

حجم : 92 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 288

حجم : 132 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 289

حجم : 122 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 290

حجم : 104 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 291

حجم : 88 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 292

حجم : 104 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 293

حجم : 84 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 294

حجم : 80 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 295

حجم : 98 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 296

حجم : 141 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 297

حجم : 95 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 298

حجم : 137 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 299

حجم : 166 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 300

حجم : 150 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 301

حجم : 130 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 302

حجم : 137 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 303

حجم : 132 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 304

حجم : 121 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 305

حجم : 124 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 306

حجم : 96 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 307

حجم : 97 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 308

حجم : 121 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 309

حجم : 93 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 310

حجم : 100 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 311

حجم : 93 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 312

حجم : 127 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 313

حجم : 172 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 314

حجم : 138 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 315

حجم : 122 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 316

حجم : 116 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 317

حجم : 110 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 318

حجم : 132 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 319

حجم : 83 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 320

حجم : 141 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 321

حجم : 122 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 322

حجم : 135 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 323

حجم : 106 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 324

حجم : 134 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 325

حجم : 125 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 326

حجم : 125 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 327

حجم : 120 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 328

حجم : 120 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 329

حجم : 115 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 330

حجم : 146 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 331

حجم : 127 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 332

حجم : 138 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 333

حجم : 79 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 334

حجم : 130 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 335

حجم : 73 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 336

حجم : 75 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 337

حجم : 104 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 338

حجم : 79 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 339

حجم : 97 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 340

حجم : 109 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 341

حجم : 108 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 342

حجم : 121 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 343

حجم : 102 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 344

حجم : 81 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 345

حجم : 84 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 346

حجم : 87 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 347

حجم : 124 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 348

حجم : 154 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 349

حجم : 105 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 350

حجم : 92 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 351

حجم : 91 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 352

حجم : 90 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 353

حجم : 94 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 354

حجم : 101 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 355

حجم : 88 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 356

حجم : 83 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 357

حجم : 101 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 358

حجم : 93 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 359

حجم : 98 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 360

حجم : 122 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 361

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 362

حجم : 137 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 363

حجم : 127 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 364

حجم : 105 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 365

حجم : 126 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 366

حجم : 90 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 367

حجم : 95 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 368

حجم : 125 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 369

حجم : 95 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 370

حجم : 78 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 371

حجم : 145 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 372

حجم : 104 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 373

حجم : 116 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 374

حجم : 100 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 375

حجم : 114 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 376

حجم : 159 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 377

حجم : 153 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 378

حجم : 118 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 379

حجم : 132 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 380

حجم : 123 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 381

حجم : 133 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 382

حجم : 135 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 383

حجم : 137 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 384

حجم : 156 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 385

حجم : 101 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 386

حجم : 114 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 387

حجم : 124 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 388

حجم : 125 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 389

حجم : 109 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 390

حجم : 132 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 391

حجم : 104 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 392

حجم : 140 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 393

حجم : 117 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 394

حجم : 93 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 395

حجم : 102 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 396

حجم : 115 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 397

حجم : 99 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 398

حجم : 105 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 399

حجم : 124 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 400

حجم : 126 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 401

حجم : 117 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 402

حجم : 136 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 403

حجم : 144 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 404

حجم : 142 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 405

حجم : 107 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 406

حجم : 111 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 407

حجم : 118 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 408

