ژانر: انیمیشن, اکشن, ماجراجویی, کمدی, خانوادگی, تخیلی و فانتزی, علمی و تخیلی

| نسخه انگلیسی قرار گرفت |

دانلود کارتون لگو نینجاگو: اساتید اسپین جیتسو با کیفیت عالی

کارتون لگو نینجاگو: اساتید اسپین جیتسو

دانلود مجموعه کامل کارتون لگو نینجاگو: اساتید اسپین جیتسو با لینک مستقیم

دانلود مجموعه کامل لگو نینجاگو: اساتید اسپین جیتسو با لینک مستقیم

 • بازیگران :

  Michael Adamthwaite, Kelly Metzger, Kirby Morrow, Vincent Tong

 • تعداد قسمت ها :

  فصل اول: 2 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) با کیفیت بالا
  فصل دوم: 13 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) با کیفیت بالا
  فصل سوم: 13 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) با کیفیت بالا
  فصل چهارم: 7 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) با کیفیت بالا
  فصل پنجم: 10 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) با کیفیت بالا
  فصل ششم: 10 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) با کیفیت بالا
  فصل هفتم: 10 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) با کیفیت بالا
  فصل هشتم: 10 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) با کیفیت بالا
  فصل نهم: 10 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) با کیفیت بالا

 • سال تولید :

  20112019 , توسط کشور : دانمارک, Singapore, کانادا, آمریکا

 • میانگین حجم هر قسمت :

  100-200 مگابایت (مدت هر قسمت: حدود 40-20 دقیقه)

 • کیفیت :

  480p امتیاز از ۱۰ : 6.8

فصل اول: شامل 2 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 218 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 104 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل دوم: شامل 13 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 95 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 85 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 91 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 86 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 80 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 86 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 92 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 86 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 77 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 85 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 82 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 98 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 101 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل سوم: شامل 13 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 82 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 91 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 87 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 117 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 98 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 104 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 86 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 97 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 79 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 89 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 94 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 95 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 86 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل چهارم: شامل 7 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 114 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 123 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 115 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 128 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 115 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 124 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 111 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل پنجم: شامل 10 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 111 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 104 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 102 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 95 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 104 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 118 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 107 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 98 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 112 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 109 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل ششم: شامل 10 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 110 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 101 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 121 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 116 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 108 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 113 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 113 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 101 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 130 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 125 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل هفتم: شامل 10 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 84 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 79 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 88 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 92 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 90 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 43 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 82 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 85 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 117 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 116 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل هشتم: شامل 10 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 116 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 127 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 99 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 119 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 123 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 117 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 119 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 114 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 101 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 116 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل نهم: شامل 10 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 106 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 105 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 106 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 98 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 88 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 95 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 107 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 97 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 101 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 118 مگابایت
زبان : انگلیسی

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.
اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.
با تشکر.
چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید
نظرات و ارسال نظر

سید علیرضا رضایی نژاد گفته :
شنبه , 23 می 2020

کی دوبلشو میزارین

پاسخ
ماهان گفته :
دوشنبه , 30 مارس 2020

سلام ممنونم که این انیمیشن رو در سایت قرار دادید

پاسخ