ژانر: انیمیشن, اکشن, کمدی, ورزسی

| نسخه دوبله فارسی و ژاپنی قرار گرفت |

دانلود کارتون قهرمانان تنیس با کیفیت عالی

کارتون قهرمانان تنیس

دانلود مجموعه کامل کارتون قهرمانان تنیس با لینک مستقیم

دانلود مجموعه کامل کارتون قهرمانان تنیس دوبله فارسی

 • بازیگران :

  Jun’ichi Suwabe, Erik Davies

 • تعداد قسمت ها :

  178 قسمت زبان اصلی (ژاپنی) (زیرنویس فارسی) + 1 قسمت ویژه زبان اصلی (ژاپنی) (زیرنویس انگلیسی) 166 قسمت دوبله فارسی

 • سال تولید :

  2001-2005 , توسط کشور : ژاپن

 • میانگین حجم هر قسمت :

  50-100 مگابایت (مدت هر قسمت: حدود 22 دقیقه)

 • کیفیت :

  480p امتیاز از ۱۰ : 7.4

لینک دانلود: شامل 166 قسمت

قسمت 1

حجم : 50 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 2

حجم : 81 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 3

حجم : 49 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 4

حجم : 82 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 5

حجم : 50 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 6

حجم : 47 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 7

حجم : 48 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 8

حجم : 44 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 9

حجم : 48 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 10

حجم : 52 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 11

حجم : 43 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 12

حجم : 44 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 13

حجم : 75 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 14

حجم : 50 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 15

حجم : 85 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 16

حجم : 84 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 17

حجم : 49 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 18

حجم : 51 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 19

حجم : 85 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 20

حجم : 52 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 21

حجم : 48 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 22

حجم : 50 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 23

حجم : 51 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 24

حجم : 82 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 25

حجم : 52 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 26

حجم : 49 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 27

حجم : 79 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 28

حجم : 29 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 29

حجم : 51 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 30

حجم : 84 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 31

حجم : 51 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 32

حجم : 82 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 33

حجم : 51 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 34

حجم : 50 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 35

حجم : 49 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 36

حجم : 50 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 37

حجم : 86 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 38

حجم : 51 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 39

حجم : 50 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 40

حجم : 51 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 41

حجم : 51 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 42

حجم : 50 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 43

حجم : 50 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 44

حجم : 49 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 45

حجم : 74 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 46

حجم : 50 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 47

حجم : 50 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 48

حجم : 51 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 49

حجم : 48 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 50

حجم : 35 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 51

حجم : 51 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 52

حجم : 48 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 53

حجم : 50 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 54

حجم : 85 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 55

حجم : 51 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 56

حجم : 51 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 57

حجم : 83 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 58

حجم : 85 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 59

حجم : 50 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 60

حجم : 47 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 61

حجم : 49 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 62

حجم : 85 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 63

حجم : 49 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 64

حجم : 84 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 65

حجم : 51 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 66

حجم : 50 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 67

حجم : 50 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 68

حجم : 82 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 69

حجم : 48 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 70

حجم : 51 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 71

حجم : 85 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 72

حجم : 38 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 73

حجم : 49 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 74

حجم : 44 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 75

حجم : 48 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 76

حجم : 45 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 77

حجم : 50 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 78

حجم : 49 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 79

حجم : 50 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 80

حجم : 51 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 81

حجم : 86 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 82

حجم : 83 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 83

حجم : 84 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 84

حجم : 51 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 85

حجم : 51 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 86

حجم : 82 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 87

حجم : 82 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 88

حجم : 49 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 89

حجم : 49 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 90

حجم : 79 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 91

حجم : 79 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 92

حجم : 84 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 93

حجم : 84 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 94

حجم : 84 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 95

حجم : 48 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 96

حجم : 86 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 97

حجم : 49 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 98

حجم : 51 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 99

حجم : 45 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 100

حجم : 44 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 101

حجم : 84 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 102

حجم : 85 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 103

حجم : 24 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 104

حجم : 52 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 105

حجم : 45 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 106

حجم : 51 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 107

حجم : 85 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 108

حجم : 85 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 109

حجم : 51 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 110

حجم : 84 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 111

حجم : 51 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 112

حجم : 83 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 113

حجم : 51 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 114

حجم : 47 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 115

حجم : 84 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 116

حجم : 84 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 117

حجم : 51 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 118

حجم : 51 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 119

حجم : 51 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 120

حجم : 50 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 121

حجم : 80 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 122

حجم : 82 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 123

حجم : 46 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 124

حجم : 49 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 125

حجم : 80 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 126

حجم : 81 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 127

حجم : 43 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 128

حجم : 51 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 129

حجم : 50 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 130

حجم : 50 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 131

حجم : 49 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 132

حجم : 47 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 133

حجم : 50 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 134

حجم : 83 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 135

حجم : 82 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 136

حجم : 48 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 137

حجم : 47 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 138

حجم : 48 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 139

حجم : 75 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 140

حجم : 51 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 141

حجم : 49 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 142

حجم : 82 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 143

حجم : 82 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 144

حجم : 85 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 145

حجم : 51 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 146

حجم : 47 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 147

حجم : 76 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 148

حجم : 51 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 149

حجم : 51 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 150

حجم : 51 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 151

حجم : 51 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 152

حجم : 49 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 153

حجم : 48 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 154

حجم : 50 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 155

حجم : 50 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 156

حجم : 85 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 157

حجم : 83 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 158

حجم : 86 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 159

حجم : 64 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 160

حجم : 84 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 161

حجم : 86 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 162

حجم : 85 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 163

حجم : 86 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 164

حجم : 81 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 165

حجم : 71 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 166

حجم : 99 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

لینک دانلود: شامل 178 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 90 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 2

