ژانر: انیمیشن, کمدی, درام, ورزسی

| نسخه دوبله فارسی و ژاپنی قرار گرفت |

دانلود کارتون رکاب‌زنان کوهستان با کیفیت عالی

کارتون رکاب‌زنان کوهستان

دانلود مجموعه کامل کارتون رکاب‌زنان کوهستان با لینک مستقیم

دانلود مجموعه کامل رکاب‌زنان کوهستان با لینک مستقیم

 • بازیگران :

  Kôsuke Toriumi, Daiki Yamashita, Jun Fukushima, Ayaka Suwa

 • تعداد قسمت ها :

  فصل اول: 38 قسمت زبان اصلی (ژاپنی) (زیرنویس فارسی) 39 قسمت دوبله فارسی
  فصل دوم: 24 قسمت زبان اصلی (ژاپنی) (زیرنویس فارسی) 21 قسمت دوبله فارسی
  فصل سوم: 25 قسمت زبان اصلی (ژاپنی) (زیرنویس فارسی) 25 قسمت دوبله فارسی
  فصل چهارم: 25 قسمت زبان اصلی (ژاپنی) (زیرنویس فارسی) 24 قسمت دوبله فارسی

 • سال تولید :

  2013 , توسط کشور : ژاپن

 • میانگین حجم هر قسمت :

  100-200 مگابایت (مدت هر قسمت: حدود 23 دقیقه)

 • کیفیت :

