ژانر: انیمیشن, اکشن, ماجراجویی, کمدی, خانوادگی, تخیلی و فانتزی, علمی و تخیلی

| قسمت 12تا16 فصل 14 اضافه شد |

دانلود کارتون لگو نینجاگو: اساتید اسپین جیتسو با کیفیت عالی

کارتون لگو نینجاگو: اساتید اسپین جیتسو

دانلود مجموعه کامل کارتون لگو نینجاگو: اساتید اسپین جیتسو با لینک مستقیم

دانلود مجموعه کامل لگو نینجاگو: اساتید اسپین جیتسو با لینک مستقیم

 • بازیگران :

  Michael Adamthwaite, Kelly Metzger, Kirby Morrow, Vincent Tong

 • تعداد قسمت ها :

  فصل اول: 2 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) با کیفیت بالا
  فصل دوم: 13 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) با کیفیت بالا
  فصل سوم: 13 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) با کیفیت بالا
  فصل چهارم: 8 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) با کیفیت بالا
  فصل پنجم: 10 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) با کیفیت بالا
  فصل ششم: 10 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) با کیفیت بالا
  فصل هفتم: 10 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) با کیفیت بالا
  فصل هشتم: 10 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) با کیفیت بالا
  فصل نهم: 10 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) با کیفیت بالا
  فصل دهم: 10 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) با کیفیت بالا
  فصل یازدهم: 4 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) با کیفیت بالا
  فصل دوازدهم: 30 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) با کیفیت بالا
  فصل سیزدهم: 16 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) با کیفیت بالا
  فصل چهاردهم: 16 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) با کیفیت بالا

 • سال تولید :

  2011-2019 , توسط کشور : دانمارک, Singapore, کانادا, آمریکا

 • میانگین حجم هر قسمت :

  100-200 مگابایت (مدت هر قسمت: حدود 40-20 دقیقه)

 • کیفیت :

  480p 720p امتیاز از ۱۰ : 6.8

فصل اول: شامل 2 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 218 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 104 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل دوم: شامل 13 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 95 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 85 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 91 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 86 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 80 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 86 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 92 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 86 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 77 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 85 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 82 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 98 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 101 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل سوم: شامل 13 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 82 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 91 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 87 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 117 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 98 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 104 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 86 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 97 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 79 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 89 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 94 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 95 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 86 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل چهارم: شامل 8 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 114 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 123 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 115 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 128 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 115 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 124 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 111 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 303 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل پنجم: شامل 10 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 111 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 104 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 102 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 95 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 104 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 118 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 107 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 98 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 112 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 109 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل ششم: شامل 10 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 110 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 101 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 121 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 116 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 108 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 113 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 113 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 101 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 130 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 125 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل هفتم: شامل 10 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 84 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 79 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 88 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 92 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 90 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 43 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 82 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 85 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 117 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 116 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل هشتم: شامل 10 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 116 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 127 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 99 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 119 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 123 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 117 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 119 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 114 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 101 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 116 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل نهم: شامل 10 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 106 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 105 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 106 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 98 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 88 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 95 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 107 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 97 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 101 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 118 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل دهم: شامل 10 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 208 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 240 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 238 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 219 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 210 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 234 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 210 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 210 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 210 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 210 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل یازدهم: شامل 4 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 211 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 204 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 204 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 231 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل دوازدهم: شامل 30 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 124 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 108 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 123 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 135 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 123 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 136 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 114 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 123 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 162 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 148 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 109 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 116 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 112 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 156 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 106 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 132 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 125 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 104 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 19

حجم : 125 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 20

حجم : 110 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 21

حجم : 100 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 22

حجم : 115 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 23

حجم : 157 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 24

حجم : 98 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 25

حجم : 132 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 26

حجم : 147 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 27

حجم : 120 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 28

حجم : 101 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 29

حجم : 158 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 30

حجم : 166 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل سیزدهم: شامل 16 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 105 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 105 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 106 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 105 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 105 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 105 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 138 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 152 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 151 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 132 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 155 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 154 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 94 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 127 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 155 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 142 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل چهاردهم: شامل 16 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 154 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 105 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 105 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 106 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 105 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 105 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 117 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 139 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 114 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 147 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 155 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 109 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 122 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 156 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 150 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 155 مگابایت
زبان : انگلیسی

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.
اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.
با تشکر.
چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید
نظرات و ارسال نظر

علی گفته :
سه‌شنبه , 13 اکتبر 2020

ببخشید این سریال باز هم ادامه داره؟ آگه میشه پاسخ بدید ممنون

پاسخ
محمد حسین گفته :
سه‌شنبه , 15 سپتامبر 2020

خیلی باحاله ایول ممنون

پاسخ
کاظم گفته :
چهارشنبه , 5 آگوست 2020

سلام پ عرض خسته نباشید خدمت دوستان ببخشید این سریال زیرنویس فارسی دارد؟

پاسخ
ذذ گفته :
شنبه , 3 اکتبر 2020
a.a.m گفته :
سه‌شنبه , 28 جولای 2020

الان همه ی قسمت های این سریال هست؟

پاسخ
amir گفته :
سه‌شنبه , 13 اکتبر 2020

چند تا دونه کمه با چند تا جابجا هست جاش

پاسخ
real Aria گفته :
دوشنبه , 13 جولای 2020

اون زمان که فکر میکردم این سایت بهتر نمیشه اشباه میکردم سایت عالی 🎇🎇🎇🎇🎇🎇

پاسخ
سید علیرضا رضایی نژاد گفته :
شنبه , 23 می 2020

کی دوبلشو میزارین

پاسخ
ماهان گفته :
دوشنبه , 30 مارس 2020

سلام ممنونم که این انیمیشن رو در سایت قرار دادید

پاسخ