ژانر: انیمیشن, کوتاه, اکشن, ماجراجویی, کمدی, خانوادگی

دانلود کارتون داینوتراکس با کیفیت عالی

کارتون داینوتراکس

دانلود مجموعه کامل کارتون داینوتراکس Dinotrux با لینک مستقیم

دانلود مجموعه کامل کارتون داینوتراکس سوپرشارژ Dinotrux Supercharged با لینک مستقیم

دانلود مجموعه کامل کارتون داینوتراکس Dinotrux با لینک مستقیمدانلود مجموعه کامل کارتون داینوتراکس سوپرشارژ Dinotrux Supercharged با لینک مستقیم

   • بازیگران :

    Andrew Francis, Richard Ian Cox, Ashleigh Ball, Brian Drummond

   • شرکت های سازنده :

    DreamWorks Animation Television

   • تعداد قسمت ها :

    داینوتراکس 2015-2017 Dinotrux:
    فصل اول: 10 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) با کیفیت بالا
    فصل دوم: 13 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) با کیفیت بالا
    فصل سوم: 16 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) با کیفیت بالا
    فصل چهارم: 7 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) با کیفیت بالا
    فصل پنجم: 6 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) با کیفیت بالا
    داینوتراکس سوپرشارژ 2017 Dinotrux Supercharged:
    فصل اول: 6 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) با کیفیت بالا
    فصل دوم: 7 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) با کیفیت بالا
    فصل سوم: 13 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) با کیفیت بالا

   • سال تولید :

    2015 , توسط کشور : آمریکا

   • میانگین حجم هر قسمت :

    100 مگابایت (مدت هر قسمت: حدود 24 دقیقه)

   • کیفیت:

   • داینوتراکس – Dinotrux:

    480p امتیاز از ۱۰ : 7.0

   • داینوتراکس سوپرشارژ – Dinotrux Supercharged:

    480p امتیاز از ۱۰ : 7.1

فصل اول (داینوتراکس Dinotrux): شامل 10 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 89 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 93 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 86 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 87 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 93 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 89 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 87 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 90 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 86 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 90 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل دوم (داینوتراکس Dinotrux): شامل 13 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 90 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 82 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 81 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 89 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 83 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 81 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 88 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 88 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 83 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 88 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 94 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 74 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 82 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل سوم (داینوتراکس Dinotrux): شامل 16 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 113 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 113 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 113 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 113 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 113 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 113 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 113 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 113 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 113 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 113 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 112 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 113 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 113 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 113 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 113 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 113 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل چهارم (داینوتراکس Dinotrux): شامل 7 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 234 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 162 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 222 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 232 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 221 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 134 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 234 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل پنجم (داینوتراکس Dinotrux): شامل 6 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 144 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 156 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 129 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 149 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 153 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 145 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل اول (داینوتراکس سوپرشارژ Dinotrux Supercharged): شامل 6 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 119 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 119 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 119 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 119 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 119 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 119 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل دوم (داینوتراکس سوپرشارژ Dinotrux Supercharged): شامل 7 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 119 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 119 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 119 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 119 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 119 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 119 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 119 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل سوم (داینوتراکس سوپرشارژ Dinotrux Supercharged): شامل 13 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 119 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 152 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 119 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 119 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 119 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 119 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 119 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 119 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 119 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 119 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 119 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 138 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 131 مگابایت
زبان : انگلیسی

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.
اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.
با تشکر.
چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید
نظرات و ارسال نظر

امیر گفته :
شنبه , 2 ژانویه 2021

بسیار فیلم خوبی هرچقدر بگم کمه بهتون پیشنهاد میکنم ببینید

پاسخ
سمیرامین درباسی گفته :
جمعه , 18 دسامبر 2020

بهترین فیلم انمیشنی دنیا

پاسخ
صدرا گفته :
سه‌شنبه , 28 جولای 2020

آیا زیرنویس دارد واگر دارد از کجا باید دانلود کنم

پاسخ
ناشناس گفته :
سه‌شنبه , 29 سپتامبر 2020

Dinotrux d Said

پاسخ
مبین پاشائی گفته :
پنج‌شنبه , 1 اکتبر 2020

زیرنویس داشته باشد حل

پاسخ
محمد گفته :
جمعه , 9 اکتبر 2020

عالی بود مهشر بد

پاسخ