ژانر: انیمیشن, کمدی, خانوادگی, تخیلی و فانتزی, موزیکال

| نسخه انگلیسی قرار گرفت |

دانلود کارتون میکی موس کلاب هاوس با کیفیت عالی

کارتون میکی موس کلاب هاوس

دانلود مجموعه کامل کارتون میکی موس کلاب هاوس با لینک مستقیم

دانلود مجموعه کامل میکی موس کلاب هاوس با لینک مستقیم

 • کارگردان :

  Roberts Gannaway

 • بازیگران :

  Tony Anselmo, Bill Farmer, Tress MacNeille, Russi Taylor

 • شرکت های سازنده :

  Disney Television Animation

 • تعداد قسمت ها :

  فصل اول: 27 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) با کیفیت بالا
  فصل دوم: 38 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) با کیفیت بالا
  فصل سوم: 32 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) با کیفیت بالا
  فصل چهارم: 29 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) با کیفیت بالا
  فصل پنجم: 16 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) با کیفیت بالا

 • سال تولید :

  2006-2016 , توسط کشور : آمریکا

 • میانگین حجم هر قسمت :

  40-400 مگابایت (مدت هر قسمت: حدود 24-4 دقیقه)

 • کیفیت :

  480p امتیاز از ۱۰ : 5.7

فصل اول: شامل 27 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 91 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 67 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 105 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 92 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 88 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 109 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 102 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 110 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 110 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 106 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 112 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 105 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 79 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 79 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 91 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 67 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 106 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 91 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 19

حجم : 91 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 20

حجم : 106 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 21

حجم : 67 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 22

حجم : 104 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 23

حجم : 104 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 24

حجم : 240 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 25

حجم : 91 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 26

حجم : 67 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 27

حجم : 106 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل دوم: شامل 38 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 91 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 67 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 110 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 88 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 66 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 67 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 64 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 64 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 109 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 105 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 67 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 88 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 91 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 91 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 64 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 91 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 87 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 105 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 19

حجم : 106 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 20

حجم : 87 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 21

حجم : 91 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 22

حجم : 84 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 23

حجم : 88 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 24

حجم : 110 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 25

حجم : 84 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 26

حجم : 105 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 27

حجم : 107 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 28

حجم : 200 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 29

حجم : 67 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 30

حجم : 106 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 31

حجم : 199 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 32

حجم : 112 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 33

حجم : 184 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 34

حجم : 112 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 35

حجم : 66 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 36

حجم : 179 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 37

حجم : 110 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 38

حجم : 91 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل سوم: شامل 32 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 88 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 67 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 93 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 110 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 88 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 88 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 110 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 91 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 192 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 110 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 90 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 88 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 68 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 88 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 88 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 68 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 88 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 110 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 19

حجم : 88 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 20

حجم : 67 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 21

حجم : 88 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 22

حجم : 180 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 23

حجم : 67 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 24

حجم : 110 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 25

حجم : 88 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 26

حجم : 80 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 27

حجم : 67 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 28

حجم : 100 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 29

حجم : 67 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 30

حجم : 67 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 31

حجم : 90 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 32

حجم : 110 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل چهارم: شامل 29 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 267 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 271 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 214 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 213 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 480 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 416 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 213 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 271 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 116 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 208 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 213 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 213 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 424 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 213 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 407 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 247 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 195 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 193 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 19

حجم : 265 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 20

حجم : 359 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 21

حجم : 111 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 22

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 23

حجم : 214 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 24

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 25

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 26

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 27

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 28

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 29

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل پنجم: شامل 16 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 35 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 35 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 35 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 35 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 35 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 35 مگابایت
زبان : انگلیسی

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.
اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.
با تشکر.
چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید
نظرات و ارسال نظر