حجم : 133 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 409

حجم : 138 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 410

حجم : 117 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 411

حجم : 134 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 412

حجم : 140 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 413

حجم : 98 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 414

حجم : 129 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 415

حجم : 114 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 416

حجم : 149 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 417

حجم : 129 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 418

حجم : 116 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 419

حجم : 113 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 420

حجم : 114 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 421

حجم : 120 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 422

حجم : 124 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 423

حجم : 117 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 424

حجم : 150 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 425

حجم : 113 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 426

حجم : 127 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 427

حجم : 97 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 428

حجم : 114 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 429

حجم : 113 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 430

حجم : 130 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 431

حجم : 108 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 432

حجم : 112 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 433

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 434

حجم : 113 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 435

حجم : 106 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 436

حجم : 102 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 437

حجم : 99 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 438

حجم : 93 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 439

حجم : 120 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 440

حجم : 86 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 441

حجم : 78 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 442

حجم : 96 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 443

حجم : 76 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 444

حجم : 94 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 445

حجم : 105 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 446

حجم : 110 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 447

حجم : 106 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 448

حجم : 95 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 449

حجم : 111 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 450

حجم : 106 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 451

حجم : 116 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 452

حجم : 114 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 453

حجم : 97 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 454

حجم : 84 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 455

حجم : 82 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 456

حجم : 136 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 457

حجم : 110 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 458

حجم : 131 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 459

حجم : 142 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 460

حجم : 101 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 461

حجم : 109 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 462

حجم : 115 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 463

حجم : 132 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 464

حجم : 129 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 465

حجم : 114 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 466

حجم : 109 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 467

حجم : 96 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 468

حجم : 128 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 469

حجم : 91 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 470

حجم : 135 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 471

حجم : 124 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 472

حجم : 108 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 473

حجم : 174 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 474

حجم : 103 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 475

حجم : 115 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 476

حجم : 117 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 477

حجم : 122 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 478

حجم : 80 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 479

حجم : 114 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 480

حجم : 100 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 481

حجم : 88 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 482

حجم : 84 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 483

حجم : 84 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 484

حجم : 101 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 485

حجم : 83 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 486

حجم : 85 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 487

حجم : 94 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 488

حجم : 86 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 489

حجم : 75 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 490

حجم : 79 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 491

حجم : 86 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 492

حجم : 76 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 493

حجم : 78 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 494

حجم : 81 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 495

حجم : 97 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 496

حجم : 87 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 497

حجم : 94 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 498

حجم : 93 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 499

حجم : 88 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 500

حجم : 90 مگابایت
زبان : ژاپنی

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.
اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.
با تشکر.
چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید
نظرات و ارسال نظر

mehdi گفته :
سه‌شنبه , 29 سپتامبر 2020

دوستان باید اول نارتو ببینین تا بفهمین چی به چیه
اول نارتو بعد ناتو شیپودن و بعد بورتو بینین

پاسخ
Mohsen گفته :
چهارشنبه , 30 سپتامبر 2020

پس ناروتو the last

پاسخ
سجاد گفته :
چهارشنبه , 23 سپتامبر 2020

چجوری دانلود میشه

پاسخ
سپهر گفته :
سه‌شنبه , 22 سپتامبر 2020

واقعا عالیه ممنون بخاطر زحماتی که کشیدین زیر نویس ها کامل بودن و به آسانی دانلود میشدن کامل ترین سایت بود

پاسخ
مهدی گفته :
جمعه , 11 سپتامبر 2020

مرسی واقعا که فقط برای ایران کردین دیگه نمیتونم دانلود کنمش مرسی واقعا

پاسخ
محمد گفته :
یکشنبه , 6 سپتامبر 2020

از قسمت 1 تا حدودا 25 فکر کنم خوب بود از اونجا به بعد تا 40 که تا الان دیدم همشون زیرنویساشون مشکل داشت با فیلم هماهنگ نبودن اکثرا 12 ثانیه دیرتر میمومدن و روی هر قسمت هی می بایست تنظیمشون کرد و این خیلی ازار دهنده بود ممنون میشم درست کنید

پاسخ
غزال گفته :
شنبه , 29 آگوست 2020

سلام
اول از همه ممنون از سایت خوبتون مخصوصا بخاطر قرار دادن زیرنویس
سوالی که دارم اینه که چطوری میشه زیرنویس هایی که دوتا هستن مثل قسمت ۵۷_۵۸ رو قسمت دومش رو روی فیلم گذاشت
ثانیه ی زیرنویس رو هم جلوتر بردم حتی سرعتشو اما جداب نداد
ممنون میشم راهنمایی کنید

پاسخ
Fan گفته :
چهارشنبه , 30 سپتامبر 2020

اگر با kmplayer تو کامپیوتر میبینی آلت رو با ایکس بگیر آخر قسمت 57 ببین زمان زیرنویس رو چه زمانیه بعد زیرنویس رو روی قسمت 58 باز کن و باز آلت و ایکس رو بگیر و برو رو زمانی که رو قسمت قبل دیدی زیرنویس مورد نظر رو یا دقیقا و یا تقریبا همون حوالی پیدا میکنی بعد روش کلیک کن و حرف S رو روی همون پنجره ای که برات باز شده با موس بزن
حالا بشین ببین
دفعه اول تا یاد بگیری یکم طول می‌کشه اما بعدش دیگه راحت میشید

پاسخ
دانیال گفته :
پنج‌شنبه , 20 آگوست 2020

سلام
باز نمیشه فقط صدا
پلیری که گفتین رو نصب کردم چطور فعال کنم پوت پلیر رو میگم
وقتی نصب شد باز نشد داهنمایی کنید

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
جمعه , 21 آگوست 2020

سلام، برای کامپیوتر، نه موبایل.