  480p امتیاز از ۱۰ : 7.9

فصل اول: شامل 39 قسمت

قسمت 1

حجم : 74 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 2

حجم : 76 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 3

حجم : 83 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 4

حجم : 88 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 5

حجم : 85 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 6

حجم : 50 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 7

حجم : 49 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 8

حجم : 85 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 9

حجم : 87 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 10

حجم : 52 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 11

حجم : 87 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 12

حجم : 90 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 13

حجم : 73 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 14

حجم : 89 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 15

حجم : 52 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 16

حجم : 88 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 17

حجم : 89 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 18

حجم : 88 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 19

حجم : 50 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 20

حجم : 53 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 21

حجم : 52 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 22

حجم : 74 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 23

حجم : 50 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 24

حجم : 79 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 25

حجم : 86 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 26

حجم : 51 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 27

حجم : 50 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 28

حجم : 52 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 29

حجم : 85 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 30

حجم : 89 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 31

حجم : 48 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 32

حجم : 52 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 33

حجم : 50 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 34

حجم : 83 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 35

حجم : 81 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 36

حجم : 51 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 37

حجم : 51 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 38

حجم : 49 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 39

حجم : 89 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

فصل دوم: شامل 21 قسمت

قسمت 1

حجم : 80 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 2

حجم : 87 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 3

حجم : 85 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 4

حجم : 89 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 5

حجم : 53 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 6

حجم : 52 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 7

حجم : 87 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 8

حجم : 49 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 9

حجم : 88 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 10

حجم : 53 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 11

حجم : 52 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 12

حجم : 51 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 13

حجم : 47 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 14

حجم : 49 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 15

حجم : 51 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 16

حجم : 50 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 17

حجم : 47 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 18

حجم : 50 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 19

حجم : 51 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 20

حجم : 85 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 21

حجم : 54 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

فصل سوم: شامل 25 قسمت

قسمت 1

حجم : 52 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 2

حجم : 51 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 3

حجم : 50 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 4

حجم : 88 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 5

حجم : 55 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 6

حجم : 47 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 7

حجم : 48 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 8

حجم : 50 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 9

حجم : 52 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 10

حجم : 52 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 11

حجم : 88 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 12

حجم : 50 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 13

حجم : 53 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 14

حجم : 49 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 15

حجم : 83 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 16

حجم : 68 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 17

حجم : 50 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 18

حجم : 88 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 19

حجم : 52 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 20

حجم : 50 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 21

حجم : 51 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 22

حجم : 52 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 23

حجم : 52 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 24

حجم : 50 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 25

حجم : 45 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

فصل چهارم: شامل 24 قسمت

قسمت 1

حجم : 82 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 2

حجم : 86 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 3

حجم : 85 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 4

حجم : 85 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 5

حجم : 80 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 6

حجم : 51 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 7

حجم : 81 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 8

حجم : 90 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 9

حجم : 89 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 10

حجم : 38 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 11

حجم : 73 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 12

حجم : 75 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 13

حجم : 48 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 14

حجم : 52 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 15

حجم : 41 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 16

حجم : 52 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 17

حجم : 88 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 18

حجم : 52 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 19

حجم : 88 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 20

حجم : 87 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 21

حجم : 86 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 22

حجم : 48 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 23

حجم : 52 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 24

حجم : 77 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

فصل اول: شامل 38 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 169 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 2

حجم : 160 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 3

حجم : 246 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 4

حجم : 193 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 5

حجم : 133 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 6

حجم : 235 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 7

حجم : 269 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 8

حجم : 265 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 9

حجم : 216 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 10

حجم : 200 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 11

حجم : 172 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 12

حجم : 199 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 13

حجم : 146 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 14

حجم : 234 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 15

حجم : 264 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 16

حجم : 192 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 17

حجم : 181 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 18

حجم : 159 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 19

حجم : 148 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 20

حجم : 177 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 21

حجم : 206 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 22

حجم : 148 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 23

حجم : 238 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 24

حجم : 218 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 25

حجم : 238 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 26

حجم : 237 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 27

حجم : 258 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 28

حجم : 315 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 29

حجم : 279 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 30

حجم : 241 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 31

حجم : 209 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 32

حجم : 128 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 33

حجم : 274 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 34

حجم : 217 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 35

حجم : 274 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 36

حجم : 265 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 37

حجم : 253 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 38

حجم : 303 مگابایت
زبان : ژاپنی

فصل دوم: شامل 24 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 126 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 2

حجم : 126 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 3

حجم : 127 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 4

حجم : 97 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 5

حجم : 107 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 6

حجم : 123 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 7

حجم : 110 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 8

حجم : 153 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 9

حجم : 130 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 10

حجم : 106 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 11

حجم : 142 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 12

حجم : 125 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 13

حجم : 143 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 14

حجم : 109 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 15

حجم : 329 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 16

حجم : 123 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 17

حجم : 114 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 18

حجم : 111 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 19

حجم : 109 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 20

حجم : 109 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 21

حجم : 109 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 22

حجم : 109 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 23

حجم : 109 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 24

حجم : 109 مگابایت
زبان : ژاپنی

فصل سوم: شامل 25 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 2

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 3

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 4

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 5

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 6

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 7

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 8

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 9

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 10

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 11

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 12

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 13

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 14

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 15

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 16

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 17

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 18

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 19

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 20

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 21

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 22

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 23

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 24

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 25

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

فصل چهارم: شامل 25 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 231 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 2

حجم : 244 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 3

حجم : 243 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 4

حجم : 220 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 5

حجم : 176 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 6

حجم : 133 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 7

حجم : 121 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 8

حجم : 234 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 9

حجم : 234 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 10

حجم : 253 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 11

حجم : 229 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 12

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 13

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 14

حجم : 180 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 15

حجم : 225 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 16

حجم : 220 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 17

حجم : 213 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 18

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 19

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 20

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 21

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 22

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 23

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 24

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 25

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.
اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.
با تشکر.
چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید
نظرات و ارسال نظر

یاسمن گفته :
جمعه , 24 جولای 2020

عالیه

پاسخ
--- گفته :
جمعه , 15 می 2020

چرا زیر نویسا انگلیسیه ؟!!
😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
جمعه , 15 می 2020

فارسیه.😊😊

پاسخ
یگانه گفته :
چهارشنبه , 22 آوریل 2020

سلام. ممنون از سایت خوبتون

پاسخ
ن گفته :
جمعه , 27 مارس 2020

ببخشيد چرا بعضی از قسمتا زیرنویس نداره؟؟

پاسخ
سارا گفته :
پنج‌شنبه , 7 می 2020

بله لطفا اگه میشه زیر نویس قسمت هارو کامل کنید😘
❤ممنون از سایت خوبتون❤

پاسخ