ژانر: انیمیشن, اکشن, ماجراجویی, تخیلی و فانتزی, علمی و تخیلی, هیجان انگیز

| نسخه دوزبانه ژاپنی-انگلیسی قرار گرفت |

دانلود کارتون دراگون بال زد با کیفیت عالی

کارتون دراگون بال زد

دانلود مجموعه کامل کارتون دراگون بال زد با لینک مستقیم

دانلود مجموعه کامل دراگون بال زد با لینک مستقیم

 • بازیگران :

  Doc Harris, Christopher Sabat, Scott McNeil, Sean Schemmel

 • تعداد قسمت ها :

  291 قسمت زبان اصلی (ژاپنی-انگلیسی) (زیرنویس فارسی)

 • سال تولید :

  1996-2003 , توسط کشور : ژاپن, آمریکا, کانادا

 • میانگین حجم هر قسمت :

  100 مگابایت (مدت هر قسمت: حدود 24 دقیقه)

 • کیفیت :

  480p امتیاز از ۱۰ : 8.7

لینک دانلود: شامل 291 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 91 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 94 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 88 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 99 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 91 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 79 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 86 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 97 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 92 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 96 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 105 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 94 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 92 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 95 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 100 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 99 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 91 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 94 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 19

حجم : 86 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 20

حجم : 84 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 21

حجم : 89 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 22

حجم : 96 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 23

حجم : 94 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 24

حجم : 109 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 25

حجم : 99 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 26

حجم : 91 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 27

حجم : 95 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 28

حجم : 102 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 29

حجم : 96 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 30

حجم : 94 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 31

حجم : 97 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 32

حجم : 92 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 33

حجم : 86 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 34

حجم : 105 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 35

حجم : 97 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 36

حجم : 92 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 37

حجم : 96 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 38

حجم : 91 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 39

حجم : 87 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 40

حجم : 96 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 41

حجم : 89 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 42

حجم : 105 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 43

حجم : 97 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 44

حجم : 95 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 45

حجم : 95 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 46

حجم : 84 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 47

حجم : 96 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 48

حجم : 102 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 49

حجم : 95 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 50

حجم : 94 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 51

حجم : 81 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 52

حجم : 87 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 53

حجم : 95 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 54

حجم : 86 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 55

حجم : 90 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 56

حجم : 83 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 57

حجم : 90 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 58

حجم : 85 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 59

حجم : 88 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 60

حجم : 87 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 61

حجم : 80 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 62

حجم : 91 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 63

حجم : 93 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 64

حجم : 106 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 65

حجم : 93 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 66

حجم : 88 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 67

حجم : 89 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 68

حجم : 88 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 69

حجم : 96 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 70

حجم : 90 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 71

حجم : 93 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 72

حجم : 85 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 73

حجم : 94 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 74

حجم : 99 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 75

حجم : 88 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 76

حجم : 91 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 77

حجم : 107 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 78

حجم : 92 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 79

حجم : 98 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 80

حجم : 92 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 81

حجم : 102 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 82

حجم : 102 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 83

حجم : 93 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 84

حجم : 99 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 85

حجم : 95 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 86

حجم : 92 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 87

حجم : 92 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 88

حجم : 96 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 89

حجم : 99 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 90

حجم : 89 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 91

حجم : 93 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 92

حجم : 91 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 93

حجم : 97 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 94

حجم : 92 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 95

حجم : 90 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 96

حجم : 100 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 97

حجم : 100 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 98

حجم : 113 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 99

حجم : 92 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 100

حجم : 107 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 101

حجم : 97 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 102

حجم : 94 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 103

حجم : 112 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 104

حجم : 97 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 105

حجم : 104 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 106

حجم : 99 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 107

حجم : 90 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 108

حجم : 101 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 109

حجم : 96 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 110

حجم : 100 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 111

حجم : 112 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 112

حجم : 102 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 113

حجم : 103 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 114

حجم : 110 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 115

حجم : 102 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 116

حجم : 108 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 117

حجم : 94 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 118

حجم : 90 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 119

حجم : 107 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 120

حجم : 109 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 121

حجم : 98 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 122

حجم : 91 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 123

حجم : 96 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 124

حجم : 97 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 125

حجم : 114 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 126

حجم : 96 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 127

حجم : 109 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 128

حجم : 111 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 129

حجم : 102 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 130

حجم : 102 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 131

حجم : 96 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 132

حجم : 105 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 133

حجم : 96 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 134

حجم : 96 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 135

حجم : 98 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 136

حجم : 98 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 137

حجم : 91 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 138

حجم : 104 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 139

حجم : 89 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 140

حجم : 108 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 141

حجم : 95 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 142

حجم : 114 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 143

حجم : 109 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 144

حجم : 105 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 145

حجم : 101 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 146

حجم : 121 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 147

حجم : 105 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 148

حجم : 111 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 149

حجم : 107 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 150

حجم : 112 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 151

حجم : 103 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 152

حجم : 116 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 153

حجم : 99 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 154

حجم : 103 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 155

حجم : 111 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 156

حجم : 104 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 157

حجم : 109 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 158

حجم : 107 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 159

حجم : 116 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 160

حجم : 115 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 161

حجم : 110 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 162

حجم : 108 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 163

حجم : 111 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 164

حجم : 107 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 165

حجم : 112 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 166

حجم : 103 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 167

حجم : 105 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 168

حجم : 104 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 169

حجم : 96 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 170

حجم : 112 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 171

حجم : 106 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 172

حجم : 112 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 173

حجم : 110 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 174

حجم : 103 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 175

حجم : 104 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 176

حجم : 108 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 177

حجم : 112 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 178

حجم : 124 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 179

حجم : 123 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 180

حجم : 142 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 181

حجم : 122 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 182

حجم : 128 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 183

حجم : 126 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 184

حجم : 137 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 185

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 186

حجم : 114 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 187

حجم : 116 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 188

حجم : 110 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 189

حجم : 123 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 190

حجم : 116 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 191

حجم : 126 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 192

حجم : 84 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 193

حجم : 88 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 194

حجم : 102 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 195

حجم : 96 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 196

حجم : 99 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 197

حجم : 94 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 198

حجم : 98 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 199

حجم : 109 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 200

حجم : 97 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 201

حجم : 99 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 202

حجم : 90 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 203

حجم : 95 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 204

حجم : 91 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 205

حجم : 88 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 206

حجم : 106 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 207

حجم : 95 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 208

حجم : 92 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 209

حجم : 96 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 210

حجم : 100 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 211

حجم : 109 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 212

حجم : 111 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 213

حجم : 104 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 214

حجم : 94 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 215

حجم : 106 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 216

حجم : 109 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 217

حجم : 107 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 218

حجم : 93 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 219

حجم : 104 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 220

حجم : 105 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 221

حجم : 97 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 222

حجم : 97 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 223

حجم : 101 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 224

حجم : 105 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 225

حجم : 111 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 226

حجم : 109 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 227

حجم : 107 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 228

حجم : 110 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 229

حجم : 109 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 230

حجم : 113 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 231

حجم : 117 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 232

حجم : 108 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 233

حجم : 106 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 234

حجم : 108 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 235

حجم : 110 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 236

حجم : 108 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 237

حجم : 106 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 238

حجم : 98 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 239

حجم : 104 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 240

حجم : 99 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 241

حجم : 99 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 242

حجم : 97 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 243

حجم : 99 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 244

حجم : 99 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 245

حجم : 111 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 246

حجم : 109 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 247

حجم : 102 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 248

حجم : 93 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 249

حجم : 95 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 250

حجم : 96 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 251

حجم : 98 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 252

حجم : 95 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 253

حجم : 100 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 254

حجم : 97 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 255

حجم : 100 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 256

حجم : 99 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 257

حجم : 96 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 258

حجم : 103 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 259

حجم : 102 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 260

حجم : 108 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 261

حجم : 111 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 262

حجم : 109 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 263

حجم : 103 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 264

حجم : 106 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 265

حجم : 101 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 266

حجم : 104 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 267

حجم : 96 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 268

حجم : 109 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 269

حجم : 101 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 270

حجم : 99 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 271

حجم : 102 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 272

حجم : 104 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 273

حجم : 96 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 274

حجم : 101 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 275

حجم : 107 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 276

حجم : 107 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 277

حجم : 107 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 278

حجم : 106 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 279

حجم : 101 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 280

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 281

حجم : 115 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 282

حجم : 103 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 283

حجم : 102 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 284

حجم : 105 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 285

حجم : 103 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 286

حجم : 110 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 287

حجم : 102 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 288

حجم : 107 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 289

حجم : 103 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 290

حجم : 94 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

دانلود قسمت 291

حجم : 112 مگابایت
زبان : ژاپنی-انگلیسی

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.
اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.
با تشکر.
چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید
نظرات و ارسال نظر

احسان گفته :
یکشنبه , 23 آگوست 2020

این ادامه ی دارگون بال که 1986 ساخته شده یا قبلش باید چیز دیگه ای ببینیم؟

پاسخ
دانیال گفته :
دوشنبه , 18 می 2020

سلام زیر تویس هماهنگه اگه هماهمگ نبود لطفا هماهنگش کنید لطفا

پاسخ
amid گفته :
جمعه , 1 می 2020

چطوری زبانش را ژاپنی کنم لطفا بگید

پاسخ
امیر عرفان گفته :
یکشنبه , 24 می 2020

کلیک راست کن بعد گزینه ی صدا رو بزن بعد قطعه ی صدا بعد ژاپنی رو انیتخاب کن

پاسخ
amir گفته :
جمعه , 1 می 2020

چرا زیرنویس دانلود نمیشه

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
جمعه , 1 می 2020

سلام، تست شدند. دانلود میشه.

پاسخ
amir ali گفته :
جمعه , 26 ژوئن 2020

سلام چطوری باید با زیرنویس فارسی ببینیم

پاسخ
sonia گفته :
جمعه , 28 فوریه 2020

chera zadid zaban asli dar hali ke hamash zaban engilisiye?

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
جمعه , 28 فوریه 2020

sonia عزیز;
فایل ها دوزبانه است.

پاسخ