ژانر: انیمیشن, کوتاه, اکشن, ماجراجویی, کمدی, خانوادگی, علمی و تخیلی

| قسمت 41تا52 فصل 3 اضافه شد |

| قسمت 37و38و39و40 فصل 2 اضافه شد |

دانلود کارتون بن تن ریبوت با کیفیت عالی

کارتون بن تن ریبوت

دانلود مجموعه کامل کارتون بن تن ریبوت با لینک مستقیم

دانلود مجموعه کامل بن تن ریبوت با لینک مستقیم

 • بازیگران :

  Montse Hernandez, Tara Strong, David Kaye, Roger Craig Smith

 • تعداد قسمت ها :

  فصل اول: 40 قسمت زبان اصلی (انگلیسی)
  فصل دوم: 40 قسمت زبان اصلی (انگلیسی)
  فصل سوم: 52 قسمت زبان اصلی (انگلیسی)
  فصل چهارم: 12 قسمت زبان اصلی (انگلیسی)

 • سال تولید :

  2016 , توسط کشور : آمریکا

 • میانگین حجم هر قسمت :

  40-100 مگابایت (مدت هر قسمت: حدود 12 دقیقه)

 • کیفیت :

  720p 360p امتیاز از ۱۰ : 2.5

فصل اول: شامل 40 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 50 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 41 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 45 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 49 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 44 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 47 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 50 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 48 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 50 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 52 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 59 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 51 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 44 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 41 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 46 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 41 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 50 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 53 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 19

حجم : 48 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 20

حجم : 55 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 21

حجم : 46 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 22

حجم : 41 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 23

حجم : 45 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 24

حجم : 46 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 25

حجم : 39 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 26

حجم : 53 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 27

حجم : 50 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 28

حجم : 52 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 29

حجم : 52 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 30

حجم : 47 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 31

حجم : 40 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 32

حجم : 42 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 33

حجم : 43 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 34

حجم : 49 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 35

حجم : 44 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 36

حجم : 47 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 37

حجم : 63 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 38

حجم : 56 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 39

حجم : 59 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 40

حجم : 60 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل دوم: شامل 40 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 40 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 42 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 41 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 52 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 42 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 45 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 49 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 49 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 36 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 48 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 55 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 51 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 50 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 50 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 60 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 36 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 49 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 49 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 19

حجم : 53 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 20

حجم : 53 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 21

حجم : 51 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 22

حجم : 57 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 23

حجم : 57 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 24

حجم : 54 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 25

حجم : 49 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 26

حجم : 96 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 27

حجم : 118 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 28

حجم : 106 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 29

حجم : 103 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 30

حجم : 119 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 31

حجم : 101 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 32

حجم : 103 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 33

حجم : 95 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 34

حجم : 112 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 35

حجم : 116 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 36و37و38و39و40

حجم : 777 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل سوم: شامل 52 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 88 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 36 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 39 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 43 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 111 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 99 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 111 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 111 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 101 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 124 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 62 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 99 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 13

حجم : 95 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 14

حجم : 83 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 15

حجم : 110 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 16

حجم : 99 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 17

حجم : 89 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 18

حجم : 87 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 19

حجم : 89 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 20

حجم : 104 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 21

حجم : 102 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 22

حجم : 78 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 23

حجم : 114 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 24

حجم : 115 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 25

حجم : 105 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 26

حجم : 96 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 27

حجم : 58 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 28

حجم : 98 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 29

حجم : 82 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 30

حجم : 83 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 31

حجم : 85 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 32

حجم : 82 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 33

حجم : 83 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 34

حجم : 81 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 35

حجم : 84 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 36

حجم : 82 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 37

حجم : 83 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 38

حجم : 81 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 39

حجم : 83 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 40

حجم : 82 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 41

حجم : 158 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 42

حجم : 157 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 43

حجم : 157 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 44

حجم : 156 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 45

حجم : 159 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 46

حجم : 151 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 47

حجم : 159 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 48

حجم : 105 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 49

حجم : 159 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 50

حجم : 158 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 51

حجم : 157 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 52

حجم : 157 مگابایت
زبان : انگلیسی

فصل چهارم: شامل 12 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 116 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 2

حجم : 116 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 3

حجم : 116 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 4

حجم : 116 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 5

حجم : 116 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 6

حجم : 116 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 7

حجم : 116 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 8

حجم : 116 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 9

حجم : 116 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 10

حجم : 86 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 11

حجم : 116 مگابایت
زبان : انگلیسی

دانلود قسمت 12

حجم : 116 مگابایت
زبان : انگلیسی

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.
اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.
با تشکر.
چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید
نظرات و ارسال نظر

ناشناس گفته :
جمعه , 2 اکتبر 2020

سلام من همشو دانلود کردم فقط فصل ۴ همش ۱۲ قسمته یا ادامه داره ؟

پاسخ
عمو حسین گفته :
یکشنبه , 26 جولای 2020

سلام من همشو دارم باهم دانلود میکنم، الان وضعیت سریال تموم شده اس؟؟؟

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
یکشنبه , 26 جولای 2020

سلام، خیر.

پاسخ
اشکان گفته :
سه‌شنبه , 21 جولای 2020

دس شماا درد نکنه ولی چرا زیرنویس نگذاشتین واسش 😟😕😶

پاسخ
آریا گفته :
سه‌شنبه , 2 ژوئن 2020

برای دانلود کل سریال باید از PC استفاده کنی

پاسخ
علی گفته :
یکشنبه , 29 مارس 2020

ببخشید اینم فایله که گذاشتین . نه دوبله داره نه از قسمت 26 فصل 2 به بعد میشه نگاه کرد . واقعا که ؟

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
یکشنبه , 29 مارس 2020

علی عزیز;
این سری هنوز دوبله نشده.
برای تماشای بی مشکل پلیر زیر رو دانلود بفرمایید.
لینک: PotPlayer

پاسخ
علی گفته :
سه‌شنبه , 7 آوریل 2020

خیلی خیلی خیلی از شما ممنونم .

پاسخ
سید پارسا نقیب حسینی گفته :
جمعه , 13 مارس 2020

ببخشید این قسمت هایی که گذاشتین نوشتین فصل ۴ در واقع بقیه قسمت های فصل ۳ هستش.
ای مدیر این سایت سعی کن فیلم های فصل ۴ رو پیدا کنی

پاسخ
سید پارسا نقیب حسینی گفته :
چهارشنبه , 4 مارس 2020

من یک سوالی داشتم که چرا از قسمت ۲۶ فصل ۲ تا قسمت آهر فصل ۴ رو نمیشه دید و دانلودش کرد

پاسخ
علی گفته :
یکشنبه , 29 مارس 2020

راست میگی ها

پاسخ