ژانر: انیمیشن, اکشن, ماجراجویی, کمدی, خانوادگی, تخیلی و فانتزی, علمی و تخیلی

| نسخه ژاپنی قرار گرفت |

دانلود کارتون سوپر دراگون بال با کیفیت عالی

کارتون سوپر دراگون بال

دانلود مجموعه کامل کارتون سوپر دراگون بال با لینک مستقیم

دانلود مجموعه کامل سوپر دراگون بال با لینک مستقیم

 • بازیگران :

  Masako Nozawa, Naoki Tatsuta, Ryô Horikawa, Sean Schemmel

 • تعداد قسمت ها :

  131 قسمت زبان اصلی (ژاپنی) (زیرنویس فارسی)

 • سال تولید :

  2015-2018 , توسط کشور : ژاپن

 • میانگین حجم هر قسمت :

  100 مگابایت (مدت هر قسمت: حدود 24 دقیقه)

 • کیفیت :

  720p امتیاز از ۱۰ : 8.4

لینک دانلود: شامل 131 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 2

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 3

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 4

حجم : 115 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 5

حجم : 110 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 6

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 7

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 8

حجم : 144 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 9

حجم : 155 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 10

حجم : 124 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 11

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 12

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 13

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 14

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 15

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 16

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 17

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 18

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 19

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 20

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 21

حجم : 131 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 22

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 23

حجم : 138 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 24

حجم : 136 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 25

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 26

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 27

حجم : 156 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 28

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 29

حجم : 118 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 30

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 31

حجم : 136 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 32

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 33

حجم : 125 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 34

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 35

حجم : 141 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 36

حجم : 141 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 37

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 38

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 39

حجم : 135 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 40

حجم : 122 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 41

حجم : 123 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 42

حجم : 126 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 43

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 44

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 45

حجم : 125 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 46

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 47

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 48

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 49

حجم : 130 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 50

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 51

حجم : 123 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 52

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 53

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 54

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 55

حجم : 128 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 56

حجم : 124 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 57

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 58

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 59

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 60

حجم : 108 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 61

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 62

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 63

حجم : 120 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 64

حجم : 121 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 65

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 66

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 67

حجم : 125 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 68

حجم : 104 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 69

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 70

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 71

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 72

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 73

حجم : 114 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 74

حجم : 108 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 75

حجم : 74 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 76

حجم : 142 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 77

حجم : 98 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 78

حجم : 92 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 79

حجم : 129 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 80

حجم : 149 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 81

حجم : 150 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 82

حجم : 140 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 83

حجم : 118 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 84

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 85

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 86

حجم : 136 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 87

حجم : 114 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 88

حجم : 140 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 89

حجم : 135 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 90

حجم : 146 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 91

حجم : 124 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 92

حجم : 116 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 93

حجم : 131 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 94

حجم : 101 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 95

حجم : 132 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 96

حجم : 107 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 97

حجم : 120 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 98

حجم : 171 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 99

حجم : 131 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 100

حجم : 161 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 101

حجم : 166 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 102

حجم : 181 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 103

حجم : 174 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 104

حجم : 149 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 105

حجم : 143 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 106

حجم : 133 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 107

حجم : 140 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 108

حجم : 135 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 109

حجم : 169 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 110

حجم : 166 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 111

حجم : 152 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 112

حجم : 151 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 113

حجم : 204 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 114

حجم : 192 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 115

حجم : 184 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 116

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 117

حجم : 172 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 118

حجم : 187 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 119

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 120

حجم : 177 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 121

حجم : 177 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 122

حجم : 173 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 123

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 124

حجم : 171 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 125

حجم : 167 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 126

حجم : 175 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 127

حجم : 160 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 128

حجم : 136 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 129

حجم : 194 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 130

حجم : 246 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 131

حجم : 162 مگابایت
زبان : ژاپنی

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.
اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.
با تشکر.
چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید
نظرات و ارسال نظر

محمد زارع پیشه گفته :
شنبه , 17 اکتبر 2020

یه سوال من هنوز تو دراگون بال زد هستم ایا گوکو زنده میشه یا همونطور مرده میمونه میشه به من لطفا اینو بگین

پاسخ
استار گفته :
چهارشنبه , 23 سپتامبر 2020

چطور باید زیر نویس دارش بکنم

پاسخ
SONGOKU2020 گفته :
سه‌شنبه , 18 آگوست 2020

چرا جواب سوالات بعضی ها را نمیدهید😠😠😠😠😠😠 ایا دیگر از دراگون بال فصل جدیدی ساخته میشه یا نمیشه

پاسخ
amir گفته :
دوشنبه , 10 آگوست 2020

سلام ببخشید این اخرین فصل بود دیگه ساخته نمیشه

پاسخ
سون گوکو گفته :
شنبه , 8 آگوست 2020

بهترین انیمه جهان خیلی اکشن و جذابه واقعا عالیه

پاسخ
SONGOKU2020 گفته :
چهارشنبه , 22 جولای 2020

سلام دیگه انیمه دراگون بال جدید ساخته نمیشه لطفا جواب بدهید

پاسخ
نوید محمدی گفته :
پنج‌شنبه , 4 ژوئن 2020

سلام ببخشید چرا قسمت های 82و83و86و87و…
دانلود کردم ولی فقط حالت موسیقی میاره
فایل هم نوشته mkv نوشته مشکل از چه چیزیه

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
پنج‌شنبه , 4 ژوئن 2020

نوید محمدی عزیز;
سلام، برای تماشای بی مشکل پلیر زیر رو دانلود بفرمایید. codec ها رو هم آپدیت کنید.
لینک: PotPlayer

پاسخ
هارد گفته :
یکشنبه , 31 می 2020

میشه رو تاوزیون سامونگ تماشا کرد

پاسخ
دانیال گفته :
یکشنبه , 31 می 2020

ببخشید این ادامه داگون با زد هست یانه

پاسخ
کاکاشی گفته :
چهارشنبه , 20 می 2020

عالی براش کمه واقعا دانلود اسپید سایت عالی است

پاسخ
دانیال گفته :
شنبه , 16 می 2020

زیرنویس هماهنگه یانه

پاسخ
کاکاشی گفته :
چهارشنبه , 20 می 2020

بله

پاسخ
Yasin گفته :
چهارشنبه , 22 آوریل 2020

فصل جدید کی میاد

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
چهارشنبه , 22 آوریل 2020

Yasin عزیز;
این مجموعه به اتمام رسیده.

پاسخ
مصطفي گفته :
دوشنبه , 11 می 2020

كلا بلاخره بعد ٣٣ سال تموم شد ولي بهترين انيمه اي بود كه تا حالا ديدم و از كوچيكي دنبالش ميكردم

پاسخ
سام گفته :
یکشنبه , 24 می 2020

درسته

پاسخ
لوفی گفته :
دوشنبه , 20 آوریل 2020

میگم چرا قسمت 127به بعد وقتی دانلود فقط صدا هست

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
دوشنبه , 20 آوریل 2020

لوفی عزیز;
برای تماشای بی مشکل پلیر زیر رو دانلود بفرمایید.
لینک: PotPlayer

پاسخ
امیر عباس اسدیان گفته :
پنج‌شنبه , 26 مارس 2020

عالی

پاسخ
ناشناس گفته :
یکشنبه , 9 فوریه 2020

عالی

پاسخ
mehdi گفته :
جمعه , 7 فوریه 2020

ممنون بابت سایت خوبتون

پاسخ