ژانر: انیمیشن, کمدی, خانوادگی

دانلود کارتون مستربین با کیفیت عالی

کارتون مستربین

دانلود مجموعه کامل کارتون مستربین با لینک مستقیم

دانلود مجموعه کامل مستربین با لینک مستقیم

 • بازیگران :

  Rowan Atkinson, Sally Grace, Jon Glover, Gary Martin

 • تعداد قسمت ها :

  فصل اول: 51 قسمت
  فصل دوم: 30 قسمت
  فصل سوم: 8 قسمت
  فصل چهارم: 7 قسمت
  فصل پنجم: 8 قسمت
  فصل ششم: 8 قسمت
  فصل هفتم: 15 قسمت

 • سال تولید :

  2002-2019 , توسط کشور : انگلستان

 • میانگین حجم هر قسمت :

  30-50 مگابایت (مدت هر قسمت: حدود 11 دقیقه)

 • کیفیت :

  360p امتیاز از ۱۰ : 6.8

فصل اول: شامل 51 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 46 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 41 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 39 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 37 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 37 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 41 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 23 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 38 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 45 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 42 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 48 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 47 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 40 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 49 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 46 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 45 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 47 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 40 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 19

حجم : 42 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 20

حجم : 46 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 21

حجم : 37 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 22

حجم : 39 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 23

حجم : 47 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 24

حجم : 45 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 25

حجم : 51 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 26

حجم : 40 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 27

حجم : 44 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 28

حجم : 46 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 29

حجم : 41 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 30

حجم : 45 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 31

حجم : 44 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 32

حجم : 44 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 33

حجم : 43 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 34

حجم : 37 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 35

حجم : 50 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 36

حجم : 51 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 37

حجم : 43 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 38

حجم : 53 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 39

حجم : 46 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 40

حجم : 47 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 41

حجم : 52 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 42

حجم : 48 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 43

حجم : 50 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 44

حجم : 58 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 45

حجم : 51 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 46

حجم : 36 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 47

حجم : 43 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 48

حجم : 44 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 49

حجم : 48 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 50

حجم : 52 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 51

حجم : 44 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل دوم: شامل 30 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 40 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 38 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 50 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 41 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 48 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 42 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 39 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 40 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 34 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 31 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 28 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 31 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 28 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 27 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 28 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 29 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 26 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 27 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 19

حجم : 27 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 20

حجم : 26 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 21

حجم : 29 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 22

حجم : 27 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 23

حجم : 28 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 24

حجم : 28 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 25

حجم : 30 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 26

حجم : 26 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 27

حجم : 28 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 28

حجم : 23 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 29

حجم : 26 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 30

حجم : 28 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل سوم: شامل 8 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 39 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 43 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 39 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 39 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 41 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 39 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 37 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 44 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل چهارم: شامل 7 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 35 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 42 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 44 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 46 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 36 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 39 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 41 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل پنجم: شامل 8 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 43 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 41 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 45 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 46 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 39 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 48 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 48 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 42 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل ششم: شامل 8 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 51 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 42 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 46 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 40 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 43 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 44 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 47 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 43 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل هفتم: شامل 15 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 30 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 32 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 33 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 34 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 30 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 31 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 36 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 28 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 34 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 34 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 30 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 34 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 29 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 30 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 30 مگابایت
زبان : انگلیسی

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.
اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.
با تشکر.
چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید
نظرات و ارسال نظر