حجم : 83 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 3

حجم : 84 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 4

حجم : 114 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 5

حجم : 132 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 6

حجم : 111 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 7

حجم : 118 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 8

حجم : 134 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 9

حجم : 125 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 10

حجم : 110 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 11

حجم : 102 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 12

حجم : 113 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 13

حجم : 123 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 14

حجم : 116 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 15

حجم : 122 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 16

حجم : 112 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 17

حجم : 108 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 18

حجم : 114 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 19

حجم : 128 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 20

حجم : 120 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 21

حجم : 104 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 22

حجم : 102 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 23

حجم : 105 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 24

حجم : 57 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 25و26

حجم : 174 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 27

حجم : 66 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 28

حجم : 83 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 29

حجم : 109 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 30

حجم : 102 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 31

حجم : 92 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 32

حجم : 110 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 33

حجم : 97 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 34

حجم : 90 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 35

حجم : 109 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 36

حجم : 94 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 37

حجم : 80 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 38

حجم : 91 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 39

حجم : 123 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 40

حجم : 103 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 41

حجم : 75 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 42

حجم : 85 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 43

حجم : 103 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 44

حجم : 93 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 45

حجم : 115 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 46

حجم : 105 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 47

حجم : 102 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 48

حجم : 94 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 49

حجم : 87 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 50

حجم : 89 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 51

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 52

حجم : 101 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 53

حجم : 67 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 54

حجم : 79 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 55

حجم : 86 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 56

حجم : 111 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 57

حجم : 102 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 58

حجم : 74 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 59

حجم : 102 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 60

حجم : 92 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 61

حجم : 101 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 62

حجم : 97 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 63

حجم : 99 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 64

حجم : 94 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 65

حجم : 86 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 66

حجم : 99 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 67

حجم : 84 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 68

حجم : 105 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 69

حجم : 70 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 70

حجم : 106 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 71

حجم : 71 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 72

حجم : 89 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 73

حجم : 85 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 74

حجم : 104 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 75

حجم : 115 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 76

حجم : 95 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 77

حجم : 110 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 78

حجم : 91 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 79

حجم : 78 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 80

حجم : 93 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 81

حجم : 108 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 82

حجم : 112 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 83

حجم : 89 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 84

حجم : 116 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 85

حجم : 108 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 86

حجم : 98 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 87و88

حجم : 203 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 89

حجم : 89 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 90

حجم : 87 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 91

حجم : 77 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 92

حجم : 113 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 93

حجم : 114 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 94

حجم : 109 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 95

حجم : 110 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 96

حجم : 109 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 97

حجم : 94 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 98

حجم : 71 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 99

حجم : 96 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 100

حجم : 105 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 101

حجم : 93 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 102

حجم : 89 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 103

حجم : 86 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 104

حجم : 84 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 105

حجم : 102 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 106

حجم : 81 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 107

حجم : 95 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 108

حجم : 95 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 109

حجم : 111 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 110

حجم : 113 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 111

حجم : 114 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 112

حجم : 114 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 113

حجم : 102 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 114

حجم : 109 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 115

حجم : 96 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 116و117

حجم : 186 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 118

حجم : 111 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 119

حجم : 115 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 120

حجم : 114 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 121

حجم : 124 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 122

حجم : 100 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 123

حجم : 94 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 124

حجم : 92 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 125

حجم : 123 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 126

حجم : 107 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 127

حجم : 93 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 128

حجم : 105 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 129

حجم : 85 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 130

حجم : 101 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 131

حجم : 114 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 132

حجم : 107 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 133

حجم : 86 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 134

حجم : 88 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 135

حجم : 90 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 136

حجم : 85 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 137

حجم : 85 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 138

حجم : 105 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 139

حجم : 86 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 140و141

حجم : 167 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 142

حجم : 94 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 143

حجم : 78 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 144

حجم : 75 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 145

حجم : 73 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 146

حجم : 70 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 147

حجم : 77 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 148

حجم : 78 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 149

حجم : 71 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 150

حجم : 97 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 151

حجم : 81 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 152

حجم : 84 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 153

حجم : 85 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 154و155

حجم : 170 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 156

حجم : 70 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 157

حجم : 112 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 158

حجم : 99 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 159

حجم : 92 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 160

حجم : 90 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 161

حجم : 76 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 162

حجم : 76 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 163

حجم : 88 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 164

حجم : 83 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 165

حجم : 83 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 166

حجم : 90 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 167

حجم : 87 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 168و169

حجم : 167 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 170

حجم : 75 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 171

حجم : 65 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 172

حجم : 76 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 173

حجم : 83 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 174

حجم : 82 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 175

حجم : 108 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 176

حجم : 97 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 177و178

حجم : 154 مگابایت
زبان : ژاپنی

لینک دانلود OVA: شامل 1 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 149 مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.
اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.
با تشکر.
چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید
نظرات و ارسال نظر

ali گفته :
شنبه , 15 فوریه 2020

کیفیت خوب نمیتونین قرار بدین؟
کیفیتش خیلی بده

پاسخ
Mahta گفته :
پنج‌شنبه , 13 فوریه 2020

سلام
این قسمت آخری پایینیه که اسمش ova هستش برای فصل بعدی یعنی برای شاهزاده جدید تنیس هستش ؟

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
پنج‌شنبه , 13 فوریه 2020

خیر

پاسخ