ژانر: انیمیشن, کمدی, ورزسی

| نسخه دوبله فارسی و ژاپنی قرار گرفت |

دانلود کارتون بسکتبالیست ها Kurokos Basketball 2012 با کیفیت عالی

کارتون بسکتبالیست ها (کوروکو بسکتبال)

دانلود مجموعه کامل کارتون بسکتبالیست ها با لینک مستقیم

دانلود مجموعه کامل بسکتبالیست ها با لینک مستقیم

 • بازیگران :

  Kenshô Ono, Yoshimasa Hosoya, Yuki Ono, Hirofumi Nojima

 • تعداد قسمت ها :

  74 قسمت دوبله فارسی با کیفیت بالا
  فصل اول: 26 قسمت زبان اصلی (ژاپنی) (زیرنویس فارسی)
  فصل دوم: 1+25 قسمت زبان اصلی (ژاپنی) (زیرنویس فارسی)
  فصل سوم: 25 قسمت زبان اصلی (ژاپنی) (زیرنویس فارسی)

 • سال تولید :

  2012-2015 , توسط کشور : ژاپن

 • میانگین حجم هر قسمت :

  100 مگابایت (مدت هر قسمت: حدود 24 دقیقه)

 • کیفیت :

  480p 720p امتیاز از ۱۰ : 8.3

لینک دانلود: شامل 74 قسمت

قسمت 1

حجم : 72 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 2

حجم : 72 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 3

حجم : 66 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 4

حجم : 74 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 5

حجم : 87 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 6

حجم : 87 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 7

حجم : 75 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 8

حجم : 77 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 9

حجم : 77 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 10

حجم : 84 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 11

حجم : 82 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 12

حجم : 82 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 13

حجم : 82 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 14

حجم : 83 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 15

حجم : 63 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 16

حجم : 80 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 17

حجم : 83 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 18

حجم : 86 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 19

حجم : 88 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 20

حجم : 84 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 21

حجم : 87 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 22

حجم : 87 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 23

حجم : 90 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 24

حجم : 89 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 25

حجم : 85 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 26

حجم : 49 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 27

حجم : 83 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 28

حجم : 73 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 29

حجم : 85 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 30

حجم : 82 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 31

حجم : 81 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 32

حجم : 88 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 33

حجم : 68 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 34

حجم : 83 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 35

حجم : 84 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 36

حجم : 85 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 37

حجم : 84 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 38

حجم : 61 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 39

حجم : 83 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 40

حجم : 86 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 41

حجم : 85 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 42

حجم : 86 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 43

حجم : 78 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 44

حجم : 54 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 45

حجم : 77 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 46

حجم : 87 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 47

حجم : 88 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 48

حجم : 82 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 49

حجم : 86 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 50

حجم : 76 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 51

حجم : 77 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 52

حجم : 75 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 53

حجم : 75 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 54

حجم : 89 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 55

حجم : 90 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 56

حجم : 87 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 57

حجم : 84 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 58

حجم : 80 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 59

حجم : 84 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 60

حجم : 86 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 61

حجم : 86 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 62

حجم : 82 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 63

حجم : 82 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 64

حجم : 83 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 65

حجم : 75 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 66

حجم : 80 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 67

حجم : 86 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 68

حجم : 88 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 69

حجم : 89 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 70

حجم : 89 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 71

حجم : 87 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 72

حجم : 89 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 73

حجم : 87 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 74

حجم : 80 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

فصل اول: شامل 26 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 97 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 2

حجم : 79 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 3

حجم : 106 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 4

حجم : 100 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 5

حجم : 86 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 6

حجم : 93 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 7

حجم : 89 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 8

حجم : 86 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 9

حجم : 97 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 10

حجم : 94 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 11

حجم : 97 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 12

حجم : 88 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 13

حجم : 98 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 14

حجم : 89 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 15

حجم : 94 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 16

حجم : 113 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 17

حجم : 102 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 18

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 19

حجم : 81 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 20

حجم : 81 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 21

حجم : 91 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 22

حجم : 93 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 23

حجم : 116 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 24

حجم : 116 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 25

حجم : 113 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 26

حجم : 126 مگابایت
زبان : ژاپنی

فصل دوم: شامل 26 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 123 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 2

