زیرنویس قسمت ۶۱ تا ۶۳ هم به پست اضافه شد

ژانر: اکشن، ماجرایی

دانلود کارتون سونیک ایکس با کیفیت عالی

| زیرنویس فارسی قسمت 66و67 اضافه شد |

کارتون سونیک ایکس

دانلود کارتون سونیک ایکس با لینک مستقیم

دانلود مجموعه کامل کارتون سونیک ایکس با لینک مستقیم

 • کارگردان :

  Hajime Kamegaki

 • نویسندگان :

  Hiro Masaki, Yuji Naka, Naoto Ohshima, Yuji Uekawa, Hirokazu Yasuhara, Kiyoko Yoshimura, Michael Haigney, Ted Lewis, John Touhey, Chinatsu Houjou, Masahiko Shiraishi, Yoshio Urasawa, Koji Miki, Shiro Maekawa, Akinori Nishiyama

 • صداپیشگان :

  Sanae Kobayashi, Suzanne Goldish, Amy Palant, Jason Griffith, Jun’ichi Kanemaru ,…

 • تعداد قسمت ها :

  ۷۸ قسمت زبان اصلی با کیفیت بالا

 • سال تولید :

  ۲۰۰۳-۲۰۰۶ , توسط کشور : ژاپن (تلویزیون توکیو)

 • میانگین حجم هر قسمت :

  ۲۵۰ مگابایت (مدت هر قسمت: حدود ۳۰ دقیقه)

 • کیفیت :

  ۴۸۰pامتیاز از ۱۰ : ۶٫۱

 • با تشکر از تیم ترجمه :

  امین سرکار (قسمت های ۱ تا ۲۰) ، شیرین (۳۱ تا ۶۳)

فصل اول تا سوم: شامل ۷۸ قسمت

دانلود قسمت ۰۱
حجم : ۱۷۱ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۰۲
حجم : ۱۷۰ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۰۳
حجم : ۱۸۲ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۰۴
حجم : ۱۵۷ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۰۵
حجم : ۱۸۱ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۰۶
حجم : ۱۶۳ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۰۷
حجم : ۱۴۰ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۰۸
حجم : ۱۷۱ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۰۹
حجم : ۱۸۲ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۱۰
حجم : ۱۳۷ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۱۱
حجم : ۱۵۲ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۱۲
حجم : ۲۰۰ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۱۳
حجم : ۲۰۲ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۱۴
حجم : ۱۶۶ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۱۵
حجم : ۱۸۲ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۱۶
حجم : ۱۷۳ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۱۷
حجم : ۱۵۵ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۱۸
حجم : ۲۰۹ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۱۹
حجم : ۱۸۴ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۲۰
حجم : ۱۴۵ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۲۱
حجم : ۱۶۱ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۲۲
حجم : ۱۶۹ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۲۳
حجم : ۱۹۸ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۲۴
حجم : ۱۹۶ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۲۵
حجم : ۱۵۰ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۲۶
حجم : ۲۱۶ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۲۷
حجم : ۱۹۵ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۲۸
حجم : ۱۶۶ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۲۹
حجم : ۱۷۵ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۳۰
حجم : ۱۷۳ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۳۱
حجم : ۱۸۷ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۳۲
حجم : ۱۶۸ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۳۳
حجم : ۱۸۲ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۳۴
حجم : ۱۴۶ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۳۵
حجم : ۱۷۷ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۳۶
حجم : ۱۵۵ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۳۷
حجم : ۱۶۰ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۳۸
حجم : ۱۶۰ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۳۹
حجم : ۱۴۵ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۴۰
حجم : ۱۲۳ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۴۱
حجم : ۱۶۲ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۴۲
حجم : ۱۶۲ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۴۳
حجم : ۱۶۵ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۴۴
حجم : ۱۴۶ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۴۵
حجم : ۱۶۳ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۴۶
حجم : ۱۷۴ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۴۷
حجم : ۱۵۳ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۴۸
حجم : ۱۶۶ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۴۹
حجم : ۱۵۶ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۵۰
حجم : ۱۶۳ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۵۱
حجم : ۱۶۶ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۵۲
حجم : ۱۸۸ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۵۳
حجم : ۲۵۰ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۵۴
حجم : ۲۵۱ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۵۵
حجم : ۲۵۱ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۵۶
حجم : ۲۵۱ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۵۷
حجم : ۲۵۱ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۵۸
حجم : ۲۵۱ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۵۹
حجم : ۲۵۱ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۶۰
حجم : ۲۵۱ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۶۱
حجم : ۲۵۱ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۶۲
حجم : ۲۵۱ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۶۳
حجم : ۲۵۱ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۶۴
حجم : ۲۵۱ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۶۵
حجم : ۲۵۱ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۶۶
حجم : ۲۵۱ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۶۷
حجم : ۲۵۱ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۶۸
حجم : ۲۵۰ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۶۹
حجم : ۲۵۱ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۷۰
حجم : ۲۵۱ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۷۱
حجم : ۲۵۱ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۷۲
حجم : ۲۵۱ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۷۳
حجم : ۲۵۱ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۷۴
حجم : ۲۵۱ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۷۵
حجم : ۲۵۱ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۷۶
حجم : ۲۵۱ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۷۷
حجم : ۲۵۱ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود قسمت ۷۸
حجم : ۲۴۶ مگابایت
زبان : ژاپنی (زیرنویس انگلیسی)
دانلود پایان ۱
حجم : ۷ مگابایت
زبان : ژاپنی
دانلود پایان ۲
حجم : ۷ مگابایت
زبان : ژاپنی
دانلود شروع ۱
حجم : ۲۸ مگابایت
زبان : ژاپنی
دانلود شروع ۲
حجم : ۲۳ مگابایت
زبان : ژاپنی
دانلود پایلوت ۱
حجم : ۳۶ مگابایت
زبان : ژاپنی
دانلود پایلوت ۲
حجم : ۳۶ مگابایت
زبان : ژاپنی
راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.

اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.

با تشکر.

چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید

برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

نظرات و ارسال نظر

sorosh2001 گفته :
جمعه , 27 دسامبر 2019

💚💚💚

پاسخ
ناشناس گفته :
یکشنبه , 15 دسامبر 2019
زینب گفته :
سه‌شنبه , 3 دسامبر 2019

خیلی ممنون 😍ایشالله برین کربلا

پاسخ
زینب گفته :
سه‌شنبه , 3 دسامبر 2019

دست شما درد نکنه 😍ایشالله برین کربلا

پاسخ
Z.e گفته :
سه‌شنبه , 3 دسامبر 2019

چقدر دیگه مانده؟

پاسخ
sorosh2001 گفته :
جمعه , 15 نوامبر 2019
sorosh2001 گفته :
سه‌شنبه , 29 اکتبر 2019

👏💚

پاسخ
Amir گفته :
پنج‌شنبه , 10 اکتبر 2019

سلام ممنون از سایت خوبتون
لطفا کارتون sonic boom هم با زیرنویس فارسی بزارید
در سایتتون

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
پنج‌شنبه , 10 اکتبر 2019

Amir عزیز;
حتما، ابتدا صبر کنید این سری تموم بشه
بعد از اتمام این سری سونیک
سری های دیگه هم با زیرنویس قرار میدیم

پاسخ
زینب گفته :
دوشنبه , 7 اکتبر 2019

بقیه زیرنویس کی میزارید؟

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
دوشنبه , 7 اکتبر 2019

همین طور که میبینید داره به مرور اضافه میشه

پاسخ
زینی گفته :
سه‌شنبه , 8 اکتبر 2019

خیلیییی مننونننن😍🙏🙏🙏🙏

پاسخ
پس کی میاد گفته :
یکشنبه , 6 اکتبر 2019

سلام بقیه ی زیرنویس ها کی میاد

پاسخ
Z.e گفته :
جمعه , 4 اکتبر 2019

زیرنویس قسمت ۳۶ خرابه

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
جمعه , 4 اکتبر 2019

Z.e عزیز;
اصلاح شد.
سپاس از اطلاع رسانی شما

پاسخ
Z.e گفته :
جمعه , 4 اکتبر 2019

خیلی ممنون

پاسخ
Z.e گفته :
جمعه , 27 سپتامبر 2019

,چرا از قسمت ۲۱ دیگه زیرنویس نداره ؟

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
جمعه , 27 سپتامبر 2019

داره نوشته میشه

قسمت های دیگه زود تر اماده شدن قرار گرفتن به مرور تکمیل میشه

پاسخ
M.n گفته :
شنبه , 21 سپتامبر 2019

سلام زیرنویس قسمت ۳۴ خرابه لطفا درستش کنید ممنون از سایت خوبتون

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
شنبه , 21 سپتامبر 2019

M.n عزیز;
اصلاح شد.