پاسخ
مهدی گفته :
دوشنبه , 28 سپتامبر 2020

سلام منم همچین مشکلی داشتم نسخه پلیرم رو به روز کردم مشکل بر طرف شد

پاسخ
سجاد.ز گفته :
جمعه , 31 جولای 2020

از این سایت لذت بردم ممنون از زحمتهای شما …موندگار باشید

پاسخ
کاوه گفته :
چهارشنبه , 29 جولای 2020

سلام ببخشید آیا قسمت 500 آخرین قسمت هستش

پاسخ
M... گفته :
پنج‌شنبه , 30 جولای 2020

آره رفیق

پاسخ
مهدی گفته :
یکشنبه , 16 آگوست 2020

یه انیمیشن دیگه هم هست ماله بچه ناروتوه

پاسخ
باب گفته :
چهارشنبه , 16 سپتامبر 2020

اسمش چیه

پاسخ
Elene گفته :
سه‌شنبه , 28 جولای 2020

سلام میشه بگید هرفصل شامل چند قسمته ؟ ممنون میشم اگر جواب بدین

پاسخ
محمد گفته :
یکشنبه , 26 جولای 2020

بعضی از زیر نویس ها مشکل دارن پاک کردم دوباره دان کردم ولی مشکل از خود زیر نویس اگه میشه رسیدگی کنید(مثلا کلمات بهم ریختن یا شبیه به عربی میشن)

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
یکشنبه , 26 جولای 2020

محمد عزیز;
سلام، زیرنویس درسته،
ویندوز و پلیر شما باید تنظیمات زبان فارسی (فونت utf8) را داشته باشد.

پاسخ
میعاد گفته :
دوشنبه , 20 جولای 2020

به نظر من اگر برنامه پخش ککنده خواستین برنامه mxplayer رو داشته باشید

پاسخ
ناشناس گفته :
جمعه , 10 جولای 2020

بنظرتون اخرش ناروتو هوکاگه میشه یا نه

پاسخ
هستی گفته :
یکشنبه , 19 جولای 2020

میشه هوکاگه هفتم

پاسخ
ناشناس گفته :
سه‌شنبه , 18 آگوست 2020

ah chera gofti

پاسخ
غریبه گفته :
پنج‌شنبه , 9 جولای 2020

سلام ببخشید بعد از انیمیشن(ناروتووناروتوشیپودن)پخش بعدی کدومه

پاسخ
ایمی گفته :
یکشنبه , 12 جولای 2020

بعدش پسرشه-boruto

پاسخ
امین گفته :
شنبه , 18 جولای 2020

بعد ناروتو شیپودن انیمه بوروتو هستش که تا الان تا قسمت ۱۵۷ اومده ببین خیلی باحاله

پاسخ
AmirHossein گفته :
پنج‌شنبه , 23 جولای 2020

چطور میتونی به اون انبمه مزخرف بگی باحال؟؟!!!

پاسخ
عرفان گفته :
سه‌شنبه , 4 آگوست 2020

راس میگی ینی خیلی بد شده من دارم به عشق نارتو نگاه میکنم

پاسخ
محمد گفته :
جمعه , 7 آگوست 2020

چطور به بوروتو

پاسخ
علیرضا گفته :
چهارشنبه , 8 جولای 2020

بعضی از زیرنویس ها نیستند مانند قسمت 57

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
چهارشنبه , 8 جولای 2020

57و58 باهم‌اند.

پاسخ
آبتین گفته :
چهارشنبه , 8 جولای 2020

آیا تمام قسمت ها کامل هست ؟ لطفا پاسخ دهید

پاسخ
Amir گفته :
سه‌شنبه , 23 ژوئن 2020

سلام ببخشید ویدیو پلیر من فونت uft8 رو پشتیبانی میکنه ولی خب همش لوزی هست قسمت ۱۴ اینطوره

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
سه‌شنبه , 23 ژوئن 2020

سلام، قسمت 14 بررسی شد. سالم بود.