حجم : 139 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 3

حجم : 127 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 4

حجم : 115 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 5

حجم : 127 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 6

حجم : 157 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 7

حجم : 99 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 8

حجم : 101 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 9

حجم : 117 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 10

حجم : 132 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 11

حجم : 127 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 12

حجم : 106 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 13

حجم : 109 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 14

حجم : 128 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 15

حجم : 121 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 16

حجم : 106 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 16.5

حجم : 88 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 17

حجم : 142 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 18

حجم : 131 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 19

حجم : 105 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 20

حجم : 118 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 21

حجم : 121 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 22

حجم : 137 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 23

حجم : 118 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 24

حجم : 143 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 25

حجم : 119 مگابایت
زبان : ژاپنی

فصل سوم: شامل 25 قسمت

دانلود قسمت 1

حجم : 122 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 2

حجم : 144 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 3

حجم : 127 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 4

حجم : 114 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 5

حجم : 133 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 6

حجم : 123 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 7

حجم : 137 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 8

حجم : 125 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 9

حجم : 133 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 10

حجم : 145 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 11

حجم : 176 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 12

حجم : 130 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 13

حجم : 102 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 14

حجم : 90 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 15

حجم : 93 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 16

حجم : 105 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 17

حجم : 117 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 18

حجم : 140 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 19

حجم : 135 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 20

حجم : 114 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 21

حجم : 129 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 22

حجم : 141 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 23

حجم : 132 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 24

حجم : 159 مگابایت
زبان : ژاپنی

دانلود قسمت 25

حجم : 148 مگابایت
زبان : ژاپنی

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.
اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.
با تشکر.
چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید
نظرات و ارسال نظر

هیناتا گفته :
چهارشنبه , 28 اکتبر 2020

واقعا این کارتونو دوست دارم به ویژه شخصیت کوروکو کارتون باحال و پر هیجانیه آدم نمی تونه حدس بزنه چی میشه به بعد از کارتون هایکیو بهترین کارتونیه که دیدم مرسی کامل گذاشتینش فقط لطفا فیلم سینمایی بسکتبال کوروکو رو که قسمت آخره اونم بزارین مرسی

پاسخ
شایان گفته :
شنبه , 3 اکتبر 2020

داداش عقلت سر جاش نیست اینه که عالیه

پاسخ
شایان گفته :
شنبه , 15 آگوست 2020

واعقا که جالبه خیلی تعریفشو خیلی شنیدم حاح لنگه نداره اما یه چیزی من هنوز انیمه ناروتو رو تموم نکردم که اینو ببینم

پاسخ
تندر گفته :
دوشنبه , 31 آگوست 2020

برو بابا اصلا خوب نیس حتما مخت کار نمیکنه که کارتون به این زشتی رو دوس داری🐷

پاسخ
هینا گفته :
سه‌شنبه , 14 جولای 2020

خیلی مفید بود ممنون.😊
خیلی کمکم کرد. ✅🌟🌟🌟🌟🌟

پاسخ
السا گفته :
شنبه , 18 جولای 2020

عالی

پاسخ
اسما گفته :
شنبه , 11 جولای 2020

سلام چرا قسمت اخر دوبله فارسی نداره؟

پاسخ
غلامحسین گفته :
شنبه , 23 می 2020

این انمیه خیلی خیلی خوبههههههههههههههههه دوسش دارم ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍😍😍😍😍

پاسخ
غلامحسین گفته :
چهارشنبه , 20 می 2020

چرا قسمت 23 فصل 1 و قسمت 16.5 فصل 2 زیر نویس فارسی نداره

پاسخ
داوود گفته :
پنج‌شنبه , 7 می 2020

انیمه بسکتبالیستها رو کاملا از دانلود اسپید نگاه کردم . سپاس بجز یک قسمت همه زیر نویس ها همخوانی داشتند . انیمه فوق العاده ، موسیقی متن هیجان رو حداکثر می کنه .اما شاید انیمه آبشار سرنوشت هم از نظر داستان پردازی و هم از لحاظ مبتنی بر قواعد فیزیکی واقعی یک سروگردنی بالاتره .

پاسخ
محمد گفته :
جمعه , 3 جولای 2020

بله

پاسخ
کوروکو گفته :
شنبه , 29 آگوست 2020

عشششششششششق💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋عالیه

پاسخ