ژانر: انیمیشن, اکشن, ماجراجویی, کمدی, خانوادگی, ورزسی

| فصل 5و6و7 اضافه شد |

دانلود کارتون سگ‌های نگهبان با کیفیت عالی

کارتون سگ‌های نگهبان

دانلود مجموعه کامل کارتون سگ‌های نگهبان با لینک مستقیم

دانلود مجموعه کامل سگ‌های نگهبان با لینک مستقیم

 • کارگردان :

  Keith Chapman

 • بازیگران :

  Kallan Holley, Devan Cohen, Samuel Faraci, Ron Pardo

 • شرکت های سازنده :

  Nickelodeon Animation Studios, Spin Master Studios

 • تعداد قسمت ها :

  فصل اول: 26 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) با کیفیت بالا
  فصل دوم: 25 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) با کیفیت بالا
  فصل سوم: 26 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) با کیفیت بالا
  فصل چهارم: 32 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) با کیفیت بالا
  فصل پنجم: 25 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) با کیفیت بالا
  فصل ششم: 24 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) با کیفیت بالا
  فصل هفتم: 7 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) با کیفیت بالا

 • سال تولید :

  2013 , توسط کشور : آمریکا, کانادا

 • میانگین حجم هر قسمت :

  250 مگابایت (مدت هر قسمت: حدود 23-12 دقیقه)

 • کیفیت :

  720p امتیاز از ۱۰ : 6.2

فصل اول: شامل 26 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 225 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 279 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 289 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 224 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 220 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 258 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 254 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 256 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 246 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 253 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 265 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 255 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 251 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 264 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 248 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 280 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 245 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 259 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 19

حجم : 260 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 20

حجم : 226 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 21

حجم : 265 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 22

حجم : 263 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 23

حجم : 300 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 24

حجم : 268 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 25

حجم : 257 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 26

حجم : 254 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل دوم: شامل 25 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 246 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 278 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 268 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 275 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 249 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 270 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 259 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 273 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 263 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 283 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 254 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 225 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 232 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 233 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 214 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 224 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 233 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 19

حجم : 234 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 20

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 21

حجم : 228 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 22

حجم : 249 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 23

حجم : 232 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 24

حجم : 251 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 25

حجم : 221 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل سوم: شامل 26 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 220 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 275 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 248 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 256 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 252 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 252 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 235 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 245 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 242 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 253 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 235 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 139 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 235 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 247 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 237 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 258 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 287 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 243 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 19

حجم : 236 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 20

حجم : 247 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 21

حجم : 277 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 22

حجم : 249 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 23

حجم : 252 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 24

حجم : 257 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 25

حجم : 123 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 26

حجم : 114 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل چهارم: شامل 32 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 128 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 121 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 132 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 127 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 120 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 118 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 233 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 114 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 122 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 252 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 113 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 124 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 124 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 126 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 244 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 246 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 244 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 239 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 19

حجم : 260 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 20

حجم : 233 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 21

حجم : 252 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 22

حجم : 241 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 23

حجم : 239 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 24

حجم : 227 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 25

حجم : 258 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 26

حجم : 243 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 27

حجم : 257 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 28

حجم : 239 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 29

حجم : 255 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 30

حجم : 225 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 31

حجم : 248 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 32

حجم : 231 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل پنجم: شامل 25 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 241 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 255 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 222 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 249 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 250 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 242 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 268 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 266 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 217 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 231 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 212 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 207 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 206 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 224 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 213 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 212 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 19

حجم : 202 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 20

حجم : 508 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 21

حجم : 240 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 22

حجم : 239 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 23

حجم : 230 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 24

حجم : 223 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 25

حجم : 225 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل ششم: شامل 24 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 214 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 217 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 216 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 217 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 216 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 222 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 225 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 235 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 226 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 215 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 235 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 213 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 223 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 231 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 236 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 210 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 229 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 19

حجم : 207 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 20

حجم : 218 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 21

حجم : 216 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 22

حجم : 212 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 23

حجم : 241 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 24

حجم : 215 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل هفتم: شامل 7 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 237 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 217 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 197 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 217 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 324 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 304 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 222 مگابایت
زبان : انگلیسی

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.
اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.
با تشکر.
چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید
نظرات و ارسال نظر