ژانر: انیمیشن, کوتاه, کمدی

| نسخه انگلیسی قرار گرفت |

دانلود کارتون دارکوب زبله با کیفیت عالی

کارتون دارکوب زبله

دانلود مجموعه کامل کارتون دارکوب زبله با لینک مستقیم

دانلود مجموعه کامل دارکوب زبله با لینک مستقیم

 • کارگردان :

  Walter Lantz

 • بازیگران :

  Sara Berner, Mel Blanc, Margaret Hill-Talbot, Danny Webb

 • شرکت های سازنده :

  Universal Studios

 • تعداد قسمت ها :

  191 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) با کیفیت بالا

 • سال تولید :

  1941 , توسط کشور : آمریکا

 • میانگین حجم هر قسمت :

  25 مگابایت (مدت هر قسمت: حدود 7 دقیقه)

 • کیفیت :

  480p امتیاز از ۱۰ : 7.7

لینک دانلود: شامل 191 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 39 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 38 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 44 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 38 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 36 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 40 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 39 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 39 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 40 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 42 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 42 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 42 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 37 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 39 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 39 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 39 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 44 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 41 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 19

حجم : 42 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 20

حجم : 41 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 21

حجم : 35 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 22

حجم : 44 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 23

حجم : 37 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 24

حجم : 38 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 25

حجم : 41 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 26

حجم : 42 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 27

حجم : 43 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 28

حجم : 36 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 29

حجم : 36 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 30

حجم : 35 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 31

حجم : 34 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 32

حجم : 36 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 33

حجم : 34 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 34

حجم : 40 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 35

حجم : 38 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 36

حجم : 36 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 37

حجم : 31 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 38

حجم : 38 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 39

حجم : 41 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 40

حجم : 38 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 41

حجم : 37 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 42

حجم : 42 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 43

حجم : 36 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 44

حجم : 36 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 45

حجم : 35 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 46

حجم : 32 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 47

حجم : 38 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 48

حجم : 26 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 49

حجم : 29 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 50

حجم : 29 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 51

حجم : 28 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 52

حجم : 29 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 53

حجم : 35 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 54

حجم : 26 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 55

حجم : 32 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 56

حجم : 25 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 57

حجم : 27 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 58

حجم : 29 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 59

حجم : 26 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 60

حجم : 30 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 61

حجم : 30 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 62

حجم : 27 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 63

حجم : 30 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 64

حجم : 27 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 65

حجم : 33 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 66

حجم : 28 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 67

حجم : 20 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 68

حجم : 27 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 69

حجم : 27 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 70

حجم : 30 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 71

حجم : 29 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 72

حجم : 31 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 73

حجم : 35 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 74

حجم : 35 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 75

حجم : 28 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 76

حجم : 30 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 77

حجم : 29 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 78

حجم : 32 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 79

حجم : 25 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 80

حجم : 23 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 81

حجم : 28 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 82

حجم : 33 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 83

حجم : 31 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 84

حجم : 32 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 85

حجم : 32 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 86

حجم : 30 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 87

حجم : 32 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 88

حجم : 31 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 89

حجم : 31 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 90

حجم : 38 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 91

حجم : 24 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 92

حجم : 26 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 93

حجم : 25 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 94

حجم : 24 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 95

حجم : 23 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 96

حجم : 26 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 97

حجم : 24 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 98

حجم : 24 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 99

حجم : 27 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 100

حجم : 21 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 101

حجم : 22 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 102

حجم : 31 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 103

حجم : 23 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 104

حجم : 28 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 105

حجم : 25 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 106

حجم : 23 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 107

حجم : 26 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 108

حجم : 26 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 109

حجم : 24 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 110

حجم : 23 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 111

حجم : 24 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 112

حجم : 27 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 113

حجم : 19 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 114

حجم : 29 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 115

حجم : 25 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 116

حجم : 20 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 117

حجم : 23 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 118

حجم : 22 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 119

حجم : 24 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 120

حجم : 23 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 121

حجم : 24 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 122

حجم : 28 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 123

حجم : 29 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 124

حجم : 23 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 125

حجم : 23 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 126

حجم : 25 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 127

حجم : 23 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 128

حجم : 25 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 129

حجم : 21 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 130

حجم : 22 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 131

حجم : 20 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 132

حجم : 23 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 133

حجم : 24 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 134

حجم : 23 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 135

حجم : 21 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 136

حجم : 24 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 137

حجم : 23 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 138

حجم : 20 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 139

حجم : 22 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 140

حجم : 22 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 141

حجم : 26 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 142

حجم : 20 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 143

حجم : 22 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 144

حجم : 24 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 145

حجم : 24 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 146

حجم : 20 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 147

حجم : 24 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 148

حجم : 22 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 149

حجم : 21 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 150

حجم : 20 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 151

حجم : 22 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 152

حجم : 21 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 153

حجم : 20 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 154

حجم : 22 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 155

حجم : 21 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 156

حجم : 25 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 157

حجم : 22 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 158

حجم : 25 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 159

حجم : 22 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 160

حجم : 20 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 161

حجم : 20 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 162

حجم : 24 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 163

حجم : 24 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 164

حجم : 22 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 165

حجم : 21 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 166

حجم : 26 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 167

حجم : 22 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 168

حجم : 21 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 169

حجم : 26 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 170

حجم : 22 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 171

حجم : 17 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 172

حجم : 21 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 173

حجم : 20 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 174

حجم : 20 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 175

حجم : 21 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 176

حجم : 18 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 177

حجم : 20 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 178

حجم : 24 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 179

حجم : 20 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 180

حجم : 21 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 181

حجم : 21 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 182

حجم : 20 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 183

حجم : 19 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 184

حجم : 21 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 185

حجم : 22 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 186

حجم : 18 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 187

حجم : 22 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 188

حجم : 19 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 189

حجم : 19 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 190

حجم : 20 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 191

حجم : 22 مگابایت
زبان : انگلیسی

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.
اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.
با تشکر.
چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید
نظرات و ارسال نظر

سحر سلیمانی گفته :
یکشنبه , 12 آوریل 2020

چون توسط کشور آمریکا ساخته شده دوسش دارم

پاسخ
مهدی گفته :
یکشنبه , 3 می 2020

منم همینطور

پاسخ