پاسخ
Athena گفته :
سه‌شنبه , 23 ژوئن 2020

بببخشید برایه من زیرنویسا از قسمت ۱۱ به بعد به یه زبان دیگ‌شدن و لوزی دارن و بعضی از قسمت هام‌اصلا لینک دانلود زیرنویسو ندارن
چرا اینجوری شده؟؟؟

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
سه‌شنبه , 23 ژوئن 2020

Athena عزیز;
سلام، زیرنویس درسته،
ویندوز و پلیر شما باید تنظیمات زبان فارسی (فونت utf8) را داشته باشد.

پاسخ
Athena گفته :
سه‌شنبه , 23 ژوئن 2020

این فونت برایه کامپیوتر نیست؟من با گوشی میبینم تا الان هزارتا برنامه نصب کردم از هرجام که زیرنویس گرفتم همینجوری بوده

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
سه‌شنبه , 23 ژوئن 2020

کامپیوتر و گوشی. فرقی نداره.🌹

پاسخ
Dianna گفته :
یکشنبه , 26 جولای 2020

برنامه mx player نصب کن موقع زیرنویس دیدی چرت میاره برو تو تنظیمات زیرنونیس رمزگشایی زیرنویس از خودکار ببر رو Arabic12345 مشکلت حل میشه

پاسخ
عرفان گفته :
جمعه , 12 ژوئن 2020

من یه قسمت هایی دیدم تو یوتیوپ مخصوص ناروتو و هیناتا قضیشون چیه اینا موجودن

پاسخ
محمد گفته :
جمعه , 7 آگوست 2020

اخرش ناروتو هیاتا ازدواج میکنن دیگه دو تا بچه میران یه کیشون بوروتو ی تخص اون یکی هیماواری

پاسخ
Reza گفته :
پنج‌شنبه , 11 ژوئن 2020

سلام خشته نباشید میخواستم بگم اگه انیمه های سینمایی ناروتو رو هم بزارید ممنون میشیم

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
پنج‌شنبه , 11 ژوئن 2020

سلام، در سایت موجود است. جست و جو بنمایید…

پاسخ
م گفته :
جمعه , 5 ژوئن 2020

سلام خیلی ممنون از کار شما ولی بعضی قسمت ها حتی با عوض کردن کدک عربی هم درست نمیشه مثال قسمت ۱۸۰ و قبل از انها

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
جمعه , 5 ژوئن 2020

زیرنویس فارسی کلیه قسمت ها اصلاح شد

پاسخ
آرش گفته :
سه‌شنبه , 2 ژوئن 2020

سلام
قبل از هر چیز باید بگم ممنون از این سایت عالی
تا اینجا که من سریال ناروتو شیپودن رو دیدم قسمت های
39-42-43-44-47-49-50 زیرنویس خرابه حتی با پوت پلیری که از همینجا گرفتم ایراد داره اگر ممکنه راهنمایی بفرمایید
ممنون

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
سه‌شنبه , 2 ژوئن 2020

اصلاح شدند.
ممنون بابت اطلاع رسانی

پاسخ
Assaaa گفته :
دوشنبه , 22 ژوئن 2020

ببخشید زیرنویسش ک میاد اصلا معلوم نیس چی نوشته

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
دوشنبه , 22 ژوئن 2020

Assaaa عزیز;
ویندوز و پلیر شما باید تنظیمات زبان فارسی (فونت utf8) را داشته باشد.

پاسخ
Masiu گفته :
پنج‌شنبه , 7 می 2020

میشه درخواست لینک ۵۰۰ قسمتو به زبان انگلیسی کنم??

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
پنج‌شنبه , 7 می 2020

خیر.

پاسخ
....... گفته :
یکشنبه , 4 اکتبر 2020

بابا زبان خودشون که خیلی بهتره تا انگلیسی که خیلی زبان خودشون باحاله

پاسخ
ناشناس گفته :
سه‌شنبه , 5 می 2020

سلام ممنون از سایت خوبتون
ولی چرا بعضی از قسمت ها زیر نویسش خرابه
مثلا از هر ۱۰ تا یکیش خرابه چیکار کنم؟

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
سه‌شنبه , 5 می 2020

ناشناس عزیز;
سلام، زیرنویس درسته،
ویندوز و پلیر شما باید تنظیمات زبان فارسی (فونت utf8) را داشته باشد.

پاسخ
G گفته :
دوشنبه , 1 ژوئن 2020

من فونت UFT8 رو زدم ولی بازم جواب نمیده ایندفعه زیرنویس علامت سواله چه کنم

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
دوشنبه , 1 ژوئن 2020

کدوم قسمت؟

پاسخ
ناروتو بروتو گفته :
پنج‌شنبه , 23 آوریل 2020

بعضی زیر نویسا نیست 😕

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
پنج‌شنبه , 23 آوریل 2020

همش هست. بیشتر دقت کنید.

