ژانر: انیمیشن, ماجراجویی, خانوادگی, تخیلی و فانتزی

| نسخه دوبله فارسی و انگلیسی قرار گرفت |

دانلود کارتون خرس کوچولو با کیفیت عالی

کارتون خرس کوچولو

دانلود مجموعه کامل کارتون خرس کوچولو با لینک مستقیم

دانلود مجموعه کامل کارتون خرس کوچولو دوبله فارسی

 • بازیگران :

  Kristin Fairlie, Andrew Sabiston, Jennifer Martini

 • تعداد قسمت ها :

  65 قسمت زبان اصلی (انگلیسی) 32 قسمت دوبله فارسی

 • سال تولید :

  19952003 , توسط کشور : کانادا, چین

 • میانگین حجم هر قسمت :

  زبان اصلی: 70 مگابایت (مدت هر قسمت: حدود 24 دقیقه)
  دوبله فارسی: 30 مگابایت (مدت هر قسمت: حدود 8 دقیقه)

 • کیفیت :

  360p امتیاز از ۱۰ : 7.3

لینک دانلود: شامل 32 قسمت

قسمت 1

حجم : 30 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 2

حجم : 29 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 3

حجم : 30 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 4

حجم : 31 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 5

حجم : 28 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 6

حجم : 29 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 7

حجم : 27 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 8

حجم : 32 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 9

حجم : 20 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 10

حجم : 20 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 11

حجم : 33 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 12

حجم : 16 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 13

حجم : 19 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 14

حجم : 33 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 15

حجم : 30 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 16

حجم : 33 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 17

حجم : 33 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 18

حجم : 35 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 19

حجم : 33 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 20

حجم : 28 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 21

حجم : 28 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 22

حجم : 25 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 23

حجم : 31 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 24

حجم : 31 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 25

حجم : 32 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 26

حجم : 33 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 27

حجم : 34 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 28

حجم : 33 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 29

حجم : 27 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 30

حجم : 34 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 31

حجم : 33 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 32

حجم : 33 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

فصل اول: شامل 15 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 69 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 71 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 69 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 69 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 72 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 71 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 75 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 76 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 73 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 76 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 80 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 80 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 79 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 72 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 72 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل دوم: شامل 14 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 71 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 75 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 71 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 70 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 75 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 71 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 66 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 69 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 71 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 69 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 69 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 68 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 72 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 69 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل سوم: شامل 13 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 68 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 68 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 70 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 72 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 64 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 68 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 75 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 69 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 72 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 72 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 68 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 69 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 72 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل چهارم: شامل 10 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 72 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 67 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 72 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 68 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 64 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 70 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 65 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 70 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 66 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 70 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل پنجم: شامل 13 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 69 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 71 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 66 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 66 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 73 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 69 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 69 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 75 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 70 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 72 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 77 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 70 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 72 مگابایت
زبان : انگلیسی

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.
اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.
با تشکر.
چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید
نظرات و ارسال نظر