ژانر: انیمیشن, کوتاه, کمدی, خانوادگی

| نسخه انگلیسی قرار گرفت |

دانلود کارتون میکی‌ماوس با کیفیت عالی

کارتون میکی‌ماوس

دانلود مجموعه کامل کارتون میکی‌ماوس با لینک مستقیم

دانلود مجموعه کامل میکی‌ماوس با لینک مستقیم

 • بازیگران :

  Chris Diamantopoulos, Russi Taylor, Bill Farmer, Tony Anselmo

 • شرکت های سازنده :

  Disney Television Animation

 • تعداد قسمت ها :

  فصل اول: 18 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) با کیفیت بالا
  فصل دوم: 19 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) با کیفیت بالا
  فصل سوم: 20 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) با کیفیت بالا
  فصل چهارم: 20 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) با کیفیت بالا
  فصل پتجم: 18 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) با کیفیت بالا

 • سال تولید :

  2013 , توسط کشور : آمریکا

 • میانگین حجم هر قسمت :

  20-80 مگابایت (مدت هر قسمت: حدود 4 دقیقه)

 • کیفیت :

  480p 720p امتیاز از ۱۰ : 8.1

فصل اول: شامل 18 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 79 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 82 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 64 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 19 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 75 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 75 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 68 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 24 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 14 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 65 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 67 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 57 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 121 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 63 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 61 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 74 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 57 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 34 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل دوم: شامل 19 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 18 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 58 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 16 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 66 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 59 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 19 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 19 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 17 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 53 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 57 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 49 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 30 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 15 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 56 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 28 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 83 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 16 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 68 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 19

حجم : 60 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل سوم: شامل 20 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 60 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 17 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 19 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 14 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 56 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 15 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 19 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 19 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 78 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 16 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 56 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 20 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 19 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 33 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 17 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 116 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 58 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 62 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 19

حجم : 36 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 20

حجم : 65 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل چهارم: شامل 20 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 75 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 71 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 62 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 62 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 57 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 18 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 74 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 18 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 48 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 54 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 62 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 75 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 71 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 54 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 133 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 66 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 66 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 68 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 19

حجم : 33 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت ویژه 20

حجم : 113 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل پنجم: شامل 18 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 35 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 36 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 36 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 71 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 28 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 69 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 63 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 134 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 65 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 62 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 70 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 69 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 51 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 66 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 66 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 76 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 28 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 72 مگابایت
زبان : انگلیسی

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.
اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.
با تشکر.
چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید
نظرات و ارسال نظر

Elina گفته :
سه‌شنبه , 22 سپتامبر 2020

Very good breavooooooooo

پاسخ
برنج گفته :
سه‌شنبه , 30 ژوئن 2020

خیلی عالیه ممنون

پاسخ