پاسخ
zahra گفته :
سه‌شنبه , 21 آوریل 2020

این انیمه مناسب 12ساله ها هم هست؟صحنه های بزرگسالانه یا خیلی خشن داره؟

پاسخ
arash گفته :
شنبه , 27 ژوئن 2020

نه مناسب نیست

پاسخ
amir گفته :
شنبه , 18 آوریل 2020

با چه پلیری زیرنویسو باز کنیم مال من فقط لوزی میاد

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
شنبه , 18 آوریل 2020

amir عزیز;
کدوم قسمت ها؟

پاسخ
amir گفته :
شنبه , 18 آوریل 2020

با چه پلیری زیرنویسو باز کنیم

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
شنبه , 18 آوریل 2020

amir عزیز;
برای تماشای بی مشکل پلیر زیر رو دانلود بفرمایید.
لینک: PotPlayer

پاسخ
علی گفته :
جمعه , 17 آوریل 2020

بعضی ار قسمت ها زیر نویس نداره

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
جمعه , 17 آوریل 2020

علی عزیز;
با دقت بیشتری نگاه کنید…

پاسخ
T.H گفته :
یکشنبه , 12 آوریل 2020

سلام چرا 57 و 58 یک زیر نویس مشترک داره ؟

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
یکشنبه , 12 آوریل 2020

این دو قسمت با هم پخش شده.

پاسخ
erfan گفته :
چهارشنبه , 8 آوریل 2020

آقادمتون گرم فقط من باkmplayerاجرامیکنم زیرنویس جلوتره چرا؟

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
چهارشنبه , 8 آوریل 2020

erfan عزیز;
سلام، با توجه به تعداد زیاد قسمت ها هماهنگ کردن همه قسمت ها زمان بر هست.
سعی میکنم به تدریج روزانه چند قسمت رو هماهنگ کنم.

پاسخ
مهدی گفته :
یکشنبه , 5 آوریل 2020

سلام چرا زیر نویس ها بالا نمیان میگه زیر نویس خراب اصلا تو گوشیم بالا نمیان

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
یکشنبه , 5 آوریل 2020

مشکل از پلیر شماست.

پاسخ
ABOSSFAZL گفته :
یکشنبه , 24 می 2020

سریال خیلی خوبی بود واز سایت تون هم مچکرهستم

پاسخ
yoosof گفته :
پنج‌شنبه , 2 آوریل 2020

سلام خیلی گلین عالیه فقط یه سوال داشتم قسمت ها با چه کیفیتی هستن آخه حجمشون خیلی فرق داره با هم یکی ۵۰ مگ هستش یکی ۱۰۵

پاسخ
NARUTO گفته :
دوشنبه , 30 مارس 2020

سلام ممنون یادگرفتم ممنون از اینکه خیلی راحت قسمت ها رو در اختیار همه می گذارید

پاسخ
Naruto گفته :
یکشنبه , 29 مارس 2020

سلام ببخشید من چطوری زیرنویس فارسیش رو راه بندازم من می زنم روی زیرنویس فارسی اما وقتی می رم نگاه کنم زیرنویس خارجی میاد لطفا کمک کنید 😊

پاسخ
Mobin.tpr گفته :
پنج‌شنبه , 30 آوریل 2020

داداش با برنامه ی MX Player برو راحت خودش برات فعال میکنه زیر نویسو دیگ لازم نیست فعالش کنی فقط دانلودش کن برو از تو برنامه فیلمو ببین

پاسخ
هستی گفته :
یکشنبه , 19 جولای 2020

با وی ال سی هم برین زیرنویس میاره خودش فقط هم خود فیلم و هم زیرنویس باید تو یه پوشه باشن و تلاش نکنین بعد از دانلود فایل زیرنویس رو باز کنین چون بهم می ریزه و دیگه روی فیلم نمایش داده نمی شه

پاسخ
لونا گفته :
یکشنبه , 1 مارس 2020

یک دنیاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ممنوننننننننننننننننننن…تمام زیرنویسای سایتای دیگه قسمتها مثلا یک و دو با همه و آدمنمیدونه چه خاکی بریزه سرش… واقعا دست مریزاد…

پاسخ