زیرنویس قسمت ۵۶ تا ۵۸ هم به پست اضافه شد

ژانر: اکشن، ماجرایی

دانلود کارتون سونیک ایکس با کیفیت عالی

کارتون سونیک ایکس

دانلود کارتون سونیک ایکس با لینک مستقیم

دانلود مجموعه کامل کارتون سونیک ایکس با لینک مستقیم

 • کارگردان :

  Hajime Kamegaki

 • نویسندگان :

  Hiro Masaki, Yuji Naka, Naoto Ohshima, Yuji Uekawa, Hirokazu Yasuhara, Kiyoko Yoshimura, Michael Haigney, Ted Lewis, John Touhey, Chinatsu Houjou, Masahiko Shiraishi, Yoshio Urasawa, Koji Miki, Shiro Maekawa, Akinori Nishiyama

 • صداپیشگان :

  Sanae Kobayashi, Suzanne Goldish, Amy Palant, Jason Griffith, Jun’ichi Kanemaru ,…

 • تعداد قسمت ها :

  ۱ قسمت زبان اصلی با کیفیت بالا

 • سال تولید :

  ۲۰۰۳-۲۰۰۶ , توسط کشور : ژاپن (تلویزیون توکیو)

 • میانگین حجم هر قسمت :

  ۲۵۰ مگابایت (مدت هر قسمت: حدود ۳۰ دقیقه)

 • کیفیت :

  ۴۸۰pامتیاز از ۱۰ : ۶٫۱

 • با تشکر از تیم ترجمه :

  امین سرکار (قسمت های ۱ تا ۲۰) ، شیرین (۳۱ تا ۵۸)

فصل اول تا سوم: شامل ۷۸ قسمت

دانلود قسمت ۰۱
حجم : ۱۷۱ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۰۲
حجم : ۱۷۰ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۰۳
حجم : ۱۸۲ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۰۴
حجم : ۱۵۷ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۰۵
حجم : ۱۸۱ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۰۶
حجم : ۱۶۳ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۰۷
حجم : ۱۴۰ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۰۸
حجم : ۱۷۱ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۰۹
حجم : ۱۸۲ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۱۰
حجم : ۱۳۷ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۱۱
حجم : ۱۵۲ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۱۲
حجم : ۲۰۰ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۱۳
حجم : ۲۰۲ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۱۴
حجم : ۱۶۶ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۱۵
حجم : ۱۸۲ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۱۶
حجم : ۱۷۳ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۱۷
حجم : ۱۵۵ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۱۸
حجم : ۲۰۹ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۱۹
حجم : ۱۸۴ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۲۰
حجم : ۱۴۵ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۲۱
حجم : ۱۶۱ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۲۲
حجم : ۱۶۹ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۲۳
حجم : ۱۹۸ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۲۴
حجم : ۱۹۶ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۲۵
حجم : ۱۵۰ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۲۶
حجم : ۲۱۶ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۲۷
حجم : ۱۹۵ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۲۸
حجم : ۱۶۶ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۲۹
حجم : ۱۷۵ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۳۰
حجم : ۱۷۳ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۳۱
حجم : ۱۸۷ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۳۲
حجم : ۱۶۸ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۳۳
حجم : ۱۸۲ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۳۴
حجم : ۱۴۶ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۳۵
حجم : ۱۷۷ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۳۶
حجم : ۱۵۵ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۳۷
حجم : ۱۶۰ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۳۸
حجم : ۱۶۰ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۳۹
حجم : ۱۴۵ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۴۰
حجم : ۱۲۳ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۴۱
حجم : ۱۶۲ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۴۲
حجم : ۱۶۲ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۴۳
حجم : ۱۶۵ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۴۴
حجم : ۱۴۶ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۴۵
حجم : ۱۶۳ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۴۶
حجم : ۱۷۴ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۴۷
حجم : ۱۵۳ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۴۸
حجم : ۱۶۶ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۴۹
حجم : ۱۵۶ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۵۰
حجم : ۱۶۳ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۵۱
حجم : ۱۶۶ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۵۲
حجم : ۱۸۸ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۵۳
حجم : ۲۵۰ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۵۴
حجم : ۲۵۱ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۵۵
حجم : ۲۵۱ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۵۶
حجم : ۲۵۱ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۵۷
حجم : ۲۵۱ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۵۸
حجم : ۲۵۱ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۵۹
حجم : ۲۵۱ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۶۰
حجم : ۲۵۱ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۶۱
حجم : ۲۵۱ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۶۲
حجم : ۲۵۱ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۶۳
حجم : ۲۵۱ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۶۴
حجم : ۲۵۱ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۶۵
حجم : ۲۵۱ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۶۶
حجم : ۲۵۱ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۶۷
حجم : ۲۵۱ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۶۸
حجم : ۲۵۰ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۶۹
حجم : ۲۵۱ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۷۰
حجم : ۲۵۱ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۷۱
حجم : ۲۵۱ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۷۲
حجم : ۲۵۱ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۷۳
حجم : ۲۵۱ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۷۴
حجم : ۲۵۱ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۷۵
حجم : ۲۵۱ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۷۶
حجم : ۲۵۱ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۷۷
حجم : ۲۵۱ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۷۸
حجم : ۲۴۶ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود پایان ۱
حجم : ۷ مگابایت
زبان : ژاپنی
دانلود پایان ۲
حجم : ۷ مگابایت
زبان : ژاپنی
دانلود شروع ۱
حجم : ۲۸ مگابایت
زبان : ژاپنی
دانلود شروع ۲
حجم : ۲۳ مگابایت
زبان : ژاپنی
دانلود پایلوت ۱
حجم : ۳۶ مگابایت
زبان : ژاپنی
دانلود پایلوت ۲
حجم : ۳۶ مگابایت
زبان : ژاپنی
راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.

اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.

با تشکر.

چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید

برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

نظرات و ارسال نظر

sorosh2001 گفته :
جمعه , ۲۴ آبان ۱۳۹۸

💚

پاسخ
sorosh2001 گفته :
سه شنبه , ۷ آبان ۱۳۹۸

👏💚

پاسخ
Amir گفته :
پنج شنبه , ۱۸ مهر ۱۳۹۸

سلام ممنون از سایت خوبتون
لطفا کارتون sonic boom هم با زیرنویس فارسی بزارید
در سایتتون

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
پنج شنبه , ۱۸ مهر ۱۳۹۸

Amir عزیز;
حتما، ابتدا صبر کنید این سری تموم بشه
بعد از اتمام این سری سونیک
سری های دیگه هم با زیرنویس قرار میدیم

پاسخ
زینب گفته :
دوشنبه , ۱۵ مهر ۱۳۹۸

بقیه زیرنویس کی میزارید؟

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
دوشنبه , ۱۵ مهر ۱۳۹۸

همین طور که میبینید داره به مرور اضافه میشه

پاسخ
زینی گفته :
سه شنبه , ۱۶ مهر ۱۳۹۸

خیلیییی مننونننن😍🙏🙏🙏🙏

پاسخ
پس کی میاد گفته :
یکشنبه , ۱۴ مهر ۱۳۹۸

سلام بقیه ی زیرنویس ها کی میاد

پاسخ
Z.e گفته :
جمعه , ۱۲ مهر ۱۳۹۸

زیرنویس قسمت ۳۶ خرابه

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
جمعه , ۱۲ مهر ۱۳۹۸

Z.e عزیز;
اصلاح شد.
سپاس از اطلاع رسانی شما

پاسخ
Z.e گفته :
جمعه , ۱۲ مهر ۱۳۹۸

خیلی ممنون

پاسخ
Z.e گفته :
جمعه , ۵ مهر ۱۳۹۸

,چرا از قسمت ۲۱ دیگه زیرنویس نداره ؟

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
جمعه , ۵ مهر ۱۳۹۸

داره نوشته میشه

قسمت های دیگه زود تر اماده شدن قرار گرفتن به مرور تکمیل میشه

پاسخ
M.n گفته :
شنبه , ۳۰ شهریور ۱۳۹۸

سلام زیرنویس قسمت ۳۴ خرابه لطفا درستش کنید ممنون از سایت خوبتون

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
شنبه , ۳۰ شهریور ۱۳۹۸

M.n عزیز;
اصلاح شد.

پاسخ
زینب گفته :
دوشنبه , ۱ مهر ۱۳۹۸

کی ادامه شو میزاین ؟؟

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
دوشنبه , ۱ مهر ۱۳۹۸

زینب عزیز;
طی یک الی دو ماه آینده زیرنویس تکمیل خواهد شد.
لطفاً صبور باشید…

پاسخ
زینب گفته :
سه شنبه , ۲ مهر ۱۳۹۸

باشه خیلییی خیلیی ممنون

پاسخ
سونیک گفته :
سه شنبه , ۱۹ شهریور ۱۳۹۸

من این کارتون رو از شبکه پرشین تون دوبله دیدم شما مطمئنید دوبله اش نیست؟؟؟

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
چهارشنبه , ۲۰ شهریور ۱۳۹۸

دوبله اش هست؟ ولی فایل هاشو جایی پیدا نکردیم
اگه پیدا کردیم قرارش میدیم

پاسخ
زینب گفته :
سه شنبه , ۱۹ شهریور ۱۳۹۸

انشالله بزارن بنوسید

پاسخ
عباس گفته :
دوشنبه , ۱۸ شهریور ۱۳۹۸

چرا فقط تا قسمت ۲۰ زیر نویس داره

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
دوشنبه , ۱۸ شهریور ۱۳۹۸

عباس عزیز;
در دست تهیه است، به تدریج اضافه میشود.
لطفا صبور باشید

پاسخ
زینب گفته :
جمعه , ۵ مهر ۱۳۹۸

قسمت ۳۷ و۳۸ زیرنویس کار نمیکنه لطفا درستش میکنید زود

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
جمعه , ۵ مهر ۱۳۹۸

زینب عزیز;

اصلاح شدند

هم اکنون با خیال راحت دانلود کنید

پاسخ
بیژن گفته :
دوشنبه , ۱۸ شهریور ۱۳۹۸

ممنون میشم پاسخ بدید

پاسخ
بیژن گفته :
دوشنبه , ۱۸ شهریور ۱۳۹۸

سلام خسته نباشید خدمت شما ببخشید سوالی داشتم تو سایت تشریف دارید بپرسم ممنون میشم

پاسخ
Tehyung lover گفته :
یکشنبه , ۱۷ شهریور ۱۳۹۸

سلام ببخشید من زیرنویس قسمت ۱۱ رو نوشتم براتون توی واتساپ با نام کاربری Tehyung lover فرستادمش

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
دوشنبه , ۱۸ شهریور ۱۳۹۸

سپاس فراوان

پاسخ
ماهان گفته :
یکشنبه , ۱۷ شهریور ۱۳۹۸

پاپلوت یعنی چی

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
یکشنبه , ۱۷ شهریور ۱۳۹۸

ماهان عزیز;
اول پایلوت رو میسازن اگه مخاطب ها استقبال کنن نسخه اصلی رو میدن بیرون.

پاسخ
Tehyung lover گفته :
یکشنبه , ۱۷ شهریور ۱۳۹۸

سلام ببخشید من می تونم زیرنویس این انیمیشن رو بنویسم
اما معلوم نیست که مادر و پدرم اجازه بدند
باهاشون این موضوع رو درمیون می ذارم و بعد از عاشورا خبرش رو بهتون می دم

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
یکشنبه , ۱۷ شهریور ۱۳۹۸

Tehyung lover عزیز;
منتظر نتیجه مذاکرات شما می مانیم…

پاسخ
زینب گفته :
سه شنبه , ۱۹ شهریور ۱۳۹۸

انشالله بزارن بنوسید

پاسخ
Np گفته :
شنبه , ۹ شهریور ۱۳۹۸

سلام بقیه قسمتا کی زیرنویسشون قرار میگیره

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
یکشنبه , ۱۰ شهریور ۱۳۹۸

صبور باشید این کار در حال انجام است

پاسخ
ش.م گفته :
دوشنبه , ۱۱ شهریور ۱۳۹۸

سلام ببخشید من می تونم زیرنویس بنویسم اگه مایلید لینک دانلود زیرنویس انگلیسیش رو قرار بدید من براتون می نویسم
فقط تنها مشکل من اینه که تلگرام ندارم نمی تونم واسه کسی بفرستم

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
سه شنبه , ۱۲ شهریور ۱۳۹۸

به این شماره پیام بدید
۰۹۱۶۵۸۰۳۲۲۵

پاسخ
زینب گفته :
دوشنبه , ۲۱ مرداد ۱۳۹۸

خاهشا زیر نویس فارسی بزارید لطفا

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
سه شنبه , ۵ شهریور ۱۳۹۸

قرار گرفت

پاسخ
امیرحسین امیرپور گفته :
دوشنبه , ۱۴ مرداد ۱۳۹۸

سلام ادمین گرامی
من حاضرم پول بدم تا هر چه سریعتر مترجم پیدا کنید که زیر نویس فارسی کامل این سریال رو تهیه کنه
خواهش میکنم بگید هزینش چقدر میشه …..

