ژانر: انیمیشن, اکشن, ماجراجویی, کمدی, خانوادگی, تخیلی و فانتزی

| نسخه انگلیسی قرار گرفت |

دانلود کارتون ماجراهای جکی چان با کیفیت عالی

کارتون ماجراهای جکی چان

دانلود مجموعه کامل کارتون ماجراهای جکی چان با لینک مستقیم

دانلود مجموعه کامل ماجراهای جکی چان-کارتون جکی جان با لینک مستقیم

 • کارگردان :

  John Rogers

 • بازیگران :

  Jackie Chan, James Sie, Stacie Chan, Sab Shimono

 • شرکت های سازنده :

  Adelaide Productions, Blue Train Entertainment, The Jackie Chan Group

 • تعداد قسمت ها :

  فصل اول: 13 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) با کیفیت بالا
  فصل دوم: 39 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) با کیفیت بالا
  فصل سوم: 17 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) با کیفیت بالا
  فصل چهارم: 13 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) با کیفیت بالا
  فصل پنجم: 13 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) با کیفیت بالا

 • سال تولید :

  2000-2005 , توسط کشور : آمریکا, Hong Kong

 • میانگین حجم هر قسمت :

  100 مگابایت (مدت هر قسمت: حدود 30 دقیقه)

 • کیفیت :

  480p امتیاز از ۱۰ : 7.3

فصل اول: شامل 13 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 112 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 67 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 43 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 61 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 92 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 72 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 73 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 70 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 76 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 86 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 87 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 79 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 118 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل دوم: شامل 39 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 79 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 78 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 73 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 75 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 73 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 74 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 72 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 78 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 73 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 78 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 81 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 66 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 82 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 72 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 85 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 74 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 78 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 68 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 19

حجم : 80 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 20

حجم : 71 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 21

حجم : 66 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 22

حجم : 75 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 23

حجم : 81 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 24

حجم : 71 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 25

حجم : 74 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 26

حجم : 68 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 27

حجم : 66 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 28

حجم : 72 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 29

حجم : 71 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 30

حجم : 69 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 31

حجم : 69 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 32

حجم : 82 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 33

حجم : 67 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 34

حجم : 73 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 35

حجم : 69 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 36

حجم : 70 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 37

حجم : 78 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 38

حجم : 78 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 39

حجم : 71 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل سوم: شامل 17 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 73 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 75 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 79 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 77 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 74 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 71 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 65 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 69 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 81 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 75 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 77 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 68 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 72 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 72 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 73 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 67 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 58 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل چهارم: شامل 13 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 70 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 76 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 75 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 73 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 65 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 67 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 75 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 71 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 62 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 64 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 62 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 70 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 63 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل پنجم: شامل 13 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 69 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 65 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 67 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 52 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 60 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 72 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 71 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 61 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 91 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 67 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 67 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 60 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 74 مگابایت
زبان : انگلیسی

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.
اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.
با تشکر.
چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید
نظرات و ارسال نظر

mr:TERMINATOR گفته :
شنبه , 22 آگوست 2020

هیچ دوبله یا زیرنویسی ندارید برا این سریال؟

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
شنبه , 22 آگوست 2020

متاسفانه خیر.

پاسخ
نیما گفته :
چهارشنبه , 15 جولای 2020

تمامی قسمت ها زیرنویس فارسی دارن یا دوبله هستن؟

پاسخ