ژانر: انیمیشن, اکشن, ماجراجویی, کمدی, تخیلی و فانتزی

| زیرنویس فارسی قسمت 1تا328 اصلاح شد |

دانلود کارتون فری تیل با کیفیت عالی

کارتون فری تیل

دانلود مجموعه کامل کارتون فری تیل با لینک مستقیم

دانلود مجموعه کامل کارتون فری تیل – Fairy Tail

 • بازیگران :

  Todd Haberkorn, Cherami Leigh, Tia Lynn Ballard, Tetsuya Kakihara

 • تعداد قسمت ها :

  328 قسمت زبان اصلی (ژاپنی) (زیرنویس فارسی)

 • سال تولید :

  2009 , توسط کشور : ژاپن

 • میانگین حجم هر قسمت :

  100-300 مگابایت (مدت هر قسمت: حدود 24 دقیقه)

 • کیفیت :

  480p 720p امتیاز از ۱۰ : 8.0

لینک دانلود: شامل 328 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 247 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 2

حجم : 261 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 3

حجم : 228 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 4

حجم : 231 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 5

حجم : 218 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 6

حجم : 260 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 7

حجم : 288 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 8

حجم : 311 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 9

حجم : 266 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 10

حجم : 240 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 11

حجم : 213 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 12

حجم : 248 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 13

حجم : 253 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 14

حجم : 253 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 15

حجم : 255 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 16

حجم : 269 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 17

حجم : 225 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 18

حجم : 227 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 19

حجم : 241 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 20

حجم : 243 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 21

حجم : 243 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 22

حجم : 274 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 23

حجم : 269 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 24

حجم : 284 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 25

حجم : 232 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 26

حجم : 272 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 27

حجم : 268 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 28

حجم : 333 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 29

حجم : 187 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 30

حجم : 209 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 31

حجم : 210 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 32

حجم : 242 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 33

حجم : 208 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 34

حجم : 221 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 35

حجم : 253 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 36

حجم : 310 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 37

حجم : 278 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 38

حجم : 282 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 39

حجم : 285 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 40

حجم : 321 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 41

حجم : 239 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 42

حجم : 271 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 43

حجم : 276 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 44

حجم : 299 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 45

حجم : 312 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 46

حجم : 314 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 47

حجم : 330 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 48

حجم : 378 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 49

حجم : 248 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 50

حجم : 292 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 51

حجم : 221 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 52

حجم : 225 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 53

حجم : 250 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 54

حجم : 256 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 55

حجم : 258 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 56

حجم : 276 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 57

حجم : 263 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 58

حجم : 279 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 59

حجم : 236 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 60

حجم : 237 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 61

حجم : 264 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 62

حجم : 218 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 63

حجم : 206 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 64

حجم : 234 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 65

حجم : 236 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 66

حجم : 296 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 67

حجم : 283 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 68

حجم : 301 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 69

حجم : 226 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 70

حجم : 276 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 71

حجم : 270 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 72

حجم : 284 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 73

حجم : 251 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 74

حجم : 206 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 75

حجم : 293 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 76

حجم : 198 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 77

حجم : 234 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 78

حجم : 211 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 79

حجم : 252 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 80

حجم : 195 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 81

حجم : 230 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 82

حجم : 214 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 83

حجم : 218 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 84

حجم : 215 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 85

حجم : 215 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 86

حجم : 257 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 87

حجم : 291 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 88

حجم : 350 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 89

حجم : 284 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 90

حجم : 342 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 91

حجم : 304 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 92

حجم : 296 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 93

حجم : 333 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 94

حجم : 289 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 95

حجم : 253 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 96

حجم : 226 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 97

حجم : 226 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 98

حجم : 297 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 99

حجم : 312 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 100

حجم : 276 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 101

حجم : 244 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 102

حجم : 336 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 103

حجم : 290 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 104

حجم : 290 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 105

حجم : 341 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 106

حجم : 277 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 107

حجم : 262 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 108

حجم : 246 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 109

حجم : 283 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 110

حجم : 323 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 111

حجم : 319 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 112

حجم : 349 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 113

حجم : 339 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 114

حجم : 304 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 115

حجم : 315 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 116

حجم : 297 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 117

حجم : 330 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 118

حجم : 357 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 119

حجم : 359 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 120

حجم : 282 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 121

حجم : 247 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 122

حجم : 341 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 123

حجم : 234 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 124

حجم : 234 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 125

حجم : 254 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 126

حجم : 225 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 127

حجم : 259 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 128

حجم : 214 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 129

حجم : 226 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 130

حجم : 269 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 131

حجم : 249 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 132

حجم : 242 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 133

حجم : 251 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 134

حجم : 238 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 135

حجم : 237 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 136

حجم : 227 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 137

حجم : 240 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 138

حجم : 260 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 139

حجم : 213 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 140

حجم : 207 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 141

حجم : 208 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 142

حجم : 271 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 143

حجم : 225 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 144

حجم : 244 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 145

حجم : 211 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 146

حجم : 226 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 147

حجم : 233 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 148

حجم : 256 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 149

حجم : 263 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 150

حجم : 265 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 151

حجم : 201 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 152

حجم : 209 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 153

حجم : 276 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 154

حجم : 216 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 155

حجم : 196 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 156

حجم : 249 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 157

حجم : 202 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 158

حجم : 242 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 159

حجم : 271 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 160

حجم : 232 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 161

حجم : 238 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 162

حجم : 249 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 163

حجم : 219 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 164

حجم : 219 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 165

حجم : 195 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 166

حجم : 239 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 167

حجم : 246 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 168

حجم : 273 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 169

حجم : 279 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 170

حجم : 248 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 171

حجم : 229 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 172

حجم : 261 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 173

حجم : 271 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 174

حجم : 268 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 175

حجم : 255 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 176

حجم : 141 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 177

حجم : 101 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 178

حجم : 134 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 179

حجم : 130 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 180

حجم : 95 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 181

حجم : 120 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 182

حجم : 128 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 183

حجم : 111 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 184

حجم : 123 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 185

حجم : 109 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 186

حجم : 113 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 187

حجم : 102 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 188

حجم : 129 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 189

حجم : 115 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 190

حجم : 103 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 191

حجم : 127 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 192

حجم : 140 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 193

حجم : 147 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 194

حجم : 116 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 195

حجم : 162 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 196

حجم : 121 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 197

حجم : 134 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 198

حجم : 192 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 199

حجم : 120 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 200

حجم : 101 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 201

حجم : 127 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 202

حجم : 132 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 203

حجم : 93 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 204

حجم : 122 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 205

حجم : 121 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 206

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 207

حجم : 130 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 208

حجم : 115 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 209

حجم : 117 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 210

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 211

حجم : 106 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 212

حجم : 116 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 213

حجم : 107 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 214

حجم : 103 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 215

حجم : 111 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 216

حجم : 121 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 217

حجم : 112 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 218

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 219

حجم : 103 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 220

حجم : 115 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 221

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 222

حجم : 109 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 223

حجم : 109 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 224

حجم : 109 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 225

حجم : 109 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 226

حجم : 98 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 227

حجم : 109 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 228

حجم : 109 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 229

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 230

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 231

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 232

حجم : 109 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 233

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 234

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 235

حجم : 109 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 236

حجم : 109 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 237

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 238

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 239

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 240

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 241

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 242

حجم : 124 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 243

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 244

حجم : 124 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 245

حجم : 124 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 246

حجم : 124 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 247

حجم : 124 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 248

حجم : 124 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 249

حجم : 124 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 250

حجم : 124 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 251

حجم : 109 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 252

حجم : 124 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 253

حجم : 124 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 254

حجم : 124 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 255

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 256

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 257

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 258

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 259

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 260

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 261

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 262

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 263

حجم : 118 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 264

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 265

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 266

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 267

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 268

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 269

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 270

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 271

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 272

حجم : 122 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 273

حجم : 142 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 274

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 275

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 276

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 277

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 278

حجم : 115 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 279

حجم : 200 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 280

حجم : 170 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 281

حجم : 159 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 282

حجم : 224 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 283

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 284

حجم : 93 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 285

حجم : 88 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 286

حجم : 113 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 287

حجم : 100 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 288

حجم : 136 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 289

حجم : 96 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 290

حجم : 79 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 291

حجم : 116 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 292

حجم : 198 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 293

حجم : 120 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 294

حجم : 149 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 295

حجم : 130 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 296

حجم : 100 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 297

حجم : 121 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 298

حجم : 147 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 299

حجم : 138 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 300

حجم : 125 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 301

حجم : 129 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 302

حجم : 130 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 303

حجم : 139 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 304

حجم : 107 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 305

حجم : 111 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 306

حجم : 165 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 307

حجم : 152 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 308

حجم : 130 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 309

حجم : 230 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 310

حجم : 140 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 311

حجم : 113 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 312

حجم : 143 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 313

حجم : 97 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 314

حجم : 150 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 315

حجم : 123 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 316

حجم : 148 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 317

حجم : 143 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 318

حجم : 131 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 319

حجم : 147 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 320

حجم : 110 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 321

حجم : 165 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 322

حجم : 140 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 323

حجم : 208 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 324

حجم : 114 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 325

حجم : 127 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 326

حجم : 134 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 327

حجم : 188 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 328

حجم : 124 مگابایت
زبان : ژاپنی

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.
اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.
با تشکر.
چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید
نظرات و ارسال نظر

Ashky گفته :
سه‌شنبه , 24 مارس 2020

ببخشید این انیمه کامله؟؟؟

پاسخ
Ashky گفته :
سه‌شنبه , 24 مارس 2020

سلام می خواستم بدونم دیگه چه انیمه های دیگری در این سایت گذاشتید

پاسخ
آرمان شهابی گفته :
دوشنبه , 23 مارس 2020

قسمت های فیلرم اگ امکان داره مشخص کنید

پاسخ
Ivan گفته :
دوشنبه , 23 مارس 2020

سلام ممنون که انیمه فری تیل رو قراردادیه اید ببخشید یه سوال دارم چه طوری زیرنویس را در انیمه قراربدم

پاسخ
تاوتلوابت گفته :
پنج‌شنبه , 19 مارس 2020

همه زیرنویس هاتون خرابن

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
پنج‌شنبه , 19 مارس 2020

زیرنویس 1تا5 اصلاح شد.

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
پنج‌شنبه , 19 مارس 2020

زیرنویس فارسی قسمت 1تا328 اصلاح شد

پاسخ
پویا گفته :
سه‌شنبه , 3 مارس 2020

زیر نویس گه من دان می کنم میزارم روی فیلم فارسی نیست من باید چکار کنم؟؟

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
سه‌شنبه , 3 مارس 2020

پویا عزیز;
زیرنویس قسمت 1 مشکل داشت. بزودی زیرنویس جدید قسمت 1 قرار خواهد گرفت.

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
پنج‌شنبه , 19 مارس 2020

زیرنویس 1تا5 اصلاح شد.

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
پنج‌شنبه , 19 مارس 2020

زیرنویس فارسی قسمت 1تا328 اصلاح شد

پاسخ