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
سه شنبه , ۵ شهریور ۱۳۹۸

تا قسمت ۱۰ آماده شد و قرار گرفت

پاسخ
مهدی قاسمی گفته :
دوشنبه , ۱۴ مرداد ۱۳۹۸

باسلام آیا مترجم برا ساییتتون لازم دارین

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
دوشنبه , ۱۴ مرداد ۱۳۹۸

بله

پاسخ
np گفته :
چهارشنبه , ۹ مرداد ۱۳۹۸

مترجم پیداشد اگه پیدا نشد بگین لینک زبان انگیلسیشو باستون بفرستم

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
جمعه , ۱۱ مرداد ۱۳۹۸

مترجم پیدا شد
ولی از نظر هزینه فعلا برامون بصرفه نیست
بعدن که شرایط بهتر شد انجام میشه

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
جمعه , ۱۱ مرداد ۱۳۹۸

لینک زبان انگلیسی شو بفرستید

پاسخ
Np گفته :
چهارشنبه , ۲ مرداد ۱۳۹۸

سلام کی زیرنویس قسمت ها رو قرار میدید

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
شنبه , ۵ مرداد ۱۳۹۸

Np عزیز;
سلام، متاسفانه هنوز مترجمی جهت ترجمه اعلام آمادگی نکرده.

پاسخ
Ali گفته :
دوشنبه , ۳۱ تیر ۱۳۹۸

لطفا سریال رکاب زنان کوهستان را در کانال قرار دهید

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
دوشنبه , ۳۱ تیر ۱۳۹۸

تا اخر هفته قرار خواهد گرفت و لینک پست در همین کامنت برای شما ارسال خواهد شد

پاسخ
علیرضا گفته :
جمعه , ۲۸ تیر ۱۳۹۸

فقط این یه انیمیشن قدیمی چرا تا الان ترجمه نشده

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
جمعه , ۲۸ تیر ۱۳۹۸

چون کسی نبوده یا نخواسته
که اینکار رو انجام بده

پاسخ
علیرضا گفته :
جمعه , ۲۸ تیر ۱۳۹۸

مترجم برای این انیمیشن نیاز دارین ؟

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
جمعه , ۲۸ تیر ۱۳۹۸

اره
با ای دی تلگرام @mehdiskan

پاسخ
امیرحسین امیرپور گفته :
سه شنبه , ۲۵ تیر ۱۳۹۸

دوست گرامی
من این انیمیشن رو با زیر نویس فارسی میخوام !!!
خواهش میکنم فایل زیر نویس فارسی قرار بدید (حاضرم به خاطرش پولم بدم!)

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
سه شنبه , ۲۵ تیر ۱۳۹۸

امیرحسین امیرپور عزیز;
به دلیل هزینه های بالا فعلا مقدور نیست

پاسخ
Ali گفته :
دوشنبه , ۲۴ تیر ۱۳۹۸

سلام من دانلودش کردم زبانش ژاپنی هستش

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
دوشنبه , ۲۴ تیر ۱۳۹۸

Ali عزیز;

اینو من نزدم اون نویسنده ی سایت زده

تا اونجایی که یادمه فکر کنم دوبله ژاپنی بود با زیرنویس انگلیسی

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
سه شنبه , ۲۵ تیر ۱۳۹۸

Ali عزیز;
سلام، ببخشید، اشتباه شد.
اگه مایل باشید زبان انگلیسی رو قرار بدم؟

پاسخ
Ali گفته :
سه شنبه , ۲۵ تیر ۱۳۹۸

نه همین زبان ژاپنی خوبه

پاسخ
نیما گفته :
دوشنبه , ۲۴ تیر ۱۳۹۸

پس چرا زبانش ژاپنی هستش

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
دوشنبه , ۲۴ تیر ۱۳۹۸

نیما عزیز;
زبان ژاپنی است.

پاسخ
Hossein گفته :
دوشنبه , ۳ تیر ۱۳۹۸

دوبله است یا زیرنویس داره یا زبان اصلیه

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
دوشنبه , ۲۴ تیر ۱۳۹۸

Hossein عزیز;
زبان ژاپنی با زیرنویس انگلیسی
در صورت تهیه زیرنویس فارسی، قرار خواهد گرفت.

پاسخ