پاسخ
زینب گفته :
دوشنبه , 23 سپتامبر 2019

کی ادامه شو میزاین ؟؟

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
دوشنبه , 23 سپتامبر 2019

زینب عزیز;
طی یک الی دو ماه آینده زیرنویس تکمیل خواهد شد.
لطفاً صبور باشید…

پاسخ
زینب گفته :
سه‌شنبه , 24 سپتامبر 2019

باشه خیلییی خیلیی ممنون

پاسخ
سونیک گفته :
سه‌شنبه , 10 سپتامبر 2019

من این کارتون رو از شبکه پرشین تون دوبله دیدم شما مطمئنید دوبله اش نیست؟؟؟

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
چهارشنبه , 11 سپتامبر 2019

دوبله اش هست؟ ولی فایل هاشو جایی پیدا نکردیم
اگه پیدا کردیم قرارش میدیم

پاسخ
زینب گفته :
سه‌شنبه , 10 سپتامبر 2019

انشالله بزارن بنوسید

پاسخ
عباس گفته :
دوشنبه , 9 سپتامبر 2019

چرا فقط تا قسمت ۲۰ زیر نویس داره

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
دوشنبه , 9 سپتامبر 2019

عباس عزیز;
در دست تهیه است، به تدریج اضافه میشود.
لطفا صبور باشید

پاسخ
زینب گفته :
جمعه , 27 سپتامبر 2019

قسمت ۳۷ و۳۸ زیرنویس کار نمیکنه لطفا درستش میکنید زود

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
جمعه , 27 سپتامبر 2019

زینب عزیز;

اصلاح شدند

هم اکنون با خیال راحت دانلود کنید

پاسخ
بیژن گفته :
دوشنبه , 9 سپتامبر 2019

ممنون میشم پاسخ بدید

پاسخ
بیژن گفته :
دوشنبه , 9 سپتامبر 2019

سلام خسته نباشید خدمت شما ببخشید سوالی داشتم تو سایت تشریف دارید بپرسم ممنون میشم

پاسخ
Tehyung lover گفته :
یکشنبه , 8 سپتامبر 2019

سلام ببخشید من زیرنویس قسمت ۱۱ رو نوشتم براتون توی واتساپ با نام کاربری Tehyung lover فرستادمش

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
دوشنبه , 9 سپتامبر 2019

سپاس فراوان

پاسخ
ماهان گفته :
یکشنبه , 8 سپتامبر 2019

پاپلوت یعنی چی

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
یکشنبه , 8 سپتامبر 2019

ماهان عزیز;
اول پایلوت رو میسازن اگه مخاطب ها استقبال کنن نسخه اصلی رو میدن بیرون.

پاسخ
Tehyung lover گفته :
یکشنبه , 8 سپتامبر 2019

سلام ببخشید من می تونم زیرنویس این انیمیشن رو بنویسم
اما معلوم نیست که مادر و پدرم اجازه بدند
باهاشون این موضوع رو درمیون می ذارم و بعد از عاشورا خبرش رو بهتون می دم

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
یکشنبه , 8 سپتامبر 2019

Tehyung lover عزیز;
منتظر نتیجه مذاکرات شما می مانیم…

پاسخ
زینب گفته :
سه‌شنبه , 10 سپتامبر 2019

انشالله بزارن بنوسید

پاسخ
Np گفته :
شنبه , 31 آگوست 2019

سلام بقیه قسمتا کی زیرنویسشون قرار میگیره

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
یکشنبه , 1 سپتامبر 2019

صبور باشید این کار در حال انجام است

پاسخ
ش.م گفته :
دوشنبه , 2 سپتامبر 2019

سلام ببخشید من می تونم زیرنویس بنویسم اگه مایلید لینک دانلود زیرنویس انگلیسیش رو قرار بدید من براتون می نویسم
فقط تنها مشکل من اینه که تلگرام ندارم نمی تونم واسه کسی بفرستم

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
سه‌شنبه , 3 سپتامبر 2019

به این شماره پیام بدید
۰۹۱۶۵۸۰۳۲۲۵

پاسخ
زینب گفته :
دوشنبه , 12 آگوست 2019

خاهشا زیر نویس فارسی بزارید لطفا

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
سه‌شنبه , 27 آگوست 2019

قرار گرفت

پاسخ
امیرحسین امیرپور گفته :
دوشنبه , 5 آگوست 2019

سلام ادمین گرامی
من حاضرم پول بدم تا هر چه سریعتر مترجم پیدا کنید که زیر نویس فارسی کامل این سریال رو تهیه کنه
خواهش میکنم بگید هزینش چقدر میشه …..

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
سه‌شنبه , 27 آگوست 2019

تا قسمت ۱۰ آماده شد و قرار گرفت

پاسخ
مهدی قاسمی گفته :
دوشنبه , 5 آگوست 2019

باسلام آیا مترجم برا ساییتتون لازم دارین

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
دوشنبه , 5 آگوست 2019

بله

پاسخ
np گفته :
چهارشنبه , 31 جولای 2019

مترجم پیداشد اگه پیدا نشد بگین لینک زبان انگیلسیشو باستون بفرستم

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
جمعه , 2 آگوست 2019

مترجم پیدا شد
ولی از نظر هزینه فعلا برامون بصرفه نیست
بعدن که شرایط بهتر شد انجام میشه

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
جمعه , 2 آگوست 2019

لینک زبان انگلیسی شو بفرستید

پاسخ
Np گفته :
چهارشنبه , 24 جولای 2019

سلام کی زیرنویس قسمت ها رو قرار میدید

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
شنبه , 27 جولای 2019

Np عزیز;
سلام، متاسفانه هنوز مترجمی جهت ترجمه اعلام آمادگی نکرده.

پاسخ
Ali گفته :
دوشنبه , 22 جولای 2019

لطفا سریال رکاب زنان کوهستان را در کانال قرار دهید

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
دوشنبه , 22 جولای 2019

تا اخر هفته قرار خواهد گرفت و لینک پست در همین کامنت برای شما ارسال خواهد شد

پاسخ
علیرضا گفته :
جمعه , 19 جولای 2019

فقط این یه انیمیشن قدیمی چرا تا الان ترجمه نشده

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
جمعه , 19 جولای 2019

چون کسی نبوده یا نخواسته
که اینکار رو انجام بده

پاسخ
علیرضا گفته :
جمعه , 19 جولای 2019

مترجم برای این انیمیشن نیاز دارین ؟

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
جمعه , 19 جولای 2019

اره
با ای دی تلگرام @mehdiskan

پاسخ
امیرحسین امیرپور گفته :
سه‌شنبه , 16 جولای 2019

دوست گرامی
من این انیمیشن رو با زیر نویس فارسی میخوام !!!
خواهش میکنم فایل زیر نویس فارسی قرار بدید (حاضرم به خاطرش پولم بدم!)

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
سه‌شنبه , 16 جولای 2019

امیرحسین امیرپور عزیز;
به دلیل هزینه های بالا فعلا مقدور نیست

پاسخ
Ali گفته :
دوشنبه , 15 جولای 2019

سلام من دانلودش کردم زبانش ژاپنی هستش

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
دوشنبه , 15 جولای 2019

Ali عزیز;

اینو من نزدم اون نویسنده ی سایت زده

تا اونجایی که یادمه فکر کنم دوبله ژاپنی بود با زیرنویس انگلیسی

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
سه‌شنبه , 16 جولای 2019

Ali عزیز;
سلام، ببخشید، اشتباه شد.
اگه مایل باشید زبان انگلیسی رو قرار بدم؟

پاسخ
Ali گفته :
سه‌شنبه , 16 جولای 2019

نه همین زبان ژاپنی خوبه

پاسخ
نیما گفته :
دوشنبه , 15 جولای 2019

پس چرا زبانش ژاپنی هستش

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
دوشنبه , 15 جولای 2019

نیما عزیز;
زبان ژاپنی است.

پاسخ
Hossein گفته :
دوشنبه , 24 ژوئن 2019

دوبله است یا زیرنویس داره یا زبان اصلیه

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
دوشنبه , 15 جولای 2019

Hossein عزیز;
زبان ژاپنی با زیرنویس انگلیسی
در صورت تهیه زیرنویس فارسی، قرار خواهد گرفت.

پاسخ