ژانر: انیمیشن, ماجراجویی, خانوادگی

| نسخه ژاپنی قرار گرفت |

دانلود کارتون ماجراهای دانی با کیفیت عالی

کارتون ماجراهای دانی

دانلود مجموعه کامل کارتون ماجراهای دانی با لینک مستقیم

دانلود مجموعه کامل کارتون ماجراهای دانی – Miimu iro iro yume no tabi

 • کارگردان :

  کازویوشی یوکوتا

 • بازیگران :

  Naomi Jinbô, Eiko Yamada, Michie Tomizawa, Sanae Miyuki

 • شرکت های سازنده :

  استودیوی نیپون انیمیشن

 • تعداد قسمت ها :

  102 قسمت زبان اصلی (ژاپنی)

 • سال تولید :

  1983-1985 , توسط کشور : ژاپن

 • میانگین حجم هر قسمت :

  100 مگابایت (مدت هر قسمت: حدود 23-12 دقیقه)

 • کیفیت :

  480p امتیاز از ۱۰ : 8.5

لینک دانلود: شامل 102 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 34 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 2

حجم : 34 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 3

حجم : 65 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 4

حجم : 67 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 5

حجم : 69 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 6

حجم : 68 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 7

حجم : 69 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 8

حجم : 68 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 9

حجم : 35 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 10

حجم : 36 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 11

حجم : 70 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 12

حجم : 86 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 13

حجم : 85 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 14

حجم : 100 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 15

حجم : 76 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 16

حجم : 68 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 17

حجم : 38 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 18

حجم : 32 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 19

حجم : 69 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 20

حجم : 73 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 21

حجم : 69 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 22

حجم : 68 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 23

حجم : 71 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 24

حجم : 69 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 25

حجم : 95 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 26

حجم : 112 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 27

حجم : 84 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 28

حجم : 68 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 29

حجم : 71 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 30

حجم : 69 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 31

حجم : 68 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 32

حجم : 69 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 33

حجم : 69 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 34

حجم : 68 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 35

حجم : 73 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 36

حجم : 82 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 37

حجم : 84 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 38

حجم : 30 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 39

حجم : 42 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 40

حجم : 31 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 41

حجم : 37 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 42

حجم : 35 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 43

حجم : 34 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 44

حجم : 67 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 45

حجم : 69 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 46

حجم : 68 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 47

حجم : 68 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 48

حجم : 70 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 49

حجم : 68 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 50

حجم : 67 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 51

حجم : 71 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 52

حجم : 67 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 53

حجم : 92 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 54

حجم : 86 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 55

حجم : 69 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 56

حجم : 68 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 57

حجم : 70 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 58

حجم : 68 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 59

حجم : 68 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 60

حجم : 72 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 61

حجم : 72 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 62

حجم : 69 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 63

حجم : 75 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 64

حجم : 71 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 65

حجم : 68 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 66

حجم : 69 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 67

حجم : 71 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 68

حجم : 61 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 69

حجم : 68 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 70

حجم : 69 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 71

حجم : 80 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 72

حجم : 68 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 73

حجم : 69 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 74

حجم : 68 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 75

حجم : 71 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 76

حجم : 68 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 77

حجم : 70 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 78

حجم : 86 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 79

حجم : 68 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 80

حجم : 69 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 81

حجم : 106 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 82

حجم : 70 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 83

حجم : 120 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 84

حجم : 118 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 85

حجم : 151 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 86

حجم : 152 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 87

حجم : 120 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 88

حجم : 146 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 89

حجم : 117 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 90

حجم : 178 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 91

حجم : 138 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 92

حجم : 153 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 93

حجم : 150 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 94

حجم : 123 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 95

حجم : 94 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 96

حجم : 86 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 97

حجم : 81 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 98

حجم : 87 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 99

حجم : 94 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 100

حجم : 87 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 101

حجم : 59 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 102

حجم : 93 مگابایت
زبان : ژاپنی

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.
اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.
با تشکر.
چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید
نظرات و ارسال نظر

ایمان گفته :
شنبه , 14 مارس 2020

ممنون، من این کارتون رو ی مدت پیش به صورت کامل دانلود کردم، 127 قسمته ولی متاسفانه هر چی گشتم زیرنویس یا دوبله ای به انگلیسی حتی براش پبدا نکردم، اگه کاملش رو به انگلیسی یا فارسی پیدا کردید ممنون میشوم اگه توی سایت بذارید.

پاسخ