ژانر: انیمیشن, کمدی, خانوادگی

دانلود کارتون مستربین با کیفیت عالی

کارتون مستربین

دانلود مجموعه کامل کارتون مستربین با لینک مستقیم

دانلود مجموعه کامل مستربین با لینک مستقیم

 • بازیگران :

  Rowan Atkinson, Sally Grace, Jon Glover, Gary Martin

 • تعداد قسمت ها :

  فصل اول: 51 قسمت
  فصل دوم: 30 قسمت
  فصل سوم: 8 قسمت
  فصل چهارم: 7 قسمت
  فصل پنجم: 8 قسمت
  فصل ششم: 8 قسمت
  فصل هفتم: 15 قسمت

 • سال تولید :

  2002-2019 , توسط کشور : انگلستان

 • میانگین حجم هر قسمت :

  30-50 مگابایت (مدت هر قسمت: حدود 11 دقیقه)

 • کیفیت :

  360p امتیاز از ۱۰ : 6.8

فصل اول: شامل 51 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 46 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 41 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 39 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 37 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 37 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 41 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 23 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 38 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 45 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 42 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 48 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 47 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 40 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 49 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 46 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 45 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 47 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 40 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 19

حجم : 42 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 20

حجم : 46 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 21

حجم : 37 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 22

حجم : 39 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 23

حجم : 47 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 24

حجم : 45 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 25

حجم : 51 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 26

حجم : 40 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 27

حجم : 44 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 28

حجم : 46 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 29

حجم : 41 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 30

حجم : 45 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 31

حجم : 44 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 32

حجم : 44 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 33

حجم : 43 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 34

حجم : 37 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 35

حجم : 50 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 36

حجم : 51 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 37

حجم : 43 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 38

حجم : 53 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 39

حجم : 46 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 40

حجم : 47 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 41

حجم : 52 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 42

حجم : 48 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 43

حجم : 50 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 44

حجم : 58 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 45

حجم : 51 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 46

حجم : 36 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 47

حجم : 43 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 48

حجم : 44 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 49

حجم : 48 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 50

حجم : 52 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 51

حجم : 44 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل دوم: شامل 30 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 40 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 38 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 50 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 41 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 48 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 42 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 39 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 40 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 34 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 31 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 28 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 31 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 28 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 27 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 28 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 29 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 26 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 27 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 19

حجم : 27 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 20

حجم : 26 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 21

حجم : 29 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 22

حجم : 27 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 23

حجم : 28 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 24

حجم : 28 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 25

حجم : 30 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 26

حجم : 26 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 27

حجم : 28 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 28

حجم : 23 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 29

حجم : 26 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 30

حجم : 28 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل سوم: شامل 8 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 39 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 43 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 39 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 39 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 41 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 39 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 37 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 44 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل چهارم: شامل 7 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 35 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 42 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 44 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 46 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 36 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 39 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 41 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل پنجم: شامل 8 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 43 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 41 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 45 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 46 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 39 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 48 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 48 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 42 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل ششم: شامل 8 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 51 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 42 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 46 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 40 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 43 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 44 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 47 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 43 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل هفتم: شامل 15 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 30 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 32 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 33 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 34 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 30 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 31 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 36 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 28 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 34 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 34 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 30 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 34 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 29 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 30 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 30 مگابایت
زبان : انگلیسی

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.
اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.
با تشکر.
چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید
نظرات و ارسال نظر

مهدیه گفته :
شنبه , 25 جولای 2020

چرا لینکدانلود نمیاره

پاسخ
حسین گفته :
دوشنبه , 18 می 2020

عالی عالی عالی
ممنون

پاسخ
P.m گفته :
سه‌شنبه , 12 می 2020

عالی👌👌

پاسخ
علیرضا گفته :
شنبه , 9 می 2020

ممنون

پاسخ
حسین گفته :
چهارشنبه , 6 می 2020

بسیار عالی متشکرم

پاسخ
حامی گفته :
سه‌شنبه , 5 می 2020

با درود . من تمامی قسمت ها رو دانلود کردم . ممنون از شما

پاسخ
جلال گفته :
یکشنبه , 19 آوریل 2020

خیلی خیلی ممنونم
بسیار عالی است
خدا خیرتون بده.
فقط اگه نام کارتون ها مشخص بود بهتر بود.
به هر حال متشکرم

پاسخ
حمید گفته :
چهارشنبه , 15 آوریل 2020

خیلیییییییییی عالیه

پاسخ
پارسا 8 ساله گفته :
دوشنبه , 13 آوریل 2020

عالیه

پاسخ
alizx گفته :
جمعه , 10 آوریل 2020

متشکرم

پاسخ
فراز گفته :
جمعه , 3 آوریل 2020

عالی کامل ترین مجموعه ای که در اینترنت هست رو دارین،ممنون از شما

پاسخ
رضا گفته :
سه‌شنبه , 17 مارس 2020

سلام. ببخشید تو گوگل زده این انیمیشن 4 فصله و فک کنم تعداد قسمتای فصل اول و دومش 52 باشه. اشتباه میکنم؟

پاسخ