ژانر: انیمیشن, اکشن, ماجراجویی, کمدی, علمی و تخیلی

| دوبله فارسی تا قسمت 25 اضافه شد |

دانلود کارتون ترنسفورمرز: ربات های مبدل با کیفیت عالی

کارتون ترنسفورمرز: ربات های مبدل

دانلود مجموعه کامل کارتون ترنسفورمرز: ربات های مبدل با لینک مستقیم

دانلود مجموعه کامل کارتون ترنسفورمرز: ربات های مبدل 2014 Transformers: Robots in Disguise

 • بازیگران :

  Khary Payton, Mitchell Whitfield, Will Friedle, Constance Zimmer

 • تعداد قسمت ها :

  دوبله فارسی: 25 قسمت
  فصل اول: 26 قسمت زبان اصلی (انگلیسی)
  فصل دوم: 13 قسمت زبان اصلی (انگلیسی)
  فصل سوم: 6 قسمت زبان اصلی (انگلیسی)
  فصل چهارم: 26 قسمت زبان اصلی (انگلیسی)

 • سال تولید :

  2014-2020 , توسط کشور : آمریکا

 • میانگین حجم هر قسمت :

  100 مگابایت (مدت هر قسمت: حدود 22 دقیقه)

 • کیفیت :

  480p امتیاز از ۱۰ : 6.0

لینک دانلود: شامل 25 قسمت

قسمت 1

حجم : 84 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 2

حجم : 84 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 3

حجم : 83 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 4

حجم : 78 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 5

حجم : 81 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 6

حجم : 79 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 7

حجم : 80 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 8

حجم : 81 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 9

حجم : 83 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 10

حجم : 82 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 11

حجم : 82 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 12

حجم : 82 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 13

حجم : 82 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 14

حجم : 83 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 15

حجم : 48 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 16

حجم : 81 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 17

حجم : 83 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 18

حجم : 82 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 19

حجم : 81 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 20

حجم : 81 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 21

حجم : 81 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 22

حجم : 77 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 23

حجم : 82 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 24

حجم : 77 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 25

حجم : 77 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

فصل اول: شامل 26 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 121 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 125 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 119 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 111 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 117 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 108 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 111 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 115 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 106 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 105 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 109 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 78 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 118 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 116 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 105 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 103 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 118 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 127 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 19

حجم : 119 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 20

حجم : 120 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 21

حجم : 83 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 22

حجم : 82 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 23

حجم : 85 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 24

حجم : 81 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 25

حجم : 84 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 26

حجم : 87 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل دوم: شامل 13 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 147 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 156 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 112 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 123 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 137 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 84 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 131 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 115 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 107 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 142 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 74 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 85 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 121 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل سوم: شامل 6 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 117 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 123 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 132 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 145 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 141 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 133 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل چهارم: شامل 26 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 127 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 90 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 134 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 112 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 115 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 133 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 124 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 108 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 124 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 143 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 118 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 123 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 88 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 135 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 139 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 128 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 129 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 102 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 19

حجم : 89 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 20

حجم : 124 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 21

حجم : 134 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 22

حجم : 142 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 23

حجم : 121 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 24

حجم : 218 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 25

حجم : 122 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 26

حجم : 121 مگابایت
زبان : انگلیسی

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.
اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.
با تشکر.
چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید
نظرات و ارسال نظر

سینا گفته :
پنج‌شنبه , 27 آگوست 2020

سلام لطفا این سریال رو با کیفیت 720p-x264 قرار بدید.